Sunteți pe pagina 1din 3

Fișă de lucru

din 23.03.2020

Stimați studenți,
realizați următorii pași în activitatea de învățare
și vom reuși să însușim unități de conținut și la distanță

!Notă: Sarcinile realizate și expediate prin email vor servi drept demonstrație de prezență la oră,
precum și pentru notare.
Sarcinile le expediați nu mai târziu de ora 15.00 a zilei în care avem ora trecută în orar.
Dacă apar întrebări, le expediați pentru a vă oferi consultații și explicații.

*pentru cei care vor să exerseze: Acordul substantivului cu adjectivul.


Declinați următoarele îmbinări de cuvinte, plasând adjectivele la gradul comparativ și/sau
superlativ:
N. nemus viridis (dumbravă verde)
G. nemoris viridis

N. flumen longum (fluviu lung)


G. flumenis longi

N. socrus prudens (soacră prudentă)


G. socrus prudentis

Tema. Verbul. Modul indicativ. Timpurile lui.


Modul conjunctiv. Timpurile lui.
Modul imperativ.

1. Citiți Formarea timpurilor din


Virgil Matei, Gramatica limbii latine, București, Editura Scripta, 1994, p. 93- 98;
și/sau
Claudia Cermârtan, Anatol Ciobanu, Limba latină, manual pentru clasa a X-a, Chișinău, Editura
Lumina, 1999, p. 40, 98;
și/sau
Claudia Cermârtan, Anatol Ciobanu, Limba latină, manual pentru clasa a XI-a, Chișinău, Editura
Lumina, 1999, p. 12, 34-37, 49-50.

2. (oral/ opțional, în scris) Încercați să verificați, dacă ați înțeles, completând în caiet următoarele
tabele:

Numărul/Persoana Terminațiile personale active Terminațiile personale ale


perfectului indicativ
Singular
I - o/m; - i;
II - s; - isti;
III
Plural
I
II
III

3. (oral/ opțional, în scris) Completați următorul tabel, utilizând informația citită.

Nr. Modul Timpul Tema Sufixul Terminațiile Exemple


d/o
1. indicativ prezent Tema Conj. III + - e/u -o; -s; -t; Canto;
prez. + -mus;-tis; Flores;
Conj. IV + -u -nt. dormiunt
(pers. III pl.) +
2. indicativ imperfect Tema Conj. I/II +ba+ -m; -s; -t; Cantabam
prez. Conj. III/IV -mus;-tis; dormiebant
+eba+ -nt.

4. Realizați următoarele exerciții în caiet și expediați sarcinile prin email (caietele se vor verifica
la revenirea la studii).

Exerciții
A. Determinaţi conjugarea următoarelor verbe:
Recito, -āre, -avi, -atum (a declara)
Praevenio, -īre, -veni, -ventum (a preveni)
Capio, -ěre, cepi, captum (a lua)
Aro, -āre, avi, -atum (a ara)
Ardeo, -ēre, arsi (a arde)
Cresco, -ěre, crevi, cretum (a creşte)
Dormio, -īre, -ivi, -itum (a dormi)
Doceo, -ēre, - cui, - ctum (a învăţa pe cineva)

B. Conjugaţi verbele la modul şi timpul cerut.


Libero, - āre, -avi, atum (a elibera) – modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect;
Sedeo, -ēre, sedi, sessum (a şedea) – modul indicativ, timpul viitor I;
Ludo, ěre, lusi, lusum (a (se) juca) – modul conjunctiv, timpul imperfect;
Dormio, -īre, -ivi, itum (a dormi) – modul indicativ, timpul perfect.

C. Determinaţi modul, timpul, numărul şi persoana formelor verbale de mai jos:


Venissētis, audiēbam, dixěrat, legēmus, audiant, amābis, veniet, audiverĭtis, amant,
maneo, audīmus, vides, nuntiābat, gerunt, stabāt, sciet, times.
Model: amant – verb., conj. I; mod. ind.; t. prez.; pers. III; nr. pl.
D. Clasificaţi verbele de mai jos după conjugări şi urmăriţi evoluţia lor în limba română.
Cantāre, dicěre, vidēre, tenēre, ducěre, interrogāre, poněre, creděre, venīre, habēre,
ridēre, dormīre, salutāre, intrāre, scriběre, respondēre, facěre, manducāre, finīre.
Model: cantare – conj. I – a cânta.

E. Restabiliţi, cu ajutorul dicţionarului, formele iniţiale ale verbelor de mai jos şi indicaţi
conjugarea lor:
Timēbis, dividunt, parābant, dormient, desiderābo, discent, vides, mittunt, custodiunt,
miscet, servābunt, habent, veniebam, portābat.
Model: timebis – timeo, timere, timui (conj. II).

F. Completaţi propoziţiile punând în locul punctelor formele personale necesare ale


verbelor din paranteze:
Marcus et Publius libros ... (habēre). Silvia matrem (=pe mama) suam ... (amāre).
Magistra puella scriběre ... (docēre). Ego et Iulia sententias ... (recitāre). Si tu et amīci tui
non ... (laborāre), magister vos (=pe voi) ... (verberāre). Amica mea bene ... (cantāre) et ...
(recitare). Amica mea in Italia ... (habitāre). Tu littěras ... (amāre). Nos patriam ... (amāre). In
Roma eloquentia et historia ... (florēre).

G. Alcătuiţi enunţuri cu şirurile de cuvinte de mai jos, punând verbele la perfectul


indicativ activ:
a) Civis, Romānus, Roma, amāre.
b) Romŭlus, urbs, roma, conděre.
c) Octaviānus Augustus, forum Romānum, templum, statua, aedificium, ornāre.
d) Miles, Romānus, hostis, vincěre.
e) Civis, Romānus, multus, ludus, amphitheatrum, in, spectāre.