Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 47
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele trei segmente ale unui analizator sunt: segmentul ............, de conducere şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de antigene şi aglutinine specifice grupelor de sânge, iar
coloana A cuprinde denumirea unor grupe sangvine umane. Scrieţi pe foaia de examen asocierea
dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. A (II) a) aglutinine α
2. B (III) b) aglutinine β
3. AB (IV) c) antigene A şi B
d) aglutinine α şi β

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. În condiţii fiziologice normale, urina finală conţine:


a) glucoză
b) hematii
c) proteine
d) uree

2. Analizatorul cutanat îndeplineşte următoarele funcţii:


a) asigurare a sensibilităţii
b) formare a imaginilor
c) percepere a culorilor
d) captare a sunetelor

3. În inspiraţie, plămânii urmează expansiunea toracică, datorită:


a) diminuării diametrului longitudinal
b) creşterii presiunii intrapulmonare
c) ieşirii aerului atmosferic
d) solidarizării cu foiţele pleurale

4. La eucariote:
a) denaturarea constă în ruperea punţilor de hidrogen dintre cele două catene
b) replicaţia ADN – ului se desfăşoară la nivelul ribozomilor
c) transcripţia este un proces care se desfăşoară în citoplasmă
d) translaţia informaţiei genetice se realizează în nucleu
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Acromegalia se manifestă prin:
a) anemie şi polifagie
b) creşterea extremităţilor
c) guşă endemică
d) sete exagerată

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Cistita reprezintă inflamaţia vezicii urinare, provocată de microorganisme.

2. Cromozomii telocentrici au centromerul plasat median.

3. Virusurile sunt considerate forme celulare de viaţă.

4. În contracţiile izometrice nu se efectuează lucru mecanic.

5. În timpul dezvoltării intrauterine se formează anexele embrionare.

6. Fasciculele descendente transmit impulsuri necesare coordonării mişcărilor.