Sunteți pe pagina 1din 12

1. Serviciul de stare civila a refuzat incheierea casatoriei intre AB si CD.

Parintii acestora fiind verisori


primari. A procedat corect serviciul de stare civila ?
a. Da, intrucat sunt rude de gradul II, casatoria fiind interzisa
b. Da, casatoria intre orice fel de rude fiind interzisa
c. Nu, copiii verisorilor primari fiind rude de gradul IV , nu exista interdictie la casatorie
Raspuns :C
2. X doreste sa recunoasca maternitatea unui copil care nu a fost inregistrat in regimul de stare civila.
Serviciul de stare civila refuza a lua act de aceasta declaratie solicitand o declaratie autentica. Este
corecta atitudinea starii civile ?
a. Da, pentru ca singura modalitate de recunoastere a maternitatii este prin declaratie autentica
b. Nu, pentru ca recunoasterea maternitatii nu poate fi facuta prin declaratie autentica
c. Nu, pentru ca in conformitate cu dispozitiile codului civil, recunoasterea facuta prin declaratii la
serviciul de stare civila este valabil ( Art 416)
Raspuns : C
3. T si Z au solicitat instantei sa constate valabilitatea casatoriei incheiate in fata preotului din localitatea
de resedinta a sotiei:
a. Instanta a respins cu motivarea ca nu mai casatoria incheiata in fata ofiterului de stare civila este
valabila ( art.289)
b. Instanta a admis actiunea motivand ca libertatea religioasa nu poate fi impiedicata
c. Instanta a respins actiunea, cu motivarea ca incheierea casatoriei nu poate avea loc decat la
domiciliul unuia dintre soti
Raspuns: A
4. DC a chemat in judecata pe EC, tatal sau, solicitand instantei obligarea acesteia la plata unei pensii de
intretinere, sustinand ca desi este major ( 21 ani ) se afla in continuarea studiilor. EC a solicitat
respingerea actiunii motivand ca nasterea reclamantului DC a avut loc inafara casatoriei , iar filiatia
acestuia a fost stabilita prin hotarare judecatoreasca deci acesta nu aceleasi drepturi ca un copil nascut in
timpul casatoriei .
a. Instanta a admis actiunea, deoarece sustinerea paratului nu are suport legat nefiind relevante
situatiile invocate , copilul nascut inafara casatoriei avand aceeasi stituatie legala ca si copilul nascut
in timpul casatoriei
b. Instanta a respins actiunea cu motivarea ca filiatia fiind stabilita prin hotarare judecatoreasca, copilul
nu are dreptul la pensie de intretinere
c. Instanta a admis actiunea cu motivarea ca orice descendent nascut in timpul sau inafara casatoriei are
dreptul la intretinere de la parinti indiferent de varsta si starea de nevoie
Raspuns: A
5. Casatoria :
a. Poate lua sfarsit prin simplul acord de vointa al partilor
b. Poate inceta prin vointa unilaterala a sotilor ( a inceta= moartea unuia dintre soti)
c. Poate fi modificata de catre soti prin acordul lor de vointa
Raspuns: A
6. Sunt impedimente la incheierea casatorie:
a. Calitatea de ruda indiferent de grad
b. Bigamia
c. Afinitatea
Raspuns: B

7. Schimbarea numelui de familie de catre unul dintre soti pe cale administrativa este posibila:
a. Doar cu consimtamantul celuilalt sot, indiferent ca numele sotilor este comun sau nu
b. Doar cu consimtamantul celuilalt sot, in cazul in care numele este comun
c. Fara consimtamantul celuilalt sot
Raspuns: A
8. Vasta minima pentru casatorie este :
a. 16 ani
b. 18 ani , atat pentru barbat cat si pentru femeie
c. 18 ani pt barbat si 16 ani pentru femeie
Raspuns : B
9. Casatoria se celebreaza :
a. La sediul prefecturii
b. In prezenta a doi martori
c. Dupa scurgerea termenului de 30 de zile de la afisarea declaratiei de casatorie
Raspuns : B
10. Daca persoana casatorita se casatoreste din nou, va fi valabila:
a. Prima casatorie
b. A doua casatorie
c. Niciuna nu este valabila
Raspuns: A

