Sunteți pe pagina 1din 3

Transformarea serviciului public in serviciul publicului

Ideea de serviciu ca actiune,munca prestata in folosul sau in interesul cuiva sau,serviciul


reprezinta rezultatul unor activitati desfasurate la interfata prestator-client sau al unor
activitati interne,ale prestatorului in scopul satisfacerii unor necesitati ale clientului.

Serviciile publice sunt propuse pt satisfacerea nevoilor publice si trebuie sa functioneze cu


regularitate si continuu,in conditii egale pt toti,iar procedurile lor de functionare sa poata fi
modificate in orice moment de catre autoritatea competenta.

Serviciul public cuprinde doua sensuri:

-cel organic,care desemneaza realizatorul activitatii de interes public,un organism,o persoana


juridical,publica sau private.

-cel material,prin care este desemnata activitatea desfasurata

In definirea serviciiului public s-au conturat trei perioade:

-sfarsitul sec XX definitia clasica formulate de teoreticieni francezi,specialist in drept public


a caror conceptie a fost preluata in majoritatea tarilor europene.

-perioada interbelica,in care gasim dezbateri ale doctrinarilor romani.

-perioada actuala care pe langa abordarea juridical aduce noi tendinte,sociale,managerial.

Aceasta ultima etapa este influentata de criza serviciiului public si de evolutiile de la nivelul
Uniunii Europene.

In tarile cu sistem de drept anglo-american,notiune de serviciu public a fost aproape


inexistenta,indeosebi datorita viziunii diferite asupra rolului statului si asupra modului in care
acesta satisface interesul general.

In tarile cu sistem de drept romano-germanic ,dualismul persoana publica-interes general a


dominat multa vreme,la realizarea interesului general nefiind implicate decat persoane
publice.

In sistemul francez notiunea de serviciu public se contureaza pe baza unei decizii a


Tribunalului de conflicte din 1873 ,decizia Blanco,prin care Tribunalul consacra pt prima
data raspunderea statului pt prejudicii cauzate si se stabileste competenta sa in astfel de litigii.

Aceasta decizie stabileste o definitie pt serviciul public: este vorba despre o activitate de
interes general,realizata de catre administratie sau sub controlul acesteia.

Decizia Blanco a reprezentat un moment decisive pt a orienta bazele de construire a dreptului


administrative catre serviciul public in locul puterii publice. Acest fapt a fost accentuat de
Scoala serviciiului public-Scoala de la Bordeaux.
Reprezentanti ai acestei scoli printer care si L. Rolland considerau serviciul public ca fiind
“Activitatea pe care guvernantii sunt obligati sa o realizeze in interesul celor guvernati” sau
“Statul reprezinta un ansamblu de servicii publice”,”Domeniul public este un serviciu
public”,”O lucrare publica este un serviciu public”.

Ulterior deciziei Blanco o serie de hotarari ale Consiliului de stat si ale Tribunalului de
conflicete din Franta au construit principiile serviciului public,caracteristici sistematizate in
teoria lui L.Rolland.

-egalitatea de tratament a utilizatorilor

-continuitatea serviciului

-mutabilitatea sau adaptabilitatea serviciului public

Elementele serviciului public sunt:

-elementul organic(ansamblu de agenti si mijloace pe care o persoan publica le foloseste pt


un scop bine definit)

-elementul material(serviciul public reprezinta o activitatea de interes general asigurata de


administratia publica)

-elementul juridic (serviciul public presupune un anumit regim juridic,un ansamblu de


procedee,deogatorii de la dreptul comun).-(o activitate reprezinta un serviciu public daca este
supusa regimului juridic de serviciu public).

Principiile de organizare si functionare sunt:

-Principiul egalitatii de tratament al utilizatorilor ,deoarece vizeaza satisfacerea unui interes


general,un serviciu public trebuie sa asigure un acces egalitar pt toti utilizatorii.

Acest principiu are doua consecinte;

a)obligatia de a asigura serviciul pt toti utilizatorii sau pt un nr cat mai mare

b)obligatia de a practica un prêt de baza uniform si rezonabil pt a se asigura accesul tuturor

-Principiul continuitati serviciului public,trebuie sa functioneze fara intrerupere,trebuie


asigurat in mod constant sis a functioneze regulat astfel incat sa nu existe intreruperi.

-Principiul mutabilitati serviciului public,trebuie sa se adapteze la evolutia acestei nevoi sis a


dispara odata cu aceasta nevoie.

-Principiul eficientei si eficacitatii presupune asigurarea eficientei sai eficacitatii in furnizarea


serviciului public.Elementele principiului; obiective,mijloace,rezultate.

-Principiul descentralizarii const in transferearea serviciilor de la centru spre comunitatile


locle cu scopul satisfacerii nevoilor sociale.
-Principiul neutralitatii,trebuie sa functioneze pt a satisface interesul general nu cel particular.

-Aplicarea principiului cuantificarii,are o dubla semnificatie:

-introduce o evaluare obiectiva a masurii in care serviciul public satisface necesitatile


beneficiarilor

-asigura transparent fata de cetateni si echitatea in furnizare

L. Rolland considera ca dreptul administrative poate fi definit ca fiind dreptul serviciilor


publice iar statul ca un ansamblu de servicii publice.

Putem define serviciul public ca fiind activitatea realizata de o


colectivitate(locala,regional,nationala,europeana),prin puterea de care aceasta dispune sau
incredintata de aceasta unui tert prin care contribuie la realizarea sau la punerea in valoare a
unui bun public sau furnizarea unui serviciu necesar tuturor care nu poate fi realizat sau
prestart doarb prin regulile pietei.