Sunteți pe pagina 1din 5

Arta greco-romana​ - man.

1
Arh. greaca -
Elementele unui templu grecesc sunt
remarcabil de simple. Clădiri, ca
Parthenonul, constau dintr-o structură
rectangulară, înconjurată de coloane și
împodobită cu un acoperiș înălțat în
pantă. Diferențele de detalii de pe columne și ariile de deasupra lor defineau stilul arhitectural
din care proveneau: simplitate, masivitate, pentru stilul doric, cu capitelurile mari și capătul
coloanei ca un sul, pentru stilul ionic, iar cel corintian având în capătul coloanelor un capitel
decorat cu frunze de acant sculptate.

Marile realizări ale arhitecturii grecești nu s-au datorat doar cunoștințelor tehnice, ci ele au
rezultat dintr-un simț deosebit al proporțiilor și o conștientizare acută, vizuală; un exemplu
caracteristic era obiceiul grecesc de a decora coloanele astfel încât să fie ușor bombate la
mijloc, ceea ce compensa iluzia de concavitate dată de o coloană perfect verticală, atunci când
era privită de la distanță. (ionic doric corintic)

Religia (man. 2) Coloane (man. 3) Teatrul -

În timp s-au amenajat (amfiteatre) pentru


reprezentațiile teatrale și s-au scris texte
speciale interpretate de actori și cor. Cei mai
de seamă autori de tragedii au fost​ ​Eschil​,​ ​Sofocle​ și​ ​Euripide​, iar cel mai important autor de comedii a
fost​ ​Aristofan​. În Grecia Antică, numai băieții și bărbații erau actori. Ei purtau măști pentru ca publicul să
știe ce rol joacă - de bărbat sau de femeie, de înțelept sau de nebun. Teatrele grecești erau imense, cu
până la 17.000 de locuri si erau construite pe coastele dealurilor. Datorită formei lor semicirculare, vocile
actorilor se auzeau până în ultimul rând. (amfiteatrul de pe Acropolis)
olarit
Pictura grecească s-a păstrat până în zilele noastre doar pe vase care erau fabricate cu scopul de a
păstra vinul și uleiul pentru uz casnic sau pentru export. Scenele de pe vase reprezintă una din sursele
principale de informare despre felul de viață grecesc. Acestea au apărut pentru prima dată în stilul
ilustrării negre, prin care obiectele erau pictate cu siluete negre pe fundalul roșu, natural, al vasului.
Detaliile interne (de exemplu, ochii pe o față complet neagră) trebuiau să fie scobite până la materialul roșu de bază.Mai tarziu, pictorii au început să lucreze
în așa numita tehnică a ilustrării în roșu, adică tehnică opusă celei dinainte, colorând în negru fundalul, lăsând personajele în culoarea naturală a vasului și
pictând detaliile interne ale acestora.
Traditii: olimpiada (caiet cl 5)
Stiinta; educatia
Arta romana 4567
Arhitectura​ este dominată de construcții masive și severe: catedrale, manăstiri, castele, fortificații, realizate mai ales din piatră, cu ziduri groase, turnuri înalte
și ferestre înguste.Principalele caracteristici ale acestor construcții sunt bolta în semicerc și forma de arc în plin centru a puținelor deschideri practicate în
ziduri: ferestre, portaluri și arcade.Bisericile cu planul în formă de cruce sunt greoaie, cu bolți, cupole și coloane rotunde. Catedralele copleșesc prin
monumentalitate și măreție .Iar pe locurile înalte, greu accesibile s-au construit castele fortificate.

În​ ​sculptură​, subordonată arhitecturii, reprezentative sunt portalurile și capitaluile. Tematica, de inspirație biblică și cu influențe orientale, se caracterizează
prin invenitivtate fabuloasă și tratare schematică a figurilor. Reliefurile romanice, comparativ cu cele antice, sunt brute, înveremenite și lipsite de frumusețea
proporțiilor, dar degajă forță morală. Siluetele și grupurile par să se desprindă din masa pietrei.Animalele, chiar cele fantastice, ocupă un loc preponderent în
diversele reprezentări.