11. Cererea de divort poate fi respinsa ca nesustinuta :


a. Cand reclamantul lipseste
b. Cand paratul lipseste
c. Ambii lipsesc
Raspuns : A, C
12. Casatoria inceteaza :
a. Moartea unuia dintre soti
b. Divort
c. Declararea judecatoreasca a unuia dintre soti
Raspuns : A, C
13. Paternitatea copilului dinafara casatoriei se stabileste prin :
a. Recunoastere voluntara
b. Prezumtia de paternitate
c. Actiune in justitie
Raspuns: A, C
14. Ca urmare a recunoasterii :
a. Minorul devine copil din casatorie
b. Copilul are paternitatea stabilita doar pentru viitor

c. Copilul are paternitatea stabilita nu doar de la data recunoasterii, ci si pentru trecut de la conceptie
Raspuns : C
15. Sunt rude in linie dreapta :
a. Tatal si fiul
b. Bunicul si nepotul de fiu
c. Bunicul si nepotul de frate
Raspuns : A, B
16. Afinitatea reprezinta :
a. Legatura dintre rudele unui sot si rudele celuilalt sot
b. Legatura dintre un sot si rudele celuilalt sot
c. Legatura dintre un sot si celalalt sot
Raspuns : B

17. Afinitatea nu exista cand :


a. Se bazeaza pe legaturi de sange
b. Rezulta din adoptie
c. Rudenia este din afara casatorie
Raspuns : A
18. Actiunea in tagada paternitatii se prescrie :
a. In termen de 3 ani pentru sotul mamei
b. In termen de 3 ani pentru mama ( art. 431, 430 alin 1)
c. In termen de 3 ani pentru tatal biologic
Raspuns : A, B
19. Care dintre urmatoarele prezumtii are caracter absolut :
a. De paternitate a copiilor din casatorie
b. Ca durata conseptie este intre a 180 zi si a 300 zi dinaintea nasterii copilului
c. Un copil are ca tata pe concubinul mamei
Raspuns: A
20. Sunt copii din casatorie :
a. Cei nascuti in timpul casatoriei
b. Cei conceputi in timpul casatoriei si nascuti dupa desfacerea , incetarea sau declararea nulitatii
casatoriei , daca nasterea a avut loc dupa ce mama a intrat intr-o noua casatorie
c. Cei conceputi in timpul casatoriei, incetarea sau declararea nulitatii casatoriei , daca nasterea a avut
loc inainte ca mama sa fi intrat intr-o noua casatorie
Raspuns: A
21. Actiunea in tagada paternitatii se introduce :
a. Sotul mamei
b. Copil
c. Tatal biologic ( Art 429 alin 1 )
Raspuns : A, B, C

22. AB in varsta de 19 ani a fost adoptat de X si Y in considerarea faptului ca a fost crescut de acestia in
timpul maternitatii . Parintii firesti au solicitat nulitatea adoptiei deoarece nu si-au dat consimtamantul la
adoptie si ca adoptia nu este in interesul adoptatorului . Solutia corecta este :
a. Admite actiunea intrucat constimtamantul parintilor firesti este obligatoriu
b. Admite actiunea intrucat consimtamantul este obligatoriu, iar adoptia nu a fost incheiata in interesul
persoanei majore
c. Respinge actiunea intrucat la adoptia persoanei majore nu este necesar consimtamantul parintilor
firesti, iar persoana majora a fost crescuta de X si Y in timpul minoritatii ( Art 455 alin 2)
Raspuns: C
23. AB a formulat actiunea in revendicarea unui imobil comun cu sotul sau AD. Paratul s-a aparat ca nu este
complet cadrul procesual activ deoarece actiunea trebuie sa fie formulata de ambii soti in calitate de
proprietari :
a. Instanta a admin actiunea cu motivarea ca actiunea in revendicare poate fi promovata de un singur
sot, cel presupus a avea si consimtamantul celuilalt sot
b. Instanta a respins actiunea cu motivarea ca mandatul tacit intre soti nu opereaza pentru bunurile
imobile
c. Instanta a respins cu motivarea ca mandatul tacit intre soti nu opereaza niciodata pentru formularea
actiunii in revendicare
Raspuns : A
24. AB a formulat actiunea de sistare a comunitatii matrimoniale de bunuri, solicitand a fi cuprins si
imobilul ce constituie proprietatea cabinet de avocat al paratului imreuna cu toate bunurile mobile aflate
in acest cabinet destinate exercitarii profesiei. Care este solutia corecta ?
a. Admiterea actiunii in intregime neavand importanta destinatia bunurilor , ci doar data dobandirii lor
b. Admiterea in parte, in ceea ce priveste bunul imobil acesta neputand fi cuprins in bunurile destinate
profesiei , data fiind valoarea mare a acestuia
c. Respinge actiunea pentru aceasta cerinta, legea scoate de sub incidenta comunitatii matrimoniale pe
cele destinate exercitarii profesiei indiferent de natura lor
Raspuns : C

