Sunteți pe pagina 1din 1

ELEV: TĂUTH DARIA GEBRIELA

CLASA A VIII-A

I
1. În care regiuni unite cu țara, exista un potențial industrial foarte ridicat?
Capacitatea industrială a țării a crescut de trei ori mai ales datorită unirii Transilvaniei cu
Bucovina.
2. În ce an s-a finalizat reforma agrară?
Reforma agrară s-a finalizat în anul 1921, reușindu-se împroprietărirea a aproximativ 1,4
milioane de familii cu circa 6 milioane hectare de pământ.
3. Care era procentul reprezentat de minoritatea germană după Unire?
Procentul reprezentat de minoritatea germană după Unire era de 4%.

II. Exemple de partide extremiste în România


Extrema Dreaptă: Liga Apărării Naționale Creștine
Legiunea Arhanghelului Mihail cu aripa sa militară Garda de Fier
Extrema stângă: Partidul Comunist Român