Sunteți pe pagina 1din 47

DREPT CIVIL II.

PERSOANELE
Anul I sem II

1.Care sunt persoanele cu capacitate civila de exercitiu restransa? pag.56


a. barbatul minor de 15 ani pus sub interdictie
b. femeia minora de 17 ani, necasatorita
c. femeia minora casatorita
ANS: B
2.Care sunt persoanele fara capacitate de exercitiu? pag.52
a. minorul care nu a implinit varsta de 14 ani
b. minorul cu varsta intre 14 si 18 ani
c. minora casatorita
ANS: A
3.De cand este recunoscuta capacitatea de folosinta anticipata? pag.23
a. nastere
b. conceptie
c. moarte
ANS:B
4. Ce are in continut capacitatea de folosinta anticipata? Pag.23
a. drepturi si obligatii
b. drepturi, dar si unele obligatii in conditii exceptionale
c. numai drepturi
ANS: C
5. Ce reprezinta organizarea de sine statatoare ca element constitutiv al persoanei
juridice? Pag.163
a. acel element constitutiv al oricarei persoane juridice care consta in alcatuirea ca un tot
unitar ori structurarea, compartimentarea colectivului de oameni.
b. persoana juridica cu cel de-al treilea
c. pentru fiecare categorie de persoane juridice exista reguli concrete in aceasta privinta
ANS: A

6.Ce cerinte trebuie sa indeplineasca scopul propriu ca element constitutiv al persoanei


juridice ? pag.168
a. sa fie determinat si sa fie in accord cu interesul obstesc
b. scopul in accord cu interesul obstesc, se confunda intotdeauna cu scopul obstesc
c. scopul persoanei juridice nu trebuie formulat concret
ANS: A
7.Care sunt componentele care stau la baza infiintarii persoanei juridice prin actul de
infiintare recunoscut? pag.176
a. actul constitutiv semnat de toti membrii fondatori si adoptat de adunarea generala
b. statutul asociatiei
c. ambele
ANS: C
8.Ce cuprinde, sub aspectul componentelor, infiintarea persoanelor juridice prin actul
de infiintare autorizat? Pag.179
a. actul de constituire, statutul societatii, autorizarea
b. operatia de imatriculare
c. inregistrare ori inscriere
ANS: A
9.Care este structura capacitatii civile a persoanei juridice? Pag.181
a. capacitatea de folosinta
b. capacitatea de exercitiu
c. ambele
ANS: C
10.Ce reprezinta specialitatea ca si character juridic al capacitatii de folosinta a
persoanei juridice? Pag.182
a. caracterul juridic potrivit caruia persoana juridica dobandeste numai acele drepturi
civile si isi asuma numai acele obligatii civile care conduc la realizarea scopului
propiu sau sunt in legatura cu el
b. insusirea acesteia de a fi instituita numai de lege, care ii stabileste inceputul,
incetarea si continutul
c. consta in aceea ca nu poate fi instrainata ori cedata si nu se poate renunta la ea, nici
in tot , nici in parte
ANS: A
2

11.Ce reprezinta legalitatea ca si character juridic al capacitatii de folosinta a persoanei


juridice? Pag.182
a. insusirea acesteia de a fi instituita numai de lege, care ii stabileste inceputul,
incetarea si continutul
b. insusirea acesteia de a nu i se putea aduce ingradiri decat in cazurile si conditiile
stabilite de lege
c. aptitudinea subiectului colectiv de drept civil de a avea drepturi si obligatii civile in
general
ANS: A
12.Care este momentul inceputului capacitatii de exercitiu a persoanei juridice?
Pag.206
a. de la data infiintarii sale
b. al desemnarii organelor de conducere
c. al dobandirii capacitatii de folosinta
ANS: A
13.Ce presupune principiul pluralitatii organelor de conducere a persoanelor juridice?
pag.209
a. au in general mai multe organe de conducere
b. impune respectarea delimitarilor de atributie intre diferite organe de conducere
c. este reprezentata prin organul unipersonal de conducere
ANS: A
14.Cine reprezinta persoana juridica in raporturile cu tertii? Pag.209
a. este reprezentata prin organul unipersonal de conducere in calitate de reprezentant
legal al persoanei juridice
b. o alta persoana care nu este reprezentant conventional al persoanei juridice
c. cei ce alcatuiesc organelle de conducere
ANS:A
15.Cand inceteaza capacitatea de exercitiu a persoanei juridice? Pag.210
a. odata cu sfarsitul capacitatii de folosinta, a acesteia
b. odata cu incetarea calitatii unei persone fizice de a fi organ de conducere al
persoanei juridice
c. unei vacante a postului de organ de conducere a persoanei juridice
ANS: A
3

16.Care este sanctiunea pentru nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de


folosinta a persoanei juridice? Pag.211
a. consacra sanctiunea nulitatii absolute a actului
b. atrage sanctiunea nulitatii relative a actului juridic civil
c. ambele
ANS: A
17.Care este sanctiunea pentru incalcarea regulilor privitoare la capacitatea de
exercitiu a persoanei juridice? Pag.212
a. consacra sanctiunea nulitatii absolute a actului
b. atrage sanctiunea nulitatii relative a actului juridic civil
c. ambele
ANS: B
18.Care sunt conditiile pentru declararea judecatoreasca a mortii precedata de
declararea judecatoreasca a disparitiei? Pag.41
a. sa existe o hotarare definitiva, care sa fi fost afisata timp de 30 de zile la usa instantei
si primariei ultimului domiciliu al celui disparut
b. sa existe o hotarare definitiva si irevocabila, care sa fi fost afisata timp de 30 de zile
la usa instantei si primariei ultimului domiciliu al celui disparut
c. persoana sa fi disparut intr-o imprejurare exceptionala care indreptateste sa se
presupuna decesul
ANS: B
19.Care sunt conditiile pentru declararea judecatoreasca a mortii neprecedata de
declararea judecatoreasca a disparitiei?pag.41
a. persoana sa fi disparut intr-o imprejurare exceptionala care indreptateste sa se
presupuna decesul
b. sa existe o hotarare declarativa de disparitie, definitiva si irevocabila
c. de la data ultimilor stiri din care rezulta ca persoana disparuta era in viata sa fi
trecut patru ani
ANS: A
20.In ce situatii poate interveni modificarea actelor de stare civila? Pag.145
a. inscrierea recunoasterii sau stabilirii ulterioare a filiatiei
b. inscrierea adoptiei, a anularii sau desfacerii ei
c. ambele
4

ANS:C
21.Ce character are hotararea declarativa de moarte? Pag.44
a. are character costitutiv de drepturi
b. produce efecte pentru viitor, dar si pentru trecut
c. ambele
ANS: C
22.Cand se poate cere anularea hotararii declarative de moarte? Pag.45
a. poate interveni oricand, daca se demonstreaza ca cel declarat mort este in viata
b. nu se poate cere oricand, actiunea in anulare a hotararii declarative de moarte fiind
imprescriptibila
c. nu poate interveni si atunci cand pentru cel declarat mort exista act de deces
ANS: A
23.Care sunt incapacitatile cu character de protectie? Pag.33
a. incapacitatea minorului de 16 ani de a dispune in vreun fel de bunurile sale prin
donatie sau testament
b. incapacitatea minorului sub 16 ani de a dispune in vreun fel de bunurile sale prin
donatie sau testament
c. decaderea din drepturile parintesti
ANS: B
24.In ce situatii are loc anularea actelor de stare civila? Pag.144
a. actul de stare civila a fost intocmit intr-un registru necorespunzator
b. s-au respectat prevederile legale la intocmirea actului de stare civila
c. inregistrarea s-a facut de o persoana competenta
ANS: A
25.Cine poate dispune anularea, modificarea, rectificarea ori completarea actelor de
stare civila? Pag.145
a. hotararea judecatoreasca irevocabila
b. persoana interesata
c. autoritatea administratiei publice locale
ANS: A

