Sunteți pe pagina 1din 25

Drept administrativ 1

MULTIPLE CHOICE 1. Administratia public se caracterizeaza prin aceea ca: a. se identific cu administratia de stat; b. include si activitatea administratiei publice locale, a regiilor autonome, precum si a

altor institutii publice;


c. este strns legat de puterea executiv si se confund cu aceasta. Raspuns corect: B

2. Sunt principii ale administratiei publice: a. principiul legalittii contractelor negociate cu beneficiarii serviciilor publice; b. principiul ierarhiei autorittilor si actelor administrativ-fiscale; c. principiul transparentei decizionale. Raspuns corect: C

3. Principiul ierarhiei este expresia raporturilor stabilite ntre: a. organele administratiei publice centrale si organele administratiei publice locale; b. Guvern si ministere, n cadrul unor raporturi de subordonare; c. Guvern si autoritti ale administratiei publice locale, n cadrul unor raporturi de

tutel administrativ.
Raspuns corect: B

4. Nu sunt principii ale administratiei publice: a. principiul discontinuittii; b. principiul operativittii; c. principiul oportunittii. Raspuns corect: A

5. Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaz prin

urmtoarele: a. ntre sistemul administratiei publice si partidele politice nu exist relatii speciale; b. n statele cu sistem de guvernmnt bazate pe existenta unui singur partid politic, sistemul administratiei publice este subordonat structural si functional partidului politic respectiv; c. n statele democratice, bazate pe regimuri politice cu mai multe partide, mediul politic are relatii directe cu sistemul administratiei publice.
Raspuns corect: B

6. Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaz prin

urmtoarele: a. functiile de demnitate public din ministere si cele de conducere a serviciilor publice deconcentrate din unittile administrativ-teritoriale sunt ocupate de oameni politici sau de persoane agreate de partidul aflat la guvernare; b. oamenii politici sunt cei care au competenta de a elabora proiecte de decizii pe care

sistemul administratiei le ia pentru restructurarea puterii executive, cum ar fi, de exemplu, proiectele de legi sau de ordonante; c. sistemul administratiei publice nu are competenta si capacitatea de a intra n relatii cu grupurile de presiune, ca elemente ale sistemului politic, cum sunt gruprile sociale sindicale, patronale, confesionale sau ale minorittilor nationale.
Raspuns corect: A

7. Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizeaz prin

urmtoarele aspecte: a. dreptul administrativ nu are un obiect de cercetare distinct fat de stiinta administratiei; b. stiinta administratiei se preocup la modul general si de dreptul aplicabil administratiei publice, folosind rezultatele obtinute de stiintele juridice; c. ntre dreptul administrativ si stiinta administratiei exist o relatie similar celei existente ntre dreptul public si dreptul privat, ntre administratia public si administratia privat.
Raspuns corect: B

8. Principiul fundamental al administratiei publice este: a. principiul legalittii; b. principiul organizrii ierarhice; c. principiul realizrii programului de Guvernare. Raspuns corect: A

9. Sunt izvoare directe ale dreptului administrativ: a. Hotararile Guvernului; b. ordinele emise de sefii serviciilor publice deconcentrate n unittile administrativ-

teritoriale;
c. doctrina si jurisprudenta. Raspuns corect: A

10. Sunt izvoare ale dreptului administrativ: a. hotrrile, deciziile si dispozitiile adoptate si, respectiv, emise de ctre autorittile

administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, presedintii consiliilor judetene, primarii; b. Constitutiile Romaniei c. contractele administrative.
Raspuns corect: A

11. Raporturile de drept administrativ au in continutul lor: a. acele relatii sociale, supuse reglementrilor normelor dreptului administrativ, care se

formeaz n legtur cu organizarea executrii si executarea n concret a legii si se stabilesc numai n activitatea organelor administratiei publice; b. acele relatii sociale, supuse reglementrilor normelor dreptului administrativ, care se formeaz n legtur cu organizarea executrii si executarea n concret a legii; c. acele relatii sociale, supuse reglementrilor normelor dreptului, n general, si a dreptului administrativ, n special, care se formeaz n legtur cu organizarea

executrii si executarea n concret a legii.


Raspuns corect: B

12. Raporturile de drept administrativ se stabilesc in urmatoarele domenii de activitate: a. numai n activitatea organelor administratiei publice; b. n activitatea organelor administratiei publice si n domeniul de activitate al altor

autoritti publice, cum sunt organele puterii legislative, organele autorittii judectoresti ori n domeniul de activitate al unor institutii publice sau de interes public; c. numai n domeniul de activitate al institutii publice sau de interes public.
Raspuns corect: B

13. Cea mai des ntlnit categorie de raporturi juridice de drept administrativ este: a. categoria raporturilor juridice de subordonare ierarhic; b. categoria raporturilor juridice de participare si colaborare a organelor administratiei

publice;
c. categoria raporturilor juridice de subordonare a particularilor fat de organele

administratiei publice.
Raspuns corect: C

14. Performantele organelor administratiei publice sunt n direct legtur cu: a. calitatea oamenilor care formeaz personalul acestora; b. competenta si atributiile specifice care le sunt conferite de lege si de actul normativ

subsecvent de organizare si functionare;


c. capitalul social initial, constituit din resursele materiale si financiare puse la

dispozitie de ctre stat.


