Sunteți pe pagina 1din 4

COSEREANU IONELA ADELA – 1F AMG

FACTORII
FACTORII DE RISC
RI SC PENTRU SANATA
SANATATE

Noțiunea FACTOR
FACTOR DE RISC defineș te acel
acel factor
factor care !rin natura lui frec"en
frec"enț a ș i
inten#
inten#ita
itatea
tea cu care
care a!are
a!are $n "iaț a unui
unui o% deter%in
deter%in&
& de'"ol
de'"oltar
tarea
ea #e%nif
#e%nifica
icati"
ti"&
& a unei
unei
anu%ite %aladii(

Factorii de risc pot


pot fi CONTROLABILI și NECONTROLABILI.
NECONTROLABILI.

Sănătatea populaţiei şi a unor colectie !ari este deter!inată de un co!ple" de indicatori


de!o#rafi
de!o#rafici$
ci$ natalitate
natalitatea%
a% !ortalita
!ortalitatea%
tea% sporul
sporul populaţiei
populaţiei%% !or&idi
!or&iditatea%
tatea% raportat
raportatee la o anu!ită
anu!ită
 perioadă de ti!p% la un
un anu!it teritoriu
teritoriu şi la un nu!ăr concret de populaţie.
populaţie.

Sănătatea este re'ultatul acţiunii dintre o! şi !ediu% interacţiunea factorilor de !ediu%


care pot duce la o adaptare dintre o! şi !ediul (ncon)urător. *rofesorul dr. Ser#iu +ănescu
consideră că sănătatea% ca şi &oala% recunoaşte o serie de factori care o deter!ină% factori care pot
fi denu!iţi factori etiolo#ici ai sănătăţii% adică se poate or&i de o etiolo#ie a sănătăţii% aşa cu!
or&i! de o etiolo#ie a &olilor. Factorii care acţionea'ă asupra or#anis!ului pot fi e"terni şi
interni.

Factorii de !ediu care acţionea'ă asupra or#anis!ului se !ai nu!esc  factori externi  sau
 sau
factori ecolo#ici şi pot fi #rupaţi (n  factori fizici % ca te!peratura% u!iditatea aerului etc%  factori 
chimici % care sunt pre'entaţi prin diferite ele!ente sau su&stanţe c,i!ice e"istente (n natură ori
sunt sinteti'ate de o!-  factori biologici  
  &acteriile% irusurile% ,el!inţii etc-  factori sociali  
  sunt
re'ul
e'ulttatu
atul acţ
acţiunii
unii o!ului
ului asu
asupra
pra !edi
ediulu
ului sau al inter
nterrrelaţ
elaţii
iillor din
dintre
tre oa!en
a!eni.
i.
Factorii interni cuprind factorii #enetici% constituţionali%
constituţionali% care deter!ină afecţiunile #enetice.

Indiferent de ori#inea şi felul lor% factorii !ediului pot fi (!părţiţi (n două clase şi
anu!e$ factori sanogeni şi factori patogeni .

Factori sanogeni sunt cei care au o acţiune &enefică asupra or#anis!ului% contri&uind la
!enţinerea şi fortificarea sănătăţii.

1
Factori patogeni sunt acei factori ecolo#ici% care au o acţiune nefaora&ilă asupra
or#anis!ului% care duc la alterarea stării sănătăţii.

Cunoaşterea factorilor sano#eni are i!portanţă deose&ită (n !enţinerea şi a!eliorarea


sănătăţii% iar cunoaşterea factorilor pato#eni oferă posi&ilitatea de ai (nlătura sau de a le li!ita
acţiunea asupra or#anis!ului. *re'enţa factorilor pato#eni şi influenţa lor asupra or#anis!ului
nu (ntotdeauna conduc la apariţia patolo#iei (n !o!entul acţiunii. /eseori afecţiunea se
!anifestă după o perioadă (ndelun#ată de acţiune a lor. Factorii pato#eni respectii for!ea'ă
ceea ce denu!i! astă'i factori de risc sau factori capabili de a produce îmbolnăvirea.

