Sunteți pe pagina 1din 1

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la aniversarea a

doisprezece ani de la înfiinţarea Seminarului Teologic din Piatra Neamţ

DOISPREZECE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEOLOGIC


SEMINARIAL
ÎN VECHEA PETRODAVA

Douăsprezece seminţii ale lui Israel, doisprezece profeţi, apoi


doisprezece apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos, douăsprezece
coşuri cu firimituri care rămân după ce mulţimile sunt hrănite din
pâinile înmulţite prin harul şi iubirea de oameni ale Domnului nostru
Iisus Hristos, după ce mulţimile s-au hrănit mai întâi cu lumina
Evangheliei lui Hristos.
Iată că în aceste zile şi Seminarul Teologic Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena din Piatra Neamţ se află sub semnul acestui număr 12 plin de
simbolism, aniversând doisprezece ani de când primii elevi au început
să pătrundă, ajutaţi de primii dascăli ai acestui seminar, în tainele
teologiei ca ştiinţă a bucuriei şi a vieţii veşnice.
La acest moment aniversar se cuvine, mai întâi, să dăm slavă lui
Dumnezeu pentru tot ceea ce a rodit şi a luminat în această şcoală
teologică în cei doisprezece ani de existenţă. Ne gândim, cu
recunoştinţă, la cei ce au făcut primele demersuri pentru organizarea
Seminarului în anul 1996, în condiţii destul de grele, cauzate de
mentalităţi încă ancorate în trecut. De asemenea, ne gândim la toate
cadrele didactice care s-au adăugat de la an la an, sporind prestigiul
acestei şcoli ai cărei elevi au început a se face remarcaţi la diferite
concursuri şi manifestări şcolare. Gândul nostru se îndreptă,
deopotrivă, şi spre toţi ostenitorii şi binefăcătorii Seminarului din Piatra
Neamţ; şi spre toţi cei care susţin acest Seminar pentru a fi un pilon al
învăţământului teologic şi al învăţământului românesc, în general.
Felicităm, aşadar, pe toţi cei ce au contribuit în aceşti doisprezece ani la
organizarea şi afirmarea Seminarului Teologic Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena din Piatra Neamţ, şi-L rugăm pe Hristos Domnul să
le dăruiască sănătate şi pace, bucurie şi mult ajutor în toată activitatea
lor didactică şi misionară, culturală şi patriotică.

Cu aleasă preţuire şi părintească binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române