Sunteți pe pagina 1din 6

CALCULAREA PRETURILOR IN TRANSPORTURI (CURS 4)- Seminar 4

1. Este un indicator economic care cuprinde ansamblul consumurilor de muncă vie şi materializată
exprimate în formă bănească, efectuate sau care urmează a fi efectuate pentru procurarea, producerea
sau desfacerea unei unităţi de bunuri ec:
a. Costul initial
b. Costul total
c. Costul de producţie
d. Toate cele de mai sus
2. Caracteristicile noţiunii de cost sunt:
a. costul exprimă consumul de resurse
b. costul include cheltuielile efectuate de firmă pentru obţinerea realizărilor firmei
c. consumurile de resurse sunt evaluate în unităţi monetare
d. costul este componenta preţului de vânzare a produsului
e. Toate cele de mai sus
3. Reprezintă suma cantităţilor de bunuri şi a cantităţilor de muncă (consumuri de factori de producţie
necesare pentru realizarea unui bun):
a. Costul monetar
b. Costul psihologic
c. Costul fizic (real sau în natură)
d. Toate cele de mai sus
4. Exprimă suma evaluărilor în monedă a costului real:
a. Costul monetar
b. Costul psihologic
c. Costul fizic (real sau în natură)
d. Toate cele de mai sus
5. Este, de fapt, un cost al renunţării şi cuprinde cantitatea ce s-ar fi produs dacă nu s-ar fi optat pentru
producerea altui bun:
a. Cost psihologic
b. Cost secundar
c. Cost potential
d. Toate cele de mai sus
6. Cuprinde ansamblul cheltuielilor efectuate de o firmă pentru procurarea factorului de producţie:
a. Cost explicit
b. Cost implicit
c. Cost total
d. Cost de initiere
7. Cuprinde acele cheltuieli care apar în procesul de producţie, sunt efectuate din resurse proprii şi care nu
presupun plata către terţi:
a. Cost implicit
b. Cost contabil
c. Cost intermediar
d. Cost economic
8. Este format din costul explicit şi din amortizare:
a. Cost direct
b. Cost contabil
c. Cost economic
d. Cost de referinta
9. Este ansamblul intrărilor de resurse exprimat valoric într-o anumită perioadă şi este format din costuri
implicite şi costuri explicite:
a. Cost direct
b. Cost contabil
c. Cost economic
d. Cost de referinta
10. Reprezintă suma mărimii absolute a cheltuielilor directe aferente unei lucrări, unui serviciu, unei
comenzi:
a. Cost direct
b. Cost contabil
c. Cost economic
d. Cost de referinta
11. Se obţine prin adăugarea la cheltuielile directe ale produsului a unei cote de cheltuieli comune de secţie
(amortizare capital fix, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor etc.):
a. Cost de uzina
b. Cost complet
c. Cost de sectie
d. Toate cele de mai sus
12. Este format din costul de secţie la care se adaugă cheltuieli de interes general şi administrativ al firmei:
a. Cost de uzina
b. Cost complet
c. Cost de sectie
d. Toate cele de mai sus
13. Costul care cuprinde, pe lângă costul de uzină, şi cheltuielile de desfacere a mărfurilor:
a. Cost de uzina
b. Cost comercial
c. Cost de scufundare
d. Cost de completare
14. Sunt costuri viitoare ce pot fi evaluate şi care sunt folosite în deciziile conducerii şi asupra cărora se
poate acţiona:
a. Costuri de uzina
b. Costuri pertinente
c. Costuri de scufundare
d. Costuri de completare
15. Sunt costuri care s-au produs şi nu pot fi anulate prin decizii ulterioare:
a. Costuri de uzina
b. Costuri pertinente
c. Costuri de scufundare
d. Costuri de completare
16. Sunt generate de oportunităţile sacrificate în urma luării unei anumite decizii; ele trebuie luate în
considerare în cadrul tuturor deciziilor privind angajamentul de resurse ale firmei:
a. Costuri de oportunitate
b. Costurile renuntarii
c. Costurile alternative
d. Costuri de completare
17. Sunt costuri de producţie aferente produselor obţinute, lucrărilor executate sau serviciilor prestate:
a. Costuri prestabilite
b. Costuri constante
