Sunteți pe pagina 1din 21

Drept financiar si fiscal STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE BRASOV - ADMINISTRATIE PUBLICA MULTIPLE CHOICE 1.

Finantele publice, din punct de vedere juridic, sunt: a. b. c. d. raporturi juridice operatiuni si acte de natura financiara drepturi si obligatii de natura financiara ale statului nici o varianta nu este corecta

2. Bugetul statului este: a. suma de bani de care dispune statul in decursul unui an b. modalitatea de finantare a institutiilor publice c. nici o varianta nu este corecta

3. Ansamblul raporturilor juridice existente in formarea si intrebuintarea fondurilor banesti necesare statului pentru indeplinirea functilor si sarcinilor sale constituie: a. b. c. d. bugetul statului bugetul public national finantele publice bugetul consolidat

4. Izvoarele dreptului financiar sunt: a. b. c. d. comune cu alte ramuri de drept si specifice numai comune cu alte ramuri de drept numai specifice dreptului financiar nici o varianta nu este corecta

5. Raporturile juridice de drept financiar public: a. au la baza acordul de vointa al partilor b. au la baza manifestarea unilaterala de vointa a statului c. iau nastere ca urmare a neachitarii sumelor banesti cuvenite bugetului public national d. iau nastere in urma achitarii sumelor banesti cuvenite bugetului de stat

6. Statul, in calitatea sa de subiect al raporturilor juridice de drept financiar public, este reprezentat: a. b. c. d. de Parlament de Presedintele Romaniei de Guvern de Ministerul Finantelor Publice

7. Continutul raporturilor juridice de drept financiar public este format din: a. b. c. d. drepturile si obligatiile subiectelor participante la aceste raporturi obligatiile tertilor de a se abtine de la orice actiune actiunea sau inactiunea la care este obligat subiectul pasiv nici o varianta nu este corecta

8. Aparatul financiar al statului: a. b. c. d. este alcatuit din functionarii publici cu atributii in domeniul finantelor publice este alcatuit din toate institutiile de stat este alcatuit din totalitatea ordonatorilor principali de credite nici o varianta nu este corecta

9. Bugetul statului a aparut ca urmare a: a. b. c. d. necesitatii corelarii cheltuielilor publice a veniturile publice necesitatii asigurarii veniturilor finantarii cheltuielilor publice necesitatii finantarii activitatii statului necesitatii constituirii cadrului legal de percepere a impozitelor si taxelor

10. Bugetul public national este alcatuit din: a. b. c. d. totalitatea resurselor financiare de care dispune statul totalitatea veniturilor statului sistemul unitar de bugete nici o varianta nu este corecta

11. Bugetul public national este alcatuit din: a. totalitatea resurselor financiare ale statului b. ansamblul obligatiilor de natura fiscala c. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale ale comunelor, oraselor si judetelor d. nici o varianta nu este corecta

12. Bugetul public national este alcatuit din: a. sistemul unitar de bugete b. bugetele institutiilor publice c. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul trezoreriei publice d. nici o varianta nu este corecta

13. Sistemul unitar de bugete este alcatuit din: a. bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat b. bugetul de stat, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice c. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat d. nici o varianta nu este corecta

14. Sistemul unitar de bugete este alcatuit din: a. bugetul public national si bugetele fondurilor speciale b. bugetul de stat, bugetele locale si bugetele institutiilor publice finantate din venituri proprii c. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome si ale celor fondate integral sau partial din bugetul de stat sau bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale ori din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe, bugete ale fondurilor externe nerambursabile d. nici o varianta nu este corecta

15. Ce anume da bugetului statului natura juridica de lege cat si de act administrativ: a. faptul ca are si dispozitii cu caracter general pe langa faptul ca este aprobat de puterea legiuitoare si ca are acte individuale concrete de natura administrativa cu privire la cheltuieli b. faptul ca se aproba de Parlament si ca in lipsa acestuia nu se pot incasa veniturile si nu se pot efectua cheltuielile c. faptul ca dupa aprobarea bugetului de Parlament se executa de administratia publica d. nici o varianta nu este corecta

