Sunteți pe pagina 1din 54

MULTIPLE CHOICE

1.
a.
b.
c.

Cine sunt comercianti conform art. 7 C.com.?

cei care fac fapte de comert , avand comertul ca profesiune obisnuita


cei care au savarsit acte juridice de vanzare cumparare pentru imobile
cei care desfasoara activitati comerciale intamplator
ANS: A

Care dintre urmatoarele fapte sunt prevazute de art. 3 pct. 1 C.com. ca


fapte de comert?

2.

a. orice cumparaturi de producte sau marfuri, spre a se revinde, fie in natura, fie dupa

ce se vor fi lucrat sau pus in lucru, ori numai spre a se inchiria


b. cumpararea de producte sau marfuri pentru uzul sau consumul cumparatorului ori a
familiei sale
c. revanzarea de producte sau marfuri pentru uzul sau consumul cumparatorului ori a
familiei sale si vanzarea productelor pe care proprietarul sau cultivatorul le are
dupa pamantul sau sau cel cultivat de dansul
ANS: A
3.
a.
b.
c.

Conform art. 8 C. com., cine poate avea calitate de comerciant ?


statul
judetul
societatea comerciala
ANS: C

4.

a.
b.
c.

Care dintre cei enumerati nu sunt comercianti, conform Codului


comercial?
societatile comerciale
activitatea bibliotecilor de a imprumuta carti gratuit
cei care savarsesc operatiuni de banca si schimb
ANS: B

5.

a.
b.
c.

Care sunt categoriile de norme care detremina obiectul dreptului


comercial ?

cele ce reglementeaza activitatile comerciale a caror sfera nu este insa rezervata


exclusiv comerciantilor
cele ce definesc raporturile sociale patrimoniale
cele ce definesc raporturi personale nepatrimoniale

ANS: A

Care dintre prevederi sunt cuprinse in Codul comercial?

6.
a.
b.
c.

conditiile dobandirii calitatii de comerciant


dispozitiile legale privind societatile comerciale
procedura insolventei
ANS: A

In prezent care versiune a Codului comercial, cu o serie de modificari,


este in vigoare?

7.

a.
b.
c.

1990
1938
1887
ANS: C
8.

a.
b.
c.

Ce fel de dispozitii cuprinde Codul comercial?

dispozitii generale privind comertul, principal izvor de drept in aceasta materie


principiile de baza ale functionarii societatilor comerciale
dispozitii particulare privind Registrul Comertului.
ANS: A

Care dintre izvoarele de drept ale dreptului comercial sunt normative?

9.
a.
b.
c.

Codul comercial
Doctrina si uzantele
Principiul general de drept conform caruia autonomia de vointa este mult mai
restransa in dreptul comecial
ANS: A
10.

a.
b.
c.

In cazul unui raport juridic la care participa si un necomerciant cine se


afla sub incidenta legii comerciale?
raportul juridic
statutul necomerciantului
tertii
ANS: A

11.

Care sunt trasaturile specifice prin ce se caracterizeaza activitatea


comerciala?

a.
b.
c.

rapiditate
insecuritate si incurajarea creditului
formalism
ANS: A
12.

Numarul de asociati ai unei SRL poate fi cuprins intre ce valori?

a.
b.
c.

2 si 15
1 si 50
2 si 50
ANS: B
13.

a.
b.
c.

Ce aspecte a generat necesitatea creditului in materie comerciala ?


principiul conform caruia codebitorii nu sunt tinuti solidari
lipsa mijloacelor de garantare a tranzactiilor comerciale
nasterea titlurilor de credit si a institutiilor financiare
ANS: C

14.

Ce forma de societate poate fi constituita si prin subscriptie publica?

a.
b.
c.

SRL
SNC
SA
ANS: C
15.

a.
b.
c.

Ce fel de prevederi cuprinde Codul comercial?

referitoare la definirea actelor si faptelor de comert si statutul comerciantilor


referitoare la cambie si bilet la ordin
referitoare la procedura insolventei
ANS: A
16.

a.
b.
c.

Care sunt caracteristicile societatilor comerciale cu asociat unic?

o societate cu raspundere limitata poate avea ca asociat unic o alta societate cu


raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana
o persoana poate fi asociat unic in oricate societati cu raspundere limitata
nu pot emite obligatiuni
ANS: C

17.
a.
b.
c.

Care sunt caracteristicile societatii comerciale in nume colectiv?


Este o societate de capital
Se aseamana cu societatea civila dar are personalitate juridica
Poate emite obligatiuni
ANS: B

In ce forma de societate asociatii raspund cu intregul patrimoniu social?

18.
a.
b.
c.

SNC
SRL
SA
ANS: A

Care sunt raporturile dintre dreptul comercial si dreptul financiar-fiscal?

19.
a.
b.
c.

actele administrative individuale


obligatiile fiscale ale comerciantilor
comiterea in activitatea de comert a unor infractiuni
ANS: B

Care dintre urmatoarele norme juridice reglementeaza institutii de drept


comercial?

20.

a.
b.
c.

norme de drept international public din tratate, conventii si acorduri


norme de drept legate de solutionarea unor cauze penale sau civile
norme de drept privind fondul de comert, operatiuni de banca si schimb
ANS: C
21.

a.
b.
c.

Cu care dintre urmatoarele izvoare de drept se confunda obiceiul ?


doctrina
cutuma
jurisprudenta
ANS: B

22.
a.
b.
c.

Prin ce anume se deosebeste dreptul comercial de dreptul civil ?


reglementeaza numai relatii sociale patrimoniale
se bazeaza pe egalitatea juridica a partilor
se bazeaza pe comercialitatea relatiilor sociale reglementate

ANS: C

Care dintre urmatoarele izvoare ale dreptului comercial nu sunt


normative?

23.

a.
b.
c.

Codul civil
Codul comercial
Jurisprudenta
ANS: C
24.

a.
b.
c.

Ce institutii se inmatriculeaza la Registrul Comertului?


Asociatiile si fundatiile
Avocatii si notarii
Societatile comerciale
ANS: C

25.

a.
b.
c.

Ce forma de societate comerciala iIbraca societatile bancare si de


asigurari ?
Asociatii sau fundatii
Societati pe actiuni
Societati cu raspundere limitata
ANS: B

26.
a.
b.
c.

In ce este impartit capitalul social al societatilor cu raspundere limitata ?


Parti sociale
Actiuni
Obligatiuni
ANS: A

27.

a.
b.
c.

In ce conditii este obligatorie forma autentica a actului constitutiv al unei


societati comerciale ?
Daca se constituie o societate pe actiuni
Daca se aduce ca aport la capitalul social un teren
Daca se constituie o societate comerciala cu asociat unic
ANS: B

28.

Care dintre urmatoarele sunt obligatii profesionale ale comerciantilor si


deci si ale societatilor comerciale?

a.
b.
c.

exercitarea comertului in limitele concurentei ilicite si neloiale


tinerea anumitor registre necomerciale speciale de consemnare a operatiunilor
necomerciale
indeplinirea formalitatilor de publicitate in Registrul Comertului
ANS: C
29.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele sunt obligatii profesionale ale comerciantilor si


deci si ale societatilor comerciale?

tinerea unei evidente contabile cu privire la activitatea comerciala desfasurata


tinerea anumitor registre necomerciale speciale de consemnare a operatiunilor
necomerciale
indeplinirea formalitatilor de inregistrare la evidenta populatiei
ANS: A
30.

Care dintre urmatoarele teorii sta la baza naturii juridice a fondului de


comert?

a.
b.
c.

teoria personificarii fondului de comert


a universalitatii de fapt
teoria universalitatii de drept
ANS: B
31.

Care dintre urmatoarele teorii sta la baza naturii juridice a fondului de


comert?

a.
b.
c.

teoria patrimoniului de afectatiune


teoria universalitatii de fapt si a proprietatii incorporale
teoria universalitatii de drept
ANS: B
32.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele nu fac parte din fondul de comert?


actul constituiv al societatii
firma
sediul social
ANS: A

33.
a.
b.

Care dintre urmatoarele nu fac parte din fondul de comert?


actul constituiv al societatii
clientela

c.

vadul comercial
ANS: A
34.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele acte juridice privind fondul de comert sunt


valabile?
actele referitoare la bunurile exceptate la transfer
gajul asupra bunurilor imobile
vanzarea-cumpararea fondului de comert
ANS: C

35.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele acte juridice privind fondul de comert sunt


valabile?
actele referitoare la bunurile exceptate la transfer
transmiterea fondului de comert ca aport la capitalul social
vanzarea distincta a firmei din fondul de comert
ANS: B

36.

a.
b.
c.

In ce caz este obligatorie forma autentica a actului constitutiv al unei


societati comerciale?
Se constituie o societate in comandita pe actiuni
Se aduce ca aport la capitalul social un bun mobil
Se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla
ANS: C

37.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de


comert?
activitatea de educatie si invatamant
activitatile liberale (independente)
intreprinderile de constructii
ANS: C

38.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de


comert?
activitatea de educatie si invatamant
intreprinderile de furnituri
adoptia

ANS: B
39.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de


comert?

casatoria
operatiunile de prestari servicii
constituirea unei ipoteci pentru garantarea unui imprumut pentru uzul personal al
comerciantului
ANS: B
40.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de


comert?
operatiunile cu bunuri imobile
operatiunile de mijlocire (samsarie) in afaceri comerciale
jocurile de intrajutorare
ANS: B

41.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in


dreptul roman?

constituirea unei noi persoane juridice de drept privat


constituirea prin manifestarea de vointa a mai multor persoane, fara constituirea
unui capital social propriu
afectarea unor bunuri proprii ale asociatilor, dar fara ca acestea sa faca parte din
patrimoniul societatii comerciale astfel constituite
ANS: A
42.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in


dreptul roman?

afectarea bunurilor asociatilor cu un scop nelucrativ


constituirea prin manifestarea de vointa a mai multor persoane, fara constituirea
unui capital social propriu
raspunderea fata de terti pentru obligatiile societatii de catre persoanele care o
reprezinta legal
ANS: C
43.

a.

Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in


dreptul roman?
Societatea sta in justitie in nume propriu

b.
c.

Societatea nu e titulara de drepturi si obligatii


Societatea nu participa in nume propriu la raporturile juridice cu tertii
ANS: A

Prin ce se deosebeste societatea comerciala de societatea civila ?

44.
a.
b.
c.

obiectul sau de activitate


numarul mai mare de asociati
punerea in comun a unor bunuri mobile in scopul impartirii foloaselor
ANS: A
45.

a.
b.
c.

Care sunt deosebirile dintre societatea civila si cea comerciala ?

Nici una dintre cele doua tipuri de societati nu are personalitate juridica
Scopul constituirii societatii comerciale difera
Activitatile desfasurate sunt similare
ANS: B
46.

a.
b.
c.

Care sunt deosebirile dintre societatea civila si cea comerciala ?

formalitatile suplimentare, mai complexe la constituirea societatii comerciale


scopul constituirii societatii comerciale este similar
obiectul de activitate la societatea civila este comercial
ANS: A
47.

a.
b.
c.

Care sunt asemanarile dintre societatea civila si cea comerciala ?


Ambele tipuri de societati au personalitate juridica
Se pun in comun bunuri pentru a se imparti foloasele
Formalitatile la constituire
ANS: B

48.

a.
b.
c.

Care este momentul dobandirii personalitatii juridice depline la societatile


comerciale?
la semnarea actului constitutiv
la varsarea capitalului social
la inmatricularea in Registrul Comertului
ANS: C

Care este momentul dobandirii personalitatii juridice depline la societatile


comerciale?

49.

a.
b.
c.

la numirea cenzorilor
la inmatricularea in Registrul Comertului
la constituirea patrimoniului
ANS: B

Pentru efectuarea unor acte juridice premergatoare si necesare


inmatricularii societatii, ce fel de personalitate juridica are aceasta?

50.

a.
b.
c.

o personalitate juridica restransa, limitata la incheierea actelor juridece necesare


dobandirii personalitatii juridice
o personalitate juridica restransa pentru efectuarea unor operatiuni de comert
o pesonalitate juridica restransa pentru incheierea unor contracte de munca
ANS: A
51.

a.
b.
c.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma societatii comerciale ?


sa fie ilicita si scrisa numai in limba romana
sa contina si emblema acesteia
sa fie disponibila si distinctiva.
ANS: C

52.

a.
b.
c.

Care sunt asemanarile dintre societatea comerciala si asociatia in


participatiune ?

ambele au personalitate juridica


ambele sunt asocieri de persoane in vederea realizarii de activitati comerciale
ambele se incheie prin parcurgerea unor formalitati speciale de inregistrare la
Registrul Comertului
ANS: B
53.

a.
b.
c.

Ce anume se are in vedere in primul rand in cazul societatilor de


persoane?

calitatea asociatilor si relatiile dintre acestia


capitalul aportat de asociati si prestatiile ce pot constitui aport social
numarul partilor sociale ce formeaza capitalul social
ANS: A

54.

Care dintre urmatoarele forme ale societatilor comerciale o poate imbraca


societatea cu asociat unic?

a.
b.
c.

societatea pe actiuni
societatea in nume colectiv
societatea cu raspundere limitata
ANS: C
55.

Care dintre urmatoarele forme ale societatilor comerciale o poate imbraca


societatea cu asociat unic?

a.
b.
c.

societatea in comandita pe actiuni


societatea cu raspundere limitata
societatea in nume colectiv
ANS: B
56.

Societatile comerciale cu asociat unic ce caracteristici au?

a.

o societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu


raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana
b. este necesara si semnarea unui contract de societate pe langa actul constitutiv al
unei societati cu raspundere limitata
c.
o societate cu raspundere limitata este o societate de capital
ANS: A
57.

a.
b.
c.

Diferenta intre asociatii comanditati si cei comanditari in ce anume consta


?
asociatii comanditari raspund nelimitat
asociatii comanditati raspund nelimitat
asociatii comanditati raspund numai in limita capitalului social subscris
ANS: B

58.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii in comandita


simpla?
toti asociatii raspund numai in limita capitalului social subscris
numarul minim de asociati este de 5
asociatii comanditati raspund cu intregul lor patrimoniu
ANS: C

59.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii in comandita


simpla?
asociatii comanditari raspund in limita capitalului social subscris
numarul minim de asociati este de 2
firma va fi insotita de mentiunea "SRL".
ANS: A
60.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu


raspundere limitata?

posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic


asociatii raspund cu intregul lor patrimoniu
actionarii sunt obligatoriu in numar de minim 5
ANS: A
61.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu


raspundere limitata?
asociatii raspund in limita capitalului social subscris
asociatii raspund cu intregul lor patrimoniu
exista asociatii sunt comanditari si comanditati
ANS: A

62.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu


raspundere limitata?
numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50
asociatii comanditari raspund nelimitat
capitalul social este de minim 90.000 RON
ANS: A

63.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu


raspundere limitata?
Capitalul social poate fi mai mic de 200 RON
O parte sociala nu poate fi mai mica de 10 RON
Capitalul social este de minim 90.000 RON
ANS: B

64.

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu


raspundere limitata?

a.
b.
c.

Capitalul social este impartit in actiuni


O parte sociala poate fi mai mica de 10 RON
Capitalul social este impartit in parti sociale
ANS: C
65.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni?

posibilitatea de emitere de titluri de valoare


posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic
asociatii raspund nelimitat
ANS: A
66.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni?


Capitalul social poate fi mai mic de 2500 RON
Capitalul social se imparte in parti sociale
Capitalul social se imparte in actiuni
ANS: C

67.
a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni?


Actionarii raspund in limita capitalului subscris
Asociatii raspund nelimitat
Asociatii comanditari raspund nelimitat
ANS: A

68.
a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni?

capitalul social se imparte in parti sociale


exista posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic
Se pot emite titluri comerciale de valoare
ANS: C
69.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii in nume


colectiv?
capitalul social este de minim 200 RON
impartirea capitalului social in actiuni
asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale
ANS: C

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale enumerarii legale a


formelor de societate in lege ?

70.

a.
b.
c.

enumerarea este enuntiativa


enumerarea este exemplificativa
enumerarea este limitativa si imperativa
ANS: C

Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale enumerarii legale a


formelor de societate in lege ?

71.

a.
b.
c.

enumerarea este enuntiativa


nu se permite constituirea unei societati hibrid
enumerarea nu este limitativa si imperativa
ANS: B
72.

a.
b.
c.

Se permite aplicarea dreptului de optiune intre formele societatilor


comerciale ?

nu se permite drept de optiune decat la constituirea societatii


se permite drept de optiune, cu unele exceptii legale
pe parcursul existentei societatii comerciale nu se permite schimbarea formei
ANS: B
73.

a.
b.
c.

In ceea ce priveste dreptul de optiune intre formele societatilor


comerciale, care sunt trasaturile acestuia?

societatea cu asociat unic poate imbraca orice forma


se permite drept de optiune, cu unele exceptii prevazute de lege
pe parcursul existentei societatii comerciale nu se permite schimbarea formei
ANS: B
74.

a.
b.
c.

Care este teoria ce sta la baza determinarii nationalitatii societatii


comerciale in dreptul roman?
teoria autonomiei de vointa
teoria locului de inregistrare
teoria sediului social principal
ANS: A

75.

Care este teoria ce sta la baza determinarii nationalitatii societatii


comerciale in dreptul roman?

a.
b.
c.

teoria sediului secundar


teoria sediului social principal
teoria nationalitatii actionarilor
ANS: B

Infiintarea de sedii secundare ale societatii comerciale pot fi hotarate de


catre cine?

76.

a.
b.
c.

Adunarea generala a sociatilor sau actionarilor


Administratorii si directorii societatii
Cenzori sau auditul societatii
ANS: A

Cand poate fi hotarata infiintarea de sedii secundare ale societatii


comerciale ?

77.

a.
b.
c.

numai la constituirea societatii


numai ulterior semnarii actului constitutiv al societatii
atat la constituire, cat si pe parcursul existentei societatii
ANS: C
78.

a.
b.
c.

Prin ce modificari poate fi hotarata infiintarea de sedii secundare ale


societatii comerciale?
prin modificarea formei societatii
prin modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii
prin modificarea capitalului social al societatii
ANS: B
79.

a.
b.
c.

Ce caracteristici are sucursala unei societati comerciale?

obiectul de activitate al sucursalei este diferit de cel al societatii mame


sucursala are un sediu propriu
sucursala nu se inregistreaza separat la Registrul comertului
ANS: B
80.

a.
b.
c.

Ce caracteristici are filiala unei societati comerciale?

obiectul de activitate al sucursalei este diferit de cel al societatii mame


filiala este o societate de sine statatoare
filiala nu se inregistreaza separat la Registrul Comertului

ANS: B
81.
a.
b.
c.

Ce caracteristici are filiala unei societati comerciale?

Filiala are personalitate juridica proprie


Filiala nu se inregistreaza separat la Registrul Comertului
Filiala trebuie sa imbrace aceeasi forma de societate ca societatea-mama
ANS: A
82.

a.
b.
c.

Ce caracteristici are filiala unei societati comerciale?

Filiala nu are personalitate juridica proprie


Filiala este o societate complet independenta se societatea-mama
Filiala nu trebuie sa imbrace aceeasi forma de societate ca societatea-mama
ANS: C
83.

a.
b.
c.