25. AB promoveaza actiunea in constatarea calitatii de bunuri comune dobandite in casatoria cu CB, solicita
sa se constate caracterul de bun comun al unui imobil si de a dispune atribuirea acestuia reclamantei cu
obligarea la plata unei sulte reprezentand 50% din valoarea imobilului. Paratul a solicitat a se constata
contributia sa de 70% la achizitionarea imobilului solicitand plata ueni sulte echivalente sumei platite
( dovedind acest lucru ) :
a. Instanta a admis actiunea reclamatei asa cum a fost formulata motivand ca sotii nu pot deroga de la
regimul comun de bunuri al sotilor
b. Instanta a respins actiunea cu motivarea ca nu a fost dovedita calitatea de bun comun

c. A admis in parte actiunea reclamantei si a admis calitatea de bun comun al imobilului in cote
diferentiate si obligand reclamanta la plata sultei de 70% ,cu motivarea posibilitatii sotilor de a
dovedi cota de contributie diferentiata, fapt ce nu incalca regimul comunitatii matrimoniale
Raspuns: C
26. Sunt considerate a fi bunuri comune :
a. Bunurile de lux care au o valoare deosebit de mare, disproportionata fata de veniturile sotilor si de
nivelul lor de trai, folosite exclusiv de unul dintre soti
b. Premiul obtinut de unul dintre soti in urma activitatii de creatie
c. Daca sotii au dobandit impreuna inainte de incheierea casatoriei
Raspuns : A
27. Daca un sot ridica o constructie cu mijloace care sunt in parte bunuri comune si in parte bunuri proprii
pe terenul bun comun al sotilor, cu consimtamantul celuilalt sot:
a. Constructia devine bun comun al ambilor soti, iar terenul ramane bun comun
b. Constructia devine in mod corespunzator bun comun si bun propriu , iar terenul la fel, bun comun si
bun propriu
c. Constructia devine in mod corespunzator bun comun si bun propriu, iar terenul ramane bun comun
Raspuns : A
28. Impartirea bunurilor comune ale sotilor presupune :
a. Posibiliatea de a le imparti pe cale conventionala si judecatoreasca , numai daca exista motive
temeinice
b. Valoarea de bun comun este stabilita la data cererii de partaj sau la cererea partilor , la data
achizitionarii bunului
c. Impartirea priveste doar bunurile comune prezente, nu si pe cele viitoare
Raspuns : C
29. Se considera a fi impediment la adoptie :
a. Adoptia a doi fosti soti de catre aceeasi familie sau persoana
b. Adoptia unui copil de catre soti si sotie care se realizeaza simultan sau succesiv
c. Lipsa confirmarii cererii de adoptie de catre directia generala de asistenta sociala si protectia
copilului
Raspuns : A
30. Parintele divortat caruia nu i s-a incredintat copilul continua sa aiba urmatoarele drepturi si obligatii fata
de minor :
a. Are exercitiul dreptului de a lua masuri disciplinare impotriva minorului
b. Exercita impreuna cu parintele caruia i s-a incredintat minorul drepturile si indatoririle stabilite de lege
c. Are dreptul de a consimti la adoptia copilului
Raspuns : B, C
31. In sensul codului civil , prin sot se intelege :
a. Barbatul si femeia uniti prin casatorie
b. Persoanele de acelasi sex unite prin casatorie
c. Barbatul si femeia care sunt logoditi
Raspuns : A
32. Casatoria este :