26.Ce reguli se aplica tutelei celui pus sub interdictie? Pag.90


a. tutorele este dator sa sa ingrijeasca de persoana celui pus sub interdictie, spre a-i
grabi vindecarea si a-i imbunatati conditiile de viata
b. in acest scop, se vor intrebuinta veniturile si la nevoie, toate bunurile celui pus sub
interdictie
c. ambele
ANS: C
27. In ce situatii inceteaza capacitatea civila de exercitiu restransa? Pag 59
a. prin deces
b. la implinirea varstei de 16 ani
c. in cazul in care minorul cu varsta intre 14 si 18 ani nu este pus sub interdictie
judecatoreasca
ANS: A
28. Cum trebuie sa fie incuviintarea ocrotitorului legal ce se cere pentru incheierea actelor
juridice civile de catre minorul cu varsta intre 14-18 ani? Pag.57
a. prealabila
b. generala
c. ambele
ANS: A
29. Cum poate minorul, cu capacitate de exercitiu restransa, incheia acte juridice de
dispozitie? Pag.58
a. personal, cu incuviintarea ocrotitorului legal
b. numai prin reprezentant
c. personal, cu incuviintarea ocrotitorului legal si a autoritatii tutelare
ANS: C
30. Ce nu are majorul pus sub interdictie judecatoreasca? Pag.89
a. nu are capacitate de folosinta
b. nu are capacitate de exercitiu
c. are o capacitate de exercitiu restrinsa
ANS: B
31. In ce situatie femeia care a dobandit capacitate de exercitiu deplina prin incheierea
casatoriei inainte de a fi implinit varsta de 18 ani, pierde aceasta capacitate? Pag.61
6

a. in cazul desfacerii casatoriei prin divort, inainta ca femeia respectiva sa fi implinit 18 ani
b. in cazul incetarii casatoriei prin decesul sotului inainte ca femeia respective sa fi implinit
18 ani
c. prin punerea sub interdictie judecatoreasca
ANS: C
32.In ce situatii inceteaza capacitatea de exercitiu deplina? Pag.61
a. atunci cand inceteaza si capacitatea de folosinta
b. prin desfacerea casatoriei inainte ca femeia sa fi implinit 18 ani
c. daca nu a fost pus sub interdictie
ANS: A
33. Ce acte poate incheia minorul cu varsta intre 14-18 ani personal si singur? Pag.57
a. orice acte de administrare
b. acte de dispozitie
c. acte de conservare
ANS: C
34.Care sunt limitele continutului capacitatii de exercitiu a persoanei juridice? Pag.208
a. capacitatea de exercitiu a persoanei juridice nu poate fi mai extinsa decat
capacitatea de folosinta
b. actele juridice facute de organele persoanei juridice in limitele puterilor ce le-au fost
conferite, nu sunt actele persoanei juridice insasi
c. prerogativa persoanelor fizice din organele de conducerede a incheia direct, personal
acte juridice
ANS: A
35. Cand inceteaza capacitatea de exercitiu a persoanei juridice? Pag.210
a. odata cu sfarsitul capacitatii de folosinta, a acesteia
b. poate supravietui capacitatii de folosinta
c. odata cu incetarea calitatii unei personae fizice de a fi organ de conducere al
persoanei juridice
ANS: A
36. Cu ce nulitate se sanctioneaza nerespectarea normelor care reglementeaza materia
actelor de stare civila? Pag.143
a. nulitatea absoluta
7

b. nulitatea relative
c. ambele
ANS: A
37. Ce acte poate incheia minorul cu capacitate de exercitiu restransa personal, dar numai
cu dubla incuviintare? Pag.58
a. contractul de depozit la CEC
b. acte de instrainare a unor bunuri cu anumite exceptii
c. acceptarea unei succesiuni
ANS: B
38. Ce acte ii sunt interzise minorului cu varsta intre 14-18 ani? Pag.58
a. ipoteca
b. donatiile
c. tranzactiile
ANS: B
39. Care este efectul creator al reorganizarii persoanei juridice? Pag.223
a. fuziunea, absorbtia, divizarea
b. comasarea, absorbtia, divizarea totala, divizarea partiala
c. comasare, divizare
ANS: A
40. Cand inceteaza capacitatea de exercitiu restransa? Pag 59
a. in momentul incetarii capacitatii de folosinta
b. cand minorul indeplineste 18 ani
c. ambele
ANS: C
41. Care este clasificarea cauzelor de dizolvare a persoanei juridice, in functie de natura ori
caracterul lor? Pag. 235
a. cauze de dizolvare fortata, cauze de dizolvare voluntara
b. cauze generale, cauze speciale sau specifice
c. cause care conduc la dizolvarea de drept a persoanei juridice, cauze care conduc la
dizolvare numai daca exista un act al organului competent in acest sens
ANS: A
8

42. Care este sanctiunea nerespectarii regulilor capacitatii de exercitiu? Pag.61


a. consecinte penale, daca s-a incalcat intangibilitatea ori egalitatea capacitatii de
exercitiu
b. consecinta aplicabila incalcarii unei capacitati de folosinta, daca a fost nesocotita o
asemenea limita
c. nulitatea absoluta a actului juridic incheiat
ANS: A
43. Cine poate cere anularea actului lezionar minorului? Pag.62
a. incapabilul personal si singur, atunci cand incapacitatea sa a incetat sau in timpul
incapacitatii sale de catre persoanele insarcinate a-l reprezenta
b. oricine are interes
c. cocontractantul capabil cu care incapabilul a incheiat actul juridic
ANS: A
44. Ce organe au competenta sa efectueze inregistrari de stare civila? Pag.137
a. consiliile judetene si serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor
ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, prin
ofiterii de stare civila
b. serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor, a locului de coborare sau
debarcare pentru nasterea ori decesul care ar avea loc in tren, pe o nava ori
aeronava, in timpul unei calatorii pe teritoriul Romaniei
c. ambele
ANS: C
45. Care sunt atributele de identificare a a persoanei fizice? Pag.97
a. numele si domiciliul
b. starea civila
c. ambele
ANS: C
46. Ce act normativ reglementeaza dreptul la nume al persoanei fizice? Pag 96
a. art.12 din Decretul nr 31/1954, art.27, 28, 62, 64 si 78 din Codul familiei, O.G. nr
41/2003
b. art.13-15 din Decretul nr.31/1954, O.U.G. nr.97/2005
c. art.22-24 din Decretul nr. 31/1954
ANS: A
9

47. Care sunt efectele hotararii judecatoresti de declarare a mortii? Pag.44


a. incetarea capacitatii de folosinta a persoanei fizice
b. incetarea casatoriei
c. ambele
ANS: C
48. Prin ce se aseamana capacitatea civila a persoanei fizice cu cea a persoanei juridice?
Pag.180
a. ambele sunt o parte a capacitatii juridice
b. ambele au in continut numai drepturi
c. ambele au in continut numai obligatii
ANS: A
49. Cat timp trebuie afisata hotararea declarativa de disparitie, la usa instantei si primariei
ultimului domiciliu al celui disparut? Pag.39
a. 15 zile
b. 30 zile
c. 20 zile
ANS: B
50. Cat timp trebuie sa fi trecut, de la data afisarii extrasului de pe hotararea prin care s-a
declarat disparitia, pentru a fi declarata judecatoreste moartea unei personae? Pag.41
a. o luna
b. 4 ani
c. 6 luni
ANS: C
51. Cat timp trebuie sa fi trecut de la data ultimilor stiri din care rezulta ca persoana
disparuta era in viata pentru a fi declarata judecatoreste moartea acesteia precedata de
declararea judecatoreasca a disparitiei? Pag. 41
a. 6 luni
b. 1 luna
c. 4 ani
ANS: C
52. Care este conditia de fond necesara pentru declararea disparitiei unei persoane fizice?
Pag. 37
10

a. consta in aceea ca de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata
trebuie sa fi trecut mai mult de un an
b. consta in aceea ca de la data ultimilor stiri din care rezulta ca persoana era in viata
trebuie sa fi trecut mai mult de 6 luni
c. consta in aceea ca de la data ultimilor stiri din care rezulta ca persoana era in viata
trebuie sa fi trecut mai mullt de 30 de zile
ANS: A
53.Cui se comunica hotararea declarativa de moarte, dupa ramanerea definitiva, pentru a
fi inscrisa? Pag.42
a. serviciului de stare civila pentru a fi inscrisa in registrul actelor de stare civila
b. primariei unde isi avea ultimul domiciliu
c. presedintelui instantei
ANS: A
54.Care sunt cauzele, din legea generala, de dizolvare a persoanei juridice? Pag. 229
a. termenul pentru care au fost constituite s-a implinit
b. scopul nu a fost realizat
c. numarul membrilor se afla in limita stabilita de lege, actul de infiintare sau statut
ANS: A
55. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la nume? Pag.100
a. opozabilitatea erga omnes , inalienabilitatea, imprescriptibilitatea, personalitatea,
universalitatea, legalitatea, unitatea
b. legalitatea, generalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea, egalitatea,
universalitatea
c. legalitatea, oficialitatea, contradictorialitatea, intangibilitatea, egalitatea,
universalitatea
ANS: A
56. Care sunt cele doua laturi ale continutului lichidarii persoanei juridice? Pag.254
a. realizarea activului
b. plata pasivului
c. realizarea activului si plata pasivului
ANS: C
57. Care este principiul care domina, referitor la modul de dobandire a numelui de familie?
Pag.101
11

