Sunteți pe pagina 1din 3

I. Cultura greacă.

Trăsături:
- Arta este legată de religie.
- se concentrează pe construcţii de palate şi temple, înconjurate de cele mai multe ori de
ziduri de apărare.
- iniţial materialul de construcţie a fost lemnul, apoi piatra şi marmura.
- Templul grecesc se înalţă pe coloane, care sunt de trei tipuri: ionice, dorice, corintice.
- Arta plasează în centrul său, Omul, în toată splendoarea sa fizică şi spirituală.

II. Domenii de manifestare:


A. Arta (Arhitectura, Sculptura, Pictura, Ceramica)
B. Ştiinţa, filosofia, literatura, teatrul.

III. Realizări în domeniul culturii:


A. Arta
a. Arhitectura -
Templul- modelul de arhitectură care predomină, decorat cu statui, friza – banda laterală
îngustă cu bazoreliefuri şi coloanele.
Stilurile: ionic, doric, corintic.
Edifici ridicate pe Acropole, Erehteionul
b. Sculptura - reprezintă corpul uman în mişcare.
c. Reprezentanţi –Myron, luc. ,,Discobolul”
- Phidias, luc. ,,Athena Parthenos”, ,,Zeus din Olympia”
- Policlet, luc. ,,Doriforul”
- Lisyp, luc. ,,Bustul lui Alexandru Macedon”
- Alte lucrări ..Laocoon şi fiii săi”, ,,Gal murind”.

d. Pictura – se dezvoltă odată cu sculptura.


e. Reprezentanţi –Polignot – fresce cu scene mitologice şi scene din istoria Atenei.
f. Ceramica – se înscrie în creaţiile artistice de o mare frumuseţe. Vasele împodobite cu
scene mitologice, de muncă, jocuri publice, şi episoade din poemele homerice, pictate cu
figuri roşii pe fond negru.
B. Ştiinţa, filosofia, literatura, teatrul.
A evoluat împreună cu filosofia.
a. Domenii de manifestare: - Matematica – geometria – Thales din Milet, Pitagora,
Euclid, astronomia - Aristarh, Thales din Milet.
Medicina – Hipocrate, circulaţia sângelui, creierul, nervi.
Geografia – Strabon, Ptolomeu din Alexandria
Istoria – Herodot, luc. ,,Istorii”, Thucidide, ,,Istoria războiului peloponesiac”

-
Filosofia – Heraclit din Efes, Democrit, Socrate, Platon, şi Aristotel.
Literatura – poemele epice Iliada şi Odiseea ale lui Homer, Hesiod, Munci şi zile,
Pindar şi Sapho în poezia lirică.
Teatrul – serbările religioase realizate cu ocazia zeului Dionysos. Cei mai
importanţi reprezentanţi: Eschil, Sofocle, Euripide, Aristofan.

IV. Cultura romană. Trăsături:


- Caracter urban, influenţată de cultura greacă.
- Materiale de construcţie: cărămida, mortarul şi betonul.
- Apar inovaţii noi: arcul, cupola.
- Urbanizarea.

- a. Domenii de manifestare:
b. Arta (Arhitectura, Sculptura, Pictura,)
Arhitectura – militară - castre, arcuri de triumf, Colosseumul, Arcul de triumf –
Titus, Columna lui Traian.
religioasă – templul de la Roma, templul lui Augustus, Pantheonul.
civilă – palatele imperial, vilele, vila rustica, basilica, thermele lui Titus, Nero,
drumurile romane, apeducte etc.
c. Sculptura- portrete ale împăraţilor, bustul, basorelieful.
d. Pictura – fresce romane, scene din viaţa cotidiană.

V. Concluzii:
Cultura greacă şi romană au marcat profund istoria civilizaţiei umane. Moştenirea
culturală a Antichităţii a îmbogăţit patrimoniul cultural occidental prin modelele şi
valorile create şi promovate.

Dicţionar:
Cultura – totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire.
Acropolă – zona cea mai înaltă a unui polis, care era centrul religios şi loc de refugiu în
caz de primejdie.
Friză – element al arhitecturii antice greceşti, situat în partea superioară a unei
construcţii, ornament cu basoreliefuri, sculpturi şi picturi.
Portic – galerie deschisă susţinută de coloane şi pilaştri.
Capitel – partea de sus mai groasă şi ornată a unei coloane.

-
-