Sunteți pe pagina 1din 1

În contextul în care ceremoniile funerare se vor desfășura în perioada

următoare în cadru foarte restrâns, FĂCLIA DE CLUJ continuă să ofere celor


care se despart de cei dragi posibilitatea de a-și exprima condoleanțele prin
intermediul ziarului nostru.

PROGRAM CU PUBLICUL
DE LUNI PÂNĂ VINERI: ÎNTRE ORELE 9-16
DUMINICĂ: ÎNTRE ORELE 15-17
ANUNȚURILE POT FI TRANSMISE
ȘI PE CALE ELECTRONICĂ LA ADRESELE:
PUBLICITATE@ZIARULFACLIA.RO; RECLAMA@ZIARULFACLIA.RO
DETALII LA TEL.: 0264.450707; 0788-476727; 0788-307324

joi, 21 mai 2020 • anul XXXI, nr. 8947 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Parlamentarii clujeni:
Relaxare încordată
cu mască și fără mască.
De la masca personală
„Bâlbele guvernului
la masca socială
Orban trebuie
Cristian FOCȘANU
sancţionate”
Zilele trecute președintele Klaus UDMR mai așteaptă puțin până va deci-
Iohannis a lansat un nou atac la de dacă va susține moțiunea sau nu. Unii
adresa PSD, despre care a spus că are parlamentari clujeni social democrați sub-
liniază că se gândesc la un astfel de demers

m
ca prioritate dărâmarea Guvernului,
ulte țări ale lumii ridică gradual și printr-o moțiune de cenzură. pentru că „bâlbele” Guvernului Orban din
nu heirupist restricțiile impuse de această perioadă de criză trebuie sancțio-
pandemie, încercând să reporneas- Liderii PSD au precizat că au în vedere nate.
că economiile naționale, sugrumate de co- depunerea unei astfel de moțiuni în perioa- „Există o variantă, se încearcă crearea
ronavirus. E îmbucurător să vezi că lumea da următoare, însă doar după ce se termină unei majorități și dacă strângem voturile
revine la viață, dar coronavirusul rămâne starea de alertă. Social democrații nu au necesare, vom depune o moțiune de cenzu-
în continuare o reală amenințare, nu doar singuri voturile necesare pentru a răsturna ră după starea de alertă, nu acum.
pentru sănătatea oamenilor, ci și pentru Guvernul, astfel că, în momentul de față se Anca M. Colibășanu
economie. Motiv pentru care guvernele poartă discuții cu ALDE și ProRomânia. continuare în pagina a 4-a
sunt puse situația de a alege între a relansa
economia și a susține pe mai departe efor-
turile de combatare a răspândirii virusu-
lui. E clar că menținerea restricțiilor impu- Bătălia anti Trianon
Făclia de Cluj vă prezintă câteva
dintre organizațiile care flutură Parlamentul
se afacerilor fac ca economia să tremure ca
Organizații, ai căror membri visează încă la Ungaria Mare,
steagul iredentismului maghiar în
Ardeal.
a încuviinţat
varga. Dar e la fel de clar că a-i trimite pe
oameni la serviciu incumbă un risc crescut desfășoară diverse acțiunui de negare a  granițelor actuale ale Uniunea Federativă a  Naţio- starea de alertă
de îmbolnăviri, mai cu seamă că românii României, stabilite prin tratatele internaționale. nalităţilor Europene (Federal
au înţeles greșit relaxarea, ceea ce ne poate Union of European Nationali-
aduce, la începutul lunii iunie, la o nouă Totodată, în contextul aniversării Centenarului Marii Uniri și ties) constituie un organism-um-
stare de urgenţă. Deocamdată e numai o în special acum, când se împlinesc 100 de ani de la semnarea brelă pentru alte 90 de organiza-
teorie. Ţări care au experimentat deja sta- Tratatului de la Trianon, România a fost și continuă să fie ținta ţii membre care militează pentru
rea de relaxare au cunoscut o creștere a nu- unor acțiuni cu caracter iredentist și nationalist-revizionist, drepturile minorităţilor autohtone
mărului de îmbolnăviri, creșteri necontro- care vizează negarea caracterului național-unitar, pregătirea etnice din Europa. FUEN a fost în-
labile. Dacă trebuie să ne lipsim de ceva în condițiilor pentru diminuarea suveranității acestuia în zone fiinţată în 1949, odată cu Consiliul
această perioadă este panica, însă nu și de locuite compact de comunități etnice minoritare, discreditarea Europei a  găsit în această organi- Parlamentului a adoptat,
responsabilitate. Starea de relaxare trebuie țării noastre în relațiile cu instituțiile euroatlantice, zație un instrument perfect de lo- miercuri, hotărârea de încuvi-
să ne mențină, totuși, în alertă. discriminarea pe criterii etnice și susținerea unor inițiative bby autonomist-separatist inţare a instituirii stării de aler-
continuare în pagina a 12-a separatiste care aduc atingere integrității teritoriale a  țării C.P. tă pe teritoriul României. S-au
noastre. continuare în pagina a 5-a înregistrat 372 voturi pentru,
37 împotrivă și șapte abţineri.
Un nou tip de test pentru infecția cu coronavirus, utilizat la Spitalul „Se încuviinţează starea de
alertă și măsurile instituite prin
Hotărârea Guvernului nr. 394
Clinic Județean de Urgență Cluj din 18 mai 2020 privind decla-
rarea stării de alertă și măsurile
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca a anunțat,
care se aplică pe durata acesteia
miercuri, că pune la dispoziția pacienților un nou tip de test pentru
pentru prevenirea și comba-
infecția cu coronavirus, care presupune detectarea anticorpilor
terea efectelor pandemiei de
de tip IgG anti SARS-CoV-2. Prezența lor permite identificarea
COVID-19, publicată în Moni-
persoanelor care au fost infectate (cu sau fără manifestări clinice)
torul Oficial al României, par-
și au dezvoltat răspuns imun.
tea I, nr. 410 din 18 mai 2020,
„Utilizarea testelor care identifică persoanele expuse anterior virusu- potrivit art. 4 alin. (3) și (4) din
lui, pe baza existenței răspunsului imun, mai ales a celor care au fost Legea nr. 55/2020 privind une-
infectate (IgG), dar nu au avut simptome, ar putea să sprijine răspunsul le măsuri pentru prevenirea și
de control al infecției, prin screening-ul grupurilor expuse - medici, asis- combaterea efectelor pandemi-
tente medicale, lucrători din industria alimentară, care deja au imunita- ei de COVID-19, publicată în
te împotriva infecției și care s-ar putea întoarce la muncă” – se precizea- Monitorul Oficial al Români-
ză într-o postare pe pagina de facebook a spitalului. ei, Partea I, nr. 396 din 15 mai
Testarea se face contra cost, iar recoltarea se face pe bază de progra- 2020”, precizează hotărârea
mare, la punctul de lucru al Laboratorului de Analize Medicale (str. V. adoptată de Parlament. Parla-
Babeș nr. 1). mentarii au adus unele comple-
M. T. tări la hotărârea de Guvern.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324