Sunteți pe pagina 1din 5

Titlul proiectului: „Mediul nostru fără droguri”

Data de începere și finalizare a proiectului: 01.06.2020 – 20.11.2020

Bugetul total al proiectului/Contribuția Agentia Nationala Antidrog:159.827,00 lei

Misiune

Menținerea implicării adolescentilor consumatori de droguri în activități, promovarea


solidaritații, în vederea maximizarii pontențialului grupului-țintă.

Justificare

Riscurile la care se expun adolescentii, precum și importanța satisfaceri nevoilor lor,


pentru integrarea și participarea socială susține relevanța investițiilor de prevenție și munca
echipei de proiect în privința realizării obiectivelor prezentate.

Obiective generale

1. Stimularea abilitățiilor de viață independentă, prin activităti ludice și cursuri de


formare și inserția socială a adolescentilor consumator de droguri din cartierul
Ferentari.

2. Dezvoltarea competențelor educatorilor în domeniu

3. Contribuție la politicile de formare a personalului și a adolescentilor consumator de


droguri din cartierul Ferentari.

Obiective specifice

1. Încurajarea participării adolescentilor în activități, pentru consolidarea stimei de sine


și dobândirea abilităților de viață independentă.
2. Optimizarea capacităților de funcționare personală și socială a adolescentilor cu
ajutorul atelierelor și activităților de petrecerea timpului liber.

Scopul proiectului

Creșterea calității vieții adolescentilor consumatori de droguri din cartierul Ferentari.


Vrem să îi ajutăm să se dezvolte armonios, să prindă incredere în ei și să își descopere pasiuni
și abilitați care să îi recomande pentru profesiile lor viitoare. Lucrul intensiv alături de
voluntari și de educatori îi ajută pe adolescentii să își însușească valori și să se cunoască mai
bine si sa priveasca increzator in viitorul lor.

Rezultate așteptate:
R1. Ateliere pentru 30 de adolescenti
R2. Activități de petrecere a timpului liber pentru 30 de adolescenti
R3. Tabăra de vară pentru 45 de persoane ( 10 voluntari, 5 educatori , 30 de
adolescenti)
R4. Trei cursuri de formare pentru 15 educatori
R5. Trei cursuri de formare pentru 30 de adolescenti
R6. Un curs de formare pentru 20 de voluntari
R7. O conferință finală cu participarea a 50 de persoane

Dovada obținerii rezultatelor se va realiza folosind liste de prezențe, fotografii și


chestionare aplicate beneficiarilor direcți și indirecți.

Beneficiari:
Beneficiari direcți : 30 de adolescenti din carierul Ferentari cu varste cuprinse intre
15-18 ani

Beneficiari indirecți: familiile adolescenților consumatori de droguri în calitate de


support, 15 educatori ai beneficiarilor care compun grupul-ţintă, 20 de voluntari, instituţiile şi
organizaţiile partenere.
Inițiativele existente în desfășurare:
În prezent nu există nicio inițiativă din partea sectorului privat sau a celui
neguvernamental în sensul sprijinirii dezvoltarii personale a adolescentilor din carierul .
Ferentari.

Strategia proiectului
Principalul avantaj al proiectului este faptul că atăt echipa de proiect, cât și voluntarii
beneficiază de formare profesională în domeniul social. Mai mult, proiectul are o indentitate
vizuală de la prima ediție, din decembrie 2018, care a fost inițiată și coordonată de aceeași
echipă de implementare.

Propunerea actuală are la bază succesul de care s-a bucurat ediția anterioară, precum
și deschiderea și disponibilitatea de care au dat dovadă autoritațile publice, sectorul privat și
Agentia Nationala Antidrog.

Durata proiectului
Proiectul se va desfăușura în perioada 01.06.2020- 20.11.2020.

Vizibilitatea și comunicarea rezultatelor


 Pagina de facebook dedicată proiectului „Mediul nostru fără droguri”
 Schimbul de informații între Agentia Nationala Antidrog și ceilalți parteneri ori de
câte ori este nevoie (skype, conferințe telefonice)
 Întâlniri între Agentia Nationala Antidrog și ceilalți parteneri dacă situația o cere
( inclusiv la sediu Agentia Nationala Antidrog )
 Promovarea proiectului în Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (peste 3000 de
studenți și profesori )
 Informarea constantă a Direcției Generale pentru Protecția Copilului Sector 5 în
legătură cu evoluția proiectului
 Raport lunar de activitate trimis catre parteneri și distribuit online sub forma de
infografic
 Tricouri personalizate cu titlul proiectului și cu logo-urile partenerilor

Proiectul este monitorizat de către două persoane din cadrul proiectului „Mediul nostru
fără droguri” (manager de proiect și responsabil financiar), care vor ține legătura cu Agentia
Nationala Antidrog.

Riscuri

R1. Prejudicierea integrității fizice a beneficiarilor pe durta activităților. În acest sens echipa
de proiect propune câte un responsabil ( educator/voluntar) pentru fiecare 3 adolescenti.

R2. Condițiile meteo pot conduce la anularea activități în aer liber. În aceste situații
activitatea care nu poate fi desfășurată va fi înlocuită cu una pentru care există condiții
favorabile.

R3. Absența nemotivată și neanunțată a voluntarilor de la activități. Pentru fiecare activitate


este necesară participarea a cel puțin 9 voluntari, motiv pentru care numărul total al
voluntarilor este de 20, existând astfel o paletă largă de alternative.

Ipoteze

I1. În majoritatea cazurilor adolescen’ilor consumatori de droguri există traume care conduc
la o dezvoltare defectuoasă a inteligenței emoționale și a competențelor sociale.

I2. Adolescentii consumatori de droguri dispun de mai puține abilități și competențe specifice
unei vieți independente decât adolescentii cu un statut social ridicat(economic).

I3. Adolescentii consumatori de droguri beneficiază mai puțin sau chiar deloc de activități de
petrecere a timpului liber decât adolescentii care au o situatie financiara ridicata.

Prezentarea echipei de implementare a proiectului „Mediul nostru fără droguri”

1. Reprezent legal – Popof Carmen


2. Manager de proiect - Lincan Armando Eduard
3. Coordonator voluntari - Aanei Madalina
4. Responsabil financiar - Serban Adrian Ionut
Trei educatori vor fi selectați după aprobarea proiectului. Doi formatori vor fi selectați în
luna august.

ADMINISTRAREA PROIECTULUI
„Mediul nostru fără droguri”
Instituția: Organizația comunitară „Împreună creștem”
Reprezentant legal : Popof Carmen ( Strada Strămoşilor, Nr.1A, Sector 6, Bucuresti, Tel:
0720556592/0318055035, Email:popofcar@gmail.com)
Managerul proiectului: Lincan Armando Eduard ( Strada Strămoşilor, Nr.1A, Sector 5, Bucurest,
Tel.0723641780/0318055035, Email:lincanarmando@yahoo.com/mediulfaradroguri@yahoo.com)

Instituția parteneră : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 5


( Strada Cernișoara , Nr.38, București, Tel. 0217457237)
Loc, dată, nume, semnătură:
București, 09/04/2019, Popof Carmen