Ce caracteristici are sucursala unei societati comerciale?

sucursala este o societate comerciala independenta


sucursala are propriile atribute de identificare
sucursala nu se inregistreaza separat la Registrul comertului
ANS: B
84.

a.
b.
c.

Ce caracteristici are sucursala unei societati comerciale?

sucursala are personalitate juridica


sucursala nu are sediu propriu
obiectul de activitate al sucursalei este identic cu cel al societatii-mama
ANS: C
85.

a.
b.
c.

La constituirea unei societati comerciale care este operatiunea care se


efectueaza inainte de intocmirea actului constitutiv?
verificarea disponibilitatii firmei si/sau a emblemei
semnarea unor contracte cu parteneri contractuali
inregistrarea fiscala a societatii
ANS: A

86.

a.

La constituirea unei societati comerciale care este operatiunea care se


efectueaza inainte de intocmirea actului constitutiv?
emiterea facturilor catre debitori

b.
c.

semnarea contractelor de munca


verificarea disponibilitatii firmei si/sau a emblemei
ANS: C
87.

a.
b.
c.

Dintre operatiunile necesare constituirii societatii comerciale se regasesc


urmatoarele:
prezentarea de acte referitoare la sediul asociatilor/actionarilor
identificarea conturilor bancare ale administratorilor si cenzorilor
varsarea aporturilor
ANS: C

88.

a.
b.
c.

De catre cine poate fi formulata cererea de inmatriculare a societatii


comerciale in Registrul Comertului?
fondatori sau administratorii societatii
oricare dintre asociati/actionari oricand
cenzorii societatii
ANS: A

89.

a.
b.
c.

De catre cine poate fi formulata cererea de inmatriculare a societatii


comerciale in Registrul Comertului?
Auditorii externi ai societatii
fondatori sau administratorii societatii
orice persoana interesata
ANS: B

90.

Cand poate respinge judecatorul delegat cererea de inmatriculare a unei


societati?

a. Cand actul constitutiv nu cuprinde toate mentiunile legale sau cuprinde clauze prin
b.
c.

care se incalca o dispozitie imperativa a legii


Cand actul constitutiv nu cuprinde clauze referitoare la sucursalele societatii
Cand actul constitutiv nu cuprinde numele cenzorilor la SRL
ANS: A
91.

a.
b.

Daca judecatorul delegat la constituire constata unele neregularitati cum


anume procedeaza?

judecatorul delegat va admite cererea si va dispune remedierea ulterioara


judecatorul delegat va respinge cererea pentru neregularitati si aceasta are

c.

autoritate de lucru judecat


judecatorul delegat fixeaza un nou termen si recomanda partilor remedierea
neregularitatilor pana la acest termen
ANS: C
92.

a.
b.
c.

Cum este evidentiat capitalul social din punct de vedere contabil ?

Prin pasivul bilantului contabil, care cuprinde expresia valorica a acestuia


Prin activul bilantului contabil, cuprinzand valoarea aporturilor
Prin patrimoniul societatii
ANS: A
93.

a.
b.
c.

La ce forma de societate capitalul social subscris poate fi diferit de


capitalul varsat?
la societatile de persoane
la SRL-uri
la societati pe actiuni
ANS: C

94.

a.
b.
c.

La ce forma de societate capitalul social subscris poate fi diferit de


capitalul varsat?
la societatile in nume colectiv
la societatile pe actiuni
la societati cu asociat unic
ANS: B

95.

Care este situatia aportului in numerar la societatile comerciale?

a. este obligatoriu la constituirea societatii comerciale, legea stabilind pentru anumite

forme limite minime ale acestei valori


este obligatoriu numai la societatile pe actiuni
este obligatoriu numai la SRL

b.
c.

ANS: A
96.
a.
b.
c.

Care este relatia dintre patrimoniul societatii si capitalul social ?

patrimoniul societatii este intotdeauna egal cu capitalul social


capitalul social este egal cu patrimoniul societatii numai in momentul constituirii
acestuia
capitalul social trebuie sa fie intotdeauna mai mare decat patrimoniul societatii

ANS: B
97.
a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele sunt considerate fapte de comert subiective?

toate contractele unui comerciant, daca nu sunt de natura civila sau nu rezulta
contrariul din insusi actul respectiv
toate actele savarsite de comerciant, indiferent daca sunt in nume propriu sau nu
si obligatiile derivand din fapte licite sau din savarsirea unor fapte ilicite in
legatura cu activitatea comerciala a comerciantului
ANS: A
98.

Care este solutia corecta conform Codului comercial in ceea ce priveste


faptele de comert unilaterale sau mixte ?

a.

Este supus legii comerciale raportul juridic chiar daca pentru una din parti actul
juridic respectiv are caracter necomercial
b.
In actele juridice mixte se supun legii comerciale si prevederile referitoare la
statutul juridic al necomeciantului
c.
Codul comercial nu prevede nici o exceptie de la aplicarea acestei reglementari
referitoare la aplicarea legii comerciale fata de necomercianti si nu exista cazuri in
care legea sa dispuna altfel
ANS: A
99.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele forme de organizare ale societatii comerciale are


personalitate juridica?
Punctul de lucru
Reprezentanta comerciala
Filiala
ANS: C

100.

In ce moment societatea comerciala inceteaza a mai exista ca entitate


juridica ?

a. Societatea comerciala se afla in una din situatiile de fapt prevazute de lege ca fiind

cauze de dizolvare
b.
Societatea comerciala se afla in curs de lichidare judiciara
c. Judecatorul delegat dispune radierea societatii comerciale din Registrul Comertului
ANS: C
101.

In care dintre urmatoarele situatii societatea comerciala pe actiuni intra in


lichidare?

a.
b.
c.

In cazul declararii nulitatii societatii


Cand adunarea generala hotaraste majorarea capitalului social
La decesul unuia dintre membrii fondatori
ANS: A
102.

In care dintre urmatoarele situatii societatea comerciala pe actiuni intra in


lichidare?

a.
b.
c.

La decesul cenzorilor societatii


La decesul administratorului unic
La declararea nulitatii societatii
ANS: C
103.

a.
b.
c.

In ce cazuri creditorii societatii pot face opozitie ?

In cazul schimbarii denumirii societatii


In cazul majorarii capitalului social
In cazul reducerii capitalului social, al fuziunii, divizarii si dizolvarii anticipate a
societatii
ANS: C
104.

a.
b.
c.

Cati asociati poate avea cel mult o societate cu raspundere limitata ?


50 asociati
5 asociati
10 asociati
ANS: A

105.

a.
b.
c.

Prin ce act juridic se constituie societatea cu raspundere limitata cu


asociat unic?
Contract de societate
Contract de societate si statut
Statut (act constitutiv).
ANS: C

106.

a.
b.
c.

La ce forma de societate comerciala capitalul social poate fi subscris sau


varsat ?
Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic
Societatea pe actiuni
Societatea in nume colectiv

ANS: B
107.

La ce forma de societate nu este obligatoriu a fi varsat integral capitalul


social subscris la data constituirii?

a.
b.
c.

Societatea in nume colectiv


Societatea in comandita simpla
Societatea pe actiuni
ANS: C
108.

Capitalul social al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni nu


poate fi mai mic de o anumita suma in ce valoare?

a.
b.
c.

200 Ron
90.000 Ron
2500 Ron
ANS: B
109.

a.
b.
c.

Care sunt efectele dizolvarii societatii comerciale?


Intrarea societatii in lichidare
Pierderea personalitatii juridice
Numirea unui cenzor/auditor
ANS: A

110.

De catre cine sunt revocati membrii consiliului de administratie si


presedintele acestuia?

a.
b.
c.

Numai de catre adunarea generala


De ceilalti administratori
De cenzori/auditori
ANS: A
111.

O parte sociala la o societate cu raspundere limitata nu poate fi mai mica


de ce valoare?

a.
b.
c.

100 Ron
10 Ron
0,1 Ron
ANS: B
112.

Actiunile unei societati comerciale pe actiuni cum pot fi?

a.
b.
c.

Pot fi numai nominative


Pot fi numai la purtator
Pot fi nominative sau la purtator
ANS: C
113.

Care sunt caracteristicile partilor sociale ale unei societati comerciale?

a.
b.
c.

Pot fi reprezentate prin titluri negociabile


Pot fi mai mici de 10 Ron
Sunt subdiviziuni ale capitalului social
ANS: C
114.

De catre cine sunt exercitate atributiile depline de decizie ale unei


societati comerciale?

a.
b.
c.

Consiliul de Administratie
Adunarea Generala a asociatilor/actionarilor
Cenzori/Auditori
ANS: B
115.

a.
b.
c.

In sarcina cui sunt atributiile de control ale societatii?


Administratorilor
Asociatilor/actionarilor
Cenzorilor.
ANS: C

116.
a.
b.
c.

Prin ce modalitate se creaza o noua persoana juridica ?


Prin infiintarea unei filiale a societatii
Prin prelungirea duratei societatii
Prin schimbarea formei societatii
ANS: A

117.

a.
b.
c.

Ce sistem/principiu are la baza determinarea obiectului dreptului


comercial ?

Deplina libertate a partilor de a stabili comercialitatea raportului juridic


Sistemul obiectiv
Sistemul subiectiv
ANS: C

Ce fel de persoane pot fi administratorii societatilor comerciale?

118.
a.
b.
c.

Numai persoane fizice


Persoane fizice sau juridice
Numai persoane juridice prin reprezentantul permanent persoana fizica
ANS: B

Care sunt efectele declararii nulitatii societatii comerciale ?

119.
a.
b.
c.

Societatea intra in dizolvare si lichidare


Personalitatea societatii inceteaza
Efectele hotararii de declarare a nulitatii retroactiveaza
ANS: A
120.

a.
b.
c.

