Sunteți pe pagina 1din 1

4 Democrație

LUMEA POSTBELICĂ

versus comunism. Ce idei promovează

Războiul Rece (1945 – 1991) comunismul?

Lumea după al Doilea Război Mondial


După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, la Conferința
de la Paris (1946), liderii marilor puteri învingătoare au luat decizii cu
privire la reorganizarea lumii postbelice. Practic, lumea a fost împăr-
țită în două sfere de influență: una controlată de URSS, care a impus
comunismul în câteva țări, transformându-le în sateliți ai săi; cealaltă
dominată de SUA, lider al grupării statelor democratice occidentale.
Timp de aproape o jumătate de secol, între aceste două sisteme opuse
a existat o rivalitate politică, economică și ideologică, stare care a
rămas cunoscută în istorie sub numele de Războiul Rece.
După război, Germania a fost împărțită în zone de ocupație între
Franța, Marea Britanie, SUA și URSS, orașul Berlin fiind împărțit și el în
4 zone. Granița dintre cele două sisteme trecea prin mijlocul Germaniei
și prin mijlocul Berlinului. Zonele administrate de britanici, ameri-
cani și francezi s-au unit în 1949 pentru a forma Republica Federală
Germania (RFG sau „Germania de Vest”), iar zona sovietică a devenit
Republica Democrată Germania (RDG sau „Germania de Est”).
Cele două tabere concurau pentru atragerea altor state sau impu­
nerea modelului lor economic și politic în alte țări, în special în sta-
tele nou-apărute în Africa și Asia, după câștigarea independenței Sursa 1 Winston Churchill (premierul Marii
față de vechile puteri coloniale („decolonizarea”). Deși SUA și URSS Brita­nii), Franklin D. Roosevelt (președintele
nu s-au confruntat niciodată direct, au susținut state sau grupări în SUA) și Iosif Stalin (liderul URSS) la Conferința
războaie civile, fiecare încercând să-și sporească influența în detri-
de la Yalta, 1945
mentul celeilalte. Exemple reprezentative sunt Războiul din Coreea
(1950 – 1953), care a dus la împărțirea poporului coreean în două Războiul Rece a început încă din ultimele zile
state – unul comunist și altul democratic –, și Războiul din Vietnam ale celui de-al Doilea Război Mondial, când
(1955 – 1975), câștigat de tabăra comunistă. Aliații se întreceau pentru a ocupa fostele teri-
Cele două grupuri s-au intimidat reciproc, încercând totuși să evite torii ale Axei și a obține capitularea simbolică
conflictul direct dintre superputeri, care putea duce la un război a Germaniei naziste. Cei trei lideri anticipau
nuclear ce ar fi distrus planeta. Cel mai dificil moment („criza rachetelor sfârșitul alianței odată cu sfârșitul războiului.
din Cuba”) a fost în octombrie 1962, în apele Cubei comuniste, când
un ofițer sovietic a refuzat ordinul de a trage în navele americane din Crezi că alianțele pot continua la nesfârșit?
zonă, liderii politici din SUA și URSS fiind obligați să negocieze o soluție. Exprimă-ți verbal părerea, în 2-3 fraze.

Sursa 2 Diferențe între Alegeri libere „Alegeri” cu un singur candidat


democrație și comunism Pluripartidism Partid unic
1. Pornind de la graficul alăturat, Separația puterilor în stat Partidul-stat
compară tipurile de regimuri
politice și alege 2-3 elemente Libertate de exprimare Delict de opinie
DEMOCRAȚIE
COMUNISM

pe care le consideri cele mai Dreptul la un proces echitabil Lagăre de muncă, execuții sumare
importante. Argumentează
Mandate fixe, limitate Funcții pe viață/rotirea funcțiilor
alege­rea în scris, în 6-8 rânduri.
2. Pornind de la graficul alăturat, Parlamentul reprezintă cetățenii Parlamentul reprezintă partidul
identifică, în scris, 2-3 trăsături Dreptul la proprietate privată Naționalizări, colectivizare
ce pot descrie un regim fas- Piață liberă Economie dirijată de stat; prețuri impuse
cist/nazist și 1-2 trăsături ce
pot descrie un regim monar- Libertatea de religie Ateism
hic absolutist. Libertatea de mișcare/călătorie Granițe închise

76 Democrație versus comunism – modelele de organizare a statelor. Războiul Rece (1945 – 1991)