a. copilul din casatorie ia numele de familie comun al parintilor


b. copilul va lua numele unia dintre ei
c. va lua numele lor reunite
ANS: A
58. Care este clasificarea sediului persoanei juridice in functie de ponderea pe care o are in
volumul activitatii acesteia? Pag265
a. sediul principal
b. sediul secundar
c. sediul principal si sediul secundar
ANS: C
59.Ce se intelege prin sediul persoanei juridice?Pag. 264
a. mijlocul de indentificare prin indicarea unui anumit loc, stabilit in conditiile legii, cu
aceasta semnificatie
b. unde se urmareste intreaga activitate
c. unde se urmareste o parte din activitate
ANS: A
60. In ce cazuri poate interveni modificarea numelui de familie? Pag.104
a. stabilirii filiatiei copilului nascut din parinti necunoscuti
b. stabilirea filiatiei copilului din afara casatoriei si fata de al doilea parinte
c. ambele
ANS: C
61. Cum se clasifica domiciliul in functie de modul de stabilire? Pag.118
a. domiciliul de drept comun, domiciliul legal, domiciliul conventional
b. domiciliul in tara, domiciliul in strainatate
c. vechiul domiciliu, actualul domiciliu
ANS: A
62. Ce este pseudonimul? Pag113
a. este echivalent cu porecla
b. este supus regulilor stabilirii, modificarii, schimbarii ori transcrierii, la fel ca in
cazul numelui
c. daca este insusit, devine un drept absolut care nu poate fi exercitat pe cale de
reprezentare sin u poate fi instrainat
12

ANS: C
63. Care sunt elementele din care rezulta folosinta de stat? Pag.130
a. nomen
b. tractatus si fama
c. nomen, tractatus si fama
ANS: C
64. Ce prerogative cuprinde in continutul ei starea civila-ca drept subiectiv? Pag.129
a. posibilitatea omului de a se individualiza prin starea sa civila
b. posibilitatea de a pretinde sa nu fie individualizat, de catre altii, prin starea civila
c. prerogativa de a nu apela, la nevoie, la concursul fortei coercitive a statului
ANS: A
65. Cate domicilii poate avea o persoana fizica, in Romania, in acelasi timp? Pag.117
a. un domiciliu
b. doua domicilii
c. mai multe domicilii
ANS: A
66. Care sunt caracterele juridice specifice resedintei unei persoane fizice? Pag.126
a. unicitatea
b. vremelnicia
c. unicitatea, vremelnicia si caracterul facultative
ANS: C
67. Prin ce se caracterizeaza folosinta starii civile? Pag.130
a. individualizarea unei persoane prin purtarea numelui ce corespunde starii civile
pretinse de acea persoana
b. existenta unui act de stare civila conform cu starea civila pretinsa de persoana
respective
c. considerarea persoanei,de catre cei apropiati,ca nefiind persoana careia ii apartine
starea civila de care se prevaleaza aceasta
ANS: A

13

68. Cand are loc reconstituirea actului de stare civila in sensul Legii nr.119/1996? Pag 141
a. cand certificatul de nastere a unei persoane a fost distrus nemaiputandu-se recupera
b. cand certificatul de casatorie a fost pierdut
c. cand registrul de stare civila in care se consemneaza actele de nastere a fost pierdut
sau distrus
ANS: C
69. Ce fel de actiune este cea prin care se urmareste inlaturarea unei stari civile (unui
element de stare civila), pretins nereale, si inlocuirea ei cu alta, pretins reala? Pag.133
a. actiune in reclamatie de stat
b. actiune in modificare de stat
c. actiune in contestatie de stat
ANS: C
70. Care sunt actiunile in reclamatie de stat? Pag.133
a. actiunea in stabilirea paternitatii, actiunea in tagada paternitatii
b. actiunea in nulitatea casatoriei, actiunea in contestarea recunoasterii voluntare de
maternitate sau de paternitate
c. actiunea in stabilirea maternitatii, actiunea in stabilirea paternitatii
ANS: C
71. Cu ce se poate proba starea civila a unei personae fizice? Pag.135
a. cu actele intocmite in registrele de stare civila
b. cu certificatele de stare civila
c. ambele variante
ANS: C
72. Ce se intelege prin actiuni in reclamatie de stat? Pag.133
a. acea actiune prin care persoana fizica urmareste sa obtina recunoasterea unei stari
civile, alta decat cea de la data introducerii actiunii
b. urmareste inlaturarea unei stari civile, pretins nereala, si inlocuirea ei cu alta,
pretins reala
c. urmareste schimbarea starii civile pentru viitor, ceea anterioara nefiind contestata,
ea fiind acceptata ca situatia corespunzatoare realitatii
ANS: A

14

73. Care este caracterul specific starii civile, ca atribut de identificare a persoanelor fizice?
Pag.132
a. indivizibilitatea
b. opozabilitatea
c. inalienabilitatea
ANS: A
74. Care sunt elementele constitutive ale persoanei juridice? Pag.159
a. denumirea, sediul
b. contul bancar, capitalul social
c. firma, emblema, marca
ANS: C
75. Care sunt izvoarele actelor de stare civila? Pag.131
a. acte de stare civila: recunoasterea de filiatie, adoptia, casatoria, hotararile
judecatoresti date in actiunile de stare civila
b. fapte de stare civila: nasterea, moartea
c. toate
ANS: C
76. Cum poate fi reorganizata persoana juridica? Pag.217
a. prin comasare
b. prin divizare
c. ambele
ANS: C
77. Care sunt modurile de incetare a persoanei juridice? Pag.228
a. comasare(absorbtie si fuziune)
b. dizolvare totala
c. dizolvare, comasare(absorbtie si fuziune), dizolvare totala
ANS: C
78. In ce termen, tutorele este obligat sa prezinte autoritatii tutelare o dare de seama
generala,dupa incetarea tutelei? Pag.75
a. cel mult 30 de zile
b. cel mult 15 zile
15

c. cel putin 30 de zile


ANS: A
79. Ce efecte produce punerea sub interdictie? Pag.89
a. lipsirea persoanei interzisului de capacitate de exercitiu
b. instituirea tutelei interzisului
c. ambele
ANS: C
80. In ce situatii se vorbeste despre institutia domiciliului legal? Pag. 121
a. cand minorul savarseste o infractiune
b. cand minorul este dat in plasament
c. cand minorul este interna in spital
ANS: B
81. Ce este capacitatea de folosinta? Pag.17
a. capacitatea de a avea drepturi si obligatii
b. capacitatea de a se folosi de drepturile pe care le are persoana fizica
c. capacitatea pe care o dobandeste persoana fizica la 18 ani
ANS: A
82. Ce presupune procedura declararii disparitiei? Pag.38
a. formularea cererii de declarare a disparitiei, faza prealabila judecatii, faza judecatii
propiu-zise, faza ulterioara judecatii
b. faza prealabila judecatii, faza judecatii propiu-zise, faza ulterioara judecatii
c. faza judecatii propiu-zise, faza ulterioara judecatii
ANS: A
83. Ce este capacitatea de exercitiu? Pag.49
a. capacitatea persoanei de a nu isi exercitadrepturile savarsind acte juridice
b. capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a nu isi asuma obligatii
savarsind acte juridice
c. capacitatea persoanei de a-si exercita drepturi si de a-si asuma obligatii savarsind
acte juridice
ANS: C

