Sunteți pe pagina 1din 69

Drept constitutional – test grila

1. Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept?

A. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate


de stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman si
care se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si
libertatilor lui cu justitia sociala

B. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate


de stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman

C. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate


de stat, care se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale
omului si libertatilor lui cu justitia sociala

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 9 din Drept constitutional si institutii politice,
vol.I,

2. Care dintre urmatoarele sunt categorii de norme juridice care nu fac parte
din sistemul dreptului constitutional romanesc?

A. norme care stabilesc esenta, tipul si forma statului

B. norme care stabilesc bunele moravuri

C. intrarea in vigoare si modificarea Constitutiei

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 48 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

3. Precizati care dintre urmatoarele autoritati sau forte politice statale au


dreptul de a adopta o constitutie:
A.
Parlamentul

B.
Guvernul
C.
Adunarea(Puterea) Constituanta

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 95 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

4. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca nu reprezinta


garantii juridice ale suprematiei Constitutiei?

A. controlul general al aplicarii constitutiei

B. indatoririle fundamentale de a respecta constitutia si suprematia acesteia

C. deosebirile dintre constitutie si legi

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 112 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

5. Care dintre urmatoarele enunturi nu reprezinta un mod de pierdere a


cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:

A. retragerea cetateniei romane

B. aprobarea renuntarii la cetatenia romana

C. naturalizarea dobandita intr-o tara straina

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 301 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

6. Care dintre criteriile enumerate mai jos considerati ca sunt folosite in


literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor?

A. criteriul inscrierii in constitutie


B. criteriul raportului dintre dreptul intern si dreptul international

C. criteriul atemporal

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 120 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

7. In cadrul controlului posterior Curtea Constitutionala hotaraste asupra


exceptiilor de neconstitutionalitate. Ele sunt admisibile doar daca satisfac urmatoarele
cerinte imperative:

A. exceptiile privesc o lege, o ordonanta ori o dispozitie dintr-o lege sau ordonanta

B. legea, ordonanta sau prevederea legala nu este in vigoare

C. solutionarea cauzei nu depinde de legea, ordonanta sau prevederea legala

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 141 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

8. Care dintre elementele componente enumerate mai jos considerati ca fac


parte din conceptul de drepturi fundamentale?

A. drepturile fundamentale sunt drepturi subiective si sunt esentiale pentru demnitatea


omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor
omului

B. drepturile si libertatile fundamentale sunt drepturi obiective

C. drepturile fundamentale nu se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu


realitatile economice, sociale, politice si culturale din fiecare tara

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
9. Care este unul dintre elementele componente ale dreptului la viata:

A. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului

B. dreptul la viata face parte din categoria drepturilor social-politice

C. este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante
documente internationale si prin constitutie

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 217 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

10. Conceptul de libera circulatie cuprinde, in esenta, una dintre urmatoarele


competente:

A. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului

B. face parte din categoria drepturilor exclusiv politice

C. libera circulatie este expresia constitutionala a starii naturale umane, omul nascandu-
se liber

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 230 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

11. Dreptul la ocrotirea sanatatii este un drept fundamental cetatenesc


receptat in Constitutia Romaniei care are in continutul sau una din urmatoarele
componente:

A. este un drept complex, prin continutul sau asigurand cetateanului pastrarea si


dezvoltarea calitatilor sale fizice si mentale

B. dreptul persoanei la securitate sociala

C. face parte din categoria inviolabilitatilor

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 240 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

12. Reglementarile constitutionale privind familia sunt subsumate, in


literatura de 717e41h specialitate, dreptului la casatorie, cu urmatorul continut:

A. familia este elementul natural si fundamental al societatii

B. familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si


pe dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor

C. celebrarea casatoriei civile dupa celebrarea casatoriei religioase

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 253 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

13. Libertatea de exprimare permite subiectilor de drept sa participe la viata


sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile. Aceasta libertate este supusa
unor coordonate juridice si anume:

A. libertatea de exprimare se confunda cu libertatea constiintei

B. sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii, indemnul
la razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la
discriminare, la separatism sau la violenta publica.

C. pentru realizarea libertatii de exprimare statului ii revine obligatia sa asigure corecta


informare a cetatenilor, iar mijloacelor de informare in masa, publice sau private, le
revine sarcina de a asigura informarea corecta a opiniei publice

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 261 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

14. Dreptul de petitionare este un drept incadrat in categoria drepturilor


garantii, ce are in continutul sau urmatoarele componente:
A. poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii
legal constituite

B. petitiile pot fi adresate atat autoritatilor publice cat si persoanelor fizice

C. petitiile pot fi anonime

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 275 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

15. Unitatile administrativ teritoriale din Romania sunt:

A. judetul, orasul, comuna, statiunile balneo-climaterice

B. judetul, orasul, comuna, satele

C. judetul, orasul, comuna, satele, statiunile balneo-climaterice

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 327 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

16. Care dintre urmatoarele aspecte sunt avute in vedere de teoria clasica a
separatiei puterilor:

A. In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare a regulilor juridice
sau functia legislativa; de executare a acestor reguli sau functia executiva; de judecare a
litigiilor sau functia jurisdictionala

B. La inceput, teoria separatiei puterilor in stat nu interzicea ca cele trei functii sa fie
exercitate de acelasi organ

C. Independenta functiilor trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 338 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
17. In reglementarea constitutionala a statutului strainilor si apatrizilor in
Romania se au in vedere urmatoarele:

A. strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale,


inalienabile si imprescriptibile

B. in afara drepturilor naturale nu exista alte drepturi subiective pentru straini si apatrizi

C. numai protectia persoanelor si a averilor este ceea ce intereseaza, in fond, strainii si


apatrizii

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 290 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

18. Indatorirea de aparare a patriei are in continutul sau unul din urmatoarele
elemente componente:

A. cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 18 de ani pana la varsta de 30 de ani, cu


exceptia voluntarilor

B. este in egala masura si un drept al oricarui cetatean, o posibilitate pe care legea o


recunoaste

C. indatorirea de a satisface serviciul militar este obligatorie pentru barbati

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 281 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

19. Caracterele statului roman rezulta din dispozitiile constitutionale in


vigoare, acestea fiind:

A. statul roman este un stat de drept, democratic si social

B. Romania este un stat federal

C. Constitutia consacra principiul umanitatii

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 308 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

20. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor


sau altor acorduri internationale la sesizarea:

A. A cel putin 50 de senatori

B. Avocatului Poporului

C. A cel putin 25 de senatori

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

21. Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina


“Drept Constitutional”

A. drept constitutional si institutii politice

B. drept constitutional privat

C. drept constitutional international

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 44 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

22. In ce consta specificul normelor de drept constitutional?

A. sunt norme directe, nemijlocite

B. sunt norme principii

C. sunt normele care stabilesc directii economice

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 67 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

23. Care nu reprezinta unul din modurile de adoptare a Constitutiei, care


explica evolutia constitutiilor in ceea ce priveste forma si continutul lor?