16. Clasificatia bugetara: a. consta in gruparea in doctrina a veniturilor si cheltuielilor statului in functie de diferite criterii b. este facuta pentru compararea creditelor alocate ordonatorilor principali de credite c. este un act de natura administrativa de grupare a veniturilor si cheltuielilor dupa volumul si natura acestora d. nici o varianta nu este corecta

17. Clasificatia bugetara: a. consta in gruparea in doctrina a veniturilor si cheltuielilor statului in functie de diferite criterii b. este facuta pentru compararea creditelor alocate ordonatorilor principali de credite c. consta in gruparea, numerotarea intr-o ordine obligatorie si denumirea legala a veniturilor si cheltuielilor statului d. nici o varianta nu este corecta

18. Clasificatia bugetara: a. consta in gruparea in doctrina a veniturilor si cheltuielilor statului in functie de diferite criterii b. este facuta pentru compararea creditelor alocate ordonatorilor principali de credite c. consta in gruparea, numerotarea intr-o ordine obligatorie si denumirea legala a cheltuielilor statului d. nici o varianta nu este corecta

19. Unicitatea bugetului permite: a. prezentarea starii financiare a statului, cunoasterea exacta a veniturilor si cheltuielilor, raportului dintre acestea si, in final, cunoasterea starii de echilibru sau dezechilibru a finantelor statului b. incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor c. aprobarea bugetelor de ordonatorii principali de credite d. nici o varianta nu este corecta

20. Principiul universalitatii: a. consta in includerea in buget a tuturor veniturilor si cheltuielilor b. consta in folosirea sumelor din buget pentru orice cheltuiala publica c. consta in aprobarea prin acelasi act a tuturor veniturilor statului d. nici o varianta nu este corecta

21. Principiul echilibrului: a. nu permite bugetele cu deficit b. nu exclude bugetele cu deficit, acesta fiind acoperit prin imprumut public c. permite doar bugetele cu excedent d. nici o varianta nu este corecta

22. Principiul universalitatii: a. consta in echilibrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor b. consta in folosirea integrala a tuturor sumelor din buget pentru finantarea ordonatorilor principali de credite c. consta in folosirea integrala a tuturor sumelor din buget pentru finantarea ordonatorilor de credite d. nici o varianta nu este corecta

23. Principiul realitatii: a. presupune ca bugetul sa fie intocmit numai pe baza veniturilor cu privire la care exista certitudinea ca se vor realiza b. presupune cuprinderea in buget si a veniturilor obtinute prin imprumut public c. priveste modul de determinare a veniturilor si cheltuielilor care se inscriu in buget d. nici o varianta nu este corecta

24. Principiul realitatii: a. presupune ca bugetul sa fie intocmit numai pe baza veniturilor cu privire la care exista certitudinea ca se vor reliza b. presupune constructia bugetului pe baza proiectelor de buget intocmite de ordonatorii principali de credite c. priveste modul de determinare a veniturilor si cheltuielilor care se inscriu in buget d. nici o varianta nu este corecta

25. Sunt venituri proprii ale bugetelor locale: a. Taxa asupra mijloacelor de transport b. Cote defalcate din impozitul pe venit c. Impozite pe salarii d. Impozitul pe dividende a. b. c. d. a+b+c a+b b+c a+c+d

26. Legile bugetare, la partea de cheltuieli, cuprind: a. creditele bugetare, in structura functionala si economica a acestora b. creditele bugetare in limitele stabilite de Ministerul Finantelor Publice c. nici o varianta nu este corecta

27. Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat: a. se inscriu numai in bugetele locale care sunt beneficiarele lor b. se inscriu atat in bugetul de stat cat si in bugetele locale c. se inscriu numai in bugetele institutiilor publice d. nici o varianta nu este corecta

28. Bugetul general consolidat: a. este bugetul in care veniturile sunt egale cu cheltuielile b. este bugetul in care se inscriu si veniturile institutiilor publice finantate din venituri proprii c. este bugetul care cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale d. este anasamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agragate si consolidate pentru a forma un intreg