a. Uniunea liber consimtita , intre un barbat si o femeie


b. Uniunea liber consimtita, intre 2 persoane
c. Uniunea liber consimtita, intre un barbat si o femeie , incheiata in conditiile legii
Raspuns : C
33. Scopul incheierii casatoriei este:
a. De a convietui impreuna
b. De a intemeia o familie
c. De a avea un patrimoniu comun
Raspuns : B
34. Celebrarea religioasa a casatoriei poate fi facuta :
a. Numai dupa incheierea casatoriei civile
b. Inainte de incheierea casatoriei civile
c. Cu 6 luni inainte de incheierea casatoriei civile
Raspuns : A
35. Conditiile de incheiere si cauzele de nulitate de casatorie se stabilesc :
a. De catre viitorii soti
b. De catre primarie
c. De codul civil
Rapsuns : C
36. Casatoria inceteaza :
a. Numai prin decesul unuia dintre soti
b. Numai prin declararea judecatoareasca a mortii unuia dintre soti
c. Prin a si b
Raspuns :C
37. Casatoria poate fi desfacuta prin :
a. Declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti
b. Deces
c. Divort
Raspuns : C
38. Copii din afara casatorie :
a. Nu sunt egali in fata legii cu cei din casatorie
b. Nu sunt egali in fata legii cu cei adoptati
c. Sunt egali cu cei din casatorie , precum si cu cei adoptati
Raspuns : C
39. In procedurile administrative sau judiciare care privesc ascultarea copilului, acest procedeu este
obligatoriu daca :
a. Copilul a implinit 18 ani
b. Copilul a implinit 10 ani
c. Copilul a implinit 16 ani
Raspuns : B
40. In procedurile administrative sau judiciare opiniile copilului ascultat :
a. Nu pot fi luate in considerare
b. Vor fi luate in considerare numai cu acordul parintilor

c. Vor fi luate in considerare in raport cu varsta si cu gradul de maturizare


Raspuns : C

41. Logodna :
a. Reprezinta o etapa premergatoare obligatorie inainte casatoriei
b. Confera acelasi statut ca si persoanelor casatorite
c. Este promisiunea reciproca de a incheia casatoria
Raspuns : C
42. Incheierea logodnei :
a. Este supusa formalitatilor privitoare la incheierea casatoriei
b. Nu este supusa niciunei formalitati ( art 266 alin 3)
c. Este supusa unor formalitati speciale
Raspuns : B
43. Incheierea logodnei poate fi dovedita :
a. Prin orice mijloc de proba ( art 266 alin 3)
b. Numai prin martori
c. Numai prin inscrisuri
Raspuns : A
44. In cazul ruperii logodnei sunt supuse restituirii :
a. Toate darurile pe care logodnicii le-au primit in considerarea logodnei
b. Toate darurile pe care logodnicii le-au primit pe durata logodnei in vederea casatoriei
c. Darurile pe care logodnicii le-au primit in considerarea logodnei sau pe durata acesteia, in vederea
casatoriei , cu exceptia darurilor obisnuite
Raspuns : C
45. Darurile de logodna se restituie:
a. In natura
b. In bani si in natura
c. In natura sau daca acest lucru nu este posibil , in masura imbogatirii ( art 268 alin 2)
Raspuns : C
46. Partea care rupe logodna in mod abuziv :
a. Poate fi obligata la despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate in vederea casatoriei ( art
269 alin 1)
b. Nu poate fi obligata la despagubiri
c. Poate fi obligata de la caz la caz
Raspuns : A
47. Dreptul la actiune in cazul restituirii darurilor si respectiv a raspunderii pentru ruperea logodnei se
prescrie :
a. In 6 luni de la ruperea logodnei
b. Intr-un an de la ruperea logodnei ( art 270)
c. In 3 ani de la ruperea logodnei
Raspuns : B