Raspuns corect: A

15. Resursele financiare extrabugetare ale organelor administratiei publice pot proveni si din: a. din retinerea, potrivit legii, a unei cote procentuale din amenzile si confiscrile

dispuse n cadrul activittii lor specifice;


b. de la bugetul de stat, n completarea fondurilor, constituite din taxe si impozite,

destinate functionrii institutiei publice n raport cu domeniul specific de activitate;


c. din fondurile cu caracter nerambusabil. Raspuns corect: A

16. Competenta organelor administratiei publice este acel element definitoriu care le da dreptul sa

actioneze: a. acel element definitoriu, care le d dreptul de a actiona n regim de autoritate suprem n domeniul specific de activitate; b. acel element definitoriu, care le d dreptul de a actiona n regim de drept administrativ, pe baza si n executarea legii; c. acel element definitoriu, care le d dreptul de a actiona n regim de drept public, raportat exclusiv la necesitatea satisfacerii depline a interesului public general.
Raspuns corect: B

17. Competenta organelor administratiei publice este un ansamblu de atributii publice:

a. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si

n executarea legii, efectund acte administrative, operatii administrative si/sau simple operatii materiale; b. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si n executarea legii, efectund operatii administrative cu caracter normativ sau individual, constnd n acte administrative si/sau simple operatii materiale; c. ansamblul atributiilor publice si private conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si n executarea legii.
Raspuns corect: A

18. Atributia public este definit ca fiind: a. operatiunea administrativ prin a crei ndeplinire se realizeaz competenta

organului administratiei publice;


b. nvestirea legal cu anumite prerogative; c. dreptul de a lua o anumit decizie si obligatia de a face acest lucru. Raspuns corect: B

19. Capacitatea de drept administrativ reprezint: a. aptitudinea organelor administratiei publice de a actiona pe baza si n executarea

legii;
b. competenta de a face acte administrative; c. dreptul pe care l au organele administratiei publice de a participa la raporturile de

drept administrativ.
Raspuns corect: C

20. Sunt elemente constitutive ale personalittii juridice a organelor administratiei publice: a. existenta unui colectiv cu o organizare de sine stttoare, ceea ce nseamn o

structur intern, organe de conducere, competenta acestora, modul de reorganizare, etc., care s-i permit s participe la raporturile juridice ; b. un patrimoniu propriu, constnd n capitalul social initial, deosebit de cel al altor persoane juridice, precum si de cel al persoanelor ce formeaz colectivul a crui expresie este persoana juridic; c. un anumit scop, n acord cu interesele generale ale partidului de guvernmnt, n raport cu care se defineste capacitatea sa juridic.
Raspuns corect: A

21. n cazul organelor administratiei publice, lipsa calitatii de subiect de drept civil are drept

consecinta: a. lipsa calittii de subiect de drept civil atrage, n mod necesar, lipsa capacittii juridice att n dreptul constitutional ct si n dreptul administrativ; b. lipsa calittii de subiect de drept civil atrage, n mod necesar, lipsa capacittii juridice n dreptul administrativ, dar nu si n dreptul constitutional; c. lipsa calittii de subiect de drept civil nu echivaleaz cu lipsa unei capacitti juridice n dreptul constitutional sau n dreptul administrativ.
Raspuns corect: C

22. Organele administratiei de stat se nfiinteaz prin urmatoarele acte administrative:

a. decizie a organului de conducere, numit de organul ierarhic superior; b. actul de dispozitie al organului competent al puterii sau administratiei; c. actul de dispozitie al puterii din care face parte, respectiv legislativ, executiv sau

judectoreasc.
Raspuns corect: B

23. Este element component obligatoriu al organelor administratiei publice: a. capacitatea juridic de drept civil; b. personalitatea juridic; c. competenta. Raspuns corect: C

24. Prin structur teritorial a sistemului administratiei publice se ntelege: a. clasificarea organelor administratiei publice n functie de unitatea administrativ-

teritorial n raza creia si au sediul;


b. temeiul de drept al mprtirii organelor administratiei publice n organe centrale,

organe locale si autoritti autonome; c. organizarea sistemului administratiei publice n raport cu teritoriul statului si al unittilor administrativ-teritoriale.
Raspuns corect: C

25. Sunt criterii de organizare a sistemului organelor administratiei publice: a. criteriul teritorial; b. criteriul sursei mijloacelor materiale si resurselor financiare; c. criteriul functional. Raspuns corect: A

26. Potrivit criteriului teritorial, organele administratiei publice se mpart n: a. Parlament, Guvern, ministere, institutii publice si servicii publice; b. organe centrale si organe locale; c. Parlament, Guvern, ministere si autoritti ale administratie publice. Raspuns corect: B

27. Atributiile generale ale Presedintelui Romniei privesc: a. legiferarea mpreuna cu Parlamentul Romaniei; b. domeniul politicii externe; c. conducerea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor. Raspuns corect: B

28. Atributiile Presedintelui Romniei ca sef al Executivului privesc: a. desemnarea candidatilor pentru functiile de ministru; b. desemnarea membrilor Guvernului pe baza votului de ncredere acordat de

Parlament;
c. revocarea si numirea unor membri ai Guvernului, n caz de remaniere. Raspuns corect: C

29. Pot fi atacate n contencios administrativ decretele emise de Presedintele Romniei care privesc: a. desemnarea candidatului pentru functia de prim-ministru; b. numirea Guvernului sau a unor membri ai Guvernului n caz de remaniere; c. aplicarea regimului strii de rzboi, al strii de asediu sau al strii de urgent, n

cazul n care au fost emise cu exces de putere.


Raspuns corect: C

30. Limita maxim a mandatului Guvernului este dat de: a. durata mandatului Parlamentului; b. adoptarea unei motiuni simple; c. organizarea alegerilor generale pentru Camera Deputatilor si Senat. Raspuns corect: A

31. Guvernul si exercit mandatul pn la data: a. validrii mandatelor deputatilor si senatorilor de fiecare camer n parte, moment n

care se consider c Parlamentul poate functiona din punct de vedere constitutional si regulamentar; b. constatrii rezultatelor alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat; c. desemnarii candidatului la functia de prim-ministru.
Raspuns corect: A

32. Guvernul este alctuit din urmatorii demnitari: a. primul-ministru, ministri si alti membri stabiliti prin lege organic b. primul-ministru, ministri, secretari de stat si alti membri stabiliti prin lege organic; c. primul-ministru si ministri. Raspuns corect: A

33. Functia de membru al Guvernului este incompatibil cu: a. exercitarea functiei de deputat sau senator; b. exercitarea unei functii de reprezentare profesional salarizat n cadrul

organizatiilor cu scop comercial;


c. exercitarea unei functii publice n serviciul unei organizatii strine prevzute n

acordurile si conventiile la care Romnia este parte.