A. Constitutia acordata

B. Constitutia guvernamentala

C. Constitutia Pact

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

24. Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie
nescrisa (cutumiara)?

A. Franta

B. Canada

C. Israel

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 75 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

25. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de catre
persoana care solicita acordarea cetateniei romane la cerere?

A. s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori, desi nu s-a nascut
pe teritoriul Romaniei domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic pe teritoriul
statului de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani in cazul in care este casatorit si
convietuieste cu un cetatean roman

B. cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei, limba romana si poseda notiuni


elementare de cultura si civilizatie romaneasca in suficienta masura pentru a se integra in
viata sociala
C. a implinit varsta de 14 ani

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

26. Controlul constitutionalitatii legilor este:

A. activitatea organizata a Parlamentului de adoptare a legilor

B. activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia

C. activitatea organelor statului de aplicare a Constitutiei

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 115 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

27. Ca urmare a revizuirii Constitutiei in 2003, Curtii Constitutionale i-au fost


atribuite prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre
autoritatile publice la cererea unora dintre subiectii enumerati mai jos:

A. Presedintele Romaniei

B. Ministrul Justitiei

C. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 136 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

28. Care dintre componentele enumerate mai jos considerati ca fac parte din
conceptul de indatoriri fundamentale?

A. indatoririle fundamentale nu sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si


conservarea societatii

B. indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale


C. indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor numai prin forta de
constrangere a statului.

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 280 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

29. Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica?

A. face parte din categoria drepturilor exclusiv politice

B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere


integritatii fizice a persoanei

C. nu este un drept ocrotit de Constitutie

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 218 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

30. Conceptul de inviolabilitate a domiciliului cuprinde, in principiu:

A. este un drept subsumat conceptului de drept la casatorie

B. domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea isi are locuinta statornica si
principala

C. avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiei, acestea se


dispune numai de catre judecator

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 236 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

31. Dreptul la munca, conceput ca un drept social-economic de traditie, are


urmatoarele elemente de continut:

A. dreptul la munca este un drept cu un continut complex ce poate fi ingradit


B. libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si libertatea alegerii
locului de munca fac parte explicit din sfera conceptului de drept la munca

C. durata zilei de lucru isi gaseste si ea reglementare, fiind in medie de cel mult 12 ore

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 242 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

32. Dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta include in continutul


sau urmatoarele elemente:

A. copiii si tinerii nu se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in


realizarea drepturilor lor

B. acestui drept ii corespund obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii, ajutoare
pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se stabilesc
prin lege

C. constitutia nu garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia


angajarii ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in
activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in pericol viata

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 255 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

33. Dreptul la informatie este un drept fundamental cu un continut complex si


dinamic care cuprinde urmatoarele elemente:

A. nu garanteaza accesul persoanei la orice informatie de interes public

B. mijloacele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure


informarea corecta a opiniei publice

C. garantand autonomia serviciilor publice de radio si TV, acestea nu trebuie sa


garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 266 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

34. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica este un drept incadrat


traditional in marea categorie a:

A. drepturilor garantii

B. inviolabilitati

C. drepturile social-economice si culturale

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 277 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

35. Monarhia, ca forma de guvernamant, a cunoscut una dintre urmatoarele


forme de exercitare:

A. monarhia guvernamentala

B. monarhia nelimitata

C. monarhia parlamentara dualista

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

36. Care dintre urmatoarele nu reprezinta o indatorire fundamentala


mentionata in Constitutia Romaniei?

A. fidelitatea fata de tara

B. respectarea Constitutiei si a legilor

C. libertatea de circulatie

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 293 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

37. Art 18 din Constitutia Romaniei reglementeaza dreptul la azil, cu


urmatorul continut:

A. azilul este prin excelenta un drept ce apartine atat cetatenilor romani cat si strainilor si
apatrizilor

B. azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de
drept comun

C. persoanele carora li se acorda azil in Romania se bucura de toate drepturile si au toate


obligatiile cetatenilor romani

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

38. Formulata simplu, contributii financiare, aceasta indatorire fundamentala


are un continut care cuprinde urmatoarele aspecte juridice:

A. reglementeaza indatorirea cetatenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuieli


publice

B. titularii acestei obligatii fundamentale sunt numai subiectele individuale de drept, care
sunt cetatenii, nu si subiectele colective de drept, persoanele juridice ce obtin venituri

C. textul constitutional nu face o aplicatie particulara a principiului egalitatii in materie


fiscala si care consta in asezarea justa a sarcinilor fiscale

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

39. Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au


putere numai pentru viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit
Constitutiei Romaniei
a.
hotararile
b.
incheierile

c.
deciziile

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

40. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii


regulamentelor Parlamentului la sesizarea:

A. Unui grup parlamentar

B. Unuia dintre parlamentarii independenti

C. Unui numar de cel putin 25 de deputati sau cel putin 25 de senatori

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

41. Care este unul din elementele componente subsumate conceptului de


drept constitutional?