16

84. Ce obligatii implica, pentru tutore, administrarea bunurilor minorului? Pag.74


a. sa intocmeasca dari de seama anuale pe care le prezinta autoritatii tutelare in
termen de 30 de zile de la sfarsitul anului calendaristic
b. sa nu intocmeasca dari de seama ori de cate ori solicita aceasta autoritatea tutelara
c. la incetarea tutelei sa nu repare pagubele produse din culpa sa
ANS: A
85. Ce persoane au capacitate de exercitiu restrinsa? Pag.55
a. barbatul minor in varsta de 15 ani pus sub interdictie
b. femeia minora de 17 ani necasatorita
c. femeia minora casatorita
ANS: B
86. Cum se clasifica actiunile de stare civila in functie de sfera persoanelor indreptatite sa le
exercite? Pag.134
a. actiuni ce pot fi pornite de catre titularul starii civile, actiuni ce pot fi intentate de
titular, reprezentantul legal si procuror
b. actiuni ce pot fi intentate de titular, reprezentantul legal si procurer, actiuni ce pot fi
intentate de orice persoana interesata
c. actiuni ce pot fi pornite de catre titularul starii civile, actiuni ce pot fi intentate de
titular, reprezentantul legal si procuror, actiuni ce pot fi intentate de orice persoana
interesata
ANS: C
87. Cum se clasifica persoanele juridice in raport cu sediul lor? Pag.159
a. personae juridice cu sediul in Romania
b. personae juridice cu sediul in strainatate
c. ambele
ANS: C
88. Care sunt conditiile de fond necesare pentru punerea sub interdictie a unei persoane
fizice? Pag. 87
a. lipsa discernamantului sa se datoreze betiei involuntare complete
b. persoana fizica sa aiba discernamant
c. lipsa de discernamant sa nu ii permita sa se ingrijeasca de interesele sale
ANS: C

17

89. Care este clasificarea cauzelor care pot duce la incetarea tutelei minorului? Pag.77
a. cauze care privesc persoana parintelui
b. cause care privesc persoana tutorelui
c. cause care privesc starea de sanatate a minorului
ANS: B
90. Cum se clasifica incapacitatile de drept civil dupa modul cum opereaza? Pag.28
a. incapacitati care opereaza de plin drept, incapacitati care care opereaza prin efectul
unei hotarari judecatoresti
b. incapacitati stabilite in legea civila, incapacitate stabilite in legea penala
c. incapacitati cu character de sanctiuni, incapacitati cu character de masuri de
protectie sau ocrotire
ANS: A
91. De cand produce efecte hotararea declarativa de moarte? Pag.44
a. este un act constitutiv
b. produce efecte si retroactiv
c. produce efecte numai pentru viitor
ANS: B
92. Care sunt premisele capacitatii de exercitiu a persoanei fizice? Pag.50
a. capacitatea de folosinta, discernamantul necesar
b. consimtamantul partilor
c. maturitatea pshica
ANS: A
93. Ce categorii de persoane nu au capacitate de a fi tutore? Pag. 74
a. minorul sau cel pus sub interdictie
b. cel caruia nu i s-a retras exercitiul drepturilor politice sau civile
c. cel care, nu exercita o alta tutela
ANS: A
94. Care sunt atributele de identificare a persoanei fizice?Pag.97
a. numele, domiciliul, starea civila
b. prenumele, pseudionimul
18

c. porecla
ANS: A
95. Care sunt elementele constitutive ale persoanei juridice? Pag.159
a. sediul propiu, patrimonial propiu, scop propiu
b. organizare propie, autorizatie administrative, scop propiu
c. organizare propie, patrimonial propiu, scop propiu
ANS: C
96. Care sunt caracteristicile elementelor constitutive ale persoanei juridice? Pag.163
a.
b.
c.

generalitatea, legalitatea
oficialitatea
diversitatea

ANS: A
97. Care sunt caracterele juridice ale numelui? Pag.100
a. opozabilitatea erga omnes, inalienabilitatea, imprescriptibilitatea, personalitatea,
universalitatea, legalitatea, unitatea
b. oficialitatea
c. religios
ANS: A
98. Care sunt situatiile care pot duce la modificarea numelui de familie? Pag.104,105,106
a. stabilirea filiatiei copilului din casatorie
b. stabilirea filiatiei copilului din afara casatoriei si fata de al doilea parinte
c. stabilirea filiatiei fata de mama
ANS: B
99. Ce se intelege prin inalienabilitatea capacitatii de folosinta a persoanei fizice? Pag.19
a. nu poate forma obiect de renuntare si nici obiect de instrainare
b. poate forma obiectul executarii silite
c. poate forma obiectul de instrainare
ANS: A
100. Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru a fi vorba de comorienti? Pag.48

19

a. sa fie vorba de cel putin doua persoane, sa fi murit in aceeasi imprejurare, sa nu se


poata stabili ca una a supravietuit alteia
b. persoanele care nu au incetat din viata in aceeasi imprejurare
c. persoanele care au incetat din viata in imprejurari similare
ANS: A
101. De cate feluri este capacitatea de exercitiu a persoanei fizice? Pag.51
a. lipsa capacitatii de exercitiu, capacitatea de exercitiu restransa, capacitate de
exercitiu deplina
b. lipsa capacitatii de exercitiu, capacitatea de exercitiu deplina
c. capacitatea de exercitiu restransa, lipsa capacitatii de exercitiu
ANS: A
102. Care sunt obligatiile tutorelui pe parcursul tutelei? Pag.75
a. sa intocmeasca dari de seama ori de cate ori solicita aceasta autoritatea tutelara
b. sa participe la intocmirea inventarului bunurilor de catre delegatul autoritatii
tutelare, inventar care se supune aprobarii autoritatii tutelare
c. sa repare pagubele pe care le produce
ANS: A
103. Cand inceteaza capacitatea civila de exercitiu restransa? Pag.59
a. prin deces
b. dupa implinirea varstei de 18 ani
c. in cazul in care minorul cu varsta intre 14 si 18 ani nu e pus sub interdictie
judecatoreasca
ANS: A
104. Care sunt atributele de identificare a persoanei juridice? Pag.261
a. denumirea, sediul, nationalitatea, firma , contul bancar
b. capitalul social, telefon, telex, fax, marca, codul fiscal
c. ambele
ANS: C
105. Care sunt caracteristicele elementelor constitutive ale persoanei juridice? Pag.163
a. generalitatea, legalitatea, cumulativitatea, exclusivitatea, diversitatea
b. imprescriptibilitatea, oficialitatea
c. ambele
20

ANS: A
106. Cand inceteaza capacitatea de exerccitiu deplina a persoanei fizice? Pag.61
a. prin suspendarea interdictiei judecatoresti
b. prin implinirea varstei de 18 ani
c. prin anularea casatoriei putative, daca femeia a fost de buna credinta la incheierea
acesteia si daca anularea a avut loc mai inainte ca aceasta sa fi implinit varsta de 18
ani
ANS: C
107. Care sunt incapacitatile reglementate de codul civil? Pag.33
a. incapacitatea persoanei care a implinit 18 ani
b. incapacitatea minorului sub 16 ani de a dispune de averea sa prin testament
c. incapacitatea concubinilor de a vinde unul celuilalt
ANS: B
108. Prin ce mijloace este asigurata egalitatea in fata legii civile? Pag.21
a. prin mijloace de drept civil cat si prin mijloace de drept penal
b. prin mijloace de drept administrativ
c. numai prin mijloace de drept civil
ANS: A
109. Ce se intelege prin expresia comorienti? pag.47
a. persoanele care au incetat din viata in aceeasi imprejurare
b. persoanele care nu au incetat din viata in aceeasi imprejurare
c. persoanele care au incetat din viata in imprejurari similare
ANS: A
110. Care sunt caracterele juridice ale capacitatii de exercitiu a persoanei fizice? Pag.51
a. legalitate, generalitate, inalienabilitate,intangibilitate,egalitate
b. oficialitate, imprescriptibilitate
c. diversitate, exclusivitate
ANS: A

21

111. Cand are loc incetarea tutelei? Pag.77


a. la moartea tutorelui
b. la implinirea varstei de 14 ani de catre minor
c. nedobandirea deplinei capacitati de exercitiu de catre minor
ANS: A
112. Cum poate fi capacitatea de exercitiu a persoanei fizice? Pag.51
a. poate fi lipsita de capacitate de exercitiu
b. poate fi lipsita de capacitate civila de folosinta
c. minorii intre 14 si 18 ani au capacitate de exercitiu deplina
ANS: A
113. Prin ce mijloace poate fi reorganizata persoana juridica? Pag.217
a. comasare
b. divizare
c. ambele
ANS : C
114. Ce elemente are la baza structura capacitatii civile a persoanei juridice? Pag217
a. capacitate de dispozitie
b. capacitatea de folosinta
c. capacitatea restransa de folosinta
ANS: B
115. Cand poate inceta functia curatorului? Pag.118
a. la solicitarea expresa a a autoritatii tutelare
b. la solicitarea executorului judecatoresc
c. prin consimtamantul exprimat in acest sens de reprezentantul minorului
ANS: C
116. De cate feluri este domiciliul? Pag.118
a. resedinta
b. domiciliul in tara, domiciliu in strainatate
c. domiciliu de drept comun, domiciliul legal, domiciliul conventional
ANS: C
22