Raspuns corect: B

34. Mandatul de membru al Guvernului nu nceteaz in una dintre urmatorele situatii: a. n urma demisiei; b. n urma pierderii drepturilor electorale; c. n urma unei motiuni simple care a vizat activitatea acestuia. Raspuns corect: C

35. Actele Guvernului se adopt astfel: a. prin consensul membrilor prezenti ai Guvernului; b. cu majoritate calificat, n cazul participrii la sedint a Presedintelui Romniei; c. cu votul a 2/3 din numrul membrilor Guvernului, n cazul actelor care privesc

ordinea public si siguranta national.

Raspuns corect:

36. Cvorumul necesar pentru sedintele Guvernului este reprezentat de: a. majoritatea calificat a membrilor; b. majoritatea membrilor; c. toti membrii Guvernului. Raspuns corect: B

37. Proiectele de hotrri si de ordonante supuse adoptrii Guvernului pot fi initiate de: a. ministere; b. prefecturi; c. consiliile judetene si consiliile locale, n nume propriu. Raspuns corect: A

38. Autorittile administrative autonome se pot nfiinta prin unul din urmatoarele acte normative: a. prin hotrre a Guvernului; b. prin hotrre a consiliului local sau judetean n raport cu interesul public, local sau

judetean; c. prin lege organic.


Raspuns corect: C

39. Din punct de vedere al limitelor autonomiei lor, institutiile autonome ale administratiei publice

centrale si desfsoar activitatea: a. n coordonarea Guvernului; b. sub controlul exercitat prin diverse forme de Parlament; c. n afara oricarui control constitutional.
Raspuns corect: B

40. Actele administrative adoptate sau emise de institutiile administrative autonome au urmatoarele

caracteristici: a. sunt sustrase controlului Guvernului; b. pot fi sustrase oricrei forme de control; c. pot fi anulate de autoritatea ierarhic superioar institutiei administrative autonome emitente.
Raspuns corect: A

41. Au statutul de autoritti administrative autonome: a. Avocatul Poporului; b. Curtea Constitutional; c. Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor in Materia Achizitiilor Publice. Raspuns corect: A

42. Institutia prefectului reprezinta: a. un organ al administratiei publice locale; b. un organ unipersonal al administratiei ministeriale, avnd competent teritorial

limitat la unitatea administrativ-teritorial n care si desfsoar activitatea;


c. o institutie administrativ autonom, avnd competent teritorial limitat la unitatea

administrativ-teritorial n care si desfsoar activitatea.


Raspuns corect: B

43. Prefectul este numit si revocat de: a. de Guvern; b. la propunerea primului-ministru; c. cu consultarea partidelor politice, care formeaz coalitia de guvernare. Raspuns corect: A

44. Institutia prefectului si desfsoar activitatea potrivit urmatoarelor principii: a. potrivit principiului subordonrii ierarhice fat de Guvern si Ministerul

Administratiei si Internelor;
b. potrivit principiului autonomiei locale, n raport cu autorittile administratiei publice

locale;
c. potrivit principiului controluilui ierarhic al legalitatii actelor emise de autoritatile

administratiei publice locale.


Raspuns corect: A

45. Prefectul si subprefectul fac parte din una dintre urmatoarele categorii de functionari publici: a. naltilor functionari publici; b. persoanelor care ocup functii de demnitate public; c. personalului autorittilor administratiei publice locale. Raspuns corect: A

46. Intre altele, sunt atributii ale prefectului si urmatoarele: a. verificarea legalittii actelor administrative de gestiune si a celorlalte acte adoptate

sau emise de autorittile administratiei publice locale si judetene;


b. stabilirea, cu avizul autorittilor administratiei publice locale si judetene, a

priorittilor de dezvoltare teritorial;


c. exercitare controlului de tutel administrativ. Raspuns corect: C

47. In exercitarea atributiilor legale ce i revin, prefectul emite: a. decizii; b. instructiuni; c. ordine. Raspuns corect: C

48. Intre altele, sunt principii ale administratiei publice locale si urmatoarele: a. principiul descentralizrii serviciilor publice; b. principiul deconcentrrii serviciilor publice de interes local; c. principiul autonomiei locale a serviciilor publice deconcetrate. Raspuns corect: A

49. Consiliile locale si judetene sunt acele autoritati: a. autoritti reprezentative ale administratiei publice locale;

b. autoritti deconcentrate cu caracter eligibil, colegial si deliberativ; c. autoritti cu competent special n limitele unittii administrativ-teritoriale. Raspuns corect: A

50. Consiliile locale si primarii au, intre altele, si urmatoarele caracteristici si sunt: a. autoritti administrative autonome; b. autoritti ntre care se stabilesc si raporturi de subordonare; c. autoritti ntre care se stabilesc raporturi de supraordonare si colaborare. Raspuns corect: A

51. Consiliul judetean este o autoritate: a. autoritate a administratiei publice care asigur conducerea activittii consiliilor

locale comunale si orsenesti, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judetean; b. autoritate a administratiei publice cu competent general n limitele unittii administrativ-teritoriale; c. autoritate deconcentrat a administratiei publice locale.
Raspuns corect: B

52. Consiliile locale si consiliile judetene se aleg astfel: a. prin vot universal, egal, indirect, secret si liber exprimat; b. pe baza scrutinului uninominal; c. potrivit principiului reprezentrii proportionale. Raspuns corect: C

53. Mandatul de consilier n consiliul local sau judetean poate nceta nainte de termen in una din

urmatoarele situatii: a. prin revocare; b. prin pierderea drepturilor electorale; c. pentru lips nemotivat la mai mult de 5 sedinte ordinare consecutive ale consiliului..
Raspuns corect: B

54. Consiliul local si desfsoar activitatea n cadrul unor sedinte: a. unor sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului; b. unor sedinte extraordinare, la cererea secretarului localitatii respective; c. unor sedinte extraordinare, la cererea a cel putin jumtate din numrul consilierilor. Raspuns corect: A

55. Sedintele consiliului local se desfasoara astfel: a. sunt legal constituite dac este prezent majoritatea calificat a consilierilor n

functie, prezenta acestora la sedint fiind obligatorie;


b. sunt publice; c. sunt conduse de cel mai vrstnic dintre consilieri. Raspuns corect: B

