Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA nr.

12 la schema de ajutor de minimis


- FORMULARUL DE DECONT –

Denumirea operatorului economic S.C. KIMO TEXTILE S.R.L.


Valoare Valoare
Valoare
ajutor de ajutor de
ajutor de
Nr. Crt Factura Instrumente de plată3 minimis minimis
minimis
aprobat aprobat
solicitat
UPSEC4 UMCR
Serie sau

Felul documentului
Denumirea cheltuielii și nr de

Valoare cu TVA
număr de Valoare factură
bucăți1

Data facturii
Nr. Factură
inventar 2 cu TVA

Data
Nr.
Valoare factură
fără TVA

190584 27-06-2019 13574.33 01.07.2019


Masina de cusut cheita si nasturi-1
1 19033001771 190778 23-08.2019 OP - 13.09.2019 13574.33 11407.00
BUC
190779 23-08-2019 11407.00
190584 27-06-2019 14958.30 01.07.2019
2 Masina pentru cusatura de 19042010445
190778 23-08.2019 OP - 13.09.2019 14958.30 12570.00
acoperire-2 BUC 19042010443 12570.00
190779 23-08-2019
18074032274
18074032275
190584 27-06-2019 01.07.2019
3 Masina de surfilat JACK C4 -6 17102018859 24918.60
190778 23-08.2019 OP - 13.09.2019 24918.60 20940.00
BUC 17102018861 20940.00
190779 23-08-2019
17102018867
17102018871
18074032233
18074032215
18074032203
190584 27-06-2019 01.07.2019
4 18074032208 33224.80
Masina de surfilat-4 FIRE -8 BUC 190778 23-08.2019 OP - 13.09.2019 33224.80 27920.00
18074032241 27920.00
190779 23-08-2019
18074032252
18074032237
18074032265
18122024507 190584 27-06-2019 01.07.2019
5 Masina de surfilat -5 FIRE -3 12630.66
18122018561 190778 23-08.2019 OP - 13.09.2019 12630.66 10614.00
BUC 10614.00
18122018548 190779 23-08-2019

1
Se va completa cu nr de bucăți.
2
Se va completa de către beneficiar cu seria bunului sau nr de inventar.
3
Ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ,bilet la ordin, dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate.
4
Se va completa de AIMMAIPE.

Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data publicării Ordinului in Monitorul Oficial.
190584 27-06-2019 01.07.2019
18122019874 6092.80
6 190778 23-08.2019 OP - 13.09.2019 6092.80 5120.00
Masina de surfilat SURJE -2 BUC 18122026125 5120.00
190779 23-08-2019
18101018913
18101013256
18101018906
190584 27-06-2019 01.07.2019
18101006055 28807.52
7 190778 23-08.2019 OP - 13.09.2019 28807.52 24208.00
Masina de cusut liniar- 8 BUC 18101012009 24208.00
190779 23-08-2019
18041024610
18101012010
18041027767
19064032569
190584 27-06-2019 01.07.2019
Masina de cusut in lant -4 BUC 19064020112 16612.40
8 190778 23-08.2019 OP - 13.09.2019 16612.40 13960.00
19064027414 13960.00
190779 23-08-2019
19064027413

190584 27-06-2019 01.07.2019


2215.78
9 Masina croi cu lama verticala -1 019050032 190778 23-08.2019 OP - 13.09.2019 2215.78 1862.00
1862.00
BUC 190779 23-08-2019

190584 27-06-2019 01.07.2019


13574.33
10 Bandzic -1 BUC 191161 190778 23-08.2019 OP - 13.09.2019 13574.33 11407.00
11407.00
190779 23-08-2019

150.00
11 - 16485 20-09-2019 OP - 23.09.2019 150.00 126.05
Plăci informative -2 BUC 126.05

STATE
51199
12 SALARII - - - DE - - 51199 51199
51199
PLATA
47 28.11.2018 8950.00 06.12.2018
13 CONSULTANTA - OP 8950.00 8000
76 18.06.2019 8000.00 01.07.2019

226908.52
TOTAL 226908.52 199333.05
199333.05

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic5


Numele... POPA Ecaterina Sorina
Funcţia administrator.....
Semnătura................................................
Data semnării...23.09.2019

5
Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
Viza UPSEC6

Coordonator Verificator Verificator


Nume şi prenume
Semnătura
Data
Aprobat (lei)
Viza UMCR6

Coordonator Verificator Verificator


Nume şi prenume
Semnătura
Data
Bun de plată (lei)

6 Se va completa de AIMMAIPE
6