117. Care sunt caracterele capacitatii de folosinta a persoanei fizice? Pag.19


a. legalitatea, generalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea, , egalitatea,
universalitatea
b. legalitatea, oficialitatea, contradictorialitatea, intangibilitatea, egalitatea,
universalitatea
c. inalienabilitatea, imprescriptibilitatea, universalitatea, oficialitatea, egalitatea,
universalitatea
ANS: A
118. Ce obligatii are mostenitorul de rea credinta, al unei persoane reaparute dupa
declararea judecatoreasca a mortii? Pag.47
a. sa nu restituie fructele atat culese cat si neculese din neglijenta lui
b. sa restituie bunurile in natura daca este posibil
c. daca a instrainat bunurile cu titlu oneros si catre un subdobanditor de buna credinta
sa nu restituie fie pretul, fie valoarea din momentul revendicarii
ANS: B
119. Care sunt caracterele juridice ale capacitatii de exercitiu a persoanei fizice? Pag.51
a. imprescriptibilitatea
b. legalitate, generalitate, inalienabilitate, intangibilitate, egalitate
c. universalitatea, contradictorialitatea
ANS: B
120. Ce fel de raspundere se instituie in cazul in care tutorele nu isi indeplineste obligatiile?
Pag.78
a. civil
b. disciplinar in fata autoritatii tutelare
c. administrativ
ANS: A
121. Cum poate fi probata starea civila a unei persoane fizice? Pag.148
a. prin actele de stare civila si certificatele de stare civila
b. cu orice mijloc de proba admis de lege daca nu a existat registrul de stare civila
c. ambele
ANS: C
122. Cum isi inceteaza existenta persoana juridica? Pag.228
23

a. comasare, divizare totala,dizolvare


b. divizare partiala
c. dizolvare partiala
ANS: A
123. Ce elemente are la baza structura capacitatii civile a persoanei juridice? Pag.181
a. capacitatea de dispozitie
b. consimtamant
c. capacitate de exercitiu
ANS: C
124. Cum sunt, de regula, actiunile de stare civila, in raport cu prescriptia extinctiva?
Pag.134
a. actiuni imprescriptibile
b. actiuni prescriptibile
c. ambele
ANS: A
125. Ce reprezinta curatela capabilului? Pag.92
a. reprezinta masura de ocrotire luata in favoarea persoanei fizice cu capacitate de
exercitiu deplina, dar aflata in anumite situatii speciale
b. reprezinta masura de ocrotire luata in favoarea celui lipsit de capacitate de exercitiu
c. reprezinta masura de ocrotire luata in favoarea celui lipsit de capacitate de exercitiu
restransa
ANS: A
126. Ce inseamna intangibilitatea ca si caracter juridic al capacitatii de folosinta? Pag.20
a. nu este garantata de lege
b. nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici lipsit de aceasta
capacitate dect in conditiile prevazute de lege
c. nu este consacrata de acte normative cu caracter international
ANS: B
127. Care sunt, de regula, efectele hotararii declarative de moarte? Pag.44

24

a. hotararea judecatoreasca de declarare a mortii produce aceleasi efecte juridice ca si


moartea fizic constatata
b. hotararea judecatoreasca de declarare a mortii nu produce aceleasi efecte juridice ca
si moartea fizic constatata
c. hotararea judecatoreasca de declarare a mortii produce efecte numai pentru viitor
ANS: A
128. Care sunt categoriile de persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu? Pag.52
a. minorul sub 14 ani
b. minorul intre 14 si 18 ani
c. persoanele care nu sunt puse sub interdictie judecatoreasca
ANS: A
129. Ce este curatela minorului? Pag.79
a. un mijloc de dobandire a capacitatii de exercitiu a acestuia
b. un mijloc temporar si subsidiar de ocrotire a minorului
c. un mijloc de dobandire a capacitatii de folosinta a accestuia
ANS: B
130. Care este efectul imediat al hotararii judecatoresti de punere sub interdictie? Pag.89
a. nu are capacitate de folosinta
b. nu are capacitate de exercitiu
c. are capacitate de exercitiu restransa
ANS: B
131. Care sunt laturile patrimoniului persoanei juridice? Pag166
a. latura activa, ce cuprinde drepturile patrimoniale
b. latura pasiva, ce cuprinde obligatiile patrimoniale
c. ambele
ANS: C
132. Care sunt caracterele juridice ale capacitatii de folosinta a persoanei juridice? Pag.182
a. contradictorialitatea
b. confidentialitatea
c. legalitatea
ANS: C
25

133. Ce modificari in starea civila a persoanei fizice duc la inscrierea mentiunilor in actele
de stare civila? Pag.145
a. inscrierea recunoasterii sau stabilirii ulterioare a filiatiei, inscrierea adoptiei, a
anularii sau desfacerii ei
b. inscrierea divortului, anularii ori incetarii casatoriei, inscrierea acordarii sau
pierderii cetateniei
c. ambele
ANS: C
134. Care sunt modurile de infiintare a persoanei juridice? Pag.173
a. prin actul de dispozitie al organului competent
b. prin actul de infiintare al celor care o constituie
c. ambele
ANS: C
135. Cum se dobandeste capacitatea de folosinta?Pag.22
a. prin orice raport juridic
b. prin orice act juridic
c. la conceptie
ANS: A
136. Care sunt situatiile in care inceteza masura curatelei? Pag.95
a. cand inlocuirea tutorelui minorului cu alt tutore se produce in acelasi moment,
concomitent
b. in cazul contrarietatii de interese aparute intre minor si ocrotitorul sau legal
c. in cazul in care parintele sau tutorele minorului nu e impiedicat vremelnic de a-l
ocroti pe acesta
ANS: B
137. Care sunt categoriile de persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu? Pag.52
a. minorii intre 14 si 18 ani
b. persoanele care nu sunt puse sub interdictie judecatoreasca
c. minorii pana la implinirea varstei de 16 ani, dar numai in privinta actelor de
dispozitie, afara de exceptiile reglementate de lege care privesc pe minorii intre 14 si
16ani
ANS: C

26

138. In ce situatii se instituie curatela minorului? Pag.80


a. cand inlocuirea tutorelui minorului cu alt tutore se produce in acelasi moment,
concomitent
b. in cazul contrarietatii de interese aparute intre minor si ocrotitorul sau legal
c. in cazul in care parintele sau tutorele minorului nu e impiedicat vremelnic de a-l
ocroti pe acesta
ANS: B
139. In ce conditii minorul, cu capacitate de exercitiu restransa, poate incheia acte juridice
de dispozitie?Pag.57
a. personal, cu incuviintarea ocrotitorului legal
b. numai prin reprezentant
c. personal, cu incuviintarea ocrotitorului legal si autoritatii tutelare
ANS: C
140. Cui apartine competenta instituirii curatelei minorului? Pag.79
a. apartine autoritatii tutelare de la domiciliul minorului, la cerere sau din oficiu
b. apartine instantei de judecata, la cererea celui interesat
c. numai la cererea celui interesat, care considera ca nu isi poate apara interesele
singur
ANS: A
141. Care sunt caracterele juridice ale capacitatii de folosinta a persoanei juridice? Pag.182
a. contradictorialitatea
b. confidentialitatea
c. inalienabilitatea
ANS: C
142. Cand se stabileste prenumele? Pag.112
a. la data inregistrarii nasterii
b. la data botezului
c. in termenul maxim prevazut de lege
ANS: A
143. Cand ia nastere capacitatea de folosinta a persoanei juridice? Pag.186
a. de la data inregistrarii pentru orice persoana juridica
27

b. de la data actului de dispozitie pentru persoana juridica nesupusa inregistrarii


c. de la data autorizarii infiintarii pentru orice persoana juridica
ANS: B
144. In cate categorii pot fi impartite, dupa finalitatea lor, incapacitatile de drept civil?
Pag.28
a. incapacitati stabilite in legea civila si incapacitati stabilite in legea penala
b. incapacitati care opereaza de plin drept si incapacitati care opereaza prin efectul
unei hotarari judecatoresti
c. incapacitati cu caracter de sanctiuni si incapacitati cu caracter de masuri de
protectie sau ocrotire
ANS: C
145. Ce obligatii au mostenitorii prezumtivi de buna credinta, ai persoanei care a reaparut
dupa ce a fost declarata judecatoreste moarta? Pag.46
a. sa restituie bunurile in natura ori de cate ori acest lucru este posibil
b. sa restituie pretul primit cand au instrainat bunurile
c. sa atace hotararea judecatoreasca declarativa de moarte
ANS: B
146. In ce situatii, persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu, au nevoie de
incuviintarea parintilor? Pag.68
a. dupa implinirea varstei de 14 ani minorul isi exercita singur drepturile si obligatiile
numai cu incuviintatrea prealabila a parintilor
b. tutorele este obligat sa administreze bunurile minorului si sa il reprezinte pe acesta
in actele civile, insa numai pana cand minorul implineste 18 ani
c. tutorele nu este obligat sa administreze bunurile minorului si sa il reprezinte pe
acesta in actele civile, insa numai pana cand minorul implineste 14 ani
ANS: A
147. Care sunt masurile de protectie speciala a copilului? Pag 81
a. plasamentul, plasamentul in regim de urgenta
b. supravegherea specializata
c. ambele
ANS: C
148. Care sunt situatiile in care inceteaza functia curatorului? Pag.95

