Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă cu înregistrarea progresului elevilor la specialitatea ……………………..….......

Prof…………………………………….....
An şcolar 2014/2015
Semestrul I
Clase în Rezultate obţinute la evaluarea initiala Rezultate obţinute la sfarsitul semestrului I Media Media Nr.elevi care au Nr.elevi care au
Nr. elevi cu note Nr. elevi cu note
încadrare evaluare Sem. I inregistrat progres inregistrat regres
Sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8.8.99 9-10 Sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10
initiala
a IX-a A

a IX-a B

a IX-a C

a X-a A

a X-a B

a X-a C

a XI-a A

a XI-a B

a XI-a C

TOTAL

Situaţia statistică s-a întocmit pe baza documentelor şcolare.

Data………………… Semnătura cadrului didactic,