Sunteți pe pagina 1din 28

c

drept civil, an 1, partea generala 2008-2009


MULTIPLE CHOICE
÷ 
  
      
    

  
  
 
   

    
  

 
 
  
 

 
    

    

 

  
 
  ! 
  
 
 
 

   " 
   
#
$ " 
  c c c
 c  ccc 

     
 
  " 
  

       

% 
   
     
  
 
      
  
 


&  
   
 
   
  '  
 
 
 
#
(  
  
    
 
" 
   
 
 
 
" 
 
  
    
  '  ) 
      
    
        
 
    
!
 
" ! 
  
    * 
 
#
+ 
   
      
   
  

  
  
   
  
#
÷,  
  
    
   
    " 
  

÷÷   
   
       "  
      " 
   
    

÷     
    
    
   *  

÷         
  
    
  !  
 !
     
  
   
  
    
  

÷$    

 

        
     ! !
  ! !  
#
÷%   

 
 
    

 
   

  ! ! ÷&       
  ! !
  ! !  
     

÷(   

  
  ! !  
     
    


÷)   

  
  
    
    
 
    

 
#
÷+   

 
  
 
 !   
    

 
   

, !  
*  
 !  
  
   !   " 
 
   " !   
     
     

÷       
   
 

 
 
  
   

  

  
    
  !   

 ! 
    
! '   '   ! 
 

 
      
 
'   
   
! '   
  
    
  

  

 


  

  
 
    !

 
"  
  
     
  

!! 

    
 
  
      
 

$  
  
  
    !

 
"  
  
     
  

!! 

    
 '  
  
       
 
#
%   !
  
  
    
     
    
 
#
&  
  
 
 
     
 
     
 

 

(  
 
 

 
   *    
 "   
  
#
)  
 
 
 

 
   
 
   

+ 
  !
  
  
   
   
 
 cc

#

,    c


c
 
    
     
     
#
÷     
  
    
  
 
   
     
    

  !
     
!  
  !
! 
 !   !
   

  
 
'
 
 

  

  

 
 !  

! 
   
  
 
  

$   

  
 '  
  
 
  

%  


 
   

  
  
 
  

&  


     
  
 
  
#

(    

 
 !  

! 
   
  

 


  

)   
  
 
  

+  
   ! 
 

   
  
   
  
 
  

$, 
  
   
 '
   
#
$÷ " 
     
 
 
 
 
   

$   
   !
  

      
  
  
  
       
  
    
    

$ " 
       
  
   -.  
  ' ! !
 !

 
  !  - 
   /  
  " " !  !  

 0 !     "  
   
      
#
$$ 
  *     
  
 

   


 
 
 
#
$%  
   
 
  
    
 
 
 
   
 
   
   
  

$&  
   
  
    cc
c c
c c 
 

  
   
 
 

$( 
     
     
  
 

 
    
#
$) 
     
  
     
   c c 

  
 

 

$+  
     

       
      
 
    
#
%, 
    
 
 
 
  

 ! 
!  ! 


%÷  

    
   
" 
 
  !   
    
   
  
 !   
 
 
 
   
   !   
   
#


%   

  !
 ! 
  ! ! 
 
  !   
#
% *  
  
 
 

  
 
  
#
%$      
'
 
 

     ×

%%       
  
    
"    
  
 
   

%& 
      
  
   
  
 
  
  

%( 
  
  

  !  !  ! 
 " 
   "     
 !  !

 
"  1  
 2
 

 

 

%) 
 

    
     
   
    *   


%+ 
 

    
 
 cc  
        

#
&,  

    
        

   
  
    

&÷  
    
 !  !   
 
  

  
        


&  
      
   

     
  
 
 
   
#
&  
     
 

 
 
 
 
   

&$  
      
 
   
 
   
   

#
&%  
      
    
   
 
 
   
    
   
 

&&   
 
  
   
  
 "  
#
&(   
    
    
 


   


  
 "  

&)  
 !
  !
  
 
 
 
     
    
   
   1
 

 2
    !  !
  
 !

 

 
    
    

  !
  
 ! 

    

&+ 3 '  

 
  ' 
 ! 

 

  

  ! 
  

   

 

   ! 
     ! 

    
 
  
   
          
 '
 
#
(,  
   
 

 !  
 " 

  

(÷  
  
    
  

   
  
 
 " 
    
   
  

(   
 

    
 
    

    
#
( 3    *     

 " 


   
 
* 
 
#
($   
   "    
 
   
 
  
    
#

(% 
*  * 
  
 
 
 
      
   
    
     
#
(&     
  
  
  
 
  

(( 
    
  
 
 
 
  
   
#
()  
 
 
   
   
 
 
  

(+ 
  !  !  

