Sunteți pe pagina 1din 1

Memoria interna a calculatorului

Memoria internă este cea mai importantă componentă fizică a unui calculator
prin intermediul că reia se pot aprecia performanţele unui calculator. Memoria
internă este unitatea funcţională a unui calculator destinată pă stră rii
permanente sau temporare a programelor şi a datelor necesare utilizatorului
sistemului de operare.
Memoria internă a unui calculator este caracterizată
de doi parametri:

Dimensiunea, cu câ t memoria este mai mare, cu atâ t performanţele


calculatorului sunt mai bune. Dimensiunea se exprimă în Mbytes.

Timpul maxim de răspuns – reprezintă timpul necesar procesorului pentru a


citi sau scrie date. Valoarea acestui parametru este de 70 ns. Calculatorul este
ca atâ t mai rapid cu câ t această valoare este mai mică .

Tipuri de memorie:
1.Memoria RAM-Este un spaţiu temporar de lucru unde se pă strează datele şi
programele pe toată durata execuţiei lor. Este memoria volatilă a
calculatorului. Datele şi programele vor fi şterse din memorie la închidere
calculatorului.
2.Memoria ROM-Este memoria nevolatilă a calculatorului. Acest tip de
memorie nu se şterge la închiderea calculatorului.Ea piermite utilizatorului
citirea unor date înscrise în această memorie de constructorul calculatorului.
Programele aflate în memoria ROM sunt livrate odată cu calculatorul.Memoria
ROM este scrisă o singură dată , de obicei la fabricarea calculatorului. Acest tip
de memorie nu poate fi rescrisă ori ştearsă .