A. consacra forma statului, organizarea si functionarea raporturilor dintre puterile


publice

B. proclama drepturile si libertatile fundamentale

C. este alcatuit din totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale
fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si executarii puterii in stat

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 43 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

42. Definirea regimului constitutional din punct de vedere material se face:


A. in functie de continutul sau

B. in functie de ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea administrativ


teritoriala a unui stat

C. in functie de continutul si valoarea relatiilor sociale reglementate

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 91 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

43. Trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de


drept romanesc impune unele dintre consecintele mentionate mai jos, ce trebuiesc
identificate:

A. supralegalitatea principiilor constitutionale

B. regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile


cuprinse in Constitutie

C. principiile cu caracter de generalitate cuprinse in Constitutie referitoare la proprietate,


organele executive si organele judecatoresti, fara a fi detaliate, sunt aplicabile dreptului
civil, dreptului comercial, organizarii judecatoresti

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 46 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

44. Care dintre urmatoarele principii nu reprezinta un principiu general care


sta la baza cetateniei romane?

A. cetatenia este in exclusivitate o chestiune de stat

B. cetatenia romana nu poate fi retrasa aceluia care a dobandit-o prin nastere

C. casatoria produce efecte juridice asupra cetateniei sotilor

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
45. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite pentru
aprobarea cererii de renuntare la cetatenia romana:

A. cetateanul roman care a facut cererea a implinit 14 ani

B. desi este o cerere individuala, produce efecte fata de sot si copii

C. nu este urmarit pentru debite fata de stat ori fata de persoane fizice sau juridice din
tara

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

46. Criteriul organului competent sa efectueze controlul constitutionalitatii


legilor determina urmatoarele forme de control:

A. controlul realizat printr-un organ politic

B. controlul exercitat pe cale de exceptie

C. controlul politico-jurisdictional

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 122 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

47. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care


Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu:
a.
legile

b.
tratatele internationale

c.
initiativele de revizuire a Constitutiei
ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

48. Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru
clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale?
a.
al obiectului de reglementare

b.
al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale

c.
al posibilitatilor de realizare a acestora

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

49. Continutul conceptului de drept la integritate psihica cuprinde


urmatoarele elemente componente:

A. face parte din categoria drepturilor garantii

B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere


integritatii psihice a persoanei

C. acest concept poate fi incalcat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 218 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
50. Conceptul de siguranta a persoanei presupune:

A. incadrarea acestuia in cadrul drepturilor exclusive politice

B. masurile represive trebuie sa fie proportionale cu situatia de fapt care a determinat


aplicarea lor

C. masurile represive trebuie sa asigure ocrotirea juridica necesara

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 217 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

51. Dreptul la protectie sociala pe care il au salariatii include cateva aspecte


enumerate in textul constitutional, dintre care:

A. interzicerea muncii fortate

B. regimul de munca al persoanelor handicapate, precum si instituirea unui salariu


minim brut pe tara

C. repaosul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale


sau deosebite

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 242 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

52. Protectia persoanelor cu handicap este un drept fundamental care are


urmatoarele elemente de continut:

A. securitatea si igiena muncii

B. statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor, de


prevenire si de tratament ale handicapurilor

C. face parte din categoria indatoririlor fundametale ale cetatenilor

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 256 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

53. Libertatea intrunirilor este o libertate cu caracter social politic care


cuprinde in continutul sau constitutional urmatoarele:

A. consta in posibilitatea oamenilor de a se intruni numai in reuniuni private pentru a-si


exprima gandurile, opiniile, credintele

B. libertatea intrunirilor presupune caracterul pasnic al al organizarii si desfasurarii


acestora precum si interzicerea folosirii armelor

C. intrunirile presupun participanti care au calitatea de membrii permanenti intre care


exista relatii permanente

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

54. Art 52 din Constitutia Romaniei nominalizeaza pretentiile pe care le poate


formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate
publica, acestea fiind:

A. recunoasterea dreptului sau interesului legitim

B. sa ceara raspunderea magistratilor

C. promulgarea actului

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 277 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

55. Republica, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele forme de


exercitare:

A. republica prezidentiala

B. republica semiprezidentiala

C. republica monarhista
ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 317 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

56. Care dintre trasaturile mentionate mai jos considerati ca sunt specifice
numai normelor de drept constitutional

A. normele de drept constitutional nu ar fi veritabile norme de drept deoarece din


structura lor logico-formala lipseste sanctiunea

B. toate prevederile constitutionale contin norme juridice cu conditia explicarii


particularitatilor structurii logico-formale a normei de drept constitutional

C. normele de drept constitutional pot fi doar norme cu aplicatie nemijlocita

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 68 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

57. Extradarea si expulzarea sunt doua masuri foarte grave care aduc atingere
unor libertati fundamentale. Constitutia Romaniei stabileste cele mai generale reguli in
acest domeniu cum ar fi:

A. cetateanul roman poate fi extradat sau expulzat din Romania

B. cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania


este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate

C. extradarea si expulzarea strainilor si apatrizilor se pot decide de Romania numai in


baza unei conventii internationale, fara indeplinirea conditiei de reciprocitate

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 209 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

58. Principiul exercitarii drepturilor si libertatilor include in continutul sau


constitutional unul dintre urmatoarele elemente:

A. indatorirea incumba numai cetatenilor romani, nu si strainilor sau apatrizilor


B. buna credinta, principiu traditional de drept civil, nu este considerata o regula
constitutionala obligatorie

C. dimensiunea sociala, de raportare a individului la societate a fost inclusa in cuprinsul


normei juridice prin referire la indatorirea de a nu incalca drepturile si libertatile celorlalti

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

59. Care dintre urmatoarele conditii este prevazuta de Constitutia Romaniei si


este obligatorie pentru numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a
Romaniei?

A. sa aiba pregatire juridica superioara

B. sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania

C. sa aiba o vechime de cel putin 10 ani in activitatea juridica sau in invatamantul


juridic superior

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

60. Potrivit Constitutiei Romaniei, Curtea Constitutionala hotaraste asupra


contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic, contestatii ce pot fi
formulate de:

A. Avocatul Poporului

B. Guvern

C. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
61. Identificati dintre izvoarele dreptului mentionate mai jos pe cele care sunt
izvoare formale ale dreptului constitutional roman

A. tratatele internationale

B. deciziile Curtii Constitutionale

C. hotararile Guvernului

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

62. Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul


conceptului de Constitutie

A. este o lege ordinara

B. Constitutia reglementeaza relatiile sociale fundamentale din toate domeniile vietii


economice, sociale, politice, culturale si juridice

C. Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru
instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 109 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

63. Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?

