Sunteți pe pagina 1din 13

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MARKETING
Anul universitar 2019-2020

Disciplina: LOGISTICĂ
Cursul 7: Cumpărarea mărfurilor (II)

București
30/31 Martie 2020
Această prezentare a fost elaborată pentru studenții Facultății de Marketing din cadrul Academiei
de Studii Economice din București, învățământ cu frecvență, anul al doilea de studii.

Prezentarea este disponibilă pe platforma „Blended Learning", ce poate fi accesată de studenți pe


https://www.ase.ro. Accesarea fișierului nu conferă utilizatorilor drepturi de transmitere pe alte
canale de comunicare offline sau online (platforme, forumuri, rețele etc.).

© Carmen Bălan, 2020

LC7 @ CB 2020
CUPRINS
1. Decizii strategice referitoare la sursele de
cumpărare

2. Relațiile dintre cumpărător și vânzător

3. Identificarea, evaluarea și selecția furnizorilor

4. Managementul bazei de furnizori

5. Cumpărarea cantității potrivite la timpul


potrivit

LC7 @ CB 2020
1. Decizii strategice referitoare
la sursele de cumpărare
a) numărul surselor

b) proximitatea surselor

c) mărimea surselor

d) piaţa de provenienţă

LC7 @ CB 2020
2. Relațiile dintre cumpărător
și vânzător (2/2)
Criterii de comparaţie între abordarea tradiţională şi cea de tip parteneriat
• Obiectivul
• Costul
• Durata relațiilor
• Calitatea
• Numărul surselor
• Comunicarea
• Schimbul de informații
• Gradul de încredere
• Implicarea în proiectare

LC7 @ CB 2020
2. Relațiile dintre cumpărător
și vânzător (2/2)
• Comparaţie între abordarea tradiţională şi cea de
tip parteneriat

• Tipologia relaţiilor dintre cumpărători şi vânzători

• Etapele implementării parteneriatului

LC7 @ CB 2020
3. Identificarea, evaluarea și
selecția furnizorilor
ETAPE
a. identificarea furnizorilor existenţi
- lista candidaţilor ce pot fi consideraţi
b. stabilirea criteriilor de selecţie
- lista criteriilor de selecţie
c. evaluarea preliminară
- lista furnizorilor calificaţi
d. evaluarea detaliată
- chestionare; informaţii financiare şi comerciale; vizite
e. selecţia furnizorilor
- lista furnizorilor aprobaţi

LC7 @ CB 2020
4. Managementul bazei
de furnizori (1/2)
Decizii majore

a. menţinerea furnizorilor cu performanţe adecvate

b. renunţarea la furnizorii necorespunzători

c. selecţia unor noi surse de cumpărare

d. stabilirea, dezvoltarea şi modificarea relaţiilor cu


furnizorii

LC7 @ CB 2020
4. Managementul bazei
de furnizori (2/2)

Evaluarea furnizorilor
a) Metoda criteriilor ponderate

b) Metoda indicelui costurilor

LC7 @ CB 2020
5. Cumpărarea cantității
potrivite la timpul potrivit
Variante strategice de cumpărare

a) cumpărarea de pe o zi pe alta

b) cumpărarea în funcţie de cerinţele curente

c) cumpărarea anticipată

d) cumpărarea speculativă

LC7 @ CB 2020
Bibliografie recomandată (1/2)
• Bălan, C., 2006. Logistica – parte integrantă a lanțului
de aprovizionare-livrare, București: Editura Uranus.

• Grant, D.B., 2006. Fundamentals of logistics


management, London: McGraw-Hill.

• Murphy, P.R., 2008. Contemporary Logistics, New


Jersey: Prentice Hall.

LC7 @ CB 2020
Bibliografie recomandată (2/2)

• Din lucrarea "Bălan, C., 2006. Logistica – parte


integrantă a lanțului de aprovizionare-livrare, București:
Editura Uranus", pentru acest curs, se recomandă pp.
97-122 din capitolul "4. Cumpărarea mărfurilor".

LC7 @ CB 2020
Notificare

• Această prezentare nu constituie materialul pe baza


căruia, în mod prioritar, se vor elabora subiectele
pentru examenul final la disciplina LOGISTICĂ.

• În consecință, este necesar ca studenții să citească


bibliografia recomandată.

LC7 @ CB 2020