/upă #radul de influenţă asupra or#anis!ului% factorii de risc au fost clasificaţi (n ur!ătoarele
#rupe$
1. Modul de viaţă nesănătos:
 supraali!entaţia-
 fu!atul-
 folosirea dro#urilor-
 alcooli'area-
 a&u'ul de !edica!ente-
 !odul de iaţă sedentar etc.

. Factorii biologici:
 factorii ereditari-
 predispunerea personală.

!. Mediul ambiant nefavorabil:


 condiţiile cli!aterice nefaora&ile-
 poluarea intensă a aerului-
 sc,i!&ări &ruşte ale condiţiilor cli!aterice-
 e"punerea e"cesiă la ra'ele solare.

2
". Factorii de risc legaţi de asistenţa medicală:
 inco!petenţa profesională-
 asistenţa !edicală t0r'ie.

Cunoaşterea şi deter!inarea factorilor de risc constituie% poate% cea !ai aloroasă


contri&uţie pentru !enţinerea şi pro!oarea sănătăţii. Influenţa factorilor de !ediu asupra
or#anis!ului u!an poate fi diersă şi depinde de #radul de nociitate şi de durata de acţiune a
lor. Factorul noci al !ediului e"tern este acela care se află (ntro cantitate i!proprie !ediului
dat% acţion0nd (n ti!p şi e"ercit0nd o acţiune nefaora&ilă asupra sănătăţii% dispo'iţiei şi
capacităţii de !uncă a o!ului. Spre e"e!plu% acţiunea unei cantităţi !ari de su&stanţă to"ică
 pătrunsă (n or#anis! (ntrun ti!p scurt duce la o into"icaţie acută% iar acţiunea (ndelun#ată a
unor do'e relati !ici de su&stanţă to"ică prooacă o into"icaţie cronică.

Acţiunea !ediului e"tern asupra or#anis!ului este e"ercitată (n diferite for!e$ su&stanţă%
ener#ie% &iote etc. +ediul e"tern este un siste! de o&iecte şi feno!ene naturale şi antropo#ene
care (ncon)oară per!anent o!ul.

O persoana poate aea un sin#ur factor de risc pentru o &oala sau poate aea !ai !ulti
factori de risc. Cu cat sunt !ai !ulti factori de risc pentru sanatate% cu atat !ai pro&a&il este sa
a i!&olnaiti.

Factorii de risc pentru aparitia unei &oli pot fi co!parati cu sansele de a ne rani intrun
accident cand conduce!. /aca sunteti o persoana sanatoasa si nu au aeti nici factori de risc
 pentru% sa 'ice!% &oli de ini!a% e ca si cu! aeti pusa centura de si#uranta% aeti ite'a in li!ite
le#ale si respectati re#ulile de circulatie. In acest ca'% sansele de a aea un accident sunt !ici.
/ar ,aideti sa spune! ca aeti un factor de risc pentru &olile de ini!a $ dia&et 'a,arat. Acu! e
ca si cu! circulati fara sa a puneti centura de si#uranta. Sansele de a a rani in ca'ul unui
accident sunt acu! !ai !ari. /aca aeti% de ase!enea% un alt factor de risc% cu! ar fi
,ipertensiunea arteriala% e ca si cu! ati conduce cu ite'a foarte !are. /aca si fu!ati% acu!
riscul este co!para&il cu a circula fara sa aeti centura de si#uranta pusa% cu ite'a foarte !are si
fara sa respectati re#ulile de circulatie.

3
• arsta de de&ut a &olii si arsta de deces

• infor!atii asupra etniei

• infor!atii #enerale despre stilul de iata cu! ar fi consu!ul e"cesi de alcool si fu!atul

+edicul du!neaoastra a ealua riscul de &oala in functie de istoricul du!neaoastra


fa!ilial si alti factori de risc. El poate reco!anda% de ase!enea% !asurile pe care le puteti lua
 pentru a a)uta la preenirea &olilor% cu! ar fi eli!inarea sedentaris!ului% sc,i!&area dietei sau
efectuarea unor teste de screenin# pentru a detecta din ti!p pre'enta unei &oli.