28

a. daca au incetat cauzele care au provocat instituirea curatelei


b. curatorul este in drept sa ceara inlocuirea sa dupa doi ani de la numire
c. inceteaza, daca persoana din cauza batranetii, nu isi poate apara interesele
ANS: A
149. Ce obligatii are tutorele la incetarea tutelei? Pag.75
a. sa prezinte dari de seama generale in cel mult 15 de zile de la incetarea tutelei
b. sa predea bunurile fie fostului tutore, fie mostenitorilor lui, fie noului tutore , dupa
caz
c. sa repare pagubele produse din culpa altora
ANS: B
150. Care este clasificarea persoanelor juridice in raport de inceputul capacitatii de
folosinta? Pag 184
a. persoane juridice supuse inregistrarii
b. celelalte persoane juridice a caror capacitate de folosinta incepe in raport de modul
de infiintare aplicabil
c. ambele
ANS: C
151. Ce este porecla? Pag.114
a. un nume inregistrat la organele competente
b. o denumire expresiva pe care nu si-o alege persoana, ci pe care i-o dau altii
c. un prenume al persoanei fizice, adesea neinregistrat in actele de stare civila
ANS: B
152. Din ce reiese principiul specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice?
Pag191
a. este prevazut expres in dispozitii legale
b. este o creatie a doctrinei si jurisprudentei
c. nu are ca limita limita scopului persoanei juridice, asa cum a fost stabilit de lege, de
actul de infiintare sau statut
ANS: B
153. Care sunt ingradirile capacitatii de folosinta a persoanei fizice cu caracter de pedeapsa
civila? Pag.28

29

a. pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi si decaderea din drepturile


parintesti
b. decaderea din drepturile parintesti si pedepsele civile in materie succesorala
c. pedepsele civile in materie succesorala si interdictia de a instraina sau a greva
bunurile minorului
ANS: B
154. Cum se face dovada datei mortii? Pag.36
a. cu orice mijloc de proba admis de lege
b. numai cu inscrisuri
c. numai cu mijloace de fapt
ANS: A
155. Cand are loc incetarea starii de lipsa a capacitatii de exercitiu a minorului? Pag.54
a. pentru minor, lipsa capacitatii inceteaza fie prin implinirea varstei de 14 ani-cand
dobandeste capacitate de exercitiu restransa-, fie prin moarte
b. pentru minor, lipsa capacitatii inceteaza prin implinirea varstei de 18 ani
c. pentru interzisul judecatoresc, lipsa capacitatii de exercitiu inceteaza prin
implinirea varstei de 16 ani
ANS: A
156. De cand incep drepturile si indatoririle tutorelui? Pag.73
a. incep de la primirea comunicarii deciziei de numire
b. la cererea minorului
c. la cererea tutorelui
ANS: A
157. Ce este prin definitie persoana juridica? Pag.150
a. o entitate careia in anumite conditii dreptul ii recunoaste o capacitate civila
b. un grup de interese
c. o entitate abstracta si complexa
ANS: A
160. Ce reprezinta domiciliul? Pag.115
a. resedinta persoanei fizice
b. o locuinta temporara a persoanei fizice
c. un atribut de identificare
30

ANS: C
161. Cum se clasifica, in raport de natura ori caracterul lor cauzele de dizolvare a persoanei
juridice? Pag.235
a. speciale sau specifice si cauze generale
b. cauze care conduc la dizolvarea de drept a persoanei juridice si cauze care conduc la
dizolvare numai daca exista un act al organului competent in acest sens, al instantei
judecatoresti, ori al puterii executive
c. cauze de dizolvare fortata si cauze de dizolvare voluntara
ANS: C
162. Ce reprezinta capacitatea de folosinta a omului? Pag.17
a. este capacitatea de a avea drepturi si obligatii
b. este capacitatea de a-si asuma drepturi si obligatii prin incheierea de acte juridice
c. cuprinde in ea capacitatea civila
ANS: A
164. De cand incepe capacitatea de folosinta? Pag.22
a. incepe de la nasterea persoanei
b. incepe de la conceptie in toate cazurile
c. incepe de la nasterte sau conceptie, in functie de obligatiile persoanei
ANS: A
165. Ce fel de capacitate are copilul conceput dar nenascut? Pag.23
a. are caopacitate de exercitiu , restransa
b. are capacitate de folosinta delpina
c. are capacitate de folosinta, daca se naste viu
ANS: C
166. Ce presupune prezumtia timpul legal al conceptiunii? pag.24
a. ca data a conceptiunii poate fi considerata orice zi din intervalul, de 121 de zile,
cuprins intre a 300 si a 180-a zi dinaintea nasterii copilului
b. se plaseaza intre a 181 zi inaintea nasterii si a 300 zi inaintea nasterii
c. este determinat pentru fiecare situatie aparuta in parte
ANS: A

31

167. Ce fel de prezumtie este cea a celei mai lungi si a celei mai scurte gestatii? pag.25
a. este o prezumtie legala absoluta (juris et de jure) deci nu poate fi rasturnata prin
proba contrara
b. este o prezumtie relativa-(juris tantum)-formeaza obiect de controversa sub aspectul
naturii sale
c. ambele variante
ANS: A
168. Ce fel de ingradire a capacitatii de folosinta este incapacitatea persoanei sub 18 ani de
a dispune de averea sa prin testament? Pag.33
a. ingradire cu caracter de protectie
b. ingradire cu caracter special
c. ingradire cu caracter relativ
ANS: A
169. Cand inceteaza capacitatea de folosinta? Pag.35
a. inceteaza la data declararii disparitiei, prin hotarare judecatoreasca
b. inceteaza la data declararii disparitiei, prin act al autoritatii tutelare
c. inceteaza la data mortii persoanei
ANS: C
170. Cine poate dispune declararea judecatoreasca a mortii persoanei fizice? Pag.37
a. instanta de judecata
b. autoritatea tutelara
c. membrii familiei
ANS: A
171. Care este conditia de fond necesara pentru declararea disparitiei? Pag.37
a. sa fi trecut mai mult de 6 luni de la data ultimilor stiri din care rezulta ca persoana
era in viata
b. sa fi trecut mai mult de un an de la data ultimilor stiri din care rezulta ca persoana
era in viata
c. sa fi fost precedata de o lipsa de la domiciliu a celui in cauza,mai mare de 6 luni,
calculate de la data unui ultim raport juridic
ANS: B

32

172.Ce efect are hotararea declarativa de disparitie asupra capacitatii civile a persoanei?
Pag.40
a. nu are niciun efect asupra capacitatii de folosinta a persoanei
b. conduce la transformarea capacitatii depline de exercitiu, intr-o capacitate restransa
de exercitiu
c. se poate pronunta daca cel in cauza a lipsit cel putin 6 luni de la domiciliu
ANS: A
173. Care este natura juridica a declararii disparitiei unei persoane? Pag.40
a. aceea de a fi o conditie de fond necesara si suficienta a declararii judecatoresti a
mortii
b. existenta unei hotarari definitive de declarare a disparitiei
c. simpla stare de fapt a disparitiei persoanei
ANS: A
174. Cand moartea a fost declarata prin hotarare judecatoreasca, care este data mortii
persoanei? Pag.44
a. este ultima zi a termenului dupa care se poate cere declararea judecatoreasca a
mortii, in toate cazurile
b. este data pronuntarii hotararii declarative de moarte
c. este data cand hotararea declarativa de moarte ramane definitiva
ANS: C
175.Care sunt cazurile cand se poate cere anularea hotararii declarative de moarte? Pag.45
a. daca cel declarat mort este in viata, se poate cere, oricand, anularea hotararii prin
care s-a declarat moartea
b. actiunea in anulare se intenteaza de orice persoana interesata, inclusiv de catre cel
declarat mort
c. judecata se face de urgenta
ANS: A
176. Ce reprezinta capacitatea de exercitiu? Pag.49
a. capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatii, savarsind
acte juridice
b. capacitatea unei persoane de a avea drepturi si obligatii
c. acea parte a capacitatii de drept civil a omului ce consta in aptitudinea de a
dobandi si exercita drepturi civile nesubiective
ANS: A
33

