Sunteți pe pagina 1din 14

Δtcr=

Δtcc=
Δtml=

Fc=

tc=

cp mot=

λ=

ρ=

x=
ν=
μ=

ω=
Re=

Pr=

Nu=

αi=

M=
R=
T = 194.6+273.15 =
Pb=
t=

ρv=

a=
b=
c=
ρl=

A=
B=
C=
D=
ln μl=
μl=

A=
B=
C=
D=

Cp=

A=
B=
C=
D=
λ=

A=
B=
C=
D=
σ=
αe=

ked1=

Δte calc=
│Δte calc - Δte pp | =
Verificarea transferului de căldură

Calculul propietatilor fizice ale motorinei:

Factorul caloric=(Δtml-Δtcr)/(Δtcc-Δtcr)

15.4
80.4
39.3

0.368

Temperatura calorica

tc=tc2+ Fc(tc1-tc2)

233.90

Căldura specifică a produsului petrolier

cp mot =[(2964-1332*d)+(6.148-2.308*d)*t]*(0.0538*K+0.3544)

2743.11

Conductivitatea termică a produsului petrolier:

λ=(0.1172-6.33*10^-5*tc)/d
0.119

Densitatea produsului petrolier:


ρ=10^3*d4/20*(1-(tc-20)/(2290-6340*d4/20+5965*d4/20^2))
712.76

Viscozitatea cinematică a produsului petrolier:

ν=(101.766/(k*d15/15)^0.525-29.263)*(k*10^-6)/x-exp(x/(t+273.15))
x=exp(4.717+0.0029254*(k*d15/15)^3)
1582.72
2.64557501122506E-07

Vâscozitatea dinamică a produsului petrolier:


μ=ν*ρ
0.000188564944283

Coeficient de transfer de căldură la interior αi


Nu = 0.027*Re^0.8* Pr^1/3*(μ/μp)^0.14

(μ/μp)^0.14=1

Calculul criteriilor de similitudine:


Re=(di*ω)/ν

ω=(4*mc*Np)/(ρ*π*di^2*Nt)
0.6968
52674.18

Pr=(cp*ν*ρ)/λ

4.36

Nu= 0.027*Re^0.8*Pr^1/3*(μ/μp)^0.14
235.19

Nu=(αi*di)/λ
αi=(Nu*λ)/di
1393.78

Coeficient de transfer de căldură la exterior αe:


Proprietăţile fizice ale n-octanului la 194.6°C:
114
8314
467.75
500000
194.6
ρv=(Pb*M)/(z*R*T)
16.47

Variatia densitatii cu temperatura(pag 52-rel.2.15-Somoghi)

ρl=a+ sqrt(b-c*t)
Valoarea coeficientilor se ia din tabelul 2.3-pag 52:
308.4615
161856.2
553.8461
541.01

Variatia vascozitatii cu temperatura:


A,B,C,D=constante specifice(tabelete 3.9 la pag 113-Somoghi)
μl=exp(A+ B/T +C*T+D*T^2)
-4.016
701.4
0.006494
-6.382E-06
-0.875230705064203
0.417

Variatia caldurii specifice cu temperatura

Cp=A+B*T+C*T^2+D*T^3 (J/Kg·K) –relatia 4.23 – pag 160 Somoghi

1259.67
4.686
-0.010332
1.75867E-05

2990.75

Variatia conductivitatii termice cu temperatura(pag 220 – rel.6.18 - Somoghi)


λ=A+B*T+C*T^2+D*T^3
Tabel 6.3 - pag 221
0.221134
-0.000307711
0
0
0.077

Variatia tensiunii superficiale (pag 273 – rel.8.18 - Somoghi)


σ = A+B*t+C*t^2+D*t^3
Tabel 8.6 – pag 274
23.624285
-0.097503027
1.6060363E-05
1.475043E-07
6.35

αe=0.008133*Cs*Pb*λl/σ*((Δte*Cp)/r)^2.226*(ρl/ρv-1)^1.0645

Cs=1(Coeficient de siguranta al otelului)


Δte pp(Diferenţa de temperatură dintre temperatura vaporilor și temperatura exterioare a tubului )=
r=244400 J/kg(Căldură latentă de vaporizare)
Cp=2990.75 J/kg°C

5665.33

ked1=1/(de/(αi*di)+1/(2*λo)*ln(de/di)+1/αe)

881.84

Δte calc=(ke1*Δtml)/αe
6.12
0.22
r=
mr=45t/h=
d4/20=
d=d15/15=0.9952*d4/20+0.0080
k=
tc1=
tc2=
tr1=
tr2=
°C de=
°C di=
°C e=
P=
tm=(tc1+tc2)/2
Δtc=tc1-tc2
Q=
Δtr=tr1-tr2
di=
de=
°C Lt=
Nt=
Ae=
ked=
λo=
Np=
J/kg°C mc=

W/m°C

kg/m3

m^2/s
kg/m*s

m/s
≥10^4 Reg.Turbulent

W/m^2°C

Calculul factorului de neidealitate z:

z=z^(0)+ω*Z^(1)
kg/kmol
Nm/kmol.K Pc= 25.574 atm
K P= 4.935 atm
N/m^2 Pr= 0.192969
°C
Tc= 568.7 K
Kg/m^3 T= 467.75 k
Tr= 0.82249
ω=-lgPr-1
ω= -0.285488

z=1+(Pr/Tr)*((0.1445+(0.073*ω)-((0.33-0.46*ω)/Tr)))-(Pr/Tr)*(((0.1385+0.5*ω)/(Tr^2))-((0.012
z= 0.889982
Kg/m^3

cP 0.000416765859 kg/ms

J/Kg·K

W/m·K

dyn/cm 0.00635 N/m


5.9 °C

W/m^2°C

W/m^2°C

°C
°C
244.4 kJ/kg
12.50 kg/s
0.86 g/cm3
0.8639 g/cm3
11.2
275 °C
210 °C
194.6 °C
194.6 °C
0.025 m
0.02 m
0.6
5 bar
242.5 °C
65 °C
1833 kW
0 °C
0.02 m
0.025 m
6m
268 tuburi
126.23 m^2
369.4 W/m^2°C
46 W/m°C
4 pasuri
10.448 kg/s
((0.1385+0.5*ω)/(Tr^2))-((0.0121+0.097*ω)/(Tr^3))-((0.0073*ω)/(Tr^8)))