Sunteți pe pagina 1din 10

Centre de distribuire GHID - ISJ BUZAU

Unitate scolara
Nr. Nr. Nr.
ce distribuie Cod SIIIR Scoli arondate Nr. elevi
crt. exempl exempl
brosurile
are are
1061103621 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAPITAN AVIATOR"MIRCEA T. BĂDULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 110 0 10
SCOALA
GIMNAZIALĂ 1061104373 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE HARITON"COMUNA SĂHĂTENI 25 25
CAPITAN 1061104174 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. CONSTANTIN DINCĂ" COMUNA ULMENI 33 33
BZ1 AVIATOR 1061104016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA STÂLPU 24 24
"MIRCEA T.
BADULESCU" 1061104613 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU 23 23
BUZAU
1061104803 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 26 0 10
Total 241 0 105
1061103603 COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU 29 0 10
1061104744 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ ŞOTER" MUNICIPIUL BUZĂU 49 25
COLEGIUL 1061104441 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI 41 41
NATIONAL "B.
BZ2 1061104459 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT MAXENU COMUNA ŢINTEŞTI 32 32
P. HASDEU"
BUZAU 1061106434 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GĂLBINAȘI 28 28
1061104563 ŞCOALA GIMNAZIALĂ EPISCOP "DIONISIE ROMANO" MUNICIPIUL BUZĂU 40 40
1061104771 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 MUNICIPIUL BUZĂU 103 50
Total 322 0 216
1061106366 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI " MUNICIPIUL BUZĂU 95 60
1061104857 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICU CONSTANTINESCU"MUNICIPIUL BUZĂU 25 25
SCOALA
GIMNAZIALĂ 1061103612 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 21 21
"SFÂNTUL 1061104667 LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN" MUNICIPIUL BUZĂU 59 20
BZ3
APOSTOL
ANDREI " 1061104952 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU" MUNICIPIUL BUZĂU 39 39
BUZAU 1061105026 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ROBEASCA 2 2
1061104735 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE EFRIMESCU"COMUNA SĂGEATA 26 26
Total 267 0 193
1061104789 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 MUNICIPIUL BUZĂU 213 0 20
1061104052 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA RACOVIŢENI 18 18
SCOALA 1061104839 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN POPESCU" SAT FUNDENI COMUNA ZĂRNEŞTI 31 31
BZ4 GIMNAZIALĂ
NR.11 BUZAU 1061104495 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BLĂJANI 7 7
1061106226 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GLODEANU SĂRAT 36 36
1061104269 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT HALEŞ COMUNA TISĂU 32 32
Total 337 0 124
1061106633 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 22 22
1061103589 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION ROȘCA" COMUNA COCHIRLEANCA 46 46
1061106425 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "P.H. ZANGOPOL" MUNICIPIUL BUZĂU 25 25
SCOALA 1061104486 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MOVILA BANULUI 18 18
GIMNAZIALĂ 1061103639 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MIHĂILEȘTI 16 16
BZ5 "P.H.
ZANGOPOL" 1061106642 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA 18 18
BUZAU 1061104893 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA 27 27
1061105098 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PIETROASELE 17 17
1061106384 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COSTEȘTI 45 45
1061104622 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA NĂENI 19 19
Total 253 0 253
1061104138 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" MUNICIPIUL BUZĂU 50 50
1061104631 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL GRIGORE BAŞTAN" MUNICIPIUL BUZĂU 36 36
1061104798 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE" MUNICIPIUL BUZĂU 168 0 10