177. Care sunt premisele capacitatii de exercitiu a persoanei fizice? Pag.50


a. capacitatea de folosinta
b. discernamantul necesar
c. ambele variante
ANS: C
178. Care sunt felurile capacitatii de exercitiu? Pag.51
a. lipsa capacitatii de exercitiu, capacitate de exercitiu restransa
b. capacitate de exercitiu deplina
c. ambele variante
ANS: C
179. Ce categorii de persoane sunt lipsite de capacitatede exercitiu? Pag.52
a. minorul care nu a implinit 18 ani
b. interzisul judecatoresc
c. persoanele care au peste 95 de ani
ANS: B
180. Ce fel de acte sunt permise celor lipsiti de capacitate de folosinta? Pag.54
a.
b.
c.

acte de dispozitie
acte de conservare
acte de administrare

ANS: B
181. Ce se intelege prin inalienabilitatea capacitatii de folosinta a persoanei fizice? Pag.19
a. nimeni nu poate renunta, nici in tot nici in parte, la capacitatea de folosinta
b. nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici lipsit, in tot sau in parte,
de capacitatea de exercitiu
c. capacitatea civila este recunoscuta tuturor persoanelor
ANS: A
182. Cand are loc incetarea starii juridice a lipsei capacitatii de exercitiu? Pag.54
a. pentru minor odata cu implinirea varstei de18 ani
b. pentru interzisul judecatoresc prin ridicarea interdictiei
c. ambele variante
ANS: B
34

183. Cand incepe capacitatea de exercitiu restransa? Pag.59


a. la implinirea varstei de 14 ani
b. la nastere
c. din momentul conceptiei
ANS: A
184. Ce fel de ingradire a capacitatii de folosinta este decaderea din drepturile parintesti?
Pag.29
a. este o ingradire de dreptul familiei
b. este o ingradire de drept civil
c. ambele variante
ANS: C
185. Ce acte incheie minorul intre 14 si 18 ani numai cu incuviintarea prealabila a
ocrotitorului legal? Pag.58
a. acte de administrare
b. donatii
c. acte de dispozitie
ANS: A
186. In ce conditii poate minorul de 14 si 18 ani sa incheie acte de dispozitie? Pag.58
a. singur si personal
b. numai cu incuviintarea prealabila a ocrotitorului legal
c. cu dubla incuviintare(din partea ocrotitorului legal si a autoritatii tutelare)
ANS: C
187. Care sunt categoriile de persoane fizice ocrotite de mijloacele de drept civil? Pag. 64
a. minorii, alienatii si debilii mintali
b. persoanele fizice aflate in situatii deosebite
c. ambele variante
ANS: C
188. Care sunt mijloacele de drept civil de ocrotire a minorilor? Pag.64
a. parinti
b. tutela si curatela
35

c. ambele variante
ANS: C
189. Care sunt mijloacele de drept civil de ocrotire a alienatilor si debililor mintali? Pag.64
a. institutia tutelei
b. instititia curatelei
c. ambele variante
ANS: C
190. Care sunt principiile ocrotirii parintesti? Pag.66
a. drepturile parintesti trebuie exercitate, iar indatoririle parintesti trebuie indeplinite
exclusiv in interesul minorului
b. ocrotirea parinteasca nu se infaptuieste sub indrumarea si controlul societatii, in
special al statului prin autoritatea tutelara
c. parintele are drepturi asupra bunurilor copilului, cat si copilul asupra bunurilor
parintelui
ANS: A
191. Care sunt modalitatile de exercitare a ocrotirii parintesti? Pag.66
a. regula in materie este ca exercitarea ocrotirii parintesti se realizeaza de ambii
parinti
b. exceptia o reprezinta situatia in care ocrotirea parinteasca se exercita numai de
unul din parinti
c. ambele variante
ANS: C
192. Cate laturi are continutul ocrotirii parintesti? Pag.67
a. personala
b. patrimoniala
c. personala si patrimoniala
193. Ce fel de raspundere se antreneaza pentru parintii care nu-si indeplinesc drepturile si
indatoririle parintesti? Pag.69
a. raspundere penala, raspundere contraventionala
b. raspundere de dreptul familiei, raspundere civila
c. toate variantele
ANS: C
36

194. In ce situatii se instituie tutela minorului? Pag72


a. copilul sa fie lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai sau, pentru
protejarea intereselor sale, sa nu poata fi lasat in grija acestora
b. instituirea tutelei sa nu fie in interesul superior al copilului
c. tutorele sa nu prezinte garantii morale si sa nu indeplineasca conditiile materiale
pentru a primi un copil in ingrijire
ANS: A
195. Ce persoane au obligatia de a instiinta autoritatea tutelara cand afla de existenta unui
minor lipsit de ocrotire parinteasca? Pag.72
a. colegii de scoala ai acestuia
b. vecinii, din imobilul unde locuieste acesta
c. niciuna din acestea
ANS: B
196. Cine numeste tutorele? Pag.73
a. se face de catre autoritatea tutelara de la domiciliul minorului
b. se face de catre autoritatea tutelara de la domiciliul tutorelui
c. se face de catre instanta de la domiciliul minorului
ANS: A
197. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana pentru a avea capacitatea de a fi
tutore? Pag.74
a. trebuie sa fie o persoana cu capacitate deplina de exercitiu si bune purtari
b. poate fi si o persoana pusa sub interdictie, daca autoritatea tutelara considera ca
acest lucru nu impiedica exercitarea tutelei
c. poate fi si o persoana careia i s-a restrans exercitiul drepturilor politice
ANS: A
198. Ce obligatii are tutorele pe parcursul tutelei? Pag.75
a. sa intocmeasca dari de seama anuale pe care le prezinta autoritatii tutelare in
termen de 30 de zile de la sfarsitul anului calendaristic
b. intocmeste dari de seama, la cererea minorului
c. poate instraina bunuri ale minorului pentru a-si incasa remuneratia stabilita de
catre autoritatea tutelara
ANS: A

37

199. Ce acte poate sa incheie singur tutorele minorului sub 14 ani, fara incuviintarea
autoritatii tutelare? Pag.76
a. il poate asista pe minorul sub 14 ani in toate actele incheiate de acesta
b. reprezinta pe minorul sub 14 ani in actele civile incheiate de acesta
c. poate asista minorul la facerea actelor, dar numai cu incuviintarea autoritatii
tutelare
ANS: B
200. Ce categorie de acte necesita incuviintarea autoritatii tutelare, la tutela minorului?
Pag.76
a. incuviinteaza toate actele minorului
b. va trebui sa isi dea avizul pentru instrainarea valabila a unui bun al minorului catre
sotul sau o ruda in linie dreapta a tutorelui
c. incuviinteaza actele prin care se instraineaza bunuri ale minorului
ANS: C
201. Care sunt situatiile in care tutela poate inceta? Pag.77
a. cand parintele decazut din drepturile parintesti si declarat disparut, apare
b. la cererea tutorelui, in conditiile legii
c. la cererea minorului
ANS: B
202. Ce reprezinta curatela minorului? Pag.79
a. este un mijloc principal de ocrotire a acestuia
b. poate fi exercitata de unul din parintii minorului
c. se instituie, in conditiile legii, de catre autoritatea tutelara
ANS: C
203. Care sunt cazurile de instituire a curatelei minorului? Pag.80
a.
b.
c.

se instituie daca nu se poate realiza concomitent inlocuirea tutorelui cu alt tutore


se instituie la cererea instantei de judecata
este ceruta de catre autoritatea tutelara de la domiciliul tutorelui in functie, atunci
cand aceasta se afla in imposibilitatea exercitarii atributiilor