  

 
     
  *

  *  

), 4 
  !
   
   
 
  
  
  

)÷ 
4 
   
 
!
    
   !

 
 !
  ' 5 
-  

   


#
) 4 
  
 * !
   
 
  
  
 
 

) 
3     
  
 ! 
 
 
 
 


  
#
)$ 
   
 
 *  
  

    

 
 
  
  
   

)% 
4
    !  
   
  
   

 
  
 
 

)& 4
    ! 6 
    
 
 
 
  
 
 

)( 4
    !  
    
 
   


  
 
 
#

)) 4
    ! 6 
    
 
   
  
  
#
)+ . 
   !* 
   
   
   
     

+, 
   
 
 

   
#
+÷ 
 
    
 
      
 ! 
  ' 

     
   
 

  !

  
 
 "  
  ! 
 

 
 

+      
 "   
" 
 
 ! '  
 
 "   !
!
 " 
 
 

 !   
   
 
 

    
  !   
#
+ 
    
 
 
  
  
 

 

 

 
  

+$ 
    
 
 

   
  !    
 

 

 
 
  


+% 
  
    
' 
 
 +&   
   
      
   
     '
 

+(      
     
   
   
     
#
+)  
*    
 
  

 
   
   ÷$'÷) ! !   

  
#
++ 
 
  
  
    
 
 
 
#
÷,, 
    
 
  c
c  c c
c
 
   
    !  
   
      
   
 

÷,÷  !
*
 

    
 7   

" 
8  
 
  
  
 
 

÷, " 
    
 
 

 
   
  !  

  ÷,  


 !
 *
*  
 
 
 

  
   
#
÷,$  !
 *

 
 
 

 
 
  

÷,% 
 
 ' !


* 
  ! ! 
 !  
 ! 

÷,& 
 
   
 
   
 
 
   
  

÷,(    !
        
  
   
  
#
÷,) *  !  
   
   

÷,+ *  
   "    
  
   
  

÷÷, *  !
    '  
  
  
   
 
  
 ÷÷÷    !


   
 
 
   
   
  
 
#
÷÷   
'*
 ! 
!   *
  
 .   !
  
9  !
   
 :    
 !   
 

  
   

÷÷      "   ! 
  
 
 
 
 
  
 
 
#
÷÷$          
     
 
 
  

÷÷%   

     

 
  
 
 

÷÷&   
*
  
*  
  
  !   " 
;    
 
  
    
  
" 

÷÷(  

    
  
 
 
  
  

 
    


÷÷)  


  
 
  

 
  
 
   
   "  
 

÷÷+  
   
 
   
 
" 
   ÷$ ÷) 
   
 
" 

÷,  *
  !
 

  
   
 
  
    
,
 
#
÷÷  
 

  "  
 !  ! " 
 !  ! 
 
 !  ! 
& 

÷ 
  *
 
 
 
  
 
 
     
     
    
÷  
 
 *
 
   
 
 
    
 
     
    

÷$   !
'*
 *  
 
" !  
 
 *
 
 
 
 
  

  " 
 
 
 
   
  ! 

  
   
 
 
 
 
    
  

    
 
  


÷%   ! 


 
 
 * 
 "  
  
   
 
 " !  ! 
 
      
  
  
#
÷&   
 
 *   "  
 4     
    '


    
   
 ' 
 3   !   ! 
'   


 

÷(  
*   "  
     
  <  ! 
  
 
   
  
   
   
 

÷) 4 *  
  
 
 
 
 ! 

 ! !  '  
    
  <  ! 
  
 
 *  
 

÷+ 4 
  
  
 
  
 
 
 
  
   
  
 

÷, 

  
    !    
   
  
 
 
 
  
   
  
 


÷÷ 

  
     
  <  ! 
  
 
  
 
 
 
  
   
   
 


÷   !
*
 
 
 : 
   
   ! 

 

   !  
   

 
: 
  ! 
  

 
     
 
 : 
      
    
 
 
 

 !      
 '   !   
 !    ÷) 

    


÷ 3
 * 
   
! 
 
 
  

 
 !   
'  ! 
 !    ÷) 

    
 
     
÷$ 3
 * 
  ! 
  