56. Din punct de vedere al numarului de voturi, hotrrile consiliului local se adopta astfel: a. se adopt cu votul majorittii membrilor consiliului; b. prin care se stabilesc taxe si impozite locale se adopt cu votul majorittii

consilierilor n functie;
c. trebuie s fie semnate de presedintele de sedint si contrasemnate pentru legalitate

de primarul localittii.
Raspuns corect: B

57. Consiliul local poate fi dizolvat n una din urmatoarele situatii: a. 3 hotrri, adoptate ntr-un interval de cel mult 9 luni, au fost anulate n mod

irevocabil de instanta de contencios administrativ;


b. nu se ntruneste timp de 3 luni n cursul unui an; c. nu a adoptat nici o hotrre n 3 sedinte ordinare consecutive. Raspuns corect: C

58. Intre altele, sunt atributii ale consiliului judetean si urmatoarele: a. stabilirea, cu avizul autorittilor administratiei publice locale comunale si orsenesti,

a proiectele de dezvoltare urbanistic general a unittilor administrativ-teritoriale componente; b. adoptarea de hotrri privind avizarea nfiintrii de societtile comerciale n raza teritorial a unittii administrativ-teritoriale; c. adoptarea de hotrri privind privatizarea societti comerciale pe care le-a nfiintat si la care exercit toate drepturile aferente actiunilor detinute.
Raspuns corect: A

59. Consiliul judetean si desfsoar activitatea in una dintre urmatoarele forme: a. n sedinte ordinare lunare, la convocarea presedintelui; b. n sedinte ordinare o dat la dou luni, la convocarea secretarului general al

judetului; c. n sedinte ordinare o dat la dou luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui, desemnat de presedinte prin dispozitie, atunci cnd acesta se afl n imposibilitate temporar de a-si ndeplini atributiile.
Raspuns corect: C

60. Intre altele, Consiliul judetean se dizolv de drept n una dintre urmtoarele situatii: a. nu se ntruneste timp de 3 luni consecutive; b. nu a adoptat, n 2 sedinte ordinare, nici o hotrre; c. numrul consilierilor se reduce sub dou treimi si nu se poate completa prin

supleanti.
Raspuns corect: C

61. Intre altele, calitatea de primar sau viceprimar este incompatibil cu una dintre urmtoarele

functii: a. functia de consilier local; b. functia de cadru didactic; c. orice functie n cadrul unei asociatii neguvernamentale.

Raspuns corect:

62. Intre altele, calitatea de primar sau viceprimar este compatibil cu una dintre urmtoarele

functii: a. functia de reprezentant al unittii administrativ-teritoriale n adunrile generale ale societtilor comerciale de interes local; b. functia de membru al adunrii generale a actionarilor sau asociatilor la o societate comercial; c. functia de reprezentant al statului n adunarea general a unei societti comerciale de interes national.
Raspuns corect: B

63. Mandatul primarului nu nceteaz nainte de termen in una dintre situatiile urmatoare: a. n situatia n care si schimb domiciliul ntr-o alt unitate administrativ-teritorial,

dar n acelasi judet;


b. ca urmare a rezultatului unui referendum organizat anume n acest scop, la cererea a

cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot din localitate; c. n situatia n care este revocat din functie de ministrul administratiei si internelor.
Raspuns corect: C

64. Intre altele, sunt atributii ale primarului si urmatoarele: a. aprobarea bugetului local si contul de ncheiere a exercitiului bugetar; b. exercitarea functiei de ordonator secundar de credite, pe baza si n executarea

bugetului aprobat de consiliul judetean;


c. luarea de msuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgent. Raspuns corect: C

65. n exercitarea atributiilor conferite de lege, primarul emite una din urmatoarele categorii de acte

administrative: a. dispozitii cu caracter normativ sau individual; b. ordine si instructiuni; c. decizii.


Raspuns corect: A

66. Actele emise de primar se contrasemneaz de ctre: a. presedintele de sedint al consiliului local; b. secretarul comunei sau orasului; c. secretarul consiliului local. Raspuns corect: B

67. Secretarul comunei, orasului sau municipiului este numit n functie prin unul din urmatoarele

acte administrative: a. dispozitie a primarului; b. hotrre a consiliului local; c. ordin al prefectului.


Raspuns corect: C

68. Secretarul comunei, orasului sau municipiului nu are ca atributii : a. avizarea proiectelor de hotrri ale consiliului local; b. asumarea rspunderii pentru legalitatea hotrrilor consiliului local; c. contrasemnarea hotrrilor consiliului local pe care le consider legale. Raspuns corect: C

69. Secretarul comunei, orasului sau municipiului are, intre altele, ca atributii principale si pe

urmatoarele: a. legalizarea semnturii primarului de pe hotrrile consiliului local; b. avizarea dispozitiilor primarului pentru legalitate; c. pregtirea lucrrilor consiliului local supuse aprobrii consiliului judetean.
Raspuns corect: B

70. Primria nu este: a. o structur functional cu activitate permanent, format din primar, viceprimar,

respectiv viceprimari, secretarul localittii si aparatul propriu de specialitate al consiliului local; b. o structur functional, fr personalitate juridic si fr competent proprie; c. o structur functional care emite si adopt acte juridice administrative, si nu doar operatiuni administrative si acte materiale.
Raspuns corect: C

71. Sunt trsturi caracteristice ale functiei publice, intre altele, si urmtoarele: a. este o situatie juridic reglementat legal, n sensul c drepturile si obligatiile care

formeaz continutul acesteia sunt prestabilite prin norme juridice si prin actele de numire n functie emise de ctre organele administratiei publice; b. reprezint un ansamblu complex de drepturi si obligatii conferite titularului ei, care capt un adevrat statut propriu si particip la realizarea competentei ntregului sistem al administratiei publice; c. are caracter continuu n sensul c existenta drepturilor si obligatiilor care formeaz continutul su dureaz atta timp ct dureaz competenta organului administratiei publice pe care functionarul public o realizeaz, fr intermitente.
Raspuns corect: C

72. Functia public se caracterizeaz si prin urmtoarele trsturi: a. apartine numai functionarului public, nvestit cu realizarea competentei ce revine

organului administratiei publice din care face parte; b. exercitarea drepturilor si ndeplinirea obligatiilor care formeaz continutul su reprezint o facultate la aprecierea titularului functiei; c. drepturile si obligatiile care formeaz continutul functiei publice nu sunt exercitate n regim de putere public.
Raspuns corect: A

