Sunteți pe pagina 1din 3

6. Care sunt condițiile impuse funcției ce descrie vectorul de poziție? Explicați semnificația acestor condiții.

17. Prezentați expresiile vitezei liniare medii/ vitezei instantanee ca mărimi vectoriale – indicând semnificația mărimilor
care intervin.

25. Deduceți expresia derivatei unui vector în raport cu un reper fix, când acest vector este precizat prin proiecțiile sale față
de un reper mobil: reprezentare grafică, indicarea mărimilor care intervin.

34. Prezentați expresia vectorială a accelerației unghiulare, în coordonate carteziene.

49. Deduceți componentele accelerației în mișcarea pe elicea cilindrică; indicați semnificația mărimilor ce intervin.
61. Deduceți formula lui Galilei, caracteristică mișcării rectilinii uniform variante; indicați semnificația mărimilor ce
intervin.

69. Deduceți formula lui Euler pentru distribuția de viteze a unui rigid în mișcare generală (oarecare);indicați semnificația
mărimilor ce intervin.

82. Prezentați modelul de studiu al rigidului în mișcare de rotație cu axă fixă; indicați semnificația mărimilor ce intervin.

96. Deduceți expresia legii de mișcare a unui punct aparținând rigidului în mișcare plan-paralelă: forma vectorială, forma
matriceală, ecuațiile parametrice (pe cele trei direcții ale axelor de coordonate);indicați semnificația mărimilor ce intervin.

111. Prezentați problema directă în dinamică.


117. Definiți momentul cinetic al unui sistem de puncte materiale; deduceți expresia momentului cinetic al unui sistem de
puncte materiale.

140. Prezentați torsorul forțelor de inerție; indicați semnificația mărimilor ce intervin.


145. Prezentați expresia momentelor de inerție mecanice planare; indicați semnificația mărimilor ce intervin.