29. Clasificatia economica: a. consta in gruparea, numerotarea si denumirea legala a veniturilor si cheltuielilor b. consta in gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor c. consta in gruparea cheltuielilor dupa natura si efectul lor economic d. nici o vairanta nu este corecta

30. Clasificatia functionala: a. consta in gruparea, numerotarea si denumirea legala a veniturilor si cheltuielilor b. consta in gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor c. consta in gruparea cheltuielilor dupa natura si efectul lor economic d. nici o vairanta nu este corecta

31. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat: a. transmit proiectele de buget la Ministerul Finantelor Publice b. transmit proiectele de buget la Guvern c. transmit proiectele de buget la directiile generale ale finantelor publice d. transmit proiectele de buget la Parlament care le aproba pe ansamblu, pe capitole, articole, alineate si ordonatorii de credite

32. Repartizarea din bugetul de stat pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor se face de: a. Parlament, prin aprobarea bugetului de stat b. Guvern, prin ordonantele de rectificare a legilor bugetare c. Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite si a organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pe capitole si pentru cotele sau sumele defalcate d. nici o varianta nu este corecta

33. Repartizarea din bugetul de stat pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor se face de: a. de ordonatorii principali de credite, pentru bugetele proprii si cele ale unitatilor subordonate precum si pentru celelalte subdiviziuni b. Parlament, prin aprobarea bugetului de stat c. Guvern, prin ordonantele de rectificare a legilor bugetare d. nici o varianta nu este corecta

34. Alocatiile pentru cheltuielile de personal si de capital, aprobate de ordonatorii principali de credite: a. pot fi utilizate la efectuarea de cheltuielile pentru alte articole b. pot fi majorate c. pot fi virate la alte capitole incepand cu trimestrul al treilea dar cu acordul Ministerului Finantelor Publice si inainte de angajarea acestora d. nu pot fi majorate sau utilizate la efectuarea de cheltuieli pentru alte articole

35. Executia de casa a bugetului de stat si a celorlalte bugete care alcatuiesc sistemul unitar de bugete se face: a. prin casieriile institutiilor publice b. asigurandu-se echilibrul bugetar c. prin trezoreria statului, pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice d. nici o varianta nu este corecta

36. Dreptul fiscal este definit ca fiind: a. acea ramura a dreptului privat care studiaza raporturile juridice care se sting in procesul realizarii veniturilor de natura fiscala ale bugetelor private b. acea ramura a dreptului public care studiaza raporturile administrative care iau nastere in procesul realizarii veniturilor de natura fiscala ale bugetelor publice c. acea ramura a dreptului public care studiaza raporturile juridice care iau nastere, se modifica sau se sting in procesul realizarii veniturilor de natura fiscala a bugetelor publice

37. Alegeti varianta corecta: a. Impozitul este o plata definitiva catre buget in schimbul careia contribuabilul nu primeste nici o prestatie b. In schimbul impozitului platit contribuabilul primeste o contraprestatie c. Impozitul este o plata definitiva catre buget n schimbul careia contribuabilului i se presteaza un serviciu legalmente datorat 38. Neutralitatea masurilor fiscale este acel principiu fiscal conform caruia: a. impozitele si taxele vor fi diferentiate in functie de venitul lunar al contribuabilului b. impozitele si taxele nu vor fi diferentiate in functie de cetatenia investitorului sau, originea capitalului (roman sau strain) si nici n functie de forma de proprietate c. impozitele si taxele nu vor fi diferentiate in functie de venitul lunar al contribuabilului

39. Echitatea fiscala, la nivelul persoanelor fizice, are loc: a. prin aceeasi impunere a veniturilor b. prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de cetatenia investitorului c. prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora

40. Eficienta impunerii poate fi realizata prin asigurarea stabilitatii: a. b. c. d. pe termen lung a prevederilor Codului fiscal pe termen lung a prevederilor Codului de procedura fiscala pe termen scurt a prevederilor Codului fiscal pe termen scurt a prevederilor Codului de procedura fiscala

41. Sistemul fiscal reprezinta: a. ansamblul legilor stabilite in vederea realizarii veniturilor bugetelor private b. ansamblul masurilor stabilite, cadrul legal adoptat, in vederea realizarii veniturilor bugetelor publice c. totalitatea taxelor si impozitelor