Declararea nulitatii societatii comerciale ce efecte are?

Nu are efect retroactiv asupra actelor incheiate in numele sau


Aduce atingere actelor incheiate in numele sau
Conduce la incetarea cu efect retroactiv
ANS: A
121.

a.
b.
c.

Care sunt caracteristicile incheierilor judecatorului delegat de la Registrul


Comertului?
Sunt supuse apelului
Nu sunt executorii de drept
Sunt supuse numai recursului
ANS: C

122.

a.
b.
c.

Care este termenul de recurs la incheierile judecatorului delegat de la


Registrul Comertului ?
Este de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial
Este de 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial
Este de 60 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial
ANS: A

123.

a.
b.

Din ce moment bunurile constituite ca aport in societate pot deveni


proprietatea societatii?
Din momentul inmatricularii societatii in Registrul Comertului
Din momentul depunerii aporturilor la societate

c.

Din momentul agrearii asupra acestora de catre asociati/actionari


ANS: A

Aportul asociatilor la capitalul social ce carcateristici indeplineste?

124.
a.
b.
c.

nu este o parte a capitalului social


nu este purtator de dobanzi
nu este obligatoriu in numerar la constituirea oricarei forme de societate
ANS: B

Administratorii ce reprezinta societatea legal pot transmite dreptul lor de


reprezentare?

125.

a.
b.
c.

nu pot transmite dreptul de reprezentare in orice situatie


pot transmite dreptul de reprezentare in orice situatie
pot transmite dreptul de reprezentare numai daca acesta facultate li s-a acordat
expres
ANS: C
126.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarea caracteristici ale actiunilor este corecta?

Actiunile pot fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala
Actiunile au numai o valoare egala, acordand tuturor posesorilor drepturi egale
Valoarea unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0,1 Ron
ANS: C
127.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarea caracteristici ale actiunilor este corecta?

Actiunile nominative nu pot fi convertite in actiuni la purtator


Actiunile pot fi nominative sau la purtator
Actiunile neplatite in intregime sunt intotdeauna la purtator
ANS: B

Ce modificare a societatii comerciale poate fi delegata Consiliului de


Adminsitratie/Directoratului de catre adunarea generala extraordinara?

128.

a.
b.
c.

Schimbarea formei juridice a societatii


Prelungirea duratei societatii
Mutarea sediului societatii
ANS: C

Ce modificare a societatii comerciale poate fi delegata Consiliului de


Adminsitratie/Directoratului de catre adunarea generala extraordinara?

129.

a.
b.
c.

Emisiunea de obligatiuni
Orice modificare a actului constitutiv
Schimbarea obiectului secundar de activitate a societatii
ANS: C

In ce proportie din numarul total de drepturi de vot este necesara prezenta


actionarilor la prima convocare pentru validitatea deliberarilor adunarii generale
extraordinare ?

130.

a.
b.
c.

Cel putin din numarul total de drepturi de vot


Cel putin din numarul total de drepturi de vot
Cel mult 1/5 din numarul total de drepturi de vot
ANS: A
131.

a.
b.
c.

De catre cine este administrata societatea pe actiuni conform sistemului


dualist ?
Directorat si Consiliu de supraveghere
Consiliu de Adminsitratie si Directori
Consiliu de Adminsitratie si auditori
ANS: A

132.
a.
b.
c.

Cum poate fi modificat actul constitutiv al unei societati comerciale ?

Actul constitutiv al unei societati comerciale nu poate fi modificat


Actul constitutiv al unei societati comerciale poate fi modificat prin hotararea
adunarii generale
Actul constitutiv al unei societati comerciale nu poate fi modificat prin hotararea
instantei judecatoresti in cazuri speciale prevazute de lege (excludere, retragere).
ANS: B
133.

a.
b.
c.

Conform sistemului dualist Directoratul isi exercita atributiile sub


controlul carui organ?
Adunarii Generale
Consiliului de Supraveghere
Consiliului de Administratie
ANS: B

134.

Cum se realizeaza lichidarea activului social?

a. Prin transformarea bunurilor societatii in bani si distribuirea sumelor catre asociati


b.
Prin transformarea bunurilor societatii in bani si incasarea creantelor pe care

societatea le are fata de terti


Prin achitarea datoriilor societatii

c.

ANS: B
135.

a.
b.
c.

Ce pot solicita lichidatorii daca fondurile obtinute din lichidarea activului


societatii nu sunt suficiente pentru ca sa acopere pasivul social?

Sa ceara sumele necesare asociatilor care raspund nelimitat si a celor ce nu au


efectuat varsamintele
Sa ceara administratorilor societatii sa procure fondurile necesare pentru plata
datoriilor
Sa ceara cenzorilor societatii sa procure fondurile necesare pentru achitarea
datoriilor
ANS: A

Ce poate decide lichidatorul in situatia in care in procedura de lichidare


voluntara nu exista nici un fel de sume in vederea achitarii datoriilor societatii din
nicio sursa (bunuri, asociati cu raspundere nelimitat?
136.

a.
b.
c.

Inchiderea procedurii de lichidare


Renuntarea la pozitia de lichidator
Declansarea procedurii insoventei
ANS: C
137.

a.
b.
c.

Cine numeste lichidatorii unei societati comerciale ?

Consiliul de administratie al societatii


Adunarea generala care hotaraste lichidarea
Directorul Oficiului Registrului Comertului unde societatea isi are sediul
ANS: B
138.

a.

Care este consecinta mentinerii personalitatii juridice a societatii in


perioada lichidarii ?

Adunarea generala nu mai decide decat asupra problemelor direct legate de


lichidare iar administratorii societatii sunt inlocuiti de lichidatori
b.
Societatea nu mai are atribute de identificare
c. asociatii nu mai pot dispune de patrimoniul societatii, acesta fiind in mod automat
transferat creditorilor

ANS: A
139.
a.
b.
c.

In ce cazuri dizolvarea are loc fara lichidare ?

in cazul societatii pe actiuni ale carei actiuni sunt listate pe o piata reglementata
in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii
in cazul societatii in nume colectiv
ANS: B
140.

a.

b.
c.

Dupa momentul declararii dizolvarii societatii ce obligatii au


administratorii societatii?

sa nu intreprinda acte de comert in afara de cele necesare pentru lichidare, in caz


contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au
intreprins
sa-si depuna demisia la registrul comertului
sa solicite publicarea in Monitorul Oficial a situatiilor financiare ale societatii.
ANS: A
141.

Ce posibilitate are asociatul care a provocat el insusi neintelegerile pentru


care se solicita dizolvarea?

a. poate cere doar o parte mai mica din contravaloarea contributiei sale la patrimoniul
b.
c.

societatii
poate sa solicite plata imediata a contravalorii partilor sociale platite
nu va putea formula actiunea in dizolvare, deoarece invoca propria sa turpitudine
ANS: C
142.

a.
b.
c.

Cine poate introduce cererea de dizolvare in societatile de persoane si in


societatea cu raspundere limitata ?
numai asociatii majoritari
oricare dintre asociati
numai asociatii minoritari
ANS: B

143.

a.
b.
c.

In ce conditii pot asociatii sa revina asupra hotararii de dizolvare a


societatii luate?

pana la publicarea efectiva a deciziei in Monitorul Oficial


pana la expirarea termenului de 30 de zile de la depunerea la registrul comertului.
cat timp nu s-a facut nici o repartitie de activ

ANS: B
144.
a.
b.
c.

In care din urmatoarele cazuri se dizolva de drept o societate comerciala?


In cazul schimbarii formei juridice a societatii
La expirarea duratei societatii stabilita in actele constitutive
La schimbarea asociatului majoritar al societatii
ANS: B

145.

a.
b.
c.

In ce conditii se dizolva societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni si


cu raspundere limitata?

Cand cenzorii sau auditorii financiari constata existenta de pierderi


Cand capitalul social al societatii nu a fost varsat in termenul prevazut in actele
constitutive
Cand administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca
diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de
jumatate din valoarea capitalului social
ANS: C
146.

In ce conditii se dizolva societatea pe actiuni ?

a. Cand numarul cenzorilor numiti scade sub minumul legal daca in termen de 9 luni

de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal nu se


completeaza comisia de cenzori
b. Cand numarul de actionari scade sub minimul legal si daca in termen de 9 luni de
la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal nu se
completeaza actionariatul
c. Cand numarul administratorilor scade sub minumul legal daca in termen de 9 luni
de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal nu se
completeaza administratorii.
ANS: B
147.

a.

b.
c.

In ce conditii se dizova societatea in nume colectiv sau cu raspundere


limitata ?

prin falimentul, incapacitatea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita
acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur si nu exista cauze de
continuare cu mostenitorii
cand asociatii nu hotarasc distribuirea de dividende pentru trei ani consecutiv
cand asociatii hotarasc schimbarea sediului societatii in alta localitate
ANS: A

148.

a.
b.
c.

In ce caz se dizolva societatea comerciala cu raspundere limitata cu unic


asociat ?

In cazul in care asociatul unic este si administratorul societatii


In cazul in care asociatul unic mai este asociat unic si in alta societate cu
raspundere limitata cu asociat unic
In cazul in care asociatul unic este angajat al societatii
ANS: B
149.

a.
b.
c.

Cand trebuie asociatii sa decida asupra eventualei prelungiri a duratei


societatii?

cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei pentru care aceasta fusese
constituita
cu cel putin 6 luni inainte de expirarea duratei pentru care aceasta fusese
constituita
cu cel putin 24 de luni inainte de expirarea duratei pentru care aceasta fusese
constituita
ANS: A
150.

Care este rezultatul juridic al unei operatiuni de fuziune?

a.
b.
c.

o dublare a patrimoniului societatii


o concentrare a societatilor comerciale
Schimbarea formei juridice a societatii
ANS: B
151.