ANS: A

38

204. Care sunt caracterele juridice ale tutelei minorului? Pag.70


a. legalitatea, obligativitatea, gratuitatea, personalitatea
b. universalitatea ,imprescriptibilitatea
c. intangibilitatea, egalitatea, inalienabilitatea
ANS: A
205. Ce reprezinta plasamentul? Pag.82
a. reprezinta o masura de protectie speciala, cu caracter temporar, care se stabileste in
situatia copilului abuzat sau neglijat, precum si in cea a copilului gasit sau
abandonat in unitati sanitare
b. este o masura de protectie speciala, cu caracter temporar, care poate fi dispusa la o
persoana sau o familie ori un asistent maternal
c. se dispune, cu ajutorul parintilor, de catre instanta de judecata
ANS: B
206. Care sunt principiile exercitarii tutelei minorului? Pag.71
a. tutela se exercita numai in interesul minorului
b. tutela se exercita la minorul care a implinit varsta de 18 ani
c. principiul controlului permanent exercitat asupra tutelei de catre persoanele puse
sub interdictie
ANS: A
207. Care sunt efectele punerii sub interdictie judecatoreasca? Pag.89
a. lipsirea persoanei interzisului de capacitate de exercitiu
b. instituirea tutelei interzisului
c. ambele variante
ANS: C
208. Care sunt conditiile necesare pentru punerea sub interdictie? Pag.87
a. persoana fizica sa fie lipsita de discernamant
b. lipsa de discernamant sa nu sa datoreze alineatiei ori debilitatii mintale
c. lipsa de discernamant sa-i permita persoanei sa se ingrijeasca de interesele sale
ANS: A
209. Cine poate cere punerea sub interdictie judecatoreasca? Pag.87
a. poate fi ceruta de autoritatea tutelara si de alte persoane prevazute de lege
39

b. poate fi ceruta doar de autoritatea tutelara


c. poate fi ceruta doar de membrii familiei
ANS: A
210. Ce se intampla in faza contradictorie a procedurii punerii sub interdictie? Pag.88
a. presedintele instantei trimite cererea, impreuna cu inscrisurile anexate, procurorului
b. cererea initiala se depune la parchet, pentru cercetari preliminare
c. interogatoriul paratului nu este obligatoriu
ANS: A
211. Ce efecte are punerea sub interdictie judecatoreasca? Pag.89
a. daca persoana pusa sub interdictie este minor sub 14 ani, efectul lipsirii de
capacitate de exercitiu se va produce de la data cand va implini 14 ani
b. persoana cu capacitate deplina de exercitiu devine o persoana cu capacitate de
exercitiu restransa
c. daca persoana pusa sub interdictie este minor14-18 ani, efectul este trecerea la
capacitatea deplina de exercitiu
ANS: A
212. Care sunt efectele punerii sub interdictie la minorul intre 14-18 ani? Pag.89
a. se trece de la capacitatea de exercitiu restransa la lipsa capacitatii de exercitiu
b. se trece de la capacitatea de exercitiu deplina la capacitatea de exercitiu restransa
c. ambele variante
ANS: A
213. De la ce data isi produce efectele hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie?
Pag.91
a. de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas definitiva (irevocabila)
b. de la data cand au incetat cauzele care au provocat interdictia
c. ambele variante
ANS: A
214. Care sunt conditiile de fond pentru punerea sub interdictie? Pag.87
a. persoana fizica sa fie lipsita de discernamant
b. lipsa de discernamant sa nu se datoreze alienatiei ori debilitatii mintale
c. lipsa de discernamant sa ii permita persoanei fizice sa se ingrijeasca de interesele
sale
40

ANS: A
215. In ce conditii se ridica interdictia judecatoreasca? Pag.91
a. daca nu au incetat cauzele care au provocat interdictia
b. ridicarea interdictiei se face cu aceeasi procedura ca si pronuntarea ei
c. nu se va comunica de catre instanta de judecata
ANS: B
216. De cate feluri este curatela? Pag.92
a. curatela incapabilului
b. curatela capabilului
c. ambele variante
ANS: C
217. Care sunt cazurile de instituire a curatelei? Pag.92
a. se poate institui din oficiu, de autoritatea tutelara
b. se poate institui numai cu consimtamantul celui in cauza, cu exceptia situatie in care
nu poate sa manifeste acest consimtamant
c. ambele variante
ANS: C
218. Cine poate cere instituirea curatelei? Pag.94
a. cel care urmeaza a fi reprezentat, a sotului sau, a rudelor
b. atutorelui, a autoritatii tutelare
c. ambele variante
ANS: C
219. Care institutie este competenta sa instituie curatela? Pag.94
a. cea de la domiciliul persoanei reprezentate sau al minorului de 14 ani
b. autoritatea tutelara de la domiciliul persoanei reprezentate sau de la locul unde
trebuie luate masuri urgente,cea de la ultimul domiciliu din tara a celui lipsa, ori a
celui disparut
c. ambele variante
ANS: C
220. Ce se intelege prin identificarea persoanei fizice? Pag.96

41

a. presupune individualizarea acesteia in raport cu ceilalti


b. se realizeaza numai prin nume
c. se realizeaza numai prin domiciliu
ANS: A
221. Ce reprezinta numele persoanei fizice? Pag.98
a. reprezinta cuvantul care o individualizeaza in societate
b. reprezinta un drept subiectiv patrimonial al persoanei
c. nu este un atribut de identificare a acesteia
ANS: A
222. Care sunt caracterele juridice ale numelui? Pag.100
a. opozabilitatea, inalienabilitatea, imprescriptibilitatea, personalitatea,
universalitatea, legalitatea, unitatea
b. impartialitatea, imprescriptibilitatea
c. opozabilitatea, inflexibilitatea
ANS: A
223. Care sunt elementele constitutive ale numelui? Pag.99
a. prenumele si porecla
b. numele si pseudonimul
c. numele de familie si pronumele
ANS: C
224. Ce se intelege prin unitate ca si caracter juridic al numelui? Pag.100
a. schimbarea numelui se poate stabili numai prin lege
b. individualizeaza aceeasi persoana fizica
c. numele este legat de persoana omului
ANS: B
225. Ce se intelege prin inalienabilitatea numelui de familie? Pag.100
a. nu poate renunta la nume
b. individualizeaza aceeasi persoana fizica
c. numele este legat de persoana omului
ANS: A

42

226. Cum se stabileste numele de familie? Pag.101


a. numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei
b. se stabileste de autoritatea tutelara
c. copilul din casatorie ia numele de familie numai al unui parinte
ANS: A
227. Ce nume de familie va purta copilul din casatorie? Pag.101
a. din casatorie va purta mumele comun al parintilor
b. se stabileste de autoritatea tutelara
c. va purta numele numai al unui parinta
ANS: A
228. Cum se stabileste numele de familie al copilului din afara casatoriei? Pag.102
a. din afara casatoriei va fi numele parintelui fata de care se stabileste mai intai filiatia
b. va fi stabilit de instanta de judecata daca parintii nu se inteleg
c. se va stabili de autoritatea tutelara, daca parintii nu se inteleg
ANS: A
229. Cum se stabileste numele de familie al copilului gasit, cu parinti necunoscuti? Pag.103
a. prin dispozitia primarului comunei, orasului, municipiului sau al sectorului
municipiului Bucuresti, in a carei raza a fost gasit copilul
b. prin dispozitia instantei de judecata
c. orice persoana interesata
ANS: A
230. In ce situatii se modifica numele de familie? Pag.105
a. poate fi schimbat doar in cazurile expres prevazute de lege,
b. poate fi schimbat in situatii care sunt determinate de modificari ale starii civile a
persoanei
c. ambele variante
ANS: C

43

231. Cine poate dispune modificarea numelui de familie? Pag.105


a. se poate face de instanta de judecata in situatia stabilirii filiatiei si fata de celalalt
parinte, prin incuviintarea de a purta numele acestuia din urma
b. se poate face de autoritatea tutelara in situatia stabilirii filiatiei si fata de celalat
parinte, prin incuviintarea de a purta numele acestuia din urma
c. se poate face oricand, la cererea celui interesat, de catre autoritatea tutelara
ANS: A
232. Ce se intelege prin schimbarea numelui de familie pe cale administrativa? Pag.108
a. inlocuirea numelui de familie cu alt nume de familie, la cerere, prin decizie
administrativa
b. o flexibilitate mai mica in schimbarea numelui
c. inlocuirea cu un alt pseudonim
ANS: A
233. Care este numele de familie purtat in urma casatoriei? Pag. 106
a. este cel pe care viitorii soti au declarat ca vor sa il poarte
b. este totdeauna cel al sotului
c. ambele variante
ANS: A
234. Care este situatia numelui