A. o trasatura a constitutiei

B. o categorie politica

C. o categorie juridica

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 110 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
64. Identificati o teorie referitoare la natura juridica a cetateniei:

A. teoria contractuala

B. teoria drepturilor naturale

C. teoria statutului juridic al persoanei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 285 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

65. Care din cauzele enumerate mai jos apreciati ca pot fi cauze ale aparitiei
controlului constitutionalitatii legilor?

A. cauzele aparitiei unor divergente intre puterea executive si puterea legislativa

B. unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale


unor constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa

C. controlul constitutionalitatii legilor se poate fundamenta pe teoria


constitutionalismului

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 119 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

66. Dupa criteriul temporal, controlul constitutionalitatii legilor se clasifica in:

A. control implicit

B. control prealabil

C. control pe cale de exceptie

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 122 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
67. Curtea Constitutionala emite decizii atunci cand:

A. se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor judecatoresti

B. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale

C. se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor Guvernului

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

68. In legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor fundamentale, in


literatura de specialitate s-au formulat mai multe teorii:

A. Teoria drepturilor naturale

B. Teoria drepturilor economice

C. Teoria drepturilor garantii

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

69. Conceptul de libertate individuala cuprinde unul din urmatoarele


elemente:

A. textul constitutional priveste libertatea de circulatie a persoanei

B. libertatea constiintei

C. dreptul persoanei de a nu fi tinuta in sclavie si in alte forme de servitute

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 222 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

70. Identificati derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului:


A. situatii de calamitati naturale

B. declararea starii de urgenta

C. prevenirea raspandirii unei epidemii

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 236 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

71. Dreptul la greva include in continutul sau constitutional urmatorul


element component:

A. este un drept garantie ce apartine numai salariatilor

B. salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice,


sociale

C. beneficiaza de regimul juridic al grevelor diverse manifestari organizate de persoane


care nu au calitatea de salariati daca aceste manifestari se autointituleaza miscari greviste

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 247 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

72. Libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, are un continut complex,


ea incorporand mai multe aspecte, mai multe libertati:

A. libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in


particular sau in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare, de a impartasi
sau nu o credinta religioasa

B. este un drept exclusiv politic

C. garantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre femei si barbati

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 258 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
73. Precizati care una dintre regulile prevazute de textul constitutional in
legatura cu intrunirile:

A. intrunirile pot fi numai private

B. libertatea intrunirilor

C. caracterul pasnic al intrunirilor, fara interzicerea la intruniri a armelor

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

74. Formulat simplu, prin art 53 din Constitutie, principiul restrangerii


exercitarii unor drepturi sau al unor libertati, are totusi un continut complex, plin de
semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam:

A. restrangerea se poate infaptui oricum, chiar daca nu se impune

B. legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori sociale
si umane care, prin functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive

C. masura luata este aceeasi, indiferent de cauza care a determinat-o

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 216 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

75. Una din formele structurii de stat este:

A. statul absolutist

B. statul unional

C. statul federativ

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 318 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
76. Principiul universalitatii, consacrat de Constitutia Romaniei, cuprinde in
principal:

A. drepturile si libertatile sunt universale si divizibile

B. universalitatea se refera numai la titularii acestor drepturi si libertati, nu si la sfera


propriu-zisa a drepturilor si libertatilor

C. universalitatea, asa cum este prevazuta de art 15 din Constitutie, priveste drepturile,
libertatile si indatoririle, fara deosebire de faptul reglementarii lor chiar prin textul
constitutiei sau prin alte legi

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

77. Constitutia Romaniei stabileste un principiu de incontestabila actualitate,


si anume prioritatea reglementarilor internationale, cu urmatorul continut:

A. interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac in concordanta cu


prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte

B. de la regula prioritatii reglementarilor internationale nu exista nicio exceptie

C. in cazul in care un tratat este contrar unei dispozitii constitutionale, ratificarea lui
poate avea loc numai dupa revizuirea constitutiei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 213 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

78. Libertatea economica are in continutul sau urmatoarele elemente


componente:

A. libertatea economica a fost introdusa in cadrul drepturilor si libertatilor fundamentale


dupa revizuirea Constitutiei in 2003

B. garantarea, in conditiile legii, al liberului acces al persoanei la o activitate economica,


libera intiativa si exercitarea acestora

C. libertatea economica mai este cunoscuta in literatura de specialitate ca dreptul


persoanei la libera initiativa
ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 211 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

79. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate:

A. legile

B. hotararile judecatoresti

C. actele administrative ale Guvernului

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

80. Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie,


fiind prevazuta de art 1 alin 5 din Constitutie pentru ca:

A. Este un principiu fundamental

B. Este un drept fundamental al cetatenilor

C. Disciplineaza comportamentul uman

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

81. Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de


reglementare al dreptului constitutional?

A. relatiile sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept

B. relatiile specifice de drept constitutional

C. relatiile specifice altor ramuri de drept

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 57 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

82. Precizati care dintre criteriile mentionate mai jos sunt folosite in literatura
juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional

A. criteriul obiectului de reglementare

B. criteriul continutului normativ

C. criteriul structurii logico-formale

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 53 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

83. Cei care au adoptat constitutia scrisa au avut in vedere sa-i asigure
acesteia o anumita stabilitate in timp, imprimandu-i o anumita rigiditate. Care dintre
urmatoarele metode de rigidizare a fost folosita?

A. interdictia absoluta de modicare a constitutiei

B. interdictia de modificare a constitutiei pana la urmatoarele alegeri parlamentare

C. folosirea unor proceduri extrem de simple de modificare a constitutiei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 102 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

84. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezinta


consecinte juridice ale suprematiei constitutiei?

A. consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea


Constitutiei

B. indatorirea fundamentala de a respecta Constitutia

C. existenta unor neconformitati intre unele ramuri ale dreptului cu constitutia


ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 112 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

85. Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii


legilor?