Cum se realizeaza fuziunea prin absorbtie?

a.
mai multe parti ale mai multor societatii se unesc pentru cresterea profiturilor
b.
trei societati sunt inglobate intr-o noua persoana juridica
c. o societate existenta sau nou creata inglobeaza una sau mai multe societati, care isi

inceteaza astfel existenta


ANS: C
152.

Cum se realizeaza fuziunea prin contopire?

a.
trei societati sunt inglobate intr-o singura persoana juridica existenta
b. doua sau mai multe societati se dizolva fara lichidare si trasnfera intergal patrioniul
c.

lor catre o alta persoana


o societate din grupul de societati devine actionar majoritar al unie alte societati
ANS: B

153.

Care este rezultatul divizarii ?

a. Patrimoniul unei societati comerciale se imparte intre doua sau mai multe societati
b.
Denumirea societatii este impartita in mai multe cuvinte separate
c.
Sediul social este impartit intre mai multe societati
ANS: A
154.

Cum se realizeaza divizarea totala ?

a.

dintr-o societate existenta un asociat ramane cu atributele de identificare iar altul


cu capitalul social
b.
dintr-o societate existenta asociatii isi impart in mod egal capitalul social
c. Societatea isi inceteaza existenta, patrimoniul sau impartindu-se intre doua sau mai
multe societati nou constituite
ANS: C
155.

Cum se realizeaza desprinderea sau divizarea partiala ?

a. o parte din capitalul social este transferat catre o alta societate comerciala existenta
b.
o parte din patrimoniu societatii, care isi continua existenta, se desprinde si se

transmite catre una sau mai multe societati care iau astfel fiinta
Sediul social este impartit si cu alte persoane juridice

c.

ANS: B
156.

a.
b.
c.

Pana cand suspenda de regula opozitia la divizare sau fuziune executarea


fuziunii sau a divizarii ?

Pana la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila


Pana la data publicarii hotararii judecatoresti in Monitorul Oficial
Pana la data la care care societatea debitoare face dovada platii datoriilor
ANS: A
157.

Care este efectul principal al fuziunii prin absorbtie?

a.
Societatea absorbita isi continua existenta
b. Societatea absobita vinde bunurile din patrimoniul sau catre alte persoane juridice
c. Societatea nou infiintata preia drepturile si obligatiile societatii care isi inceteaza

existenta, operand o transmisiune universala;


ANS: C
158.

Cum raspund fata de creditori in cazul divizarii totale, societatile care


dobandesc bunuri prin efectul divizarii ?

a.

pentru creditele obtinute de la institutiile de credit in limita a doua treimi din


capitalul social
b. pentru obligatiile societatii care si-a incetat existenta prin divizare, proportional cu
valoarea activelor transferate
c.
pentru creditorii chirografari pana la concurenta capitalul social
ANS: B

Cum raspund societatile care au dobandit bunuri prin divizare in cazul in


care urmare a divizarii nu se poate stabili societatea raspunzatoare pentru o
obligatie?

159.

a.
b.
c.

solidar;
divizibil
pro rata
ANS: A

Care este cazul de excludere a asociatilor din societatile in nume colectiv,


in comandita simpla sau cu raspundere limitata, precum si a asociatilor
comanditati in societatea in comandita pe actiuni?

160.

a.
b.
c.

Asociatul cu raspundere nelimitata care nu se prezinta la adunarile generale


Asociatul care nu contribuie la realizarea obiectului de activitate al societatii
Asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat.
ANS: C
161.

a.
b.
c.

Ce i se poate cere asociatului cu raspundere nelimitata care se amesteca


fara drept in administratie ?
Excluderea din societate
sa faca cerere de retragere voluntara din societate
sa depuna o garantie suplimentara
ANS: A

Care este sanctiunea pentru asociatii care iau parte ca asociati cu


raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de
activitate, sau fac operatiuni in contul lor sau al altora in acelasi fel de comert sau
in unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati?
162.

a.
Sunt mentionati in registrul comertului ca atare
b.
Sunt exclusi din societate
c. Sunt reclamati la Camera de Comert si declarati incapabili de a detine calitatea de

asociat

ANS: B

Care este efectul admiterii opozitiei tertilor creditori ai unui asociat intr-o
societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata cu
privire la hotararea adunarii generale de prelungire a duratei societatii peste
termenul fixat initial ?

163.

a.
b.
c.

asociatul respectiv poate fi exclus din Societate


asociatul respectiv trebuie sa dea garantii suplimentare creditorilor
asociatul respectiv poate fi cercetat pentru frauda
ANS: A
164.

a.
b.
c.

In ce cazuri pot fi exclusi din societate actionarii din societatea pe actiuni


sau asociatii comanditari din societatea in comandita pe actiuni ?

daca realizeaza acte de concurenta neloiala impotriva societatii


daca este declansata urmarirea penala impotiva acestora
nu pot fi exclusi, indiferent de motivele pe care le-ar invoca ceilalti actionari
ANS: C
165.

a.
b.
c.

La ce are dreptul asociatul exclus din societate ?

La o suma de bani care sa reprezinte valoarea cotei sale parti din patrimoniul
societatii
La o parte proportionala din capitalul social
La o despagubire in natura prin preluarea unor bunuri ale societatii
ANS: A
166.

a.
b.
c.

In cazul societatii pe actiuni, care este obiectul hotararii luate de adunarea


generala care da dreptul actionarului de a se retrage din societate ?
Schimbarea obiectului principal de activitate
Schimbarea sediului societatii in alt judet in Romania
transferul actiunilor detinute de catre actionarul majoritar
ANS: A

167.

In ce cazuri asociatii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau


cu raspundere limitata se pot retrage ?

a.
in cazurile prevazute de legea contabilitatii
b. in baza hotararii luate de catre asociatii reprezentand majoritatea capitalului social
c.
cu acordul tuturor celorlalti asociati

ANS: C

In ce conditii are dreptul sa primeasca actionarul retras din societatea pe


actiuni sau din societatea in comandita pe actiuni ?

168.

a. Conform unei expertize contabile proprotional cu activitatea sa in cadrul societatii


b. Proportional cu activul social net ce ar rezulta dupa ultimul bilant contabil aprobat
c.
Conform celor stabilite printr-o hotarare judecatoresca
ANS: B
169.

a.
b.
c.

Cum se transmite dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative


dematerializate ?

Prin hotarare a actionarilor societatii luata cu unanimitatea acestora


Prin inregistrarea mentiuniii in registrul comertului
Prin declaratia comuna a cedentului si cesionarului facuta in registrul actionarilor
ANS: C
170.

a.
b.
c.

Cum se transfera dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator?

Prin hotarare a actionarilor societatii luata cu unanimitatea acestora


Prin simpla transmisiune a acestora, fara a mai fi necesara nici o alta formalitate
Prin declaratia comuna a cedentului si cesionarului facuta in registrul actionarilor
ANS: B
171.

Cum se realizeaza infiintarea unei garantii reale mobiliare asupra


actiunilor, indiferent de forma acestora?

a. Printr-o declaratie emanand de la titularul actiunilor sau contract specific in care se

vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor gajate


Prin hotarare judecatoreasca de constatare a existentei garantiei
Prin inregistrarea mentiuniii in registrul comertului

b.
c.

ANS: A
172.

a.
b.
c.

In ce termen va fi obligata societatea comerciala care dobandeste actiuni


cu incalcarea conditiilor legale va fi obligata sa le instraineze ?
In cel mult sase de la data subscrierii lor
In cel mult doi ani de la data subscrierii lor
In cel mult un an de la data subscrierii lor
ANS: C

In ce conditii asociatii societatilor de persoane si societatile cu raspundere


limitata au dreptul de a se opune in cadrul adunarii generale cesiunii de parti
sociale ?

173.

a.
b.
c.

Daca partile de interes sau cele sociale se cesioneaza unor terte persoane, ne
asociati
Daca se schimba asociatul majoritar
Daca partile sociale se cesioneaza intre asociatii existenti
ANS: A

Care este cvorumul cerut de lege pentru aprobarea in cazul societatii cu


raspundere limitata a transmiterii partilor sociale catre persoane din afara
societatii ?

174.

a.
b.
c.

cel putin 90% din capitalul social


cel putin trei patrimi din capitalul social
cel putin jumatate plus unul din capitalul social
ANS: B
175.

a.
b.
c.

In ce consta efectul principal al cesiunii ?

Schimbarea numarului sau a numelui asociatilor


Transferul obligatiilor societatii
Transferul drepturilor conferite de calitatea de asociat catre cesionar
ANS: C
176.

Pentru ce ramane raspunzator fata de terti cedentul in afara de varsarea


integrala a capitalului social ?

a. Pentru operatiunile anterioare cesiunii sau in curs de derulare la momentul cesiunii


b.
Pentru toate operatiunile scietatii pe intreaga durata a acesteia
c.
Pentru creditorii societatii pe care ii cunoaste personal.
ANS: A
177.
a.
b.
c.

Cui apartin dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor?


Cedentului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel
Cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel;
Societatii, in afara de cazul in care partile au convenit altfel
ANS: B
178.

Care este consecinta schimbarii formei societatii ?

a.
b.
c.

duce la dizolvarea de drept a societatii anterioare


Presupune crearea unei pesoane juridice actualizate
nu conduce la incetarea existentei societatii ori crearea unei persoane juridice noi
ANS: C
179.

a.
b.
c.