42. Dupa intensitatea presiunii fiscale, sistemele fiscale pot fi: a. sisteme fiscale superioare si inferioare b. sisteme fiscale mari si mici c. sisteme fiscale grele si usoare

43. Subiectul impunerii este : a. persoana juridica b. orice persoana fizica sau juridica, sau orice entitate fara personalitate juridica c. persoana fizica

44. Unitatea de impunere este : a. unitatea de masura a subiectului b. unitatea de masura a obiectului sau materiei impozabile c. unitatea de masura a obligatiei fiscale

45. Impozitele au caracter: a. nerambursabil b. rambursabil c. nedeductibil

46. Impozitele reale au n vedere: a. Persoana contribuabilului veniturile acestuia; b. Averea contribuabilului; c. Atat veniturile cat si averea contribuabilului.

47. Acciza consta : a. intr-un ansamblu de impozite pe actele de consum sau de circulatie b. intr-un ansamblu de impozite pe venit c. intr-un ansamblu de impozite pe profit

48. Incasarea venitului bugetar se face prin urmatoarele metode : a. metoda platii indirecte b. metoda retinerii c. metoda platii directe, metoda retinerii si varsarii

49.

Care din urmatoarele sunt caracteristici definitorii ale cheltuielilor publice: a. are loc o intrebuintare a unor fonduri banesti din resursele financiare publice b. intrebuintarea fondurilor banesti este facuta de stat prin autoritatile sau institutiile sale publice ori de unitatile administrativ teritoriale; c. are loc o finantare a deficitului bugetului de stat d. fondurile banesti sunt utilizate in scopuri publice a. b. c. d. a+b a+b+d a+b+c+d a+ b+c

50. Alegeti varianta corecta cu privire la taxa pe valoarea adaugata: a. Este un impozit indirect si este diferenta intre pretul de iesire si pretul de intrare b. Este un impozit direct deoarece se aplica direct asupra activitatilor economice c. Este fractionara deoarece se calculeaza pe fiecare stadiu care intervine in producerea tuturor bunurilor si serviciilor economice

51. Cota progresiva: a. creste procentual cu masa impozabila b. creste proportional cu nevoile bugetului c. scade pe masura ce masa impozitabila progreseaza

52. Taxele sunt : a. venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat b. venituri nefiscale c. obligatii de natura baneasca stabilite prin lege, cu caracter nerambursabil, platite de persoanele fizice sau juridice, catre stat, unitatile administrativ teritoriale sau institutii publice, pentru activitati sau servicii prestate in favoarea platitorilor acestor taxe de catre stat, de unitatiile administrativ teritoriale sau de institutiile publice sau obligatiile banesti pentru circulatia ori consumul anumitor bunuri

53. Antrepozitul fiscal este: a. locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente b. data cand produsul este eliberat pentru consum in Romania c. regimul fiscal conform caruia plata accizelor este suspendata pe perioada producerii, transformarii, detinerii si deplasarii produselor

54. Alegeti varianta corecta: a. Veniturile din salarii sunt toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica care desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege b. Veniturile din salarii sunt toate veniturile in bani obtinute de o persoana fizica care desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca c. Veniturile din salarii sunt veniturile obtinute in bani de persoana fizica sau juridica care desfasoara o activitate in baza unui contract sau a unui stat special prevazut de lege

55. Alegeti varianta corecta: a. Actul administrativ fiscal face parte din categoria actelor juridice, fiind o manifestare expresa de vointa, facuta in scopul stabilirii, modificarii sau stingerii drepturilor si obligatiilor fiscale. b. Actul administrativ fiscal face parte din categoria actelor juridice, fiind o manifestare de vointa, facuta in scopul singerii drepturilor si obligatiilor fiscale c. Actul administrativ fiscal face parte din categoria actelor juridice, fiind o manifestare de vointa, facuta in scopul stabilirii, modificarii si stingerii obligatiilor fiscale