73. Sunt principii ale exercitrii functiei publice, intre altele, si urmatoarele: a. principiul transparentei, potrivit cruia exercitarea functiei publice implic

furnizarea ctre structurile de informare a opiniei publice a tuturor informatiilor legate de exercitarea functiei;

b. principiul eficientei si eficacittii, potrivit cruia functia public trebuie exercitat cu

respectarea limitelor bugetului alocat organului respectiv si, totodat, cu urmrirea celui mai bun rezultat social pentru cettean si/sau colectivitate; c. principiul impartialittii, n sensul c functia public va trebui s fie exercitat fat de subiectii tuturor raporturile juridice de drept administrativ ce intr sub incidenta reglementrii aplicabile.
Raspuns corect: B

74. n raport cu nivelul studiilor necesare ocuprii lor, functiile publice se mpart n trei clase: a. clasa I, care cuprinde functiile publice pentru a cror ocupare se cer studii superioare

de lung durat, absolvite cu diplom de licent sau echivalent;


b. clasa a II-a, care cuprinde functiile publice pentru a cror ocupare se cer studii

liceale, absolvite cu diplom de licent;


c. clasa a III-a, care cuprinde functiile publice pentru a cror ocupare se cer studii

medii, absolvite cu diplom.


Raspuns corect: A

75. Functiile publice de executie sunt structurate pe urmatoarele grade profesionale: a. pe 4 grade profesionale: superior, principal, asistent si debutant; b. pe 3 grade profesionale: superior, principal si debutant; c. pe 3 grade profesionale: superior, principal si asistent. Raspuns corect: A

76. Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici se aplic urmatoarelor

categorii de functionari publici: a. functionarilor publici din administratia public; b. functionarilor publici din cabinetul demnitarului; c. cadrelor didactice.
Raspuns corect: A

77. Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici se aplic urmatoarelor

categorii de functionari publici: a. functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului; b. functionarilor publici din autoritatea vamal; c. functionarilor publici din politie.
Raspuns corect: A

78. Nu pot beneficia de statute speciale proprii functionarii care si desfsoar activitatea n cadrul

urmtoarelor structuri: a. aparatul de lucru al Guvernului; b. structurile de specialitate ale Parlamentului Romniei; c. structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ.
Raspuns corect: A

79. Categoria naltilor functionari publici nu cuprinde persoanele care sunt numite n una dintre

urmtoarele functii: a. consilier de stat;

b. secretar de stat; c. secretar al judetului si, respectiv, al municipiului Bucuresti. Raspuns corect: B

80. Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite n una dintre

urmtoarele functii publice: a. secretar general al ministerului; b. primar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si al comunei; c. sef de serviciu si sef de birou.
Raspuns corect: C

81. Sunt conditii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice, intre altele: a. s aib vrsta de minim 21 de ani mpliniti; b. s aib exclusiv cettenia romn; c. s cunoasc limba romn, scris si vorbit. Raspuns corect: C

82. Calitatea de functionar public este compatibil cu una din urmatoarele calitati: a. calitate de membru al unui grup de interes economic; b. calitatea de reprezentant al institutiei publice n cadrul unor organisme sau organe

colective de conducere constituite n temeiul actelor normative n vigoare;


c. calitatea de mandatar al unei persoane n ceea ce priveste efectuarea unor acte n

legtur cu functia public pe care o exercit.


Raspuns corect: B

83. Functionarul public este n conflict de interese dac se afl n una dintre urmtoarele situatii: a. este chemat s rezolve cereri, s ia decizii sau s participe la luarea deciziilor cu

privire la persoane fizice si juridice cu care are relatii cu caracter nepatrimonial;


b. particip n cadrul aceleiasi comisii, constituite conform legii, cu functionari publici

care au calitatea de sot sau rud de gradul IV;


c. interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta

deciziile pe care trebuie s le ia n exercitarea functiei publice.


Raspuns corect: C

84. Organizarea si dezvoltarea carierei n functia public se realizeaza si pe baza unuia din

principiile urmatoare: a. principiul concurentei loiale; b. principiul egalittii de sanse; c. principiul motivrii deciziilor luate.
Raspuns corect: B

85. Sunt drepturi ale functionarilor publice prevzute de lege, intre altele, si urmatoarele: a. dreptul la opinie, n virtutea cruia este interzis orice discriminare pe criterii de

apartenent sindical, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexual, stare material, origine social sau de orice alt asemenea natur, cu exceptia celor de natur politic;

b. dreptul functionarului public de a fi informat cu privire la deciziile care se iau cu

privire la organizarea si functionarea institutiei publice din care face parte si a crei competent o realizeaz; c. dreptul la grev.
Raspuns corect: C

86. Sunt, potrivit legii, intre altele, ndatoriri ale functionarilor publici: a. obligatia de a se abtine de la fapte care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice

sau juridice ori prestigiului Corpului functionarilor publici; b. obligatia de a se abtine de la exprimarea sau manifestarea public sau particular a convingerilor si preferintelor politice; c. obligatia de a solicita sau accepta daruri sau orice avantaj, direct sau indirect, pentru el sau pentru altii, n legtur cu exercitarea atributiilor de serviciu.
Raspuns corect: A

87. Modificarea raportului de serviciu are loc prin una dintre urmatoarele operatiuni: a. detasare, care reprezint msura unilateral dispus de conducere pe timp nelimitat

prin care functionarul public subordonat are obligatia de a ndeplini functia public n interesul unei alte autoritti sau institutii publice, unde urmeaz s functioneze, de regul ntr-o alt localitate; b. delegare, care reprezint msura permanent dispus de conducerea autorittii sau institutiei publice si prin care functionarul subordonat are posibilitatea de a ndepliniri activitti n interesul, dar n afara organului din care face parte; c. prin schimbarea definitiv sau temporar a unora dintre atributiile ce revin functionarului public.
Raspuns corect: C

88. Din punct de vedere al interesului, delegarea functionarului public se realizeaz: a. n interesul autorittii sau institutiei publice care deleag si al functionarului public

delegat;
b. n interesul autorittii sau institutiei publice care deleag; c. n interesul functionarului public delegat. Raspuns corect: B

89. Detasarea functionarului public se dispune: a. n interesul autorittii sau institutiei publice care dispune detasarea; b. pentru o perioad de cel mult 6 luni; c. pentru o perioad de 12 luni. Raspuns corect: B

90. Transferul functionarului public se poate face: a. n interesul serviciului, n mod unilateral de ctre autoritatea sau institutia public

din care face parte functionarul si numai n interesul autorittii sau institutiei publice la care se face transferul; b. n urma aprobrii cererii de transfer de ctre conductorul autorittii sau institutiei publice de la care se transfer functionarul public; c. n interesul serviciului, numai cu acordul scris al functionarului public.