Dupa trecerea carui termen poate fi realizata reducerea capitalului social ?

doua luni de la publicarea Monitorului Oficial a hotararii adunarii generale a


asociatilor
o luna de la publicarea Monitorului Oficial a hotararii adunarii generale a
asociatilor
doua luni de la data hotararii adunarii generale a asociatilor.
ANS: A

In ce conditii va putea o societate pe actiuni care a emis obligatiuni, sa


reduca capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate
in contul actionarilor?
180.

a.
b.
c.

cu acordul tuturor actionarilor


Proportional cu valoarea obligatiunilor rambursate
cu acordul instantei judecatoresti competente.
ANS: B
181.

a.
b.
c.

Care din cele de mai jos reprezinta o modalitate de reducere a capitalului


social?
Micsorarea numarului de asociati
Reducerea patrimoniului social prin vanzari de bunuri
Micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale
ANS: C

182.

a.
b.
c.

Care din cele de mai jos reprezinta o modalitate de reducere a capitalului


social?
Reducerea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale
Reducerea patrimoniului social prin vanzari de bunuri
Reducerea obligatiilor societatii
ANS: A

183.

Ce presupune dreptul de preferinta in cazul majorarii de capital pentru


societatile pe actiuni ?

a.
b.
c.

actiunile nou emise vor fi distribuite numai actionarilor existenti


Actiunilor nou emise vor fi purtatoare de dividente in mod piroritar
actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere intr-un anumit termen celorlalti
actionari, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda si numai apoi catre
terti
ANS: C
184.
Care este termenul acordat pentru exercitarea dreptului de preferinta in
cazul hotararii adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social
dupa publicarea in Monitorul Oficial, partea a IV-a?

a.
b.
c.

cel putin 45 de zile cu incepere de la ziua publicarii


cel putin o luna cu incepere de la ziua publicarii
cel putin 15 zile cu incepere de la ziua publicarii
ANS: B

In ce termen trebuie adusa la indeplinire hotararea adunarii generale


privind majorarea capitalului social ?

185.

a.
b.
c.

sase luni de la data luarii acesteia


30 de zile de la data luarii acesteia
de un an de la data luarii acesteia
ANS: C
186.

In ce procent trebuie platite actiunile emise in schimbul aporturilor noi la


data subscrierii?

a.
b.
c.

50% din valoarea lor nominala


30% din valoarea lor nominala
100% din valoarea lor nominala.
ANS: B
187.

a.
b.
c.

In ce termen trebuie platite intergal actiunile emise in schimbul


aporturilor noi la majorarile de capital ?

5 ani de la data efectuarii primei subscrieri


1 an de la data luarii hotararii
3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial, a hotararii adunarii generale
ANS: C
188.

Care sunt modalitatile de majorare a capitalului social?

a.
b.
c.

Incorporarea rezervelor societatii din anii fiscali precedenti


Cresterea valorii patrimoniului societatii prin achizitii de bunuri
Plata datoriilor scadente
ANS: A

Care din cele de mai jos reprezinta o modalitate de majorare a capitalului


social la societatea pe actiuni?

189.

a.
b.
c.

Compensarea crentelor societatii inte debitorii si creditorii acesteia


Compensarea creantelor detinute de actionari impotriva societatii
Iertarea de datorie
ANS: B
190.

a.
b.
c.

Care este cuantumul rezervelor legale obligatorii in cazul societatii pe


actiuni si a societatii cu raspundere limitata ?

5 % pe an pana la nivelul a minimum o jumatate din capitalul social


3 % pe an pana la nivelul a minimum o cincime din capitalul social
5 % pe an pana la nivelul a minimum o cincime din capitalul social
ANS: C
191.

a.
b.
c.

Cand este obligatorie forma autentica a actului constitutiv ?

la reducerea capitalului social prin reducerea valorii partii sociale


la subscrierea ca aport in natura a dreptului de proprietate asupra unui teren
la schimbarea formei juridice a societatii din SA in SRL.
ANS: B
192.

Cand este obligatorie forma autentica a actului constitutiv ?

a.

La modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in


comandita simpla
b.
La schimbarea sediului societatii in alt judet
c.
La schimbarea denumirii societatii
ANS: A
193.
a.
b.
c.

In ce caz nu poate fi declarata nulitatea Societatii?

Daca asociatii se inteleg sa continue activitatea societatii fara remedierea situatiei


In cazul in care cauza nulitatii invocata in cererea de anulare a fost inlaturata
inainte de a se pune concluzii pe fond la tribunal
Daca asociatii au informat prin publicarea intr-un ziar de circulatie situatia

societatii si a cauzei de nulitate


ANS: B
194.

a.
b.
c.

Cand va produce hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii


societatii comerciale efecte erga omnes?

dupa mentionarea acesteia in registrul comertului si publicarea in Monitorul


Oficial
dupa ramanerea ei irevocabila
dupa ramanerea ei definitiva
ANS: A
195.

a.
b.
c.

Cum se produc efectele hotararii de declarare a nulitatii societatii


comerciale ?
Retroactiv
numai pentru viitor;
de la data depunerii cererii de constatare a nulitatii
ANS: B

Care este situatia personalitatii juridice a societatii comerciale in urma


declararii nulitatii?

196.

a.
b.

Inceteaza in mod automat fiind radiata din registrul comertului


exista in continuare fara nici un fel de limite pana la radierea din registrul
comertului
c. Societatea intra in dizolvare si lichidare deci continua sa existe, cu atribute limitate
ANS: C
197.
In ce caz societatea si tertii nu pot opune pentru a se sustrage de la
obligatiile asumate o neregularitate in numirea reprezentantilor, administratorilor
sau a altor persoane care fac parte din organele societatii ?

a.
b.
c.

Cand aceasta numire a fost publicata in conformitate cu legea


Cand aceasta numire a fost mentioanta in Registrul Comertului
Cand au trecut mai mult de 10 luni de la data acelei neregularitati
ANS: A
198.

a.

Cum se produc efectele unei clauze arbitrale introduse in actele


constitutive ale societatii ?
numai fata de asociatii initiali ai societatii

b.
c.

nu produce nici un fel de efecte


fata de asociatii initiali si dobanditorii ulteriori de parti sociale sau actiuni
ANS: C

Cui apartine competenta pentru actiunea in regularizarea viciilor actului


constitutiv sau a urmare a neindeplinirii unei cerinte legale pentru constituirea
societatii constatate dupa inmatriculare ?

199.

a.
b.
c.

exlcusiv tribunalului arbitral daca partile convin in acest fel;


exclusiv instantei judecatoresti
Registrului comertului si judecatorului delegat
ANS: B
200.
Cui apartine competenta pentru opozitia creditorilor sociali si a altor
persoane interesate fata de hotararile asociatilor cu privire la modificarea actului
constitutiv ?

a.
b.
c.

exclusiv instantei judecatoresti


exlcusiv tribunalullui arbitral daca partile convin in acest fel
partilor
ANS: A

Cui apartine competenta pentru cererile de anulare si suspendare a unei


hotarari a adunarii generale a actionarilor formulate de catre actionarii care nu au
luat parte la adunare sau care au votat contra ?
201.

a.
b.
c.

exlcusiv tribunalului arbitral


Partilor
exclusiv instantei judecatoresti
ANS: C
202.

a.
b.

c.

Ce are ca obiect auditul intern ?

numai evaluarea activelor interne ale societatii


Activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii in scopul
furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si
proceselor de conducere a acesteia;
numai verificarea dividendelor platite actionarilor
ANS: B
203.

Ce principii se aplica in privinta raspunderii cenzorilor?

a.
b.
c.

Cele pentru raspunderea actionarilor


Cele pentru raspunderea administratorilor
Cele pentru raspunderea din dreptul muncii
ANS: B

Cum delibereaza cenzorii pentru verificarea situatiilor financiare?

204.
a.
b.
c.

Impreuna sau in caz de de neintelegere separat cu informarea Adunarii Generale


Intotdeauna separat
dupa cum au stabilit admisnitratorii societatii
ANS: A
205.

a.
b.
c.

Ce drept prevede legea pentru cenzori?

de a primi lunar sume de bani egale cu garantia depusa de administratori


de a vota in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie
de a obtine in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul
operatiunilor Societatii.
ANS: C

Care este situatia unei cereri de opozitie impotriva deciziilor


administratorilor prin care, prin delegarea unor atributii ale adunarii generale
extraordinare a actionarilor, acestia pot decide modificarea actelor constitutive?
206.

a.
b.
c.

Este admisibila in principiu in fata instantelor judecatoresti


Este inadmisibila;
Este de competenta registrului comertului
ANS: A
207.

a.
b.
c.

Cine poate formula o actiune in nulitatea deciziilor administratorilor?

Creditorii societatii care au crente mai mari de 10% din capitalul social
Debitorii societatii
Actionarii si cenzorii, pe calea actiunii oblice
ANS: C
208.

a.
b.
c.

Ce fel de cereri pot fi formulate impotriva deciziilor administratorilor ca


organe statutare ale societatii comerciale?
numai cereri de opozitie
numai actiuni de constatarea nulitatii absolute
numai cereri de constatarea nulitatii relative

ANS: A

Cine are dreptul la actiune pentru antrenarea raspunderii administratorului


daca administratorul societatii prin fapte proprii prejudiciaza direct actionarii?

209.

a.
b.
c.

numai societatea
Actionarii fie ei minoritari sau majoritari
ceilalti administratori sau cenzorii
ANS: B
210.

Cum este raspunderea administratorilor pentru fapta proprie in cazul


societatii pe actiuni si in comandita pe actiuni ?

a.
b.
c.

Divizibila;
Imprescriptibila
Solidara
ANS: C
211.

a.
b.
c.

Ce bunuri fac obiectul aportului in natura ?


Numai bunuri imobile
Orice fel de bunuri
Numai bunuri corporale
ANS: B

212.
a.
b.
c.

Este necesar aportul in numerar la constituirea societatii comerciale?


da, fara a exista limite minime sau maxime
nu este necesar
este obligatoriu in anumite limite minime prevazute de lege
ANS: A
213.

a.
b.
c.

Ce reprezinta aporturile asociatilor ?

Intentiile de dezvoltare a societatii in urmatorii 3 ani


Drepturile decurgand din actul constitutiv
Obligatiile asumate de catre asociati pentru a aduce in societate anumite valori
patrimoniale
ANS: C
214.

Cu ce sunt garantate obligatiile unei societati comerciale ?

a.
b.
c.

Cu patrimoniul tuturor asociatilor


Cu patrimoniul social
Cu capitalul social.
ANS: B
215.

a.
b.
c.

Cand este patrimoniul social egal cu capitalul social?

la constituirea societatii
dupa trecerea unui termen de 1 an de la constituire
dupa incheierea varsamintelor din capitalul social
ANS: A
216.

a.
b.
c.

Ce reprezinta patrimoniul societatii ?

Toatalitatea activelor societatii


Totalitatea drepturilor societatii
Totalitatea drepturilor si obligatiilor societatii
ANS: C
217.

a.
b.
c.

Cum poate fi definit capitalul social ?

Capitalul social reprezinta evaluarea bunurilor imobile si mobile aduse ca aport


Capitalul social reprezinta suma totala, exprimata in bani, a valorii aporturilor
asociatilor
Capitalul social reprezinta suma creantelor asociatilor/actionarilor
ANS: B
218.

a.
b.
c.

Ce reprezinta capitalul social subscris ?

Valoarea totala a aporturilor subscrise de asociati


sumele de bani achitate pentru constituirea societatii
Valoarea tuturor aporturilor aduse la constitutirea societatii, inclusiv aporturile in
munca
ANS: A
219.

a.
b.
c.

Ce reprezinta capitalul social varsat ?

sumele de bani achitate pentru constituirea societatii


sumele de bani platite de catre asociati in contul societatii
Valoarea totala a aporturilor aduse efectiv de asociati.
ANS: C

220.
a.
b.
c.

Ce reprezinta din punct de vedere juridic capitalul social al societatii ?

Garantia indeplinirii la timp a obligatiilor asumate


o garantie pentru creditorii sociali a existentei unui minim de bunuri si sume de
bani in patrimoniul social
Garantia asociatilor de recuperare a sumelor varsate ca aport
ANS: B
221.

a.
b.
c.

Cum poate fi modificat capitalul social?

Prin modificarea actelor constitutive cu respectarea tuturor formalitatilor legale


Prin acordul exprimat al asociatilor fara alte formalitati
Prin declaratie pe proprie raspundere la registrul comertului.
ANS: A
222.

a.
b.
c.

Pentru ce poate fi folsit capitalul social?

Pentru efectuarea primelor cheltuieli ale societatii


Pentru garantarea obligatiilor personale ale asociatilor
Pentru plata de dividende asociatilor
ANS: A
223.

a.
b.
c.

Care act normativ stabileste continutul actului constitutiv ?


Legea 26/1990 privind Registrul Comertului
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
Codul Comercial
ANS: B

224.
a.
b.
c.

Ce caracteristici are obiectul de activitate al socieatii?

Licit si sa nu fie contrar ordinii publice si bunelor moravuri


Mentionat pe scurt in actul constitutiv
Mentionat doar in registrul comertului
ANS: A
225.

a.
b.
c.

Cu ce intentie trebuie exprimat consimtamantul asociatilor la incheierea


actului constitutiv ?

De a organiza activitati de binefacere


De a sprijini cresterea economica a localitatii
De a desfasura in comun cu ceilalti asociati o activitate comerciala in scopul

obtinerii de profit
ANS: C
226.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele actiuni este de competenta adunarii generale


ordinare?

mutarea sediului societatii


alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv ai
consiliului de supraveghere, si cenzorii
Schimbarea formei juridice a societatii
ANS: B
227.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele hotarari sunt de competenta adunarii generale


ordinare?

De prelungire a duratei societatii


De majorare a capitalului social
De pronuntare asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a
directoratului
ANS: C
228.

Care dintre urmatoarele hotarari este de competenta adunarii generale


ordinare?

a.

Hotararea prin care se stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz,
programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator
b.
Hotararea prin care se converteste actiunile dintr-o categorie in cealalta
c. Hotararea prin care se converteste o categorie de obligatiuni in alta categorie sau in
actiuni
ANS: A
229.

a.
b.

c.

Care dintre urmatoarele modificari este de competenta adunarii generale


extraordinare?

Schimbarea formei juridice a societatii


Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza
rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de
consiliul de supraveghere de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa
fixeze dividendul;
aleagera si revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv ai
consiliului de supraveghere, si cenzorii
ANS: A

230.

Care dintre urmatoarele actiuni este de competenta adunarii generale


extraordinare?

a.
fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii
b. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului
c.
stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si, dupa caz, a programului de

activitate, pe exercitiul financiar urmator


ANS: A
231.

Care dintre urmatoarele actiuni este de competenta adunarii generale


extraordinare?

a.
reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni
b. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului
c.
Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si, dupa caz, a programului de

activitate, pe exercitiul financiar urmator


ANS: A

Pentru ce termen adunarea generala extraordinara poate delega majorarea


capitalului social al societatii Consiliului de Adminsitratie/Directoratului?

232.

a.
b.
c.

2 ani
3 ani
5 ani
ANS: C
233.

a.
b.
c.

Pentru ce valoare poate fi delegata de catre adunarea generala


extraordinara majorarea capitalului social Consiliului de
Adminsitratie/Directoratului?

Pentru jumatate din valoarea activelor nete ale societatii la data delegarii;
Pentru valoarea capitalului social la data delegarii
Fara limita
ANS: A

Cum este raspunderea administratorilor pentru fapta proprie si deciziile


proprii in cazul societatii in nume colectiv, in comandita simpla si societatii cu
raspundere limitata ?

234.

a.
b.
c.

solidara
Imprescripibila
Divizibila

ANS: A

Care sunt rglementarile legale in materia societatilor comerciale care


guverneaza raporturile dintre administratori si societate ?

235.

a.
b.
c.

codului comercial
Mandatului comercial si Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
Legislatia de reptul muncii
ANS: B
236.

Ce fel de raspundere se aplica incalcarii normelor legale de concurenta


neloiala, obligatiei de fidelitate, si infractiunilor contra societatii ?

a.
b.
c.

Delictuala
Contractuala
mixta
ANS: A
237.

a.
b.
c.

Cand are loc incetarea mandatului administratorilor?

La schimbarea asociatilor societatii


La schimbarea formei juridice a societatii
La implinirea termenului pentru care a fost acordat
ANS: C
238.

a.
b.
c.

In ce conditii are loc incetarea mandatului administratorilor ?


La schimbarea starii civile a administratorului
La revocarea mandatului de catre adunarea generala
La iesirea la pensie a administratorului
ANS: B

Cum trebuie sa fie valoarea actelor juridice incheiate de aministratori prin


care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in
garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii ?

239.

a.

Sa nu depaseasca jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data


incheierii actului juridic
b. Sa nu depaseasca 10% din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii
actului juridic
c.
Sa nu depaseasca jumatate din valoarea capitalului social al societatii
ANS: A

Dreptul administratorilor de a reprezenta societatea poate fi transmis in ce


conditii ?

240.

a.
b.
c.

daca actul constitutiv nu prevede ceva special


daca societatea este administrata de mai multi administratori
daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres de catre asociati
ANS: C

Ce cvorum este necesar pentru valabilitatea deciziilor consiliului de


administratie ?

241.

a.
b.
c.

cel putin jumatate din numarul administratorilor, daca prin actul constitutiv nu se
prevede un numar mai mare;
cel putin din numarul administratorilor
toti administratorii
ANS: A

Care este termenul in care se face convocarea Adunarii generale ?

242.
a.
b.
c.

cu cel putin 15 zile libere inainte de data adunarii


cu cel putin 20 zile libere inainte de data adunarii
cu cel putin 30 zile libere inainte de data adunarii
ANS: C
243.

a.
b.
c.

Pentru ce actionari exercitiul dreptului de vot este suspendat ?

Actionarii care nu au efectuat varsamintele ajunse la scadenta;


Actionarii care nu au fost prezenti la sedinta adunarii Generale
Actionarii care nu au indicat domicliul in actele constitutive.
ANS: A
244.

a.
b.
c.

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 termenul mandatului


administratorilor nu poate fi mai mare de cati ani ?
5 ani
3 ani
4 ani
ANS: C

245.

In ce conditii numirea administratorilor, atunci cand nu se realizeaza prin


actele constitutive, devine opozabila tertilor ?

a.
b.
c.

prin adoptarea hotararii de catre asociati


prin indeplinirea formalitatilor de publicitate cerute de lege
prin publicarea unui anunt in presa de circulatie locala
ANS: B
246.

Ce fel de actiune pot formula tertii pentru a se opune efectelor hotararii


adunarii generale ?

a. opozitie fata de hotararile adunarii generale prin care sunt prejudiciati, daca aceste

hotarari privesc modificarea actelor constitutive


actiune in anulare a hotararilor adunarii generale
cerere de restituire a sumelor datorate de catre societate

b.
c.

ANS: A
247.

a.
b.
c.

Pana cand opozitia suspenda fata de oponenti executarea hotararii


asociatilor ?
pana la publicarea hotararii in Monitorul Oficial
pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti
pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti
ANS: C

248.
a.
b.
c.

Care este efectul hotararii judecatoresti de admitere a opozitiei ?


Anularea hotararii asociatilor
Inopozabilitatea acesteia fata de tertii care au atacat-o ;
plata a unor despagubiri de catre societate
ANS: B
249.

a.
b.
c.

Care este termenul in care poate fi introdusa opozitia ?

30 de zile de la data publicarii hotararii sau a actului constitutiv actualizat in


Monitorul Oficial
30 de zile de la data adunarii generale
Nelimitat.
ANS: A
250.

a.
b.
c.

Care sunt singurii asociati care pot ataca hotararile adunarii generale ?

Asociatii reprezentati in cadrul adunarii generale


Asociatii care s-au abtinut de la vot.
Asociatii care au luat parte la adunarea generala, au votat impotriva si au cerut sa

se insereze aceasta in procesul verbal al adunarii, sau asociatii care nu au fost


prezenti in adunarea generala.;
ANS: C
251.

Care este cvorumul necesar al adunarii generale in societatile cu raspundere


limitata?

a.
b.
c.

majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale


unanimitatea tuturor asociatilor
majoritatatea absoluta a asociatilor si administratorilor
ANS: A
252.

In ce conditii de cvorum decide adunarea generala la societatile cu


raspundere limitata, cu privire la modificarea actului constitutiv ?

a.
Prin votul majoritatii absolute a asociatilor si administratorilor
b. Prin votul unanim al asociatilor, afara numai daca in actul constitutiv nu se prevede

altfel
Prin votul majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale.

c.

ANS: B
253.

a.
b.
c.

Cum este orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului
de vot ?
anulabila
valabila
nula
ANS: C

254.

In ce conditii se va trimite convocarea in cazul societatii cu raspundere


limitata ?

a. Prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea
b.
c.

acesteia, cu aratarea ordinii de zi;


Prin scrisoare simpla, cu cel putin 5 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea
acesteia, cu aratarea ordinii de zi;
Prin fax, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, cu
aratarea locului si a datei fixate pentru adunare
ANS: A
255.

Ce drepturi specifice confera actiunile preferentiale titularilor acestora in


cazul societatilor pe actiuni?

a.
b.
c.

dreptul la mai multe voturi pentru o actiune


dreptul la dividend prioritar si fara drept de vot
dreptul de a fi membru in Consilul de Administratie al Societatii
ANS: B
256.

Ce fel de atributii are adunarea generala a unei societati comercial ?

a.
b.
c.

de conducere zilnica a societatii


de reprezentare a societatii
de decizie depline in ceea ce priveste societatea
ANS: C

Ce are ca obiect aportul in industrie ?

257.
a.
b.
c.

munca asociatilor
munca familiei asociatilor
servicii prestate de catre societate
ANS: A
258.

a.
b.
c.

Ce are ca obiect aportul in creante ?

creante ale societatii fata de terti


creante pe care le are un asociat impotriva Societatii
creante ale tertilor impotriva societatii
ANS: B
259.

a.
b.
c.

La ce forme de societate aportul in creante nu este admis ?


Societatile in nume colectiv
Societatile in comandita simpla.
Societatile raspundere limitata
ANS: C

In cazul in care plata creantei constituita ca aport la capitalul social nu s-a


putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul raspunde pentru ce
anume?

260.

a.
b.
c.

pentru daune si suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor
pentru dobanzile la capitalul nevarsat;
pentru prejudiciile de imagine aduse societatii
ANS: A

In cazul in care in actul constitutiv nu se prevede cu ce titlu sunt aduse


bunurile ca aport la capitalul social atunci cum se vor considera ca sunt aduse ?
261.

a.
b.
c.

se va considera ca bunurile sunt aduse cu titlu de uz;


se va considera ca bunurile sunt aduse cu titlu de uzufruct
se va considera ca bunurile sunt aduse cu titlu de proprietate
ANS: C
262.

a.
b.
c.

Ce are ca obiect aportul in natura ?


numai bunuri imobile
orice fel de bunuri
numai bunuri corporale
ANS: B

263.
a.
b.
c.

Cum pot fi cazurile de dizolvare a societatilor comerciale ?

Dizolvare de drept, dizolvare voluntara


Dizolvare de drept, divolvare voluntara, dizolvare judiciara
Dizolvare voluntara, dizolvare judiciara
ANS: B
264.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele reprezinta cauza general valabila ce determina


dizolvarea unei societati comerciale?

trecerea timpului stabilit pentru durata societatii


Posibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia
Nedeclararea nulitatii societatii
ANS: A
265.

Care dintre urmatoarele reprezinta cauza general valabila ce determina


dizolvarea unei societati comerciale?

a.
cand nu a trecut durata pentru care a fost infiintata societatea
b. Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia
c.
Nedeclararea nulitatii societatii
ANS: B
266.

Ce operatiuni pot efectua lichidatorii ?

a. Sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii; sa execute si sa termine

operatiunile de comert referitoare la lichidare; sa vanda, prin licitatie publica,

imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vanzarea bunurilor nu se va putea


face in bloc; sa faca tranzactii; sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar
in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta; sa contracteze obligatii cambiale, sa
faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare;
b. Sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare; sa vanda,
prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vanzarea
bunurilor nu se va putea face in bloc; sa faca tranzactii; sa lichideze si sa incaseze
creantele societatii, chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta; sa
contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca
orice alte acte necesare;
c. Sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii; sa vanda, prin licitatie
publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vanzarea bunurilor nu se va
putea face in bloc; sa faca tranzactii; sa lichideze si sa incaseze creantele societatii,
chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta; sa contracteze obligatii
cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte
necesare.
ANS: A
267.
a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele este cauza speciala care determina dizolvarea?

Activul net al societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate de valoarea


capitalului social subscris
Cazul in care capitalul social nu se reduce sub minimul legal
Cazul in care numarul actionarilor nu scade sub minimul legal
ANS: A
268.

a.
b.
c.

Care dintre urmatoarele este cauza speciala care determina dizolvarea?


cazul in care numarul actionarilor scade sub minimul legal
cazul in care capitalul social se reduce sub minimul legal;
Toate
ANS: C

269.

a.

Care dintre urmatoarele sunt consecinte ale lichidarii unei societati


comerciale ?

Activitatea va fi subordonata exigentelor lichidarii - se modifica scopul (nu mai


este realizarea de beneficii ci realizarea lichidarii) si obiectul (limitarea acestuia la
realizarea operatiunilor aflate in desfasurare la momentul dizolvarii),
administratorii sunt inlocuiti cu lichidatori;
b. Activitatea va fi subordonata exigentelor lichidarii - se modifica scopul (nu mai
este realizarea de beneficii ci realizarea lichidarii) si obiectul (limitarea acestuia la
realizarea operatiunilor aflate in desfasurare la momentul dizolvarii),
administratorii sunt inlocuiti cu lichidatori, adunarea generala a asociatilor isi

c.

inceteaza existenta
Administratorii sunt inlocuiti cu lichidatori si adunarea generala a asociatilor isi
inceteaza existenta
ANS: B
270.

a.
b.
c.

Cum se clasifica cazurile de dizolvare a societatilor comerciale ?


dizolvare de drept (ex: art.227 alin. (1) lit.a);
dizolvare involuntara (ex: art.227 alin. (1) lit.d);
dizolvare simpla (ex: art.227 alin. (1) lit.e).
ANS: A

Care dintre urmatoarele reprezinta caz de dizolvare a societatii comerciale


?

271.

a.
b.
c.

Societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
Societatea si-a completat capitalul social, in conditiile legii;
Societatea nu si-a incetat activitatea, are sediul social cunoscut ori indeplineste
conditiile referitoare la sediul social sau asociatii nu au disparut ori nu au
domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta;
ANS: A

Care dintre urmatoarele reprezinta caz de dizolvare a societatii comerciale


?

272.

a.
Societatea mai are organe statutare sau acestea se mai pot intruni;
b. Societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile

c.

financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului
comertului;
Societatea si-a completat capitalul social, in conditiile legii.
ANS: B

Cand produce efect dizolvarea intervenita pentru o alta cauza decat


expirarea duratei societatii, conform art. 232 din Legea nr. 31/1990?

273.

a.
b.
c.

dupa trecerea unui termen de 10 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial;


dupa trecerea unui termen de 3 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial;
dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.
ANS: C
274.

Care dintre cele de mai jos reprezinta definitia corecta a fuziunii?

a.

b.

c.

Fuziunea se realizeaza prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati care


isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati existente sau care iau
astfel fiinta
Fuziunea este procedeul prin care doua sau mai multe societati comerciale se
reunesc pentru a forma o singura societate, realizandu-se o concentrare a
societatilor
Fuziunea este procedeul prin care doua sau mai multe societati comerciale se
impart pentru a forma o singura societate
ANS: B
275.

Care sunt cele doua modalitati pe care le poate cunoaste fuziunea?

a.
b.
c.

Absorbtia si contopirea
de drept si judiciara;
Voluntara si de drept
ANS: A
276.

Cum se poate defini fuziunea prin absorbtie ?

a. Presupune crearea unei societati comerciale noi, prin reunirea patrimoniilor a doua

sau mai multe societati existente, care astfel isi vor inceta existenta;
Presupune ca o societate comerciala sa absoarba una sau mai multe societati care,
prin transferul patrimoniului catre societatea absorbanta, isi inceteaza existenta
c. Presupune ca o societate comerciala sa absoarba una sau mai multe societati care,
prin transferul patrimoniului catre societatea absorbanta, nu isi inceteaza existenta

b.

ANS: B
277.

Cum se defineste fuziunea prin contopire ?

a. presupune crearea unei societati comerciale noi, prin reunirea patrimoniilor a doua

sau mai multe societati existente, care astfel nu isi vor inceta existenta
presupune ca o societate comerciala sa absoarba una sau mai multe societati care,
prin transferul patrimoniului catre societatea absorbanta, isi inceteaza existenta
c. presupune crearea unei societati comerciale noi, prin reunirea patrimoniilor a doua
sau mai multe societati existente, care astfel isi vor inceta existenta

b.