Religia+temple Educatie​ ​Caiet ​lat.

CES
-

--

--

----

------

--

- Ce ou cet?

ce

jardin

‫ﻧﻪ‬

arbitre

élève

imperméable uniforme

D. --------------- ami

‫ﻧﻪ‬

C.

parc

‫ﻧﻪ‬

bus

outil

- avion

‫و‬

------- ongle

cahier

- Remplissez les blancs par ce ou cet?

a. cet hôtel

----
hamac

di

héros héritage

hibou

hôpital

C.

habitant

hiver

----

honneur

bo s

harmonica

hommage

hall

rideaux

5. Mettez ce, cet, cette ou ces devant les noms ci-dessous:

a. cet_ __arbre

autos

b. ------

--_ heure

---écharpe

C. ____

examen

So bos

nuit

_ taxi

copain

billets aventure

d. ----

--------TVIDDICU

-----

sont intéressants.

6. Mettez au pluriel, selon le modèle:

Modèle: Cet acteur est célèbre. / Ces acteurs sont célèbres. a. Ce journal est intéressant. b. Ce quartier est beau. c. Cet élève est appliqué. d. Cet arbre est
vieux. e. Cet hôtel est confortable. f. Cette maison est grande.
ffffff

-- sont beaux.

sont appliqués. sont vieux. sont confortables. sont grandes.

7. Mettez au singulier, selon le modèle:

Modèle: Ces étudiants sont belges. / Cet étudiant est belge. a. Ces villages sont petits. b. Ces magasins sont fermés. c. Ces immeubles sont hauts. d. Ces
appartements sont modernes. e. Ces hommes sont sympathiques. f. Ces robes sont élégantes. g. Ces histoires sont captivantes.

8. Complétez les phrases par ce, cet, cette ou ces:

a. Qu'est-ce que tu fais --- après-midi? b. ___tarte au citron est facile à faire. c. Où as-tu pris ---- photos? d. Elle doit finir ---- article _____ week-end. e.
Faites exercice, puis répondez à __ questions! f. Vous pensez que -___- émission est plus intéressante que ____ film? g. _____foulard vert est très chic et
jupe jaune est très jolie; j'adore _--_ couleurs.

98

Observez!

ce devient cet devant un mot qui commence par une cet devient ce devant un adjectif qui commence par voyelle:

une consonne ou un h aspiré:

ce garçon - cet adorable garçon ce jardin - cet immense jardin ce voyage - cet agréable voyage

cet enfant - ce petit enfant cet immeuble-ce haut immeuble cet arbre - ce grand arbre

9. Mettez l'adjectif entre parenthèses devant le nom en italiques et transformez

les phrases: Modèle: Je suis ravi de ce succès (immense) / Je suis ravi de cet immense succès. a. Il a passé ce week-end avec sa famille. (agréable)

b. C'est nous qui avons fait ce travail. (énorme)

c. Ce chemin mène au chalet. (étroit)

d. Ils ont félicité ce champion de France. (ancien)

e. J'ai vu ce film à la télévision. (excellent)

10. Mettez l'adjectif entre parenthèses devant le nom et faites les transformations

nécessaires: Modèle: Regarde cet oiseau! (bel) / Regarde ce bel oiseau! a. J'ai acheté cet appareil photo. (magnifique) -- b. Il joue avec cet enfant. (petit). c.
Nous avons logé dans cet hôtel. (grand) d. Elle achète cet ensemble gris. (joli) ____ e. Cet arôme parfumait toute la maison. (délicieux)

11. Transformez selon le modèle:

Modèle: (robe) Qu'est-ce que tu choisis, cette robe-ci ou cette robe-là? a. (chaussures) Qu'est-ce que vous préférez, -- b. (livre) Qu'est-ce que tu lis, - C.
(enfant) À qui tu t'adresses, d. (montre) Qu'est-ce que tu achètes, e. (pantalon) Qu'est-ce que tu mets, f. (écharpe) Qu'est-ce que vous prenez,

--
?

99