Sunteți pe pagina 1din 4

Echipamente utilizate la masurarea emisiilor poluante

Poluarea mediului cauzată de emisii nu este o noutate. Este adevărat că în ultimii ani s-au
produs tot mai multe probleme din cauza creșterii poluării. Există norme și standarde
pentru cei responsabili de menținerea sub control a emisiilor. Cu toate acestea, pentru a
face acest lucru, trebuie să aveți la îndemână un instrument de măsurare a emisiilor.

Datorită caracteristicilor sale tehnice moderne, analizorul de gaze de ardere este capabil să
înregistreze chiar și cantități mici de emisii și astfel să obțină valori detaliate.
Instrumentele reprezintă un ajutor practic, în special în sectorul industrial. Folosirea
echipamentelor este foarte ușor de manevrat și oferă măsurări foarte precise ale valorilor,
pe care le puteți apoi analiza.

Echipamentele utilizate sunt concepute pentru a masura emisiile diferitor substante:

1. Echipamente pentru măsurarea concentraţiei de oxid de carbon şi a dioxidului de


carbon
2. Echipamente pentru măsurarea concentraţiei oxizilor de azot

3. Echipamente pentru măsurarea concentraţiei de hidrocarburi


4. Echipamente pentru măsurarea concentraţiei de particule

Măsurarea cantităţii de particule emise se realizează prin metoda gravimetrică. Gazele de


evacuare traversează un filtru şi masa acestor particule este determinată prin cântărirea
filtrului ( filtru gol – filtru cu particule).

Înainte şi după preluarea probei filtrele sunt menţinute în etuve cu atmosferă controlată
(umiditate, temperatură constantă); măsurarea se realizează tot în etuvă pentru a elimina
influenţa umidităţii asupra măsurării.

Gazele sunt diluate cu aer după preluare. Diluţia se poate realiza printr-un sistem principal
sau printr-un sistem în deviaţie.

În general, se foloseşte preluarea la volum constant (CVS – Constant Volume Sampling). La


acest sistem se măsoară volumul constant de gaze arse şi aer şi se prelevează proba supusă
măsurării.

Masa emisiilor de particule este apoi calculată cunoscând masa particulelor prelevate,
debitul probei şi debitul amestecului.

Filtrele utilizate pot influenţa măsurarea, prin reţinerea vaporilor de apă şi de hidrocarburi
din gazele de evacuare.

Filtrele utilizate pentru reţinerea particulelor sunt confecţionate din fibre de sticlă
acoperite cu fluorcarbon sau teflon, sau filtre tip membrană din fluorcarbon.

La măsurarea particulelor se utilizează mai multe filtre montate în serie, dispuse la o


distanţă de maxim 100 mm.

Microbalanţa utilizată trebuie să aibă domeniul de măsurare de 0…5 mg. Condiţiile


climatice din camera sau etuva de măsurare trebuie să înscrie în limitele următoare:
temperatura 20-30 °C, umiditatea 35-55%.
5. Echipamente pentru măsurarea emisiilor de fum