56. Ce este titlul executoriu: a. Titlul executoriu este titlul de creanta ajuns la data la care creanta fiscala devine scadenta (este exigibila) prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul fiscal ori in alt mod prevazut de lege b. Titlul executoriu este titlul de creanta ajuns la data la care creanta fiscala devine scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege c. Titlul executoriu este titlul de creanta ajuns la data la care creanta fiscala este scadenta prin ajungerea la termenul de plata prevazut de organul fiscal

57. Persoanele juridice straine care obtin venituri in Romania platesc impozit pe profit in Romania pentru: a. Toate veniturile obtinute, atat in Romania cat si in alte state; b. Platesc numai taxele vamale, T.V.A. si impozit pe dividende si salarii; c. Numai pentru profitul aferent veniturilor obtinute in Romania.

58. In intelesul Codului fiscal, asocierea fara personalitate juridica reprezinta : a. orice asociatie, fundatie sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general b. orice asociere in participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta, in intelesul impozitului pe venit si pe profit, conform normelor emise in aplicare c. orice asociere prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scop de a imparti foloasele ce ar putea deriva

59. In intelesul Codului fiscal, prin persoana juridica romana se intelege : a. orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei sau care are locul de exercitare a conducerii efective in Romania b. orice societate comerciala cu sediul in Romania c. intreprinderile mici si mijlocii si asociatiile cu scop lucrativ, persoane juridice, infiintate in baza Decretului-lege nr.54/1990 inregistrate la organele fiscale in Romania 60. Urmatoarele categorii de venituri sunt neimpozabile : a. venituri din activitati independente b. venituri din activitati agricole c. bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat

61. Nulitatea actului administrativ-fiscal, se poate constata: a. numai din oficiu b. numai la cererea persoanei interesate c. la cerere sau din oficiu

62. Faptul generator al obligatiei de plata T.V.A.: a. Este legat de momentul livrarii bunurilor; b. Este legat de momentul platii; c. Este legat de data intrarii in vigoare a contractului.

63. Exigibilitatea T.V.A. da dreptul organului fiscal: a. Sa ia masuri de executare silita a sumelor datorate cu titlu de T.V.A.; b. Sa pretinda platitorului, la o anumita data, plata T.V.A. datorata bugetului de stat; c. Sa returneze T.V.A. pentru exporturile efectuate.

64. Modul de determinare a obligatiei fiscale reprezinta procedeul prin care se stabileste: a. creditorul, materia impozabila, evaluarea acesteia si determinarea marimii obligatiei fiscale b. debitorul, evaluarea materiei impozabile si determinarea marimii obligatiei fiscale c. debitorul, materia impozabila, evaluarea acesteia si determinarea marimii obligatiei fiscale

65. Principiul eficientei impunerii este strans legat de cel al : a. echitatii fiscale b. certitudinii impunerii c. neutralitatii

66. Ce este sistemul cedular de impunere: a. este un sistem de impunere separata in care fiecare categorie de venit se impoziteaza separat; b. este un sistem de impunere care totalizeaza veniturile; c. este un sistem de impunere globala cu exceptarea unor venituri care se impoziteaza separat.

67. Sistemul impunerii globale: a. inseamna impozitarea intregii populatii care realizeaza venituri; b. inseamna cumularea veniturilor obtinute de contribuabil, indiferent de sursa de provenienta; c. inseamna cumularea veniturilor pe familie, repartizarea pe membrii de familie si impozitarea pe venitul obtinut pe fiecare membru de familie.

68. Veniturile din salarii: a. Se impoziteaza separat si definitiv; b. Intra in impozitul pe venit; c. Intra in impozitul pe venit numai daca persoana mai are si alt loc de munca decat cel de baza.

69. Titlul de creanta fiscala este: a. Actul juridic prin care se constata si se individualizeaza obligatia fiscala a fiecarui platitor de venituri bugetare; b. Documentul eliberat de contribuabilul care incaseaza sume de bani; c. Biletele la ordin pe care contribuabilul urmeaza sa le incaseze la anumite termene.

70. Termenul de prescriptie extinctiva in materie fiscala este: a. Termenul general din dreptul civil de 3 ani; b. Termen special de 5 ani; c. Termen special de 18 luni.