Raspuns corect:

91. Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public are loc n una din urmtoarele

situatii: a. cnd functionarul public a fost transferat n interesul serviciului; b. desfsoar activitate sindical pentru care este prevzuta suspendarea, n conditiile legii; c. este disprut.
Raspuns corect: B

92. Raportul de serviciu al functionarului public nceteaz de drept in una din urmatoarele situatii: a. la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoresti de declarare a mortii

functionarului public; b. ca urmare a constatrii nulittii absolute a actului administrativ de numire n functia de demnitate public, de la data la care nulitatea a fost constatat prin hotrre judectoreasc definitiv; c. la data expirrii termenului pe care a fost exercitat, cu caracter permanent, functia public.
Raspuns corect: A

93. ncetarea raportului de serviciu are loc prin eliberarea din functia public, pentru motive

neimputabile functionarului public, n unul din urmtoarele cazuri: a. starea snttii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatat prin decizie a organelor competente de expertiz medical, nu i mai permite acestuia s si ndeplineasc atributiile corespunztoare functiei publice detinute; b. ca urmare a respingerii cererii de reintegrare n functia public ocupat de ctre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive nentemeiate, de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoresti de reintegrare; c. pentru incompetent profesional n cazul obtinerii calificativului "satisfctor" la evaluarea performantelor profesionale individuale pe o perioad de 2 ani consecutivi.
Raspuns corect: A

94. Raportul de serviciu va nceta prin destituirea functionarului public n urmtoarele cazuri: a. starea snttii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatat prin decizie a

organelor competente de expertiz medical, nu i mai permite acestuia s si ndeplineasc atributiile corespunztoare functiei publice detinute; b. ca sanctiune disciplinar, aplicat pentru svrsirea repetat a unor abateri disciplinare; c. dac s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaz pentru ncetarea acestuia ntr-un termen de 5 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
Raspuns corect: B

95. Nu constituie abateri disciplinare svrsite de functionarii publici: a. ntrzierea sistematic n efectuarea lucrrilor;

b. stabilirea de ctre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii n

vederea solutionrii cererilor acestora;


c. neglijenta n rezolvarea lucrrii. Raspuns corect: C

96. Rspunderea disciplinar a functionarilor publici este guvernat de urmtoarele principii de

drept: a. principiul proportionalittii abaterii disciplinare si urmrilor acesteia; b. principiul unicittii rspunderii disciplinare; c. principiul celerittii si operativittii tragerii la rspundere penala.
Raspuns corect: B

97. Din punct de vedere al statutului, Agentia National a Functionarilor Publici este: a. o autoritate administrativ autonom care asigur managementul functiei publice si

al functionarilor publici;
b. un organ de specialitate al administratiei ministeriale, fr personalitate juridic,

aflat n subordinea Ministerului Muncii, Solidarittii Sociale si Familiei; c. un organ de specialitate al administratiei publice centrale care asigur managementul functiei publice si al functionarilor publici.
Raspuns corect: C

98. Sunt izvoare ale dreptului administrativ: a. hotrrile de Guvern, legile organice, hotrrile prefectului; b. ordonantele Guvernului, decretele Presedintelui, instructiunile ministrilor; c. tratatele internationale, legile constitutionale, dispozitiile consiliilor. Raspuns corect: B

99. Din punct de vedere al competentei teritoriale pot exista urmatoarele categorii de organe si

institutii: a. organe de specialitate ale administratiei publice; b. administratia ministerial deconcentrat n teritoriu; c. institutii administrative autonome.
Raspuns corect: B

100. Centralizarea administratiei publice presupune: a. concentrarea unor sarcini de pe teritoriul trii ntr-o administratie ierarhizat,

unificat;
b. autorittile locale sunt autonome si adopt toate msurile necesare pentru

ndeplinirea obligatiilor asumate la nivel central;


c. ansamblul deciziilor administrative revine organelor centrale ale administratiei de

stat.
Raspuns corect: C

101. Presedintele Romniei, conform prevederilor constitutionale, are urmatoarele roluri: a. este sef al puterii executive, alturi de Guvern; b. are rolul de mediator ntre Statul si Uniunea Europeana; c. are rolul de garant al revizuirii Constitutiei.

Raspuns corect:

102. Caracteristic decretelor emise de Presedintelui Romniei, este faptul ca: a. sunt acte juridice cu caracter general; b. nu pot fi supuse controlului de legalitate prin actiune la instanta de contencios

administrativ;
c. sunt inexistente fr publicarea n Monitorul Oficial al Romniei. Raspuns corect: C

103. Mandatul Guvernului poate nceta prin: a. demisia a jumatate plus unu din membrii sai; b. nedepunerea jurmntului n fata Camerei Deputatilor si a Senatului, n sedint

reunit, a noului Guvern;


c. motiune de cenzur adoptat de Parlament, n sedint comun a Camerei Deputatilor

si Senatului.
Raspuns corect: B

104. Ministerele, ca organe centrale de specialitate, se pot organiza astfel: a. se pot organiza ca autoritti centrale autonome pe domenii diverse de activitate; b. pot avea servicii descentralizate n orice municipiu resedint de judet de pe teritoriul

Romniei;
c. pot avea n subordine servicii publice deconcentrate. Raspuns corect: C

105. Revocarea membrilor Guvernului apare n situatia: a. demiterii; b. remanierii guvernamentale; c. pierderii drepturilor electorale. Raspuns corect: B

106. Indicati care, dintre actele juridice enumerate mai jos, nu fac parte din categoria izvoarelor

scrise ale dreptului administrativ: a. legile b. cutuma c. Constitutia


Raspuns corect: B

107. Dreptul administrativ are strnse legturi cu urmtoarele ramuri de drept: a. dreptul constitutional; b. dreptul familiei; c. dreptul privat international. Raspuns corect: A

108. Prin deconcentrare administrativ se ntelege: a. autonomie local; b. transferul unor atributii care revin organelor centrale, unor organe din subordine ce

functioneaz n teritoriu; c. existenta unor agenti administrativi fr competent proprie de decizie.