A. acte normative cu forta juridica egala cu a legii

B. actele administrative

C. actele organelor judecatoresti

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

86. Controlul realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare


procedura controlului constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:

A. controlul constitutionalitatii legilor se poate declansa de catre un numar restrans de


organe ale statului

B. controlul realizat dupa modelul american

C. controlul realizat dupa modelul european

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

87. Un argument contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii este:

A. judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in cazuri de


incalcare a legii

B. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia


o autoritate politica
C. este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 118 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

88. Care dintre principiile enumerate mai jos considerati ca nu fac parte din
categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor
fundamentale:

A. universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale

B. egalitatea in drepturi a cetatenilor

C. functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de cetatenii romani, straini si apatrizi

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

89. Constitutia Romaniei stabileste conditiile in care se pot realiza retineri si


arestari. In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari?

A. retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu procedura
prevazute de lege

B. retinerea poate depasi 24 de ore

C. arestarea preventiva se dispune de procuror si numai in cursul procesului penal

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 222 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

90. Dreptul la invatatura este un drept social-cultural, in continutul sau


remarcandu-se o multitudine de elemente componente dintre care mentionam:

A. din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia

B. invatamantul de stat nu este gratuit


C. statul nu asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui
cult

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 237 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

91. Dreptul de proprietate este un drept fundamental de traditie, acesta


incluzand in continutul sau constitutional urmatoarele componente:

A. garanteaza dreptul de proprietate, nu si creantele asupra statului

B. ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar

C. constitutia nu contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea


subsolului unei proprietati imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot
atatea garantii ale dreptului de proprietate privata

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 249 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

92. In formularea conceptului juridic de libertate a constiintei, in literatura de


specialitate s-au formulat mai multe teorii si conceptii, si anume:

A. libertatea constiintei este o inviolabilitate

B. libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite

C. cultele sunt autonome fata de stat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 258 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

93. Dreptul de asociere are una dintre urmatoarele trasaturi:

A. este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de


libertatea constiintei si libertatea de exprimare
B. asociatiile stabilite de constitutie sunt asociatii de drept public cat si asociatii de drept
privat

C. dreptul de asociere este un drept absolut, de aceea constitutia nu stabileste nici o


limita privind scopurile, activitatea membrilor si caracterul asociatiilor

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 271 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

94. Identificati trasaturile generale ale puterii organizate statal:

A. puterea de stat nu este o putere de constrangere

B. puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata

C. caracterul cultural al puterii

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 331 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

95. Evolutia formei de guvernamant a Romaniei a fost urmatoarea:


a.
domn, presedinte, rege

b.
domn, rege, presedinte

c.
presedinte, rege, domn

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 313 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
96. Constitutia Romaniei consacra un principiu de drept de incontestabila
traditie, actualitate si justitie, si anume neretroactivitatea legii, ce se caracterizeaza prin
urmatoarele:

A. neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile de


drept, fara exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit

B. o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice atat pentru viitor,
cat si cu un an in trecut

C. un subiect de drept poate sa raspunda pentru o conduita pe care a avut-o anterior


intrarii in vigoare a unei legi care reglementeaza aceasta conduita

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 201 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

97. Prin generalitatea formularii sale, art 21 din Constitutie permite oricarei
persoane accesul la justitie. Acest principiu include, in continutul sau, urmatoarele
elemente:

A. numai cetatenii romani se poate adresa justitiei

B. accesul liber la justitie se poate realiza numai pe calea actiunii directe

C. garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 215 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

98. Formulat simplu, prin « nivel de trai » Constitutia consacra un drept


fundamental cetatenesc, cu un continut complex, ce cuprinde urmatoarele aspecte
juridice:

A. statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura


sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent

B. institutionalizarea dreptului la casatorie, ca o dimensiune moderna a masurilor


necesare pentru asigurarea unui trai decent

C. statul nu este obligat sa ocroteasca dreptul la asigurari sociale


ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 251 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

99. Identificati atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la


controlul constitutionalitatii unor acte normative:

A. se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora

B. se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor Guvernului

C. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui


Romaniei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

100. Identificati unul din efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale
potrivit Constitutiei Romaniei si Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii
Constitutionale:

A. dispozitiile din legile, ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente,


constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la
publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial, daca in acest interval
Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu
dispozitiile Constitutiei.

B. In cazurile de neconstitutionalitate care privesc legile, inainte de promulgarea


acestora, sau a regulamentelor Parlamentului, legea sau regulamentul se trimit spre
reexaminare Parlamentului. Daca legea este adoptata in aceeasi forma cu o majoritate de
cel putin 2/3 din numarul membrilor fiecarei camere, obiectia de neconstitutionalitate este
inlaturata iar promulgarea devine obligatorie

C. in cazul tratatele sau acordurilor internationale a caror constitutionalitate a fost


constatata de Curtea Constitutionala, acestea mai pot fi contestate pe calea unei exceptii
de neconstitutionalitate

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

101. Care dintre urmatoarele entitati nu este subiect al raporturilor de drept


constitutional?

A. poporul

B. organizatiile internationale neguvernamentale

C. partidele si formatiunile politice

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 65 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

102. Definirea regimului constitutional in sens formal presupune:

A. exteriorizarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea


unui stat

B. o anumita modalitate de consacrare a normelor de drept constitutional edictate de o


anumita autoritate statala, conform unei proceduri speciale

C. corespunde statelor moderne care sunt guvernate pe baza constitutiilor nescrise

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 91 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

103. Care dintre aspectele enumerate mai jos considerati ca este necesar sa fie
cercetate pentru a stabili locul dreptului constitutional in sistemul de drept?

