Sunteți pe pagina 1din 7

Tema 7 : DEPOZITELE DE MĂRFURI (ASEM)

7.1. Rolul, funcţiile şi clasificarea 7.3. Tipuri de încăperi depozitare


depozitelor 7.4. Determinarea dimensiunilor
7.2. managementul proceselor tehnologice depozitare
în depozite
7.1. Rolul, funcţiile şi clasificarea depozitelor

Prin depozit de mărfuri înţelegem unitatea operativă comercială care îndeplineşte funcţii
legate de primirea, acumularea, păstrarea şi livrarea mărfurilor. Noţiunea de depozit, considerată
în înţelesul ei restrâns, tehnic, reprezintă o construcţie, un sistem de încăperi, o încăpere sau alte
forme de construcţii (şoproane, platforme etc.), amenajate şi înzestrate cu utilaj şi instalaţii
adecvate efectuării operaţiunilor de primire, recepţionare, păstrare şi livrare a mărfurilor.
Actualmente, gospodăria depozitelor este concentrată, din considerente de eficienţă, în cadrul
comerţului cu ridicata. Deşi depozitul totdeauna a fost vizat ca un element de bază în cadrul
sistemului logistic, deoarece pe tot parcursul fluxului material apare necesitatea de păstrare a
stocurilor, în funcţie de acest aspect putem urmări o clasificare specifică a depozitelor în cadrul
lanţului logistic, care este prezentată în figura 6.
7.2. Managementul proceselor tehnologice în depozite
7.3. Tipuri de încăperi depozitare
7.4. Determinarea dimensiunilor depozitare