   


     
 
 
 
    


÷%     " 
    
     
  
  
#


÷&    " 

  

 
   
 
   
   
 
 
  

 
  


÷( 
   ! "  
 
 
 
  
  
  


÷)   
  
 
  
   
    
     

÷+  
 "   !

 
 '
 
 
     
 !
  

 

        
 
   


÷$, 
   
  
 *  0
 0
  


÷$÷ 
  
 
  

 
!
 
 0
  0
  


÷$ 
  
 
 
 
  

 
 
 ÷$ :  
  
÷&   
 !
 
  
     1  2  
  
"  
#

÷$$   
'*
 
 
  
    c c 
    !
    

   
 
7   
 3 
 
   
 
%,
 !
  


÷$%  
 
 

 
 
 


÷$&  
    
  
 

 
   
  ÷$'÷) !   


÷$( 
 
    
 

  


 
  


÷$) 
 
    
 

 
  
  
#

÷$+ 
  
  !   

  
  
  


÷%, 
  
 
  
 
 

  

÷%÷ Care sunt deosebirile dintre dreptul familiei si dreptul civil?
 
   
     0 
  
   
 0 
 
      

÷% Care sunt deosebirile dintre dreptul muncii si dreptul civil?
   
!   
 
0

      0 
 
 "  
!  
 !
 


÷% Care sunt izvoarele dreptului civil?
   1 ! ! 
 20
 
 
 
  


÷%$ Cum se produce iesirea din vigoare a legii civile?
    0

 
 
     ! 
    

÷%% Ce reprezinta egalitatea partilor(subiectilor) raportului juridic civil?
     0 
 
    
 0 
  !    
  


÷%& Ce include categoria drepturilor reale accesorii ?
 
 
 0

 
 0
  
#

÷%( Prin ce se aseamana dreptul real si dreptul de creanta ?


 
    !   0 
  0
  
   
#
÷%) Ce reprezintã abuzul de drept subiectiv civil?
 
  " !
 
 
!
  0
  " 
  c cc 
0
 !  !" 
  '
 


÷%+ Ce se întelege prin obligatia de Äa da´ ?
  

0
 
   
 
  
  
 !   
#

÷&, Ce este o obligatie de mijloace?
  ' 


   
  0
 
  ! 
  
 0
  

 

÷&÷ Ce sunt obligatiile naturale?
   
 1 2


     
" 120 
  
  

 
   
#

÷& Care bunuri sunt imobile prin obiectul la care se aplica?
 

 0

 
    
 
  
 
 0 


 
    
#

÷& Cum se clasificã bunurile dupã cum pot fi inlocuite sau nu in executarea unei obligatii, fara a
afecta valabilitatea platii ?
 
  
 0  0   


÷&$ Care bunuri nu potforma obiectul executarii silite a debitorului?
   0
 
  !
  
 0
  
 !

 
 
"  
#

÷&% Ce bunuri se includ în categoria bunurilor incorporale?

 
     0
 
 0 
  
  
#

÷&& Ce conditii trebuie sã indeplineascã proba pentru a fi incuviintata de instanta ?
  
 0
  0
    *  
#

÷&( Care fapte trebuie dovedite?
  "  0 
  !
  


÷&) 
In ce priveste puterea doveditoare a inscrisului autentic,care acte fac dovada pana la
proba contrarie?
        0

  
      0 

  
   0
#

÷&+ Care sunt caracteristicile prezumtiilor simple judecãtoresti?
   0
   
  
   
 
 
0 

÷(, Careprezumtii sunt legale absolute (jure et de jure)?
 
 0
   0
 
  
#

÷(÷ Careprezumtii sunt legale relative (juris tantum)?


   
 0
 
   


    
   
 
#

÷( Cum se clasificã actele juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor?
 
 
  0 
 
   
  0 
     0
#

÷( Când se transmite dreptul de proprietate asupra bunurilor determinate generic în cazul actelor
juridice translative intre vii?
 
 !

  0 
  
 
 
      


÷($ 
Când este vorba de un act juridic declarativ ?
 *  
 0
 
 0
 *  
 0


÷(% Care suntactele juridice de confirmare?
    
 0
 
  
 0
  
 
#

÷(& Care sunt actelejuridice civile solemne?
    
 0
* 
 
  


÷(( Ce fel de conditie este capacitatea de a incheia actul juridic civil ?
 
 
0

 0

 
  

÷() Care sunt cerintele de valabilitate a consimtãmantului?  
    

  0 "   

 
0 
  0 
#

÷(+ Când tãcerea valoreaza consimtamant?
 