c. Costuri reale
d. Costuri de productie
18. Sunt costuri asupra cărora se poate exercita urmărirea şi controlul de către responsabilul locului
generator de cheltuieli:
a. Costuri controlabile
b. Costuri necontrolabile
c. Costuri de urmarire
d. Costuri constante
19. Sunt acele costuri asupra cărora nu se poate interveni pentru a le modifica:
a. Costuri controlabile
b. Costuri necontrolabile
c. Costuri de urmarire
d. Costuri constante
20. Sunt costuri care sunt stabilite înaintea producerii faptelor care le angajează; ele pot îmbrăca forma
normelor, a costurilor standard sau a unor simple previziuni:
a. Costuri initiale
b. Costuri de start
c. Costuri curente
d. Costuri prestabilite
21. Se bazează pe diferitele clasificări ale cheltuielilor şi prin acest tip de analiză se pun în evidenţă
rezultatele obţinute, evoluţia fiecărei subgrupe de cheltuieli, posibilităţile de optimizare ale acestora:
a. Analiza structurală a costului
b. Analiza factorială a cheltuielilor
c. Analiza de clasificare a cheltuielilor
d. Analiza rezultatelor
22. După natura lor şi după modul cum se se realizează şi grupează în contul de profit şi pierdere,
cheltuielile si veniturile firmei se împart în:
a. cheltuieli de exploatare
b. cheltuieli financiare
c. cheltuieli extraordinare
d. toate cele de mai sus
23. Factorii cu acţiune directă asupra modificării nivelului cheltuielilor sunt:
a. structura producţiei
b. preţul de producţie sau de valorificare
c. costul pe unitatea de producţie
a. toate cele de mai sus
24. Factorii a căror modificare influenţează modificarea cheltuielilor fixe la 1 leu cifră de afaceri sunt:
a. structura producţiei
b. preţul de producţie sau de valorificare
c. costul fix
d. toate cele de mai sus
25. Pentru a analiza gestionarea consumului de resurse se utilizează …. care se bazează pe gruparea pe
termen scurt a cheltuielilor în fixe şi variabile:
a. metoda ratei resurselor
b. metoda ratei cheltuielilor
c. metoda consumului de resurse
d. metoda gruparii
26. Metoda de analiza a costurilor bazata pe activitati se bazeaza pe:
a. analiza activitatilor si proceselor ce participa la livrarea produselor catre clienti
b. punerea in evidenta a modului de formare a costurilor
c. analiza valorii adaugate produselor de catre activitati
d. toate cele de mai sus
27. Metoda ABC stabileste costul produsului pe baza activitatilor ce se desfasoara pentru fabricarea sa,
oferind avantajul unui cost mai …., pe baza caruia se pot lua decizii strategice:
a. mic
b. mare
c. real
d. toate cele de mai sus
28. Printre etapele calculatiei costurilor in metoda ABC sunt:
a. identificarea activitatilor si a costurilor aferente

b. stabilirea inductorilor de cost pentru fiecare activitate


c. constituirea centrelor de regrupare
d. calculul costului complet
e. toate cele de mai sus
29. Reprezinta un eveniment sau tranzactie purtatoare de costuri si care se comporta ca un factor tipic in
formarea costurilor dintr-o intreprindere:
a. activitatea
b. angajarea
c. substituirea
d. toate cele de mai sus
30. Numarul de activitati dintr-o firmă depinde de complexitatea operatiilor; cu cat operatiile sunt mai
complexe cu atat … numarul de activitati purtatoare de costuri:
a. scade
b. creste
c. ramane constant
d. nu are nici o influenta
31. Activitati care sunt realizate de fiecare data cand o unitate este produsa:
a. Activitati la nivel de lot
b. Activitati la nivel de unitate
c. Activitati la nivel de produs
d. toate cele de mai sus
32. Activitati care sunt realizate de fiecare data cand un lot de bunuri sunt produse sau manevrate:
a. Activitati la nivel de lot
b. Activitati la nivel de unitate
c. Activitati la nivel de produs
d. toate cele de mai sus