A. supralegalitatea Constitutiei

B. importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional

C. valorile supreme garantate de Constitutie

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 48 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

104. Care dintre urmatoarele componente fac parte din conceptul de cetatenie?

A. este o calitate a persoanelor fizice si juridice

B. confera persoanelor fizice si juridice posibilitatea de a fi titularii tuturor drepturilor si


indatoririlor prevazute de Constitutie si de legile romane

C. dovedeste apartenenta la statul roman

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 291 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

105. Identificati unul dintre modurile de dobandire a cetateniei romane sub


regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:

A. dobandirea cetateniei romane se poate realiza in conformitate cu doua mari principii:


jus sangvinis si jus loci

B. prin stabilirea domiciliului in Romania

C. prin repatriere

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 293 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

106. Identificati principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor:

A. garanteaza respectarea legilor

B. garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat

C. accelereaza constitutionalizarea dreptului in domeniul drepturilor si libertatilor


fundamentale

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

107. Controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor se exercita


numai la sesizarea unor anumit subiecti prevazuti deConstitutie:

A. Un senator

B. Avocatul Poporului

C. Un deputat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

108. Un argument in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii


legilor este:

A. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia


o autoritate politica

B. Judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in limitele
competentei sale

C. este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 127 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

109. Inviolabilitatile cuprind acele drepturi si libertati care prin continutul lor
garanteaza:

A. viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei

B. dreptul la invatatura

C. libertatea constiintei

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

110. Dreptul la aparare cuprinde urmatoarele elemente:

A. este un drept exclusiv politic

B. imposibilitatea folosirii unui avocat

C. autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru apararea


persoanei, daca acesta nu-si alege un avocat, in conditiile expres prevazute de lege

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 229 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

111. Accesul la cultura este un drept fundamental nou care are in continutul
sau urmatoarele componente:

A. este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg

B. pune accentul pe posibilitatea persoanei de a se deplasa oriunde in lume si astfel de a


accede la valorile culturii nationale si universale

C. accesul la cultura nu este garantat de catre stat

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 238 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

112. Vazuta in complexitatea continutului sau juridic, libertatea de exprimare


este una dintre cele mai vechi libertati cetatenesti, care cuprinde urmatoarele elemente:

A. pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel

B. libertatea de exprimare se realizeaza prin libertatea de circulatie

C. parintii au dreptul de a asigura educatia copiilor minori potrivit propriilor convingeri


pentru care sunt raspunzatori
ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 262 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

113. Formulat simplu, prin articolul 28 din Constitutie, secretul corespondentei are
totusi un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care
mentionam:

A. sfera subiectelor de drept fata de care este ocrotita corespondenta cuprinde numai
autoritatile publice, nu si persoanele fizice

B. nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o corespondenta


ce nu-i este adresata si nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau
sa divulge continutul unei convorbiri telefonice de care a luat cunostinta intamplator

C. dreptul magistratilor de a obtine, retine, citi si folosi in proces corespondenta in orice


situatie

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 274 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

114. Asociatiile de state cuprind:

A. federatia de stat

B. uniunea fictiva

C. confederatia de state

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

115. Precizati prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica

A. puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice

B. trasaturile statului se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice

C. puterea de stat este forma de organizare a puterii poporului


ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 333 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

116. Egalitatea in drepturi este principiul constitutional care cuprinde, in


esenta, sa unul dintre urmatoarele componente:

A. principiul conform caruia legea este facuta pentru a fi incalcata

B. egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica,


limba, avere, origine sociala

C. egalitatea in drepturi a cetatenilor de religie ortodoxa, care este religia de stat in


Romania

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 203 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

117. Fidelitatea fata de tara are in continutul sau juridic:

A. fidelitatea fata de tara este un drept al tuturor cetatenilor romani

B. aceasta indatorire apartine tuturor cetatenilor romani

C. fidelitatea functionarilor publici fata de tara nu este obligatorie

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 281 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

118. Dreptul la un mediu sanatos are in continutul sau urmatoarele elemente


componente:

A. face parte din categoria drepturilor naturale

B. statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si


echilibrat ecologic
C. statul nu asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 200 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

119. Identificati atributiile Curtii Constitutionale altele decat cele privind


controlul constitutionalitatii unor acte normative:

A. vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de


confirmare a rezultatelor sufragiului

B. emite decizii pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei

C. da avize consultative referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si


desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 138 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

120. Deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei


Constitutiei, constau in:

A. Pozitia subordonata a Constitutiei in raport cu legea

B. Deosebiri politice

C. Deosebiri de putere juridica.

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

121. In Europa primele legiuiri consemnate documentar sunt:

A. Legile lui Lycurg

B. Legile lui Manu


C. Codul lui Hamurabi

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 23 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

122. Dreptul public cuprinde:

A. dreptul constitutional

B. dreptul international privat

C. dreptul civil

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

123. Constitutia conventie se defineste ca:

A. rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de conventie

B. un contract intre rege si popor

C. o Constitutie adoptata de catre monarh ca stapan absolut care-si exercita puterea

ANS : A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 99 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

124. Potrivit « Statutului lui Cuza », puterea legiuitoare este exercitata :

A. numai de catre domnitor ca si cap al statului

B. colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari :Adunarea Ponderatoare si Adunarea


Electiva

C. de catre rege, care sanctioneaza si promulga legile


ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

125. Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra?

A. 1950

B. 1952

C. 1948

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 168 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

126. Comisia de redactare a proiectului Constitutiei romane din 1991 a cuprins:

A. 12 deputati, 11 senatori si 5 experti

B. 12 deputati si 11 senatori

C. 12 deputati, 11 senatori si un expert

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 179 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

127. Ca forma de guvernamant, monarhia se caracterizeaza prin:

A. seful statului este un monarh absolut sau nu, ereditar sau desemnat dupa proceduri
specifice

B. acea forma de guvernamant in care cetatenii se guverneza singuri desemnandu-si


presedintele sau alegand un sef de stat denumit presedinte

C. seful statului este domnul care exercita puterile impreuna cu Adunarea ponderatrica
si Adunarea electiva

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

128. Confederatia de state se defineste ca:

A. o asociatie de state independente determinate de considerente economice si politice,


atat de ordin intern si extern care nu da nastere unui stat nou

B. o asociatie de 2 sau mai multe state independente care au comun doar seful statului

C. o asociatie de state in care, pe langa seful statului exista si alte organe de stat
comune

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 321 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

129. Suveranitatea de stat este o trasatura a puterii statale definita ca:

A. suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernatorilor


ca vointa de stat

B. putere organizata sub forma unui aparat, mecanism, autoritati

C. ratiunea de a fi a puterii organizate statal

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 334 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

130. Judetul este:

A. unitatea administrativ-teritoriala de baza care cuprinde populatia rurala unita prin


comunitate prin interese si traditii

B. unitate administrativ teritoriala de baza in cadrul organizarii administrative a


teritoriului

C. unitatea administrativ teritoriala care joaca rolul de veriga intermediara in cadrul


organizarii administrative a teritoriului
ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 327 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

131. Aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane se face prin:

A. hotarare a guvernului care apreciaza in acest sens propunerile ministrului de justitie


si care se publica in Monitorul Oficial

B. hotarare a Curtii Supreme de Justitie

C. decizia Curtii Constitutionale care nu poate fi contestata de nici o autoritate publica

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 299 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

132. Cine a definit dreptul ca fiind „Arta binelui si a educatiei”

A. romanii

B. scoala istorica germana

C. filosofii si istoricii greci

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 21 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

133. Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ:

A. Constitutia de la 1866

B. Constitutia de la 1923

C. Statutul lui Cuza

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 153 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

134. Potrivit Constitutiei de la 1965, unul din organele judecatoresti era:

A. Tribunalul Suprem

B. Inalta Curte de Casatie si Justitie

C. Curtea de Apel

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

135. Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991:

A. 2001

B. 2003

C. 2002

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 181 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

136. Care este organul competent sa inregistreze partidele politice in Romania:

A. Tribunalul Municipiului Bucuresti

B. Inalta Curte de Justitie si Casatie

C. O comisie special intocmita in acest sens

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
137. Potrivit Constitutiei de la 1965, unul din organele puterii de stat era:

A. Marea Adunare Nationala

B. Parlamentul

C. Ministrul Justitiei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

138. Potrivit Constitutiei de la 1965 unul din organele procuraturii era:

A. Parchetul general

B. Procuraturile militare

C. Procuraturile speciale

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

139. Una dintre formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la invatatura,
stipulat in Articolul 32 din Constitutie este:

A. invatamant general si obligatoriu

B. invatamant la distanta

C. invatamant cu frecventa redusa

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 239 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

140. Care dintre urmatoarele decrete interzice constituirea de partide fasciste:


A. Decretul lege Nr.8/1989

B. Decretul lege Nr. 81/1990

C. Decretul lege Nr. 2/1989

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 176 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

141. Care dintre urmatoarele decrete a schimbat denumirea de militie in cea de


politie:

A. Decretul lege Nr.8/1989

B. Decretul lege Nr.81/1990

C. Decretul lege Nr. 2/1989

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 175 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

142. Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1923:

A. Partidul Taranesc

B. Partidul Liberal

C. Partidul Social

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 152 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

143. Prin normele constitutionale se instituie ordinea constitutionala care vizeaza:

A. Organizatiile neguvernamentale culturale

B. societatile comerciale private


C. structura statului, relatiile dintre organele statului

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 68 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

144. Constitutia, in ceea ce priveste izvoarele dreptului constitutional:

A. este cel mai vechi izvor de drept

B. este principalul izvor al dreptului constitutional

C. Constitutia nu este izvor de drept constitutional

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 54 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

145. In ceea ce priveste abrogarea Constitutiei:

A. ea este stipulata in textul Constitutiei

B. nu este stipulata in textul Constitutiei

C. Constitutia nu poate fi abrogata

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 108 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

146. Constitutia in Romania:

A. a aparut mult mai devreme decat Constitutiile din tarile Europei de Vest

B. a aparut in acelasi timp cu Constitutiile din tarile Europei de Vest

C. aparitia ei a fost determinata de aceleasi cauze care au determinat aparitia ei in


restul lumii
ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 144 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

147. Referitor la existenta proprietatii particulare, Constitutia din 1948:

A. o recunoaste, dar nu o garanteaza

B. nu are stipulatii in acest sens

C. acorda o protectie speciala proprietatii agonisite prin munca si economisire

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 165 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

148.Este considerat un drept exclusiv politic:


dreptul de a alege
dreptul la informatie
dreptul la asociere

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

149.Cetatenia romana nu se poate dobandi prin:

A.nastere

B.repatriere

C.casatorie cu un cetatean roman

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
150.In sistemul nostrum constitutional avocatul poporului are una dintre urmatoerele
atributii:

A. are dreptul sa efectueze anchete proprii

B. emite hotarari cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal

C. emite decizii care sunt supuse controlului judecatoresc

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

151.In Romania o persoana poate vota daca:

A.este cetatean roman

B.are varsta de 14 ani impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv

C.nu este in deplinatatea facultatilor mintale

ANS:A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

152.Potrivit legislatiei Romaniei pot fi membrii ai Guvernului numai persoanele care:

A. fac parte dintr-un partid politic

B. au suferit comdamnari penale si se gasesc in cazurile de incompatibilitate

C. se bucura de exercitiul drepturilor electorale

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

153.Conform Constitutiei Romaniei in vigoare Presedintele are una din urmatoarele


atributii:
A.atributii privind controlul constitutionalitatii legilor

B.atributii in domeniul politicii externe

C.atributii in domeniul conducerii ministerelor

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

154. Care dintre urmatoarele este o trasatura a drepturilor subiective ?

A. drepturile subiective sunt prerogative abstracte

B. in privinta continutului lor, drepturile subiective nu sunt limitate de lege

C. drepturile subiective sunt prerogativele recunoscute unei persoane fizice sau juridice

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 11 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

155. Care dintre urmatoarele ramuri de drept face parte din dreptul privat?

A. dreptul administrativ

B. dreptul financiar

C. dreptul comercial

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

156. Care este considerata a fi prima Constitutie a Romaniei?

A. Constitutia Romaniei din 29 iunie 1866

B. Statutul lui Cuza si legea electorala


C. Constitutia Romaniei din 29 martie 1923

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

157. Cui apartinea puterea executiva conform Constitutiei din 1923?

A. regelui

B. guvernului

C. Reprezentantei Nationale

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 153 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

158. Cine avea drept de initiativa legislative conform Constitutiei din 1938?

A. Reprezentanta Nationala

B. poporul

C. regele

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 155 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

159. Care este perioada unui mandat al Presedintelui Romaniei conform Constitutiei
Romaniei din 1991, revizuita in 2003?

A. 5 ani

B. 8 ani

C. 4 ani

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 183 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

160. De catre cine era exercitata puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din
1866?

A. rege

B. Reprezentanta Nationala

C. colectiv, de catre rege si Reprezentanta Nationala

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 150 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

161. Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria inviolabilitatilor?