" 0
*
'  
 
 


÷), Când lipseste intentia de a produce efecte juridice?
 

 
   c
c 0


 
 '  
  
 
 0
 
 
   * 


÷)÷ Care sunt viciile de consimtamant?
 0
  
" 
  
  


÷) Când falsa reprezentare a realitãtii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a
acestuia ?
 
 
      
 

   
0
 
  
     
0 


÷) Ce viciu de consimtãmânt este atunci când falsa reprezentare priveste natura actului juridic care
se incheie?
  0
  0
    ÷)$ Când este vorba de un viciu de consimtamant la încheierea unui act juridic civil?

 
 
 0

 
  0
 
 !   
!   
     
÷)% Care este sanctiunea pentru eroare asupra persoanei cu care s-a contractat?
    
0
 !  ! 
  0 
   
! 
 


÷)& Care sunt efectele dolului:
 *
   0
   0

   
#

÷)( Care este regimul juridic al dolului?
    
 0 
     
 
 
   0
 
 1
2   


÷)) Care este regimul juridic al dolului?


     
0
     
 

 
 
   0
    
 0 
#

÷)+ În ce conditii violenta constituie viciu de consimtamant ?

 
  0

  
 '  0
 
 
 


÷+, În ce conditii violenta constituie viciu de consimtãmânt?
    
   0
      
  0
      
#

÷+÷ În structura cãrui viciu de consimtãmânt nu exista un element obiectiv ?


  0

 0
  0


÷+ Ce fel de nulitate atrag de regula, viciile de consimtamant?
    0
  0 
    
0
#

÷+ În ce constã obiectul actului juridic civil ?
 *  
 0
* 
  0
 *
    0 
#÷+$ Care sunt cerintele generale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil?
   
 0
 "    
  
 0


÷+% Care sunt conditiile de valabilitate pentru obiectul actului juridic civil?
  
    0 
 !  !  0 
      
 
#

÷+& Care poate fi obiectul actelorc c :
     0
   0
  
 '  
 
#

÷+( Care sunt conditiile generale ale obiectului actului juridic civil?
    0
     
0
  

 
 0÷+) Ce conditii trebuie sã îndeplineascã cauza (scopul) actului juridic civil?


 
  
  0 
 0
 " 0
#

÷++ Când este falsã cauza actului juridic civil ?

"   
  1 
 20

  
  ' 
 0
  
 0


,, Ce conditii trebuie sã îndeplineascã pentru a fi valabila, cauza actului juridic civil?
   0 
  0
  0


,÷ Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil:
       ! 
  " 

 

 0
     0 
  *  


, Care este consecinta nerespectãrii formei cerutã Äad validitatem´?
 ! 
 !   
0 
 !  !     0 
 ! 
 !    
! 

, Care sunt caracterele juridice ale formei cerutã ³ad validitatem´
  !  !     0 
    
 0
       0
#

,$ Care sunt consecintele nerespectariiformei actului juridic cerutec
c 
:
    
! 
  

  0 

  0
    0,% Care sunt cazurile în care este cerutã formac
c 
 ?
 
   0
  
    0
      
    0 


,& Care sunt conditiile care trebuie îndeplinite pentru conversiunea unui act juridic?
  
    0 "  

  
  0
   
#

,( Care este regimul juridic aplicabil în cazul formei ceru ãc
c  ?
     0
 !  !   
 0 
 ! 
 !   
0 
#

,) Care este sanctiunea pentru nerespectarea formei actului juridic civil cerutec
c  
    
0    
0   
 
0


,+ Care sunt modalitãtile actului juridic civil?
 0
 0
 
 
#

÷, Care sunt efectele juridice ale obligatiei asumate sub conditie?
  ' 0

  
 
 ' 0
   
 
 '  
#

÷÷ Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusiv de vointa
uneia din parti ?
 " 0

  0
  0


÷ Care sunt efectele în cazul conditiei suspensive,c 


c 
 :
 
 
   "   0 
     


     
 c c 
  
 

    
      
 0


÷ Care este efectul realizãrii (implinirii) conditiei rezolutorii?
 
 
  !

  0
      0 
  


   0
#

÷$ Care conditie duce la nulitatea obligatiei?
   
 
 !
   
 
 0
   
   0
#

÷% Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde de vointa uneia din
parti si de vointa unei persoane nedeterminate?
 " 0
  0
   0


÷& De ce depinde o conditie(ca modaliate a actului juridic civil) pentru a fi o conditie mixtã?
 "   
 
0
   
  
  0
   
  
  


÷( Care este regimul juridic aplicabil principiului ³ cc 
´:
   
  0
     1  2!  