33. Reprezinta marimile de referinta pentru repartizarea costurilor indirecte:
a. inductori de cost
b. indicatori
c. variabile
d. toate cele de mai sus
34. Inductorii de cost trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a. sa fie usor de identificat si utilizat
b. sa nu influenteze comportamentele personalului
c. sa fie usor accesibili
d. toate cele de mai sus
35. Inductorii de cost traditionali pot fi:
a. ore functionare utilaj
b. cost materii prime consumate
c. numar de produse
d. Toate cele de mai sus
36. Costul in functie de volumul de productie se refera la:
a. consumul de materii prime
b. manopera directa
c. ore functionare utilaje
d. toate cele de mai sus
37. Costul pentru piesa sau subansamble datorat existentei ca atare se refera la:
a. dosarul ethnic
b. proiectare
c. reproiectare
d. stocare de informatii
e. toate cele de mai sus
38. Posibilitatile oferite de metoda ABC si care nu se regasesc la metodele traditionale ar fi:
a. identificarea celor mai profitabili clienti, produse, canale de distributie
b. determinarea “contribuabililor reali” la performanetele financiare
c. previzionarea corecta a costurilor si resurselor legate de volumul productiei si structura organizationala
d. identificarea cauzelor performantelor slabe
e. urmarirea activitatilor si proceselor
f. toate cele de mai sus
39. Este un concept ce a fost aplicat şi dezvoltat de către firmele japoneze fiind utilizat, în special, în cazul
produselor industriale şi reprezintă un program complex de reducere a costurilor pe toată durata ciclului
de viaţă al produsului fără să fie afectată calitatea produselor:
a. Metoda de analiza a produselor industriale
b. Metoda costului produsului
c. Metoda costului ţintă (Target – Costing)
d. Toate cele de mai sus
40. Pentru ca firma să-şi vândă produsul, dar, în acelaşi timp, să poată obţine un anumit profit, este necesar
din punct de vedere strategic un proces de analiză în faza de definire a produsului pe traseul:
a. preţ – profit – cost
b. pret-volum-cost
c. pret- profit-cumparatori
d. toate cele de mai sus
41. Reprezintă un cost de producţie estimat, fiind calculat după un preţ de vânzare concurenţial previzional:
a. Costul estimate
b. Costul previzional
c. Costul tinta
d. toate cele de mai sus
42. Fixarea preţului ţintă se realizează prin tehnici de studiu al pieţei se caracterizeaza prin:
a. are în vizor întreaga durată de viaţă a produsului
b. are o determinare strategica
c. are un caracter dinamic şi capătă numeroase forme şi niveluri în raport cu evoluţia în timp a cererii şi
ofertei şi segmentelor de piaţă
d. toate cele de mai sus
43. Reprezintă suma cheltuielilor rezultate în urma activităţilor de cercetare, proiectare, producţie,
aprovizionare, depozitare, livrare a produselor în vederea prevenirii apariţiei defectelor sau ridicării
nivelului tehnic şi calitativ al produselor:
a. Costurile identificării defectelor
b. Costurile remedierii defectelor
c. Costurile de prevenire a defectelor
d. Costurile de verificare
44. Cuprind totalitatea cheltuielilor efectuate în cadrul activităţii de control tehnic de calitate pentru
atestarea conformaţiei produselor cu prescripţiile de calitate, deci în concordanţă cu standardele de stat,
de ramură sau de firmă:
a. Costurile identificării defectelor
b. Costurile remedierii defectelor
c. Costurile de prevenire a defectelor
d. Costurile de verificare
45. Reprezintă totalitatea pierderilor sau cheltuielilor datorită lipsei de calitate; ele nu sunt costuri necesare,
creşterea ponderii în totalul cheltuielilor determinând diminuarea profitului firmei:
a. Costurile identificării defectelor
b. Costurile remedierii defectelor
c. Costurile de prevenire a defectelor
d. Costurile de verificare