71. Executarea silita in materie fiscala poate incepe: a. Numai dupa implinirea termenului de prescriptie extinctiva b. Numai pana la imolinirea termenului de prescriptie extinctiva; c. Nu are legatura cu termenul de prescriptie extinctiva.

72. Actele administrative fiscale: a. pot fi contestate b. nu pot fi contestate c. pot fi contestate numai daca apreciaza organul fiscal, acesta putand trimite contestatia la instanta de judecata

73. La profitul impozabil se adauga : a. cheltuielile deductibile b. veniturile neimpozabile c. cheltuielile nedeductibile

74. Microintreprinderea este persoana juridica romana care : a. a realizat venituri care nu au depasit echivalentul a 100.000 euro b. are de la 1 pana la 15 salariati inclusiv c. capitalul social este detinut de catre stat

75. Exigibilitatea TVA permite organului fiscal sa: a. returneze TVA agentilor economici pentru exporturile efectuate b. ia masuri de executare silita pentru sumele datorate cu titlu de taxa pe valoare adaugata c. pretinda platitorului, plata TVA datorata bugetului de stat, la o anumita data

76. Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit : a. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane b. persoanele juridice straine c. persoanele juridice care platesc impozit pe veniturile microintreprinderilor

77. Regimul suspensiv este regimul fiscal conform caruia : a. plata accizelor este suspendata pe perioada producerii, transformarii, detinerii si deplasarii produselor b. plata accizelor este suspendata pe perioada transportului produselor c. plata accizelor este suspendata la data eliberarii produsului pentru consum

78. Taxele: a. au caracter nerambursabil si sunt platite atat de persoanele fizice cat si de cele juridice b. au caracter rambursabil si sunt platite de persoane juridice c. au caracter nerambursabil si sunt platite de persoane fizice

79. Cum se sting creantele fiscale ? a. prin incasare (plata); prin compensare; prin executare silita; prin scutire; prin scaderea din evidenta pentru insolvabilitate; prin anulare; prin prescriptie b. prin incasare (plata); prin compensare; prin executare silita; prin scutire; prin scaderea din evidenta pentru insolvabilitate c. prin incasare (plata) prin executare silita; prin scutire; prin scaderea din evidenta pentru insolvabilitate; prin anulare; prin prescriptie

80. Ce este contestatia ? a. Contestatia este calea juridica de atac si inlatura dreptul la actiune b. Contestatia este calea administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune c. Contestatia este calea administrativa de atac care inlatura dreptul la actiune

81. De cine pote fi facuta retragerea contestatiei ? a. de contestator pana la solutionarea contestatiei b. de organele centrale pana la solutionarea contestatiei c. de organele abilitate pana la solutionarea contestatie

82. Modul de determinare a obligatiei fiscale reprezinta procedeul prin care se stabileste: a. creditorul, materia impozabila, evaluarea acesteia si determinarea marimii obligatiei fiscale b. debitorul, evaluarea materiei impozabile si determinarea marimii obligatiei fiscale c. debitorul, materia impozabila, evaluarea acesteia si determinarea marimii obligatiei fiscale

83. Actele administrative sunt supuse cailor de atac in doua faze: a. faza administrativa si faza de executare b. faza administrativa si faza in justitie c. doar faza administrativa

84. Decizia de solutionare a contestatiei este alcatuita: a. preambul, considerente si dispozitiv b. preambul si dispozitiv c. preambul, dispozitiv si concluzii

85. Ce este taxa vamala? a. taxa vamala este un impozit indirect, perceput de catre stat asupra bunurilor, la momentul trecerii granitei vamale a acestuia, in scopul importului, exportului sau tranzitarii b. taxa vamala este un impozt direct ,perceput de catre stat asupra bunurilor,la momemntul trecerii graniei vamale a acestuia,in scopul importului,exportului sau tranzitarii c. taxa vamala este un impozit indirect perceput de catre stat asupra bunurilor, in momentul trecerii granitei vamale