 0
     
0
#

÷) Care este semnificatia principiului ³icc 


      0
    
 0
      


÷+ În ce caz este vorba despre o restrângere a efectelor principiului ³ cc 
´ ?

  
  
  
 0

  
    0
 ! !  
0


, În ce caz se poate dispune repunerea in termenul de prescriptie extinctiva?
    0
   
  0
  

 
#

÷ Care este regimul juridic aplicabil în cazul repunerii in termenul de prescriptie extinctiva de
drept comun?
   
  '   0 
  

  
 
 
 0
 

  
#

 În ce conditii se face, în sistemul Decretului nr× 167/1958, repunerea in termenul de prescriptie
extinctiva?
 
   
0
  

"  
  
  

 " 0
 

 
#

 Cum se numeste conventia prin care, dupa ce s-a implinit prescriptia extinctiva, debitorul
recunoaste datoria pretinsa de creditor si declara ca o va plati?
  
 0
  
  0
  


$ 
Cãrei metode de interpretare îi este specific argumentul apreciativ formal ´ cc ´ ?
 
  
  0
    

 
  
 
 
 

c
% Ce conditii trebuie sã îndeplineascã faptul juridic, pentru a fi inclus in obiectul probei?
   0
  0
  
 0
 
 
 


& Care persoane nu pot avea calitatea de martor?
 
  *0
  
 0
  
  0
 
 
 
#

( Ce desemneazã termenul ³drept civil´ ?
   
    
 

   
 0
  
  
  *  
     
   

 
  0
 
 
 
#


) 
Care sunt conditiile pe care trebuie sã le îndeplineascã un bun pentru a dobândi semnificatie
juridicã?
   0
'   0
  * 0
 

 
 
#

+ Care sunt trãsãturile mãrturiei?
  0
  0
     0 
 
 
 


, Care ³bunuri´ nu pot face obiectul actelor juridice civile?
 ! !0
 *
  0
  *     0
 
 
 


÷ Cum se clasificã termenul dupa criteriul partii careia ii profita?
 0
 
 0
 " 
 
 
 
#

 Care sunt modalitatile actului juridic civil?
 0
 
 
 
 
 


 Care sunt faptele notorii ?
  
       

0 

 "  


0
  

  0
 
 
 
$ Care sunt izvoarele dreptului civil?
 0
  
 
 
 
 
 


% Cum poate fi interpretarea legii ?
 0
 0
  0
 
 
 


& Care sunt drepturile pe care titularii lor le exercita singuri si care impun tuturor obligatia
generala de a se abtine de la orice atingere sau nesocotire a lor?
 
  0

   0
 
   0
 
 
 
#

( 
Care sunt criteriile de clasificare a bunurilor?
   
0 
    0
  
 
 0
 

 
 


) Ce fel de bunuri sunt alimentele?
 0
  


  0
   0

 
 
 


+ 
Care principiu este specific sistemului nostru de drept civil, in materia actelor juridice:
   1  20
  0
   
 
 
 
#


$, Din ce ramurã a dreptului face parte dreptul civil ?
 
   0

   0
 
   0
 
 
 


$÷ Cum se clasificã legile, dupa criteriul timpului juridic ?
  0
 
0
   0
 
 
 $ Ce sunt patrizii?

     


  0
   0
 
 
 


$ Cum se poate dovedi violenta( ca viciu de consimtãmânt)?
   0
  0
   
 0
 
 
 


$$ De când are copilul capacitate de folosintã?

  0

   ! 

 0

 
÷$ 0
 
 
 
#

$% Care este clasificarea termenului(ca modalitate a actului juridic civil)în raport de efectele
produse?
   0
 " 0
 "  
 
 
 
#
$& Care este clasificarea sarcinilor în raport valabilitatea lor ?
   0
  0
  0

 
 
 


$( Care sunt exceptiile, in cazul actelor juridice unilaterale, de la principiul irevocabilitatii:
  0

 0
 
  

 
 
 


$) Ce fel de drepturi sunt drepturile reale ?
 
  0

   0
 
   0
 
 
 
#

$+ Ce fel de drepturi sunt drepturile personale ?

  

   0
 
   0
 
 
 


%, Care este clasificarea conditiei (ca modalitate a actului juridic civil),dupa criteriul cauzei ?
  0
  0
  0
 
 
 
#