Sunteți pe pagina 1din 9

Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

Institutii de drept roman - anul I, sem. 2

Delictele private lezau: Interesele individului


Accesiunea ca mod de dobandire insemna : Absorbirea juridica a lucurului principal de catre
lucrul accesor

Caracterele comune ale servitutilor, in dreptul roman, erau : (precizati varianta incorecta)
Sunt drepturi de creanta

Caracterele posesiunii sunt : (precizati varianta incorecta) Nu se pierde prin pierderea lui animus sau
corpus

Caracterele proprietatii familiale erau : (precizati varianta incorecta) Avea un caracter de


discontinuitate

Caracteristicile detentiunii : (precizati varianta incorecta) Corpus nu este identic cu cel al posesiunii
Caracteristicile lui sacramentum in rem : Sentinta putea fi executata prin forta publica
Caracteristicile mancipatiunii fiduciare (mancipatio numo uno) erau : (precizati varianta
incorecta) A functionat si inainte de aparitia monedei in sens modern
Caracteristicile manicipatiunii : (precizati varianta incorecta) Mai tarziu, transmitea derptul de
proprietate asupra lucururilor nec mancipi

Caracteristicile posesiunii romane : (precizati varianta incorecta) Interdictul de precario nu


protejeaza posesiunea

Caracteristicile traditiunii erau : La orifine se transmitea asupra lucrurilor mancipi


Caracteristicile uzucapiunii romane erau : (precizati varianta incorecta) Termenele : 1 an
pentru lucruri imobile, 1 an pentru lucruri mobile

Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte consensuale: mandatum

do ut des

Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte nenumite:


Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte reale: gajul
Care dintre urmatoarele constituie elemente ale obligatiei: constrangerea

Unde liberi, unde legitimi, unde

Care dintre urmatoarele delicte sunt considerate delicte noi: dolus


Familia, pecunia, patrimonium, substantia

Care dintre urmatoarele delicte sunt considerate delicte vechi: furtum


Casus maior (forta majora) este: un eveniment caruia nimic nu i se poate opune

Categoriile de mostenitori pretorieni (bonorum possessio), erau :


agnati, unde vir et uxor

Categoriile de posesiune erau : (precizati varianta incorecta) Misio in possessionem


Conceptul roman de patrimoniu se exprima prin termenii :
Conditia traditiunii – in iusta causa – insemna : (precizati varianta incorecta) Un act juridic

Proprietatea trecea asupra unui

Nu exista

care preceda si explica sensul remiterii materiale

Conditiile uzucapiunii romane erau : Detentiunea lucrului, justul titlu cauza, buna credinta, lucrul sa
fie uzucapabil, termen

Contractele consensuale iau nastere: printr-un simplu acord de vointa


Contractul de comodat se formeaza: prin transmiterea detentiunii unui lucru in forma traditiunii
Culpa este: neglijenta sau neindemanarea manifestata de cineva printr-o actiune sau abstentiune
Delictul damnum iniuria datum (paguba cauzata pe nedrept): niciuna dintre variante

Depozitul necesar se formeaza: in imprejurari exceptionale (cutremure, inundatii)


Dobandirea proprietatii prin in iure cesio insemna : (precizati varianta incorecta) Magistratul
exercita jurisdictia contencioasa

Dobandirea proprietatii prin ocupatiune se realiza prin: Lucururile dusmanilor (res


hostilos) intrarea in proprietatea soldatilor care
luptau Dota este: animus donand
Efectele proprietatii pretoriene erau : (precizati varianta incorecta)
accipiens

Elementele posesiunii sunt : (precizati varianta incorecta) Actio in rem – actiune relativa la un lucru
Emfiteoza, in dreptul roman, era : (precizati varianta incorecta) Inalienabil si netransmisibil

Era element al mandatului: gratuitatea


Error in negotio era: eroarea asupra naturii actului juridic
Evolutia conceptului de mostenire al romani : (precizati varianta incorecta)
patrimoniu fara titular, la moartea titularului, trecea la mostenitori

Fideicomisul este: un act de ultima vointa


Formarea contractului de depozit presupune: transmiterea detentiunii unui lucru prin traditiune
Formarea proprietatii quiritare : (precizati varianta incorecta) Ager publicus s-a transformat in
latifundii care au fost preluate de colonii voluntari

Formele de proprietate in dreptul roman clasic erau : Proprietatea quiritara, pretoriana, provinciala
peregrina

Formele primitive de proprietate in dreptul roman : Proprietatea colectiva a gintii, familiala, quiritara

Formele solemne al mancipatiunii : (precizati varianta incorecta) Prezenta lucrului nu era


obligatorie

Functiile uzucapiunii romane erau : (precizati varianta incorecta) Exploatarea lucrurilor nec
mancipi conform destinatiei lor economice

Gajul era un act permis: atat cetatenilor cat si peregrinilor


In conctractele de vanzare-cumparare pretul trebuia sa fie: exprimat in bani, real, determinat sau
determinabil, echitabil
In dreptul roman clasic existau formele de proprietate : Pretoriana, peregrina, quiritara, provincial
Proprietatea unica – dominium

era un contract consensual intre doua sau mai multe persoane

era generatoare de obligatii

Veneau la mostenire in parti inegale

simpla manifestare de vointa

stapanirea unui lucru de catre mai multi proprietari

delictul de vatamare corporala

Ordine date de catre pretor partilor

Testamentul a fost valabil intocmit

In dreptul roman postclasic formele de proprietate erau :