86. Principiul rolului activ al organului fiscal este: a. o obligatie nu numai in materie fiscala dar aici este mai important ca toti contribuabilii sa primeasca acelasi tratament din partea organelor abilitate in domeniul fiscal b. acel principiu conform caruia organul fiscal are obligatii atat de prevenire cat si de control in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor sale c. un principiu care incumba ca obligatie contribuabilului

87. Titlul executoriu este: a. operatiunea prin care debitorul isi achita o datorie fiscala b. actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala c. titlul de creanta ajuns la data la care creanta fiscala devine scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege ori de catre Ministerul Finantelor Publice atunci cand nu este prevazut de lege

88. Locul unde produsele accizabile, aflate sub controlul autoritatilor fiscale, sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv, reprezinta : a. antrepozitul fiscal b. antrepozitul autorizat c. regimul suspensiv

89. Anularea creantelor fiscale poate fi aprobata de: a. Guvern, prin hotarare; de conducatorul organului de executare; prin hotarare, de autoritatile locale b. Prefect si Presedintele Consiliului Judetean c. Primar

90. Urmatoarea definitie: titlul de creanta ajuns la data la care creanta fiscala devine scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege, se refera la: a. titlul executoriu b. titlul de creanta fiscala c. titlul de obligatie fiscala

91. Creanta fiscala accesorie consta in: a. dreptul de a percepe taxele si impozitele b. obligatia de a percepe sume cuvenite bugetului general c. dreptul de a percepe dobanzi si penalitati de intarziere

92. Creantele fiscale pot fi: a. creante fiscale bugetare si creante fiscale publice b. creante fiscale principale si creante fiscale accesorii c. creante fiscale civile si creante fiscale penale

93. Prin ce termen este definit de lege orice transfer de drepturi de proprietate asupra bunurilor de la proprietar cetre o alta persoana : a. prestare de servicii b. livrare de bunuri c. inchiriere de bunuri

94. Avizul de inspectie fiscala cuprinde: a. data inceperii si data incheierii controlului b. data de incepere, obligatiile fiscale si perioadele controlate c. temeiul legal, data de incepere, obligatiile fiscale si perioadele controlate 95. Curatorul fiscal este prevazut de lege pentru : a. persoana fizica imputernicita prin act autentic b. orice persoana fizica si juridica c. contribuabilul cu domiciliul fiscal necunoscut

96. Care dintre persoanele indicate mai jos nu pot fi subiect distinct al impunerii pentru impozitul pe profit: a. b. c. d. e. persoanele juridice romne persoanele juridice strine care au sediul permanent n Romnia persoanele fizice romne, neasociate a+b a+c

97. Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avantajos pentru contribuabili? a. b. c. d. Sistemul impunerii separate a veniturilor Sistemul impunerii globale Sistemul mixt (dual) de impunere a+c

98. Care din principiile urmatoare nu sunt principii bugetare: a. principiul universalitatii b. principiul egalitatii partilor c. principiul unicitatii d. principiul unitatii monetare e. principiul apararii proprietatii publice a. b. c. d. e. a+c+d a+e c+d+e+f b+e b+c

99. Alegeti vrianta gresita de raspuns: Cu ocazia controlului financiar preventiv propriu, persoana responsabila sa exercite acest control are obligatia sa verifice proiectele de operatiuni din urmatoarele puncte de vedere: a. legalitate b. regularitate c. conformitate d. incadrare in limitele angajamentelor bugetare aprobate e. recuperabilitate a. b. c. d. e. a+b+c c+d+e c+e b+c+d a+b+c+d+e

100. Datoria publica poate fi contractata prin: a. titluri de stat emise pe piata interna sau externa b. imprumurui de stat la banci, de la alte institutii de credit, persoane juridice romane sau straine, in conditii rezultate in urma negocierilor c. imprumuturi de la state, de la guverne si agentii guvernamentale straine, institutii financiare internationale sau de la alte organizatii internationale; d. imprumuturi temporare din disponibilitatile contului curent al Trezoreriei statului, in conditiile legii e. garantii de stat a. b. c. d. e. a,b,c,d,e a,b,c,e a,c,d a,e a,c,d,e

S-ar putea să vă placă și