A. dreptul la aparare

B. dreptul de a alege si de a fi ales

C. dreptul la greva

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

162. Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor exclusiv
politice?

A. dreptul la viata

B. dreptul de a alege si de a fi ales

C. dreptul la munca si protectie sociala

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

163. Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor garantii?

A. dreptul la invatatura

B. dreptul de petitionare

C. dreptul la casatorie

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

164. Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor si libertatilor
social-politice?

A. libertatea de circulatie

B. libertatea de exprimare

C. dreptul la proprietate

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

165. Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor si libertatilor
social-economice si culturale?

A. dreptul la invatatura

B. dreptul de a alege si de a fi ales

C. libertatea intrunirilor

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
166. Care este forma de guvernamant actuala a Romaniei conform Constitutiei din
2003?

A. monarhia

B. republica

C. voievodat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

167. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip
republica prezidentiala?

A. cetatenii statului

B. parlament

C. Adunarea Constituanta

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

168. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip
republica parlamentara?

A. cetatenii statului

B. parlament

C. guvern

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,
169. Care dintre urmatoarele trasaturi nu face parte din trasaturile generale ale puterii
de stat?

A. putere sociala

B. putere culturala

C. putere de constrangere

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 332 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

170. Care dintre urmatoarele este izvor al dreptului constitutional?

A. Codul Muncii

B. Codul Civil

C. Legea nr. 21/1991 privind cetatenia romana

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

171. Prin ce s-a caracterizat, in istoria Romaniei, perioada dintre 1945-1989?

A. guvernarea de catre un singur partid

B. incurajarea adevaratelor valori stiintifice si culturale

C. garantarea si ocrotirea proprietatii private

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 156 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

172. Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in istoria universala?


A. Constitutia belgiana

B. Constitutia Franceza

C. Constitutia americana

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 94 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

173. Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in Europa?

A. Constitutia belgiana

B. Constitutia franceza

C. Constitutia norvegiana

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

174. Cine poate initia revizuirea Constitutiei, conform Constitutiei actuale a


Romaniei?

A. cel putin 100. 000 de cetateni cu drept de vot

B. Primul Ministru, la propunerea Parlamentului

C. Presedintele, la propunerea Guvernului

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

175. Care dintre urmatoarele state are Constitutie scrisa?

A. Anglia

B. noua Zeelanda
C. S.U.A.

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 94 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

176. La cererea cui Curtea Constitutionala poate sa solutioneze un conflict de natura


constitutionala dintre autoritati publice, in calitate de mediator?

A. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului

B. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie

C. Ministrul Justitiei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 143 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

177. Conform Constitutie actuale, Romania este?

A. un stat unitar

B. un stat federal

C. o asociatie de state

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 317 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

178. Care este caracteristica principala a Uniunii reale de state?

A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful
statului

B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful
statului, exista si alte organe de stat comune
C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism
comun, denumit dieta sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

179. Care este caracteristica principala a Uniunii personale de state?

A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful
statului

B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful
statului, exista si alte organe de stat comune

C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism
comun, denumit dieta sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

180. Care este caracteristica principala a Confederatiei de state?

A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful
statului

B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful
statului, exista si alte organe de stat comune

C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism
comun, denumit dieta sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

181. Care este structura Parlamentului federal intr-un stat federal?

A. bicamerala
B. unicamerala

C. tricamerala

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 318 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

182. Din cate titluri si articole este structurata Constitutia actuala a Romaniei, din
punct de vedere juridic?

A. sapte titluri si 152 de articole

B. opt titluri si 156 de articole

C. noua titluri si 176 de articole

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 181 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

183. Care este o modificare adusa de Statutul lui Cuza fata de Conventia de la Paris?

A. Parlamentul bicameral

B. Guvernul bicefal

C. separatia puterilor in stat

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

184. Cand prevede Constitutia actuala a Romaniei interzicerea revizuirii Constitutiei,


in art. 152?

A. in timp de pace

B. pe durata starii de urgenta


C. in timpul alegerilor parlamentare

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 104 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

185. Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea intrunirilor?

A. 29

B. 49

C. 39

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

186. Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea constiintei?

A. 29

B. 49

C. 39

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

187. Care este articolul din Constitutie care face referire la dreptul la viata?

A. 32

B. 22

C. 42

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

188. In functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si


drepturi colective, care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie in categoria
drepturilor individuale?

A. egalitatea intre sexe

B. dreptul de asociere

C. libertatea constiintei

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

189. In functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si


drepturi colective, care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie in categoria
drepturilor colective?

A. egalitatea intre sexe

B. dreptul de proprietate

C. libertatea constiintei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

190. In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip monarhie
parlamentara contemporana?

A. Romania

B. Franta

C. Belgia

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

191. In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip republica
parlamentara?

A. Romania

B. Germania

C. Belgia

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

192. In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip republica
prezidentiala?

A. Olanda

B. Franta

C. Finlanda

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 313 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

193. Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1866?

A. numai regelui

B. poporului

C. regelui si Parlamentului

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

194. Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1923?

A. numai regelui

B. poporului

C. regelui si Parlamentului

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

195. Tratatele internationale ratificate de catre Parlamentul Romaniei :

A. nu incumba obligatia statului de a le respecta intocmai

B. fac parte din dreptul intern

C. nu fac parte din dreptul intern

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 56 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

196. Care sunt Regulamentele Parlamentului?

A. Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului si Regulamentul


sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

B. Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului

C. Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,
197. Ordonantele Guvernului se emit in baza:

A. art. 14 din Constitutia Romaniei

B. art. 124 din Constitutia Romaniei

C. art. 114 din Constitutia Romaniei

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii


politice, vol.I,

198. Constitutia Romaniei este :

A. scrisa

B. nescrisa

C. mixta

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 145 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

199. In art. 61 din Constitutia actuala a Romaniei se precizeaza ca unica autoritate


legiuitoare a tarii este :

A. Guvernul

B. Presedintele

C. Parlamentul

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 341 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,

200. Cui apartine puterea (suveranitatea) politica, lucru exprimat explicit de


Constitutia actuala a Romaniei?
A. Parlamentului

B. Presedintelui

C. poporului

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 332 din Drept constitutional si institutii
politice, vol.I,