SCOALA
GIMNAZIALĂ
BZ6
1061104337 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNV. CLEMENȚA BEȘCHEA" CĂPĂȚÂNEȘTI COMUNA MĂRĂCINENI 61 61
SCOALA
GIMNAZIALĂ 1061104649 LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA VERNEŞTI 8 8
BZ6
"ION CREANGA" 1061104694 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IOAN JILINSCHI" COMUNA VERNEŞTI 40 40
BUZAU
1061106452 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT CÂNDEŞTI COMUNA VERNEŞTI 37 37
1061104301 CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ MUNICIPIUL BUZĂU 23 0
1061104251 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU DEFICIENȚE AUDITIVE MUNICPIUL BUZĂ 13 0
1061104658 LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE MUNICIPIUL BUZĂU 13 0
Total 449 0 232
1061104319 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU 89 0 10
COLEGIUL 1061104192 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VADU PAŞII 88 88
NAȚIONAL
1061105062 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN IVĂNESCU" POŞTA CÂLNĂU COMUNA POŞTA CÂLNĂU 58 58
PEDAGOGIC
BZ7 1061106298 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GHERĂSENI 31 31
"SPIRU HARET"
MUNICIPIUL
BUZĂU
1061106253 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SĂPOCA 22 22
Total 288 0 199
1061104391 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT 139 0 10
1061104943 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE VERNESCU" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT 37 37
1061104554 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT 44 44
1061104156 CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT 23 0
1061104296 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT AMARA COMUNA BALTA ALBA 13 13
SCOALA
GIMNAZIALĂ 1061104079 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BĂLĂCEANU 13 13
BZ8
NR.1 RÎMNICU 1061106303 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BOLDU 21 21
SARAT
1061104676 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GHERGHEASA 14 14
1061104061 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PUIEŞTI COMUNA PUIEŞTI 34 34
1061104432 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VÂLCELELE 15 15
1061104509 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ZIDURI 23 23
1061105017 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA RÂMNICELU 51 51
Total 427 0 265
1061106339 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE CRISTOFOREANU" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT 102 0 10
1061105103 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR. ILIE PAVEL" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT 31 31
1061106235 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PODGORIA 25 25
1061103571 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT MODRENI COMUNA VALEA SALCIEI 5 5
SCOALA 1061100021 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GREBĂNU 37 37
GIMNAZIALĂ
"VASILE 1061106244 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BUDA 27 27
BZ9
CRISTOFOREAN 1061104685 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MURGEŞTI 8 8
U" RÎMNICU
1061106488 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VALEA RÂMNICULUI 38 38
SARAT
1061104925 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MĂRGĂRITEȘTI 7 7
1061104183 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI 32 32
1061104147 LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 18 0 10
1061104355 COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT 29 0 10
Total 359 0 210
1061104717 LICEUL TEORETIC ORAŞ POGOANELE 33 33
1061104875 LICEUL TEHNOLOGIC "I. A. RĂDULESCU POGONEANU" ORAŞ POGOANELE 31 31
1061104527 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA PADINA 33 33
1061103562 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GLODEANU SILIȘTEA 32 32
1061105053 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL COMUNA SMEENI 11 11
LICEUL 1061104477 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SMEENI 33 33
BZ10 TEORETIC 1061104599 LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA RUŞEŢU 37 37
POGOANELE 1061106208 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. DR. ION ANGHEL" COMUNA LUCIU 21 21
LICEUL
BZ10 TEORETIC
POGOANELE
1061106375 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SCUTELNICI 16 16
1061104414 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BRĂDEANU 14 14
1061106393 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA C.A.ROSETTI 23 23
1061104726 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA LARGU 13 13
1061104762 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CILIBIA 13 13
Total 310 0 310
1061104043 LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE 39 0 10
1061104165 LICEUL TEHNOLOGIC ORAŞ PĂTÂRLAGELE 17 17
1061105035 ŞCOALA GIMNAZIALĂ " DUMITRU I. IONESCU" COMUNA CALVINI 28 28
LICEUL
TEORETIC 1061104206 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PĂNĂTĂU 17 17
BZ11 "RADU 1061104088 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA CĂTINA 26 26
VLADESCU" 1061104097 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CISLĂU 48 48
PATARLAGELE
1061104215 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COLȚI 6 6
1061104581 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VIPEREŞTI 41 41
1061104328 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN GIURESCU" COMUNA CHIOJDU 33 33
Total 255 0 216
1061104111 LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU 60 0 10
LICEUL
TEORETIC 1061104233 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT LUNCA PRIPORULUI ORAŞ NEHOIU 44 44
BZ12 "NICOLAE 1061100039 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PAMFIL GEORGIAN" COMUNA GURA TEGHII 38 38
IORGA" oraş
NEHOIU
1061104468 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SIRIU 15 15
Total 157 0 97
1061104572 LICEUL TEHNOLOGIC, SAT MĂRGĂRIŢI COMUNA BECENI 47 47
1061104753 LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA LOPĂTARI 31 31
LICEUL
TEHNOLOGIC, 1061105071 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MÂNZĂLEŞTI 18 18
BZ13 SAT MĂRGĂRIŢI 1061106194 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TACHE ŞI ECATERINA TOCILESCU" COMUNA VINTILĂ VODĂ 14 14
COMUNA 1061104129 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" COMUNA BISOCA 24 24
BECENI
1061104346 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SĂRULEŞTI 14 14
1061104224 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CERNĂTEŞTI 23 23
Total 171 0 171
1061104025 LICEUL TEHNOLOGIC "SF. MUCENIC SAVA" COMUNA BERCA 76 76
1061106289 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CANEŞTI COMUNA CĂNEŞTI 5 5
1061104405 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CHILIILE 3 3
1061106312 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SCORŢOASA 18 18
LICEUL
TEHNOLOGIC 1061105008 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE VOICULESCU" COMUNA PÂRSCOV 37 37
BZ14 "SF. MUCENIC 1061106357 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BOZIORU 4 4
SAVA" comuna 1061106348 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ODĂILE 4 4
BERCA
1061103544 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COZIENI 18 18
1061104102 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MĂGURA 13 13
1061106479 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT BRĂTILEŞTI COMUNA BRĂEŞTI 22 22
1061106461 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ING. OPRIŞAN IARCA" COMUNA UNGURIU 23 23
Total 223 0 223 130

2814 130 2944 Exemplare


elevi
Primărie Mun. Buzău 2
Primărie Rm. Sărat 2
Consiliul Județean 3
Prefectură 2
ISJ 10
Operatori economicii 10