Raspuns corect: B

109. Prefectul conduce una din urmtoarele unitti administrativ - teritoriale: a. orasul; b. judetul; c. municipiul. Raspuns corect: B

110. Prin statutul su, prefectul se gseste ntr-o situatie de: a. cooperare cu Guvernul; b. colaborare cu Guvernul; c. subordonare ierarhic n raport cu Guvernul. Raspuns corect: C

111. n calitatea sa de supraveghetor al respectrii legii de ctre autorittile locale, prefectul poate

ataca n fata instantei de contencios administrativ: a. hotrrile consiliilor locale; b. dispozitiile primarilor; c. actele administrative nelegale ale autorittilor administratiei publice locale.
Raspuns corect: C

112. n exercitarea atributiilor sale Prefectul emite: a. ordine; b. ordine si dispozitii; c. dispozitii si alte acte juridice. Raspuns corect: A

113. Consiliile locale sunt: a. autoritti ale administratiei publice locale; b. organe ale administratiei de stat; c. autoritti executive ale administratiei publice locale. Raspuns corect: A

114. n exercitarea atributiilor ce-i revin, Consiliul local adopt: a. ordine; b. dispozitii; c. hotrri. Raspuns corect: C

115. Consiliul local este considerat dizolvat de drept cnd: a. nu se ntlneste timp de dou luni consecutiv; b. nu a adoptat n dou sedinte ordinare consecutive nicio hotrre; c. numrul consilierilor se reduce sub 2/3 si nu se poate completa prin supleanti. Raspuns corect: A

116. Consiliul judetean este dizolvat de drept daca: a. nu se ntruneste timp de 2 luni consecutiv; b. nu a adoptat ntre sedintele ordinare consecutive nici o hotrre; c. numrul consilierilor a sczut sub 2/3 si nu se poate completa prin supleanti. Raspuns corect: A

117. Vicepresedintele Consiliului judetean este numit/ales de: a. este ales de consiliul judetean; b. este numit de prefect; c. este ales de ctre locuitorii cu drept de vot ai judetului. Raspuns corect: A

118. Calitatea de primar este compatibil cu una dintre urmatoarele functii: a. functii didactice; b. orice functie de conducere din cadrul societtilor comerciale la care statul sau o

unitate administrativ teritorial este actionar majoritar ori n cadrul societtilor nationale, companiilor nationale sau regiilor autonome; c. orice alte activitti sau functii publice.
Raspuns corect: A

119. n exercitarea atributiilor sale primarul emite: a. dispozitii; b. dispozitii si aprobari; c. ordine. Raspuns corect: A

120. Mandatul primarului nceteaz de drept in una dintre urmatoarele situatii: a. demisie; b. la cererea a 1/3 din consilierii locali; c. schimbarea domiciliului ntr-o alt unitate teritorial administrativ. Raspuns corect: C

121. Referendumul pentru ncetarea mandatului primarului se organizeaz la cererea: a. prefectului; b. consilierilor locali; c. a 25% din locuitorii cu drept de vot. Raspuns corect: C

122. Mandatul primarului este suspendat de drept n una din urmtoarele situatii: a. pierderea drepturilor electorale; b. ivirea unor situatii de incompatibilitate; c. arestarea preventiv. Raspuns corect: C

123. Viceprimarul este ales de ctre:

a. locuitorii cu drept de vot ai localittii; b. consilierii locali; c. consilierii judeteni, la propunerea primarului. Raspuns corect: B

124. Primarul ndeplineste, intre altele, si urmtoarele atributii: a. ordonator principal de credite; b. ofiter de stare civil si ncheie contul exercitiului bugetar; c. aprob proiectul bugetului local. Raspuns corect: A

125. Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de: a. prefect; b. Ministerul Administratiei si Internelor; c. Consiliul local. Raspuns corect: C

126. Guvernul nu rspunde politic n una din urmatoarele situatii: a. in fata Presedintelui Romniei; b. in cazul unei motiuni de cenzura care a fost adoptata; c. n fata Parlamentului Romniei. Raspuns corect: A

127. Functia de membru al Guvernului nu nceteaz: a. n urma demisiei; b. in urma pierderii drepturilor electorale; c. la cererea primului ministru. Raspuns corect: C

128. n exercitarea atributiilor sale ministrul emite : a. instructiuni; b. ordine si licente; c. hotrri. Raspuns corect: A

129. Din punct de vedere al statutului sau, secretarul general al Guvernului este: a. membru al Guvernului; b. reprezentant al partidului de guvernmnt; c. nalt functionar public. Raspuns corect: C

130. Candidatul pentru functia de prim - ministru este desemnat de ctre: a. partidul sau formatiunea politic ce a cstigat alegerile; b. Presedintele Romniei; c. Parlament, la propunerea Presedintelui Romaniei. Raspuns corect: B

131. Functia de membru al Guvernului este compatibil cu una din urmatoarele functii: a. exercitarea altei functii publice de autoritate; b. exercitarea functiei de deputat sau senator; c. exercitarea unei functii de reprezentare profesional salarizate n cadrul

organizatiilor cu scop comercial.


