Sunteți pe pagina 1din 9

Owo henlo pls leaf me al1 

Jsxsiajc key smash key 


smash 
Yea sry 4 this 
Nbut like,, i dont rly care 
 
Sistemul nervos la moluște 
este de tip ganglionar și 
constă în​ ​ganglioni nervoși​, 
concentrați în partea 
anterioară a corpului, și în 
cordoane nervoase, care 
pleacă de la ganglioni spre 
toate organele corpului. 
Organele de simt sunt bine 
dezvoltate la moluștile 
mobile în special la cele 
răpitoare și slab dezvoltate 
sau lipsesc la cele bentonice 
și la cele puțin mobile.  
 
 
 
 
Piciorul este un organ 
muscular situat în partea 
ventrală a corpului. La 
cefalopode, picioarele sunt 
aranjate în regiunea 
capului. 
 
Masa viscerală are forma 
unui sac, în care sunt 
localizate organele interne 
ce realizează funcții de 
relație, de nutriție și de 
reproducere. 
 
În afară de cap, picior și de 
masa viscerală, majoritatea 
moluștelor mai au manta și 
cochilie. Mantaua și cochilia 
sunt organe caracteristice 
moluștelor. Aspectul 
mantalei este de 
membrană. Ea mai poartă și 
denumirea de pallium și 
este formată din unul sau 
două pliuri care provin din 
peretele corpului. Funcțiile 
mantalei sunt diferite. 
Astfel, ea protejează corpul 
(în special masa viscerală), 
secretă cochilia, iar la unele 
moluște servește ca organ 
respirator. Între manta și 
peretele corpului se găsește 
un spațiu numit cavitate 
paleală. Această cavitate 
mai poartă și denumirea de 
cavitatea mantalei. În 
cavitatea paleală sunt 
adăpostite branhiile și alte 
organe. 
Cochilia (numită popular și 
scoică) este caracteristică 
moluștelor, asemenea 
cavității paleale. Ea este o 
formațiune dură, 
calcaroasă, cu rol principal 
de protecție a masei 
viscerale și a întregului 
animal. Mai are și rol de 
schelet​ extern, pe cochilie 
fiind fixat o parte din 
musculatura corpului. 
Forma cochiliei diferă de la 
un grup de moluște la altul. 
De asemenea, diferă și 
gradul ei de dezvoltare. Ea 
poate fi formată din una, 
două sau mai multe bucăți. 
La unele moluște, cochilia a 
regresat până la dispariție. 
Cochilia (numită popular și 
scoică) este caracteristică 
moluștelor, asemenea 
cavității paleale. Ea este o 
formațiune dură, 
calcaroasă, cu rol principal 
de protecție a masei 
viscerale și a întregului 
animal. Mai are și rol de 
schelet​ extern, pe cochilie 
fiind fixat o parte din 
musculatura corpului. 
Forma cochiliei diferă de la 
un grup de moluște la altul. 
De asemenea, diferă și 
gradul ei de dezvoltare. Ea 
poate fi formată din una, 
două sau mai multe bucăți. 
La unele moluște, cochilia a 
regresat până la dispariție.