TOTAL 2973
Etichete de rânduri
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ MUNICIPIUL BUZĂU
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT
COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT
COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU
COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ ŞOTER" MUNICIPIUL BUZĂU
LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN" MUNICIPIUL BUZĂU
LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE MUNICIPIUL BUZĂU
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU
LICEUL TEHNOLOGIC "I. A. RĂDULESCU POGONEANU" ORAŞ POGOANELE
LICEUL TEHNOLOGIC "SF. MUCENIC SAVA" COMUNA BERCA
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL COMUNA SMEENI
LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA LOPĂTARI
LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA RUŞEŢU
LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA VERNEŞTI
LICEUL TEHNOLOGIC ORAŞ PĂTÂRLAGELE
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU DEFICIENȚE AUDITIVE MUNICPIUL BUZĂU
LICEUL TEHNOLOGIC, SAT MĂRGĂRIŢI COMUNA BECENI
LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU
LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE
LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT
LICEUL TEORETIC ORAŞ POGOANELE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ " DUMITRU I. IONESCU" COMUNA CALVINI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN GIURESCU" COMUNA CHIOJDU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN IVĂNESCU" POŞTA CÂLNĂU COMUNA POŞTA CÂLNĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN POPESCU" SAT FUNDENI COMUNA ZĂRNEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR. ILIE PAVEL" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL GRIGORE BAŞTAN" MUNICIPIUL BUZĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE" MUNICIPIUL BUZĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE HARITON"COMUNA SĂHĂTENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" COMUNA BISOCA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE VERNESCU" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ING. OPRIŞAN IARCA" COMUNA UNGURIU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" MUNICIPIUL BUZĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION ROȘCA" COMUNA COCHIRLEANCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNV. CLEMENȚA BEȘCHEA" CĂPĂȚÂNEȘTI COMUNA MĂRĂCINENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU" MUNICIPIUL BUZĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE EFRIMESCU"COMUNA SĂGEATA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IOAN JILINSCHI" COMUNA VERNEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICU CONSTANTINESCU"MUNICIPIUL BUZĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "P.H. ZANGOPOL" MUNICIPIUL BUZĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PAMFIL GEORGIAN" COMUNA GURA TEGHII
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. CONSTANTIN DINCĂ" COMUNA ULMENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. DR. ION ANGHEL" COMUNA LUCIU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI " MUNICIPIUL BUZĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TACHE ŞI ECATERINA TOCILESCU" COMUNA VINTILĂ VODĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE CRISTOFOREANU" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE VOICULESCU" COMUNA PÂRSCOV
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CANEŞTI COMUNA CĂNEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAPITAN AVIATOR"MIRCEA T. BĂDULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BĂLĂCEANU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BLĂJANI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BOLDU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BOZIORU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BRĂDEANU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BUDA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA C.A.ROSETTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CERNĂTEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CHILIILE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CILIBIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CISLĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COLȚI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COSTEȘTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COZIENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GĂLBINAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GHERĂSENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GHERGHEASA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GLODEANU SĂRAT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GLODEANU SILIȘTEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GREBĂNU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA LARGU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MĂGURA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MĂRGĂRITEȘTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MÂNZĂLEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MIHĂILEȘTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MOVILA BANULUI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MURGEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA NĂENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ODĂILE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PĂNĂTĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PIETROASELE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PODGORIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA RACOVIŢENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ROBEASCA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SĂPOCA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SĂRULEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SCORŢOASA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SCUTELNICI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SIRIU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SMEENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA STÂLPU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VADU PAŞII
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VALEA RÂMNICULUI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VÂLCELELE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VIPEREŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ZIDURI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ EPISCOP "DIONISIE ROMANO" MUNICIPIUL BUZĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA CĂTINA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA PADINA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA RÂMNICELU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 MUNICIPIUL BUZĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 MUNICIPIUL BUZĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PUIEŞTI COMUNA PUIEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT AMARA COMUNA BALTA ALBA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT BRĂTILEŞTI COMUNA BRĂEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT CÂNDEŞTI COMUNA VERNEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT HALEŞ COMUNA TISĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT LUNCA PRIPORULUI ORAŞ NEHOIU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT MAXENU COMUNA ŢINTEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT MODRENI COMUNA VALEA SALCIEI
Total general
Contor de DENUMIRE UNITATE PJ
23
23
29
29
26
89
49
59
13
22
31
76
11
31
37
8
17
13
47
60
39
18
33
28
33
58
31
31
36
168
25
24
37
23
50
46
61
39
26
40
21
25
25
38
33
21
95
14
102
37
5
110
23
13
7
21
4
14
27
27
23
23
3
13
48
6
45
18
18
28
31
14
36
32
37
13
13
7
18
41
16
18
8
19
4
17
17
25
18
2
22
14
18
16
15
33
24
32
88
38
15
41
23
40
26
33
51
139
213
44
103
34
13
22
37
32
44
32
5
4059