Raspuns corect: B

132. Presedintele Romniei si exercit mandatul pn la: a. data alegerilor prezidentiale; b. data depunerii jurmntului de ctre presedintele nou ales; c. data validrii rezultatului alegerilor prezidentiale. Raspuns corect: B

133. Presedintele Romniei are rolul: a. de a reprezenta statul romn; b. de a veghea la respectarea si revizuirea Constitutiei si la buna functionare a

autorittii publice;
c. de a conduce administratia public central de specialitate. Raspuns corect: A

134. Presedintele Romniei depune jurmntul n fata: a. Curtii Constitutionale b. Consiliului Legislativ c. Camerei Deputatilor si Senatului n sedint comun. Raspuns corect: C

135. Sedintele Guvernului la care particip Presedintele Romniei sunt prezidate de: a. Primul ministru; b. Presedintele Romniei; c. de cei doi mpreun. Raspuns corect: B

136. Prefectul este numit de: a. Consiliul judetean; b. Ministerul Internelor si Reformei Administrative; c. Guvern. Raspuns corect: C

137. Sunt atributii ale consiliului judetean: a. cele privind administrarea patrimoniului judetului; b. stabileste si aprob impozitele si taxele pentru bugetul de stat; c. atributii privind gestionarea serviciilor publice locale. Raspuns corect: A

138. Intre altele, sunt atributii ale secretarului unittii administrativ-teritoriale si urmatoarele:

a. asigur gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local

si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si ntre acestia si prefect; b. urmreste modul de realizare a veniturilor bugetare si propune consiliului judetean adoptarea msurilor necesare pentru ncasarea acestora la termen; c. prezint consiliului judetean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de ndeplinire a atributiilor sale si a hotrrilor consiliului judetean.
Raspuns corect: A

139. Promovarea proiectelor de hotrri propuse de cetteni, consiliilor locale si judetene poate fi

initiat de: a. un cettean, dac acesta este sustinut prin semnturi de cel putin 10% din poulatia cu drept de vot; b. de mai multi cetteni cu drept de vot; c. unul sau de mai multi cetteni cu drept de vot, dac acesta este sustinut prin semnturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a unittii administrativteritoriale respective.
Raspuns corect: C

140. Cand poate avea loc eliberarea din functie a vicepresedintelui Consiliului judetean: a. n primele 6 luni ale mandatului Consiliului judetean; b. n ultimele 3 luni ale mandatului Consiliului judetean; c. mai putin n ultimele 6 luni ale mandatului Consiliului judetean. Raspuns corect: C

141. Sunt atributii ale consiliilor locale ale sectoarelor mun. Bucuresti: a. asigur, potrivit competentelor lor, conditiile necesare bunei functionri a

institutiilor si serviciilor publice de educatie, sntate, cultur, tineret si sport, aprarea ordinii publice, de interes local; urmresc si controleaz activitatea acestora; b. aleg, din rndul consilierilor, pe presedintele consiliului, precum si un viceprimar; c. aprob, la propunerea prefectului, n conditiile legii, organigrama, statul de functii, numrul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale aparatului de specialitate si ale serviciilor publice de interes local.
Raspuns corect: A

142. Referendumul pentru ncetarea mandatului primarului se organizeaz ca urmare a : a. exercitrii atributiilor ce i revin, potrivit legii; b. exercitrii atributiilor ca reprezentant al statului; c. nesocotirii de ctre acesta a intereselor generale ale colectivittii locale. Raspuns corect: C

143. Primarul nu si desfsoar activitatea ca reprezentant al statului n unitatea administrativ-

teritorial unde a fost ales, n exercitarea atributiilor de : a. autoritate tutelar si de ofiter de stare civil; b. luarea msurilor de protectie civil; c. conduce serviciile publice locale.

Raspuns corect:

144. Hotrrile consiliului local se semneaz de: a. de presedintele de sedint si de secretarul localittii; b. de presedintele consiliului local si se contrasemneaz de secretarul localittii; c. de presedintele de sedint. Raspuns corect: C

145. Precizati cui revine atributia de a desemna candidatul pentru functia de prim-ministru: a. Presedintelui Romniei; b. Guvernului; c. Parlamentului trii. Raspuns corect: A

146. Precizati n ce categorie intr atributia de a numi Guvernul pe baza votului de ncredere acordat

de ctre Parlament: a. n cazuri exceptionale; b. n domeniul politicii externe; c. n raporturile cu Guvernul.


Raspuns corect: C

147. n calitatea sa de comandant al fortelor armate, Presedintele Romniei poate declara mobilizarea

partial sau total, cu aprobarea prealabil sau, n cazuri exceptionale, ulterioar: a. a Guvernului; b. a Parlamentului; c. a Curtii Constitutionale.
Raspuns corect: B

148. Decretele emise de ctre Presedintele Romniei, care sunt acte administrative, sunt supuse

controlului : a. instantelor de drept comun; b. jurisdictiilor administrative speciale; c. instantelor de contencios administrativ.
Raspuns corect: C

149. n judetul n care este numit, prefectul : a. este reprezentant al Guvernului; b. este reprezentant al primului ministru al Guvernului Romniei; c. este reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative. Raspuns corect: A

150. Potrivit dispozitiilor constitutionale, atributiile prefectului se stabilesc: a. prin hotrre a Guvernului; b. prin lege organic; c. prin lege. Raspuns corect: B

151. ntre prefecti, pe de o parte, si consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si

presedintii acestora, pe de alt parte : a. exist raporturi de supraordonare si, respectiv, subordonare; b. exist raporturi de coordonare si colaborare; c. exist raporturi de tutel administrativ.
Raspuns corect: C

152. Prefectul, care are calitatea de nalt functionar public, este numit de ctre Guvern : a. la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative; b. la propunerea primului ministru al Guvernului Romniei; c. la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Raspuns corect: A

153. n exercitarea atributiilor sale legale, prefectul emite acte juridice, iar: a. aceste acte administrative se numesc hotrri; b. aceste acte administrative se numesc ordine; c. aceste acte administrative se numesc decizii. Raspuns corect: B

154. Actele emise de ctre prefect, care vatm drepturile sau interesele legitime ale persoanelor, pot

fi atacate : a. la primul ministru al Guvernului Romniei; b. n fata instantelor de contencios administrativ; c. n fata instantelor de drept comun.
Raspuns corect: B

155. n cadrul Prefecturii se organizeaz si functioneaz Cancelaria Prefectului care: a. este coordonat de ctre un director; b. este coordonat n mod direct de ctre prefect; c. este coordonat de ctre secretarul judetului. Raspuns corect: A