Sunteți pe pagina 1din 1

OPTICA GEOMETRICĂ

c m
Indicele de refracție absolut n , c  3 108
v s
Legea reflexiei i  i'
sin i n2
Legea refracției   n2,1
sin r n1
sin l n
Unghiul limită, l o
 2  n2,1 în cazul n2  n1
sin 90 n1

SISTEMUL Formula punctelor Distanțe focale, Mărirea liniară


OPTIC conjugate Convergența transversală
nR
f1   1
n2 n1 n2  n1 n2  n1 y2 x2 n1
Dioptrul sferic     
x2 x1 R nR y1 x1 n2
f2  2
n2  n1
Dioptrul plan n1 n2 y2
  1
R x1 x2 y1
R
Oglinda f 
1 1 2 2 y2 x
sferică     2
x2 x1 R 1 2 y1 x1
n2  n1 Coglindă  
f R
Oglinda plană y2
x2   x1  1
R y1
1
f 
 nlentilă  1 1 
  1   
1 1 1
   nmediu   R1 R2  
y2 x2

Lentile subțiri
x2 x1 f y1 x1
1  nlentilă  1 1 
C   1  
f  nmediu   R1 R2 

1 1 1 1
Sistem de N lentile centrate și acolate (alipite):    ...  , Csist.  C1  C2  ...  CN
fsist. f1 f 2 fN
Sistem de N lentile centrate: sist.  1   2  ...   N

Sistem afocal (telescopic):


f2
 L1, L2 – convergente: d  f1  f 2 , sist. afocal  
f1
f2
 L1 – convergentă, L2 – divergentă: d  f1  f 2 , sist. afocal  
f1

1
CD @2014