In dreptul roman s-au cunoscut urmatoarele forme de testament : Per aes et libram, nuncupativ,
pretorian, militar in epoca clasic

In dreptul roman uzucapiunea insemna : Dobandirea proprietatii asupra lucrurilor mancipi prin indelungata folosinta

In dreptul roman, contractul de societate:

In dreptul roman, vanzarea:


In dreptul succesoral roman, gentiles, erau :
In dreptul succesoral roman, sui heredes, ca prima categorie, erau : Fiul emancipat, femeia
casatorita fara manus

In epoca clasica, actiunea in revendicare insemna : Paratul sa nu fie posesor

In vechiul drept roman, pentru ca un act sa produca efecte juridice:


era lipsita de valoare juridica

Indiviziunea reprezinta:

Iniuria este:
Instituirea moştenitorului trebuia sa fie facuta: . in termeni imperativi si solemni

Interdicta erau:
Legatul este: o dispozitie prin care testatorul dispune de anumite bunuri individual determinate
Materia succesiunii cuprinde: totalitatea normelor ce reglementează transmiterea patrimoniului
defunctului către moştenitorii săi

Metus (violenta) poate fi: fizica si morala


Modurile de dobandire a proprietatii conform dreptului civil erau : Uzucapiune, legea, in iure
cesio, manicipatiune, adiudiactio

Modurile de dobandire a proprietatii conform dreptului natural erau : Accesiune, ocupatine,


traditiune, specificatiune

Mostenirea ab intestat privea urmatoarele categorii de mostenitori : Heredes sui, gentiles,


adgnatus poximus

Mostenirea legala exita la romani cand :


Mostenirea prin reforma imparatului Iustinian : A inlocuit rudenia civila cu rudenia de sange ca unic
temei al mostenirii

Mostenitorii legali agnatus proximus, categoria a II-a, erau : Colateralii veneau la mostenire prin
reprezentanti

Mutuum era: contract de imprumut de consumatiune


Negotiorum gestio (gestiunea de afaceri) consta in : administrarea bunurilor unei persoane fara stirea
acesteia
Novatiunea este: inlocuirea unei vechi obligatii cu o obligatie noua

Atribuirea definitiva a obiectului litigios

Sacramentum in rem

Obligatiile coreale erau: obligatii solidare


Obligatiile naturale: nu sunt sanctionate printr-o actiune
Obligatiile quasicontractuale: izvorasc din quasicontracte
Pentru donatie este esential elementul de: animus donandi
Pretorul a reformat mostenirea legala, in sensul ca : A ocrotit rudele civile care nu aveau drepturi
succesorale

Prin dolus intelegem: mijloacele viclene prin care o parte determina pe cealalata sa faca un act juridic
Principala obligatie a cumparatorului, in contractul de vanzare cumpare, era: obligatia de a
plati pretul

Proprietatea pretoriana avea ca efecte : (precizati varianta incorecta) In caz de conflict


proprietatea quiritara avea castig de cauza

Proprietatea pretoriana, la inceput, se aplica : Intr-un singur caz – transmiterea proprietatii unui
res mancipi prin traditiune

Quasicontractele sunt: fapte licite


Repudierea mostenirii se putea face: printr-o simpla manifestare de vointa
Res corporales erau : Lucrurile ce puteau fi atinse cu mana
Res in patrimonio erau : (precizati varianta incorecta) Lucrurile pretioase: creante, bani
Romanii au cunoscut urmatoarele forme de mostenire : Legala (ab intestat), testamentara, deferita
contra testamentarului

Sacramentum in rem, in epoca veche, insemna :

Sanctiunea proprietatii, in epoca veche, era :


Servitutile in dreptul roman insemnau : In folosul proprietarului unui lucru mobil, se numea prediala
Servitutile personale in dreptul roman erau : Uzufructul, habitatio, usus, operae
Specificatiunea ca mod de dobandire, insemna : Confenctionarea unui lucuru dintr-un material
ce apartinea altuia

Substituirea vulgara era: o substituire obisnuita


Superficia, in dreptul roman, ca drept real, consta in : Dreptul persoanei de a folosi constructia ei, pe
terenul altuia, in schimbul unei sume (solarium)

Testamento factio pasiva, (capacitatea de a veni la succesiune), in dreptul roman, o


aveau: Incapabilii de drept si de fapt
Testamentul este: un act solemn
Uzufructul in dreptul roman insemna : (precizati varianta incorecta) A aparut in relatiile dintre
barbat si femeia casatorita cu manus

În dreptul roman rapina era: delictul de talharie


În dreptul roman, era sistem de transmitere a bunurilor pentru cauză de moarte: mostenirea
ab intestat

În materia succesiunilor, cretio era: un mod solemn de acceptare a mostenirii

S-ar putea să vă placă și