48. Casatoria se incheie :


a. Intre un barbat si o femeie
b. Intre 2 persoane de acelasi sex
c. Intre un barbat si o femeie prin consimtamantul personal si liber al acestora
Raspuns : C
49. Casatoria se poate incheia daca :
a. Viitorii soti au implinit 16 ani
b. Viitorii soti au implinit 18 ani
c. Viitorii soti au implinit 20 ani
Raspuns : B
50. Pentru motive temeinice minorul se poate casatori daca a implinit :
a. 14 ani
b. 15 ani
c. 16 ani , da in temeiul unui aviz medical ,cu incuviintarea parintilor/ tutorelui si autorizarea instantei
de tutela unde minorul isi are domiciliul
Raspuns : C
51. Incheierea unei noi casatorii de catre o persoana care este casatorita :
a. Este interzisa
b. Se poate incheia la un an de la incheierea primei casatorii
c. Se poate incheia cu o persoana dintr-o alta tara
Raspuns : A
52. Este interzisa casatoria intre :
a. Rudele in linie dreapta
b. Rudele in linie colaterala
c. Rudele in linie dreapta si intre rudele in linie colaterala pana la gradul al IV lea inclusiv
Raspuns : C
53. Alienatul si debilul mintal :
a. se poate casatori
b. se poate casatori in momentele de luciditate
c. ii este interzisa casatoria
Raspuns : C
54. Casatoria intre persoanele de acelasi sex incheiate in strainatate fie de cetateni romani, fie de cetateni
straini :
a. sunt recunoscute in Romania
b. Nu sunt recunoscute in Romania
c. Sunt recunoscute doar cele incheiate de cetateni straini
Raspuns : B
55. Comunicarea starii de sanatate cu ocazia casatoriei :
a. Constituie o conditie obligatorie ( art 278)
b. Constituie o conditie facultativa
c. Nu reprezinta o conditie
Raspuns : A

56. Casatoria se incheie :


a. Dupa 20 de zile de la afisarea declaratiei de casatorie
b. Dupa 30 de zile de la afisarea declaratiei de casatorie
c. Dupa 10 zile de la afisarea declaratiei de casatorie
Raspuns : C
57. Opozitia la casatorie poate fi facuta :
a. Parinti
b. Unul dintre viitorii soti
c. Orice persoana
Raspuns : C
58. Opozitia la casatorie se face:
a. Verbal
b. Telefonic
c. Numai in scris cu aratarea dovezilor
Raspuns : A

59. Martori la casatorie pot fi :


a. Numai parintii
b. Numai rudele
c. Rudele si afinii indiferent de grad cu oricare dintre soti
Raspuns : C
60. Persoanele care apartin minoritatilor nationale pot solicita celebrarea casatoriei :
a. In limba romana in mod obligatoriu
b. Intr-o limba straina de circulatie
c. In limba lor, cu conditia ca ofiterul de stare civila sa cunoasca acest lucru ( art 287 alin3)
Raspuns : C
61. Momentul incheierii casatoriei este :
a. Cand sotii si-au dat consimtamantul
b. Cand ofiterul de stare civila ii declara casatoriti
c. Cand ofiterul de stare civila ia consimtamantul sotilor si ii declara casatoriti
Raspuns : C
62. Actul de casatorie se semneaza de catre :
a. Soti si 2 martori
b. Soti si ofiterul de stare civila
c. Soti, 2 martori si ofiterul de stare civila
Raspuns : C
63. In legatura cu regimul matrimonial ales ofiterul de stare civila :
a. Face mentiunea pe actul de casatorie
b. Nu este trecut in actul de casatorie
c. Este trecut numai la solicitarea sotilor
Raspuns : A

64. Casatoria poate fi anulata la cererea sotului al carui consimtamant a fost viciat prin :
a. Eroare si dol
b. Eroare, dol, violenta
c. Violenta
Raspuns : B

65. Nulitatea casatoriei :


a. Are efecte in privinta copiilor
b. Copiii dobandesc situatia de copii din afara casatoriei
c. Nu are niciun efect asupra copiilor, care pastreaza situatia de copii din casatorie
Raspuns : C
66. Anularea casatoriei poate fi ceruta in :
a. 6 luni
b. 1 an
c. 3 ani
Raspuns : A
67. Intre soti regimul matrimonial :
a. Produce efecte din ziua incheierii logodnei
b. La 10 zile dupa incheierea casatoriei
c. Din ziua incheierii casatoriei
Raspuns : C
68. In timpul casatoriei regimul matrimonial :
a. Nu poate fi modificat
b. Poate fi modificat ( art 319 alin2)
c. Ramane neschimbat
Raspuns : B
69. Bunurile dobandite in timpul regimului comunitatii legale de oricare dintre soti, de la data dobandirii lor
devin:
a. Bunuri comune in devalmasia sotilor
b. Bunuri proprii ale fiecarui sot
c. Niciuna
Raspuns : A
70. Divortul poate avea loc la cererea unuia dintre soti dupa o separare in fapt care a durat :
a. Cel putin 30 de zile
b. Cel putin 2 ani ( art 373 lit c)
c. Cel putin 5 ani
Raspuns : B

71. Divortul prin acordul partilor poate fi pronuntat :


a. Daca durata casatoriei depaseste 1 an
b. Nu exista copii

c. Indiferent de natura casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati in casatoriei ( art
374 alin 1)
Raspuns : C
72. Divortul prin acordul sotilor :
a. Nu poate fi admis daca unul dintre soti este pus sub interdictie ( art 374 alin 2)
b. Poate fi admis chiar daca unul dintre soti este pus sub interdictie
c. Poate fi admis doar cu procura speciala
Raspuns : A
73. Ofiterul de stare civila ori notarul public de la locul casatoriei poate constata desfacerea casatoriei prin
acordul sotilor :
a. Daca sotii sunt de acord cu divortul si au copii minori
b. Daca sotii sunt de acord cu divortul , dar nu sunt de acord cu situatia copiilor
c. Daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii nascuti din casatorie
Raspuns : C
74. Copilul conceput si nascut inafara casatoriei :
a. Poate fi recunoscut de catre tatal sau
b. Poate fi recunoscut de catre tatal sau ,numai cu acordul mamei
c. Nu poate fi recunoscut de catre tatal sau
Raspuns : A
75. Daca tatal din afara casatoriei nu recunoaste copilul, paternitatea se poate stabili :
a. Prin contestatie
b. Prin hotarare judecatoreasca
c. Nu poate fi stabilita
Raspuns : B
76. Dreptul la actiune in stabilirea paternitatii :
a. Se prescrie in 6 luni
b. Se prescrie intr-un an
c. Nu se prescrie in timpul vietii copilului
Raspuns : C

77. Reproducerea umana asistata cu tert donator:


a. Determina legaturi de filiatie intre copil si donator
b. Determina legaturi de filiatie intre copil si donator , numai cu acordul mamei
c. Nu determina nicio legatura de filiatie
Raspuns : C
78. Daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului :
a. Paternitatea nu poate fi tagaduita
b. Paternitatea nu poate fi contestata
c. Paternitatea poate fi tagaduita
Raspuns : C
79. Dreptul la actiune instabilirea maternitatii este de :
a. 6 luni

b. 1 an
c. Imprescriptibil
Raspuns : C
80. O persoana care nu are capacitate deplina de exercitiu :
a. Poate adopta
b. Nu poate adopta
c. Poate adopta , cu acordul parintilor
Raspuns : B
81. Cand intretinerea este datorata de parinte , ea se stabileste in cuantum de :
a. 1/ 2 din venitul lunar net
b. 1/3 din venitul lunar net
c. Pana la 1/ 4 din venitul lunar net
Raspuns : C

S-ar putea să vă placă și