Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicatie – Piața fortei de muncă

Tabelul următor reflectǎ situaţia unei firme ce acţionează în condiţii de monopol pe piaţa bunurilor şi
concurenţă perfectă pe piaţa muncii:
Număr Produsul Preţul Produsul Valoarea Venitul Venitul
de total fizic produsului marginal al
bunurilor total
muncii
lucrători al muncii marginal al marginal
muncii al muncii (VmL)
(Q)
(P) (VT)
(PmL)
(L)
(VPmL)
1 10 10
2 19 9
3 27 8
4 34 7
5 40 6
6 45 5
7 49 4
a) Calculaţi produsul fizic marginal al muncii, valoarea produsului marginal al muncii, venitul total şi
venitul marginal al muncii.
b) Reprezentaţi grafic curbele valorii produsului marginal al muncii (VPmL), venitului marginal al
muncii (VmL) şi salariului (salariul nominal = 45 u.m.). Arătaţi ce numǎr de lucrǎtori va angaja firma
pentru a obţine profit maxim. Interpretaţi diferenţa dintre salariul plătit şi valoarea produsului
marginal al muncii pentru acest numǎr de lucrǎtori.