Sunteți pe pagina 1din 19

1.

Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate


conceptului de drept?
a. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii
b. reguli care au ca scop organizarea si dsiciplinarea comportamentului uman
d. reguli ce se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale
omului si
libertatilor lui cu justitia sociala
e. reguli ce sunt asigurate si garantate de stat
2. Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume
disciplina “Drept Constitutional”
b. drept constitutional si institutii politice
c. drept public
d. drept constitutional si administrativ
e. drept de stat
3. Care sunt elementele componente subsumate conceptului de
drept constitutional?
a. este ramura principala a sistemului de drept
d. este alcatuit din totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale
fundamentalece apar in procesul instaurarii, mentinerii si executarii puterii in stat
4. Identificati dintre izvoarele dreptului mentionate mai jos pe cele
care sunt izvoare formale ale dreptului constitutional roman
a. obiceiul (cutuma)
b. legea ca act juridic al Parlamentului
d. reglementarile Parlamentului
5. Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de
reglementare al dreptului constitutional?
b. relatiile specifice de drept constitutional
d. relatii cu dubla natura juridica
6. Care dintre urmatoarele entitati sunt subiecte ale raporturilor de
dreptconstitutional?
a. poporul
b. strainii si apatrizii
c. statul
d. partidele si formatiunile politice
7. Care sunt categoriile de norme juridice care alcatuiesc sistemul
dreptului constitutional romanesc?
a. norme care stabilesc esenta, tipul si forma statului
b. norme care stabilesc titularul puterii, bazele puterilor si bazele organizarii puterilor
in stat
c. proclama drepturile si libertatile fundamentale
e. intrarea in vigoare si modificarea Constitutiei
8. In ce consta specificul normelor de drept constitutional?
a. sunt norme directe, nemijlocite
c. sunt norme indirecte sau cu aplicare mijlocita
9. Identificati elementele componente ce pot face parte din
continutul conceptului de constitutie
a. este legea fundamentala a statului
b. constitutia subsumeaza norme juridice investite cu forta juridica suprema
d. constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale
pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat
10. Definirea regimului constitutional din punct de vedere material
se face:
a. in functie de continutul sau
b. in functie de ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea
unui stat
d. regulile de organizare si conducere a unui stat au in vedere o etapa de dezvoltare
a sa
11. Definirea regimului constitutional in sens formal presupune:
a. exteriorizarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si
conducerea unui stat
c. reunirea regulilor care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-un
document
politico-juridic (constitutie)
e. corespunde statelor moderne care sunt guvernate pe baza constitutiilor scrise
12. Precizati care dintre criteriile mentionate mai jos sunt folosite in
literatura juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale
dreptului constitutional
b. criteriul continutului normativ
c. criteriul autoritatii publice emitente
13. Care dintre aspectele enumerate mai jos considerati ca este
necesar sa fie cercetate pentru a stabili locul dreptului
constitutional in sistemul de drept?
b. importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional
c. valoarea formelor juridice prin care vointa guvernantilor de aparare a relatiilor
sociale devin izvoare de drept
14. Trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in
sistemulde drept romanesc impune unele dintre consecintele
mentionate mai jos, ce trebuiesc identificate:
b. regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile
cuprinse in Constitutie
d. orice modificare intervenita in dreptul constitutional impune modificari
corespunzatoare ale normelor din celelalte ramuri de drept care contin reglementari
ale acelorasi relatii sociale
15. Precizati care dintre urmatoarele autoritati sau forte politice
statale au dreptul de a adopta o constitutie:
c. Adunarea (Puterea) Constituanta
16. Care sunt modurile de adoptare a Constitutiei care explica
evolutia constitutiilor in ceea ce priveste forma si continutul lor?
a. Constitutia acordata
b. Constitutia plebiscitara
c. Constitutia Pact
d. Constitutia conventie
e. Constitutia parlamentara
17. Cei care au adoptat constitutia scrisa au avut in vedere sa-i
asigure acesteia o anumita stabilitate in timp, imprimandu-i o
anumita rigiditate. Care dintre urmatoarele metode de rigidizare au
fost folosite?
a. interdictia modificarii unor anumite valori constitutionale intangibile
b. interdictia absoluta de modicare a constitutiei
c. interdictia de modificare a constitutiei pentru o perioada de timp prestabilita
d. folosirea unor proceduri extrem de greoaie de modificare a constitutiei
18. Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?
a. o trasatura a constitutiei
b. o categorie politico-juridica
d. o notiune complexa
19. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca
reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei?
a. consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea
Constitutiei
c. deosebirile dintre constitutie si legi
d. conformitatea intregului drept cu constitutia
20. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca
reprezinta garantii juridice ale suprematiei Constitutiei?
a. controlul general al aplicarii constitutiei
b. indatoririle fundamentale de a respecta constitutia si suprematia acesteia
e. controlul constitutionalitatii legilor
21. Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o
constitutie nescrisa (cutumiara)?
a. Anglia
c. Israel
d. Noua Zeelanda
22. Care dintre urmatoarele principii reprezinta principii generale
care stau la baza cetateniei romane?
a. cetatenia este in exclusivitate o chestiune de stat
c. cetatenia romana nu poate fi retrasa aceluia care a dobandit-o prin nastere
d. numai cetatenii romani sunt tinuti a indeplini toate obligatiile stabilite prin
constitutie si legile
tarii
e. casatoria nu produce nici un efect juridic asupra cetateniei sotilor
23. Identificati teoriile referitoare la natura juridica a cetateniei:
a. teoria contractuala
b. teoria capacitatii juridice
d. teoria raportului juridic
24. Care dintre urmatoarele componente fac parte din conceptul de
cetatenie?
a. este o calitate a persoanelor fizice si juridice
c. dovedeste apartenenta la statul roman
25. Identificati modurile de dobandire a cetateniei romane sub
regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:
b. prin adoptie
c. prin repatriere
d. la cerere
26. Identificati modurile de pierdere a cetateniei romane sub regimul
Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:
a. retragerea cetateniei romane
b. aprobarea renuntarii la cetatenia romana
d. stabilirea filiatiei copilului gasit pe teritoriul Romaniei
27. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de
catre persoana care solicita acordarea cetateniei romane la cerere?
b. cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei
c. a implinit varsta de 18 ani
d. cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie
romaneasca in suficienta masura pentru a se integra in viata sociala
28. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite
pentru aprobarea cererii de renuntare la cetatenia romana
a. cetateanul roman care a facut cererea a implinit 18 ani
c. nu este urmarit pentru debite fata de stat ori fata de persoane fizice sau juridice din
tara
d. a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie
29.Care din cauzele enumerate mai jos apreciati ca pot fi cauze ale
aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?
a. cauzele aparitiei unor neconcordante intre legea ordinara si cea fundamentala
trebuie cautate
in contradictiile sociale
b. unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale
unor constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa
d. controlul constitutionalitatii legilor se poate justifica, in statele federative, prin
exigenta de a realiza o buna armonizare a intereselor generale ale federatiei cu
interesele statelor membre
30. Ce acte normative pot constitui obiect al controlului
constitutionalitatii legilor?
a. legile
b. acte normative cu forta juridica egala cu a legii
31. Identificati principalele functii ale controlului constitutionalitatii
legilor:
a. garanteaza suprematia constitutiei
b. garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat
d. permite exprimarea eficienta a opozitiei parlamentare
32. Care dintre criteriile enumerate mai jos considerati ca sunt
folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului
constitutionalitatii legilor?
a. criteriul inscrierii in constitutie
d. criteriul procedurii de realizare a controlului
e. criteriul temporal
33. Controlul constitutionalitatii legilor este:
b. activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia
34. Criteriul organului competent sa efectueze controlul
constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:
a. controlul realizat printr-un organ politic
c. controlul realizat printr-un organ jurisdictional
35. Dupa criteriul temporal, controlul constitutionalitatii legilor se
clasifica in:
a. control anterior
d. control posterior
36. Controlul realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare
procedura controlului constitutionalitatii legilor determina
urmatoarele forme de control:
a. controlul constitutionalitatii legilor se poate declansa de catre un numar restrans
de organe ale statului
c. controlul constitutionalitatii legilor poate fi declansat de orice cetatean care justifica
un interes
37. Controlul abstract anterior de constitutionalitate a legilor se
exercita numai la sesizarea unor anumit subiecti prevazuti de
Constitutie:
a. Presedintele Romaniei
c. Avocatul Poporului
d. Inalta Curte de Casatie si Justitie
e. Presedintele unei dintre camerele Parlamentului
38. In cadrul controlului posterior Curtea Constitutionala hotaraste
asupra exceptiilor de neconstitutionalitate. Ele sunt admisibile doar
daca satisfac urmatoarele cerinte imperative:
a. exceptiile privesc o lege, o ordonanta ori o dispozitie dintr-o lege au ordonanta
b. legea, ordonanta sau prevederea legala este in vigoare
d. legea, ordonanta sau prevederea legala nu a fost constatata ca fiind
neconstitutionala printr-o
decizie anterioara a Curtii Constitutionale
39. Ca urmare a revizuirii Constitutiei in 2003, Curtii Constitutionale
i-au fost atribuite prerogative de solutionare a conflictelor juridice
de natura constitutionala dintre autoritatile publice la cererea unora
dintre subiectii enumerati mai jos:
a. Presedintele Romaniei
b. Primul Ministru
c. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii
e. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului
40. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate
pentru care Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu:
c. initiativele de revizuire a Constitutiei
41. Curtea Constitutionala emite decizii atunci cand:
a. se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora
b. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale
c. se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului
d. hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti
e. hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid
politic
42. Argumentele contra controlului judecatoresc al
constitutionalitatii sunt:
a. se bazeaza pe teoria separatiei puterilor in stat, dar pe o interpretare rigida a
acesteia
b. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din
acestia o autoritate politica
d. exista interese pentru care statul sa fie singurul judecator al constitutionalitatii
legilor ordinare
43. Argumentele in favoarea controlului judecatoresc al
constitutionalitatii legilor sunt:
a. judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in
cazuri de
incalcare a legii
b. Judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in
limitele competentei sale
c. Dreptul judecatorilor in verificarea conformitatii legilor cu constitutia s-a justificat
prin teoria separatiei puterilor in stat, care implica o anumita colaborare, echilibru si
control reciproc
e. Controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor presupune indeplinirea a doua
conditii: existenta unor diferente precise intre legea fundamentala si legile ordinare si
o constitutie scrisa, rigida.
44. Care dintre elementele componente enumerate mai jos
considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale?
a. drepturile fundamentale sunt drepturi subiective
b. drepturile fundamentale sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea
si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omului
d. drepturile si libertatile fundamentale sunt inscrise si garantate prin legi
fundamentale
e. drepturile fundamentale se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu
realitatile economice, sociale, politice si culturale din fiecare tara
45. Care dintre componentele enumerate mai jos considerati ca fac
parte din conceptul de indatoriri fundamentale?
a. indatoririle fundamentale sunt obligatii ale cetatenilor
b. indatoririle fundamentale sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si
conservarea societatii
d. indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale
e. indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor prin convingere sau la
nevoie prin forta de constrangere a statului.
46. Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate
pentru clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale?
b. al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale
47. In legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor
fundamentale, in literatura de specialitate s-au formulat mai multe
teorii:
a. Teoria drepturilor naturale
b. Teoria drepturilor reflexe
d. Teoria individualista
48. Care dintre principiile enumerate mai jos considerati ca fac
parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor,
libertatilor si indatoririlor fundamentale:
a. universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale
b. egalitatea in drepturi a cetatenilor
c. accesul liber la justitie
d. functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai
cetatenia romana si
domiciliul in tara
49. Inviolabilitatile cuprind acele drepturi si libertati care prin
continutul lor garanteaza:
a. viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei
b. ocrotirea vietii intime, familiale si private
c. libertatea de circulatie a persoanei
d. siguranta domiciliului persoanei
50. Care sunt elementele componente ale dreptului la viata:
a. dreptul la viata este cel mai natural drept al omului
b. nimeni nu poate fi privat de viata sa in mod arbitrar
c. dreptul la viata este inerent persoanei umane
e. este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante
documente internationale si prin constitutie
51. Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate
fizica?
a. face parte din categoria inviolabilitatilor
b. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere
integritatii fizice a
persoanei
c. respectul integritatii fizice explica in mod firesc interzicerea torturii, a pedepselor si
a tratamentelor inumane ori degradante
e. este un drept ocrotit de constitutie
52. Continutul conceptului de drept la integritate psihica cuprinde
urmatoarele elemente componente:
a. face parte din categoria inviolabilitatilor
b. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere
integritatii psihice a persoanei
c. este un drept ocrotit si considerat de valoare constitutionala
53. Conceptul de libertate individuala cuprinde urmatoarele
elemente componente:
a. textul constitutional priveste libertatea fizica a persoanei
b. dreptul persoanei de a se comporta si misca liber
d. dreptul persoanei de a nu fi tinuta in sclavie si in alte forme de servitute
e. dreptul persoanei de a nu fi retinuta decat in cazurile si sub formele expres
prevazute de lege
54. Constitutia Romaniei stabileste conditiile in care se pot realiza
retineri si arestari. In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari?
a. retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu
procedura prevazute de lege
c. arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal
e. in faza de judecata instanta este obligata sa verifice periodic si nu mai tarziu de 60
de zile legalitatea si temeinicia arestarii preventive
55. Dreptul la aparare cuprinde urmatoarele elemente:
a. este un drept fundamental cetatenesc
b. cuprinde totalitatea drepturilor si regulilor procedurale ce pot fi folosite de o
persoana pentru materializarea apararii contra invinuirilor si posibilitatea de a-si
valorifica cererile
c. posibilitatea folosirii unui avocat
e. autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru
apararea persoanei, daca acesta nu-si alege un avocat, in conditiile expres
prevazute de lege
56. Conceptul de libera circulatie cuprinde, in esenta, urmatoarele
competente:
a. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului
b. posibilitatea oricarui cetatean de a-si stabili resedinta sau domiciliu in orice
localitate
d. libera circulatie a cetatenilor romani este garantata prin permiterea emigrarii si
revenirii in tara
57. Conceptul de inviolabilitate a domiciliului cuprinde, in principiu:
a. interdictia patrunderii in domiciliul sau resedinta unei persoane fara
consimtamantul acesteia
c. avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiei, acestea se
dispune numai de catre judecator
d. patrunderea in domiciliul sau resedinta unei persoane fara invoirea acesteia se
face in situatiile justificate de perchezitie domiciliara, arestarea unei persoane,
executarea unei hotarari judecatoresti si cele justificate de starea de necesitate
58. Conceptul de siguranta a persoanei presupune:
a. incadrarea acestuia in cadrul inviolabilitatilor
b. ansamblul garantiilor care protejeaza persoana in situatia in care autoritatile
publice, in aplicarea constitutiei si a legilor, iau masuri care privesc libertatea
individuala, garantii care asigura ca aceste masuri sa nu fie ilegale sau abuzive
d. masurile represive trebuie sa asigure ocrotirea juridica necesara
59. Identificati derogarile constitutionale de la inviolabilitatea
domiciliului:
a. inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei
persoane
c. prevenirea raspandirii unei epidemii
d. apararea securitatii nationale sau a ordinii publice
60. Dreptul la invatatura este un drept social-cultural, in continutul
sau remarcandu-se o multitudine de elemente componente dintre
care mentionam:
a. Din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia
b. este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, prin invatamantul liceal, prin
invatamantul
superior, precum si prin alte forme de instructie si perfectionare
c. invatamantul de stat este gratuit
e. statul asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui
cult
61. Accesul la cultura este un drept fundamental nou care are in
continutul sau urmatoarele componente:
a. este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg
b. pune accentul pe posibilitatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a
accede la
valorile culturii nationale si universale
c. accesul la cultura este garantat, in conditiile legii
e. este reglementat ca fiind o obligatie a statului de a asigura pastrarea identitatii
spirituale a oricarei persoane
62. Dreptul la ocrotirea sanatatii este un drept fundamental
cetatenesc receptat in Constitutia Romaniei care are in continutul
sau urmatoarele componente:
a. este un drept complex, prin continutul sau asigurand cetateanului pastrarea si
dezvoltarea calitatilor sale fizice si mentale
c. garantand dreptul la ocrotirea sanatatii, Constitutia stabileste obligatii clare si
ferme in sarcina statului de a lua masurile ce se impun pentru asigurarea igienei si
sanatatii publice
e. prin constitutie se impune autoritatilor legislative obligatia de a reglementa
principalele domenii precum asistenta medicala, asigurarile sociale si alte masuri de
protectie a sanatatii fizice si mentale.
63. Dreptul la munca, conceput ca un drept social-economic de
traditie are urmatoarele elemente de continut:
b. libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si libertatea alegerii
locului de
munca fac parte explicit din sfera conceptului de drept la munca
c. dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al
conventiilor
colective sunt garantate
d. durata zilei de lucru isi gaseste si ea reglementare, fiind in medie de cel mult 8 ore
64. Dreptul la protectie sociala pe care il au salariatii include cateva
aspecte enumerate in textul constitutional, dintre care:
a. securitatea si igiena muncii
c. regimul de munca al femeilor si al tinerilor, precum si instituirea unui salariu minim
brut pe tara
e. repaosul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii
speciale sau deosebite
65. Dreptul la greva include in continutul sau constitutional
urmatoarele elemente componente:
a. este un drept atat social-economic cat si un drept social-politic ce apartine numai
salariatilor
b. salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice,
sociale
d. conditiile si limitele exercitarii acestui drept precum si garantiile necesare asigurarii
serviciilor
esentiale pentru societate sunt stabilite prin lege
66. Dreptul de proprietate este un drept fundamental de traditie,
acesta incluzand in continutul sau constitutional urmatoarele
componente:
a. garanteaza dreptul de proprietate precum si creantele asupra statului
b. ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar
c. Constitutia contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea
subsolului
unei proprietati imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot atatea
garantii ale
dreptului de proprietate privata
e. dreptul de proprietate are un continut complex, de drept si de obligatie, atunci
cand se refera la respectarea sarcinilor privind protectia mediului, asigurarea bunei
vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului,
revin proprietarului
67. Reglementarile constitutionale privind familia sunt subsumate,
inliteratura de specialitate, dreptului la casatorie, cu urmatorul
continut:
b. familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora
si pe
dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor
c. casatoria este supusa unor reguli privind incheierea, desfacerea si declararea
nulitatii, reguli
ce se stabilesc prin lege
d. celebrarea casatoriei religioase dupa celebrarea casatoriei civile
68. Dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta include in
continutul sau urmatoarele elemente:
a. copiii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in
realizarea drepturilor lor
b. acestui drept ii corespund obligatia obligatia statului de a acorda alocatie pentru
copii, ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de
protectie se stabilesc prin lege
c. Constitutia garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind
interdictia angajarii ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea
lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in pericol
viata
e. autoritatile publice au obligatia de a contribui la asigurarea conditiilor pentru
participarea libera
a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii
69. Protectia persoanelor cu handicap este un drept fundamental
care are urmatoarele elemente de continut:
a. persoanele cu handicap se bucura de o protectie speciala
b. statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor,
de prevenire si de tratament ale handicapurilor
c. protectia persoanelor cu handicap este bazata pe principiul egalitatii de sanse,
astfel incat sa permita o participare efectiva a persoanelor cu handicap la viata
comunitatii
e. masurile adoptate de stat nu trebuie sa afecteze drepturile si indatoririle ce revin
parintilor si tutorilor
70. Libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, are un continut
complex, ea incorporand mai multe aspecte, mai multe libertati:
a. libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in
particular sau in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare, de a
impartasi sau nu o credinta religioasa
b. cultele religioase sunt libere si se organizeaza potrivit statutelor proprii, in conditiile
legii
d. garantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre credinciosi si
necredinciosi si impune cultivarea unui climat de toleranta si de respect reciproc
e. libertatea constiintei trebuie inteleasa si ca un factor de continuitate spirituala in
cadrul familiei, parintii si tutorii avand obligatia de a se ocupa de cresterea si
educarea copiilor lor
71. In formularea conceptului juridic de libertate a constiintei, in
literatura de specialitate s-au formulat mai multe teorii si conceptii,
si anume:
a. libertatea religioasa include libertatea constiintei
b. libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite
e. libertatea constiintei are o sfera mai larga, cuprinzand si libertatea religioasa
72. Vazuta in complexitatea continutului sau juridic, libertatea de
exprimare este una dintre cele mai vechi libertati cetatenesti, care
cuprinde urmatoarele elemente:
a. pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel
b. libertatea de exprimare se realizeaza prin viu grai, in scris, prin imagini, sunete sau
prin alte mijloace de exprimare in public
d. libera exprimare, ca libertate fundamentala cetateneasca, trebuie realizata in
public
73. Libertatea de exprimare permite subiectilor de drept sa participe
la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile.
Aceasta libertate este supusa unor coordonate juridice si anume:
a. libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara
a persoanei si dreptul la imagine
b. sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii,
indemnul la razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa,
incitarea la discriminare, laseparatism sau la violenta publica.
d. Libertatea de exprimare implica si raspunderea juridica pentru abuzul in
exercitarea acestei libertati
74. Dreptul la informatie este un drept fundamental cu un continut
complex si dinamic care care cuprinde urmatoarele elemente:
a. garanteaza accesul persoanei la orice informatie de interes public
c. autoritatile publice sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra
treburilor publice si asupra problemelor de interes personal
d. mijlaocele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure
informarea corecta a opiniei publice
e. garantand autonomia serviciilor publice de radio si TV, acestea trebuie sa
garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena
75. Libertatea intrunirilor este o libertate cu caracter social politic
care cuprinde in continutul sau constitutional urmatoarele:
a. consta in posibilitatea oamenilor de a se intruni in reuniuni publice si private pentru
a-si exprima gandurile, opiniile, credintele
b. aceasta libertate se poate realiza prin mitinguri, demonstratii, procesiuni si orice
alte intruniri
c. libertatea intrunirilor presupune carcaterul pasnic al al organizarii si desfasurarii
acestora precum si interzicerea folosirii armelor
76. Precizati care sunt cele trei reguli prevazute de textul
constitutional in legatura cu intrunirile:
a. intrunirile sunt publice si private
b. libertatea intrunirilor
c. caracterul pasnic al intrunirilor
d. interzicerea la intruniri a oricarui fel de arme
77. Dreptul de asociere are urmatoarele trasaturi:
a. este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de
libertatea constiintei si libertatea de exprimare
c. dreptul de asociere nu este un drept absolut, de aceea constitutia stabileste
anumite limite privind scopurile, activitatea membrilor si caracterul asociatiilor
e. acest drept permite cetatenilor romani a se asocia liber in partide sau formatiuni
politice, in sindicate sau patronate, cu scopul de a-si realiza interese legitime comune
78. Formulat simplu, prin articolul 28 din Constitutie, secretul
corespondentei are totusi un continut complex, plin de semnificatii
si aspecte juridice, printre care mentionam
a. sfera subiectelor de drept fata de care este ocrotita corespondenta cuprinde atat
persoanele fizice cat si autoritatile publice
b. nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o
corespondenta ce nu-i este adresata si nimeni nu are dreptul de a intercepta o
convorbire telefonica sau sa divulge continutul unei convorbiri telefonice de care a
luat cunostinta intamplator
d. exercitiul acestei libertati poate comporta o restrangere necesar in interesul
justitiei, mai exact in interesul descoperii infractiunilor si infractorilor
e. dreptul magistratilor de a obtine, retine, citi si folosi in proces corespondenta
trebuie sa fie prevazut de lege, realizat dupa o procedura stricta, si numai pe baza de
ordonante scrise
79. Dreptul de petitionare este un drept incadrat in categoria
drepturilor garantii, ce are in continutul sau urmatoarele
componente:
a. poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de
organizatii legal constituite
c. corelativ dreptului cetateanului de a petitiona este stabilita si obligatia autoritatilor
publice de a examina si raspunde la petitii in termenul si conditiile stabilite prin lege
e. scutirea de taxa pentru exercitarea dreptului de petitionare este o regula ce
asigura acestui drept posibilitatea realizarii sale depline
80. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica este un drept
incadrat traditional in marea categorie a drepturilor garantii, cu
urmatorul continut:
a. reprezinta temeiul constitutional al raspunderii autoritatilor publice pentru
vatamarile produse cetatenilor prin incalcarea sau nesocotirea drepturilor si
intereselor legitime ale acestora
b. raspunderea autoritatilor publice intervine atunci cand emit un act administrativ
prin care se produce o vatamare a unei persoane, nu solutioneaza in termenul legal
o cerere a unei persoane sau prin erori judiciare
c. cat priveste categoria de acte, textul constitutional se refera la toate actele
administrative emise de autoritatile publice
81. Art 52 din Constitutia Romaniei nominalizeaza pretentiile pe
care le poate formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori
intr-un interes public de o autoritate publica, acestea fiind:
a. recunoasterea dreptului
c. anularea actului
d. repararea pagubei
82. Formulat simplu, prin art 53 din Constitutie, principiul
restrangerii exercitarii unor drepturi sau al unor libertati, are totusi
un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre
care mentionam:
a. restrangerea se poate infaptui numai prin lege
b. legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori
sociale si
umane care, prin functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive
c. pentru ca restrangerea sa poata opera, ea trebuie sa fie necesara intr-o societate
democratica
d. existenta unei proportionalitati intre masura luata si cauza care a determinat-o
e. masura trebuie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere
exsitentei dreptului
sau libertatii
83. Identificati trasaturile generale ale puterii organizate statal:
b. puterea de stat este o putere de constrangere
c. puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata
d. suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernantilor
ca vointa
de stat
e. caracterul social al puterii
84. Asociatiile de state cuprind:
b. uniunea personala
d. uniunea reala
e. confederatia de state
85. Unitatile administrativ teritoriale din Romania sunt:
a. orasul
b. judetul
c. comuna
e. satele
86. Monarhia, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele
forme de exercitare:
a. monarhia absoluta
b. monarhia limitata
d. monarhia parlamentara dualista
e. monarhia parlamentara contemporana
87. Republica, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele
forme de exercitare:
a. republica prezidentiala
d. republica parlamentara
88. Formele structurii de stat sunt urmatoarele:
a. statul unitar
c. statul federativ
89. Evolutia formei de guvernamant a Romaniei a fost urmatoarea:
b. domn, rege, presedinte
90. Precizati prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea
politica:
a. puterea de stat are un continut mai restrans decat puterea politica
b. puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice
c. trasaturile statului nu se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice
91. Care dintre urmatoarele aspecte sunt avute in vedere de teoria
clasica a separatiei puterilor:
a. In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare a regulilor juridice
sau functia
legislativa; de executare a acestor reguli sau functia executiva; de judecare a litigiilor
sau
functia jurisdictionala
b. Fiecare functie este conferita unor organe distincte
c. La inceput, teoria separatiei puterilor in stat interzicea doar ca cele trei functii sa fie
exercitate
de acelasi organ
d. Independenta functiilor nu trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor
e. Separatia puterilor comporta doua aspecte bine conturate si anume separatia
parlamentului
fata de guvern si separatia jurisdictiilor in raport cu guvernantii, fapt ce permite
controlul
acestora prin judecatori independenti
92. Care dintre trasaturile mentionate mai jos considerati ca sunt
specifice numai normelor de drept constitutional
b. toate prevederile constitutionale contin norme juridice cu conditia explicarii
particularitatilor
structurii logico-formale a normei de drept constitutional
c. in dreptul constitutional pot fi identificate mai multe particularitati ale sanctiunilor
normelor
acestei ramuri de drept
d. normele de drept constitutional pot fi clasificate in doua mari categorii, si anume
norme cu
aplicatie nemijlocita si norme cu aplicatie mijlocita
93. Principiul universalitatii, consacrat de Constitutia Romaniei,
cuprinde in principal:
a. drepturile si libertatile sunt universale si indivizibile
b. toti cetatenii unui stat se pot bucura de aceste drepturi si libertati
d. constitutia ofera atat sansele cat si mijloacele si garantiile juridice pentru ca
cetateanul sa le poata valorifica
e. universalitatea, asa cum este prevazuta de art 15 din Constitutie, priveste
drepturile, libertatile si indatoririle, fara deosebire de faptul reglementarii lor chiar prin
textul constitutiei sau prin alte legi
94. Care dintre indatoririle fundamentale mentionate mai jos sunt
consacrate de Constitutia Romaniei?
a. fidelitatea fata de tara
b. respectarea Constitutiei si a legilor
c. apararea tarii
d. contributii financiare
e. exercitarea drepturilor si libertatilor
95. Constitutia Romaniei consacra un principiu de drept de
incontestabila traditie, actualitate si justitie, si anume
neretroactivitatea legii, ce se caracterizeaza prin
urmatoarele:
a. neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile
de drept, fara exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit
b. o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice numai pentru
viitor
d. legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale
mai favorabile
96. Egalitatea in drepturi este principiul constitutional care
cuprinde, in esenta, urmatoarele componente:
a. principiul legalitatii, in sensul ca nimeni nu e mai presus de lege
b. egalitatea in drepturi a femeilor cu barbatii
c. egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine
etnica, limba,
avere, origine sociala
e. egalitatea in drepturi a cetatenilor, fara deosebire de religie, opinie sau
apartenenta politica
97. In reglementarea constitutionala a statutului strainilor si
apatrizilor in Romania se au in vedere urmatoarele:
b. strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale,
inalienabile si
imprescriptibile
c. in afara drepturilor naturale exista si alte drepturi subiective,în a caror dobandire si
exercitare
legea nu le conditioneaza calitatea de cetatean
d. garantarea protectiei juridice a strainilor si apatrizilor, cu stabilirea obligatiilor
corespunzatoare
pentru acestia
e. protectia persoanelor si a averilor este ceea ce intereseaza, in fond, strainii si
apatrizii
98. Art 18 din Constitutia Romaniei reglementeaza dreptul la azil, cu
urmatorul continut:
a. azilul este prin excelenta un drept ce apartine strainilor si apatrizilor
b. azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de
drept comun
e. Romania acorda si retrage dreptul de azil in concordanta cu tratatele si conventiile
la care este parte.
99. Extradarea si expulzarea sunt doua masuri foarte grave care
aducatingere unor libertati fundamentale. Constitutia Romaniei
stabileste cele mai generale reguli in acest domeniu cum ar fi:
a. cetateanul roman nu poate fi extradat sau expulzat din Romania
b. cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania
este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate
d. justitia poate hotari expulzarea sau extradarea
100. Constitutia Romaniei stabileste un principiu de incontestabila
actualitate, si anume prioritatea reglementarilor internationale, cu
urmatorul continut:
a. interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac in concordanta
cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte
b. prioritatea reglementarilor internationale in domeniul drepturilor omului
c. de la regula prioritatii reglementarilor internationale exista o exceptie, si anume
cazul in care constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile
101. Prin generalitatea formularii sale, art 21 din Constitutie permite
oricarei persoane accesul la justitie. Acest principiu include, in
continutul sau, urmatoarele elemente:
a. orice cetatean roman, strain sau apatrid se poate adresa justitiei
c. accesul liber la justitie se poate realiza fie pe calea actiunii directe fie prin orice
alta cale procedurala, fiind garantat de constitutie
d. garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil
e. jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite
102. Fidelitatea fata de tara este o indatorire fundamentala cu
urmatorul continut juridic:
a. fidelitatea fata de tara este sacra
b. aceasta indatorire apartine tuturor cetatenilor romani
c. fidelitatea functionarilor publici fata de tara este marcata in mod solemn, prin
depunerea unui
juramant
d. in privinta militarilor, fidelitatea este o dimensiune fireasca a activitatii lor, marcata
de
depunerea unui juramant
e. obligatia de fidelitate fata de tara da expresie devotamentului pe care orice
cetatean trebuie sa
il manifeste fata de patria sa
103. Indatorirea de aparare a patriei are in continutul sau
urmatoarele elemente componente:
a. apartine tuturor cetatenilor romani, barbati si femei, fara deosebire de origine
nationala, religie, ocupatie si pregatire profesionala
b. este in egala masura si un drept al oricarui cetatean, o posibilitate pe care legea o
recunoaste
d. cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 20 de ani pana la varsta de 35 de ani, cu
exceptia voluntarilor
104. Formulata simplu, contributii financiare, aceasta indatorire
fundamentala are un continut care cuprinde urmatoarele aspecte
juridice:
a. reglementeaza indatorirea cetatenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la
cheltuieli publice
b. titularii acestei obligatii fundamentale sunt atat subiectele individuale de drept,
care sunt cetatenii, dar si subiectele colective de drept, persoanele juridice ce obtin
venituri
c. textul constitutional face o aplicatie particulara a principiului egalitatii in materie
fiscala si care consta in asezarea justa a sarcinilor fiscale
e. obligatia se refera la orice fel de cheltuieli publice si nu doar la cele ce privesc
constituirea veniturilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurarilor sociale de stat
105. Principiul exercitarii drepturilor si libertatilor include in
continutul sau constitutional urmatoarele elemente componente:
a. indatorirea incumba tuturor locuitorilor Romaniei, cetateni, straini sau apatrizi
b. buna credinta, principiu traditional de drept civil, este considerata o regula
constitutionala obligatorie
c. dimensiunea sociala, de raportare a individului la societate a fost inclusa in
cuprinsul normei juridice prin referire la indatorirea de a nu incalca drepturile si
libertatile celorlalti
106. Libertatea economica are in continutul sau urmatoarele
elemente componente:
b. garantarea, in conditiile legii, al liberului acces al persoanei la o activitate
economica, libera
intiativa si exercitarea acestora
c. presupune posibilitatea oricarei persoane de a initia si intreprinde o activitate cu
scop lucrativ
107. Formulat simplu, nivelul de trai, Constitutia consacra un
dreptfundamental cetatenesc, cu un continut complex, ce cuprinde
urmatoarele aspecte juridice:
a. statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de
natura sa
asigure cetatenilor un nivel de trai decent
b. dreptul la asigurari sociale si anume: dreptul la pensie, la concediu de maternitate,
platite, la
asistenta medicala in unitati sanitare de stat, la ajutor de somaj
c. institutionalizarea dreptului la asistenta sociala, ca o dimensiune moderna a
masurilor
necesare pentru asigurarea unui trai decent
108. Dreptul la un mediu sanatos are in continutul sau urmatoarele
elemente componente:
b. statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si
echilibrat ecologic
d. statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept
e. protectia si ameliorarea mediului inconjurator reprezinta o veritabila obligatie
pentru toate persoanele fizice si juridice
109. Caracterele statului roman rezulta din dispozitiile
constitutionale in vigoare, acestea fiind:
a. statul roman este un stat suveran si independent
b. statul roman este un stat de drept, democratic si social
c. Romania este un stat national, unitar si indivizibil
110. Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii
si au putere numai pentru viitor, de la data publicarii acestora in
Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei
c. deciziile
111. Care dintre urmatoarele conditii sunt prevazute de Constitutia
Romaniei si sunt obligatorii pentru numirea in functia de judecator
la Curtea Constitutionala a Romaniei?
a. sa aiba pregatire juridica superioara
c. sa posede o inalta competenta profesionala
d. sa aiba o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamantul
juridic superior
112. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate:
a. legile
b. ordonantele Guvernului
c. Tratatele si alte acorduri internationale
113. Identificati atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei
referitoare la controlul constitutionalitatii unor acte normative:
a. se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora
b. se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului
c. hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele,
ridicate in
fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial
114. Identificati atributiile Curtii Constitutionale altele decat cele
privind controlul constitutionalitatii unor acte normative:
a. vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de
confirmare a rezultatelor sufragiului
b. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui
Romaniei
d. solutioneaza conflictele de natura constitutionala dintre autoritatile publice
e. vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea
referendumului si confirma rezultatele acestuia
115. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii
tratatelor sau altor acorduri internationale la sesizarea:
a. Unuia dintre presedintii celor doua camere
d. A cel putin 25 de senatori
e. A cel putin 50 de deputati
116. Curtea Constitutionala se pronunta asupra
constitutionalitatiiregulamentelor Parlamentului la sesizarea:
a. Unui grup parlamentar
c. Unuia dintre presedintii celor doua camere
d. Unui numar de cel putin 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori
117. Potrivit Constitutiei Romaniei, Curtea Constitutionala hotaraste
asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui
partid politic, contestatii ce pot fi formulate de:
a. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului
c. Guvern
118. Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este
obligatorie, fiind prevazuta de art 1 alin 5 din Constitutie:
a. Este un principiu fundamental
b. Este o indatorire fundamentala a cetatenilor
d. Genereaza supralegalitatea constitutionala
e. Asigura ordinea de drept
119. Identificati efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale
potrivit Constitutiei Romaniei si Legii 47/1992 privind organizarea si
functionarea Curtii Constitutionale:
a. dispozitiile din legile, ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente,
constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la
publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial, daca in acest interval
Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale
cu dispozitiile Constitutiei.
c. Tratatele sau acordurile internationale a caror constitutionalitate a fost constatata
de Curtea Constitutionala, acestea nu mai pot fi contestate pe calea unei exceptii de
neconstitutionalitate
d. Potrivit art 146 lit k din Constitutie, Curtea hotaraste asupra contestatiilor care au
ca obiect constitutionalitatea unui partid politic. Decizia de admitere a contestatiei are
ca efect radierea partidului politic din Registrul Partidelor Politice si se comunica
Tribunalului Bucuresti.
120. Deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale
suprematiei Constitutiei, constau in:
a. Pozitia suprardonata a Constitutiei in raport cu legea
b. Deosebiri de continut
c. Deosebiri de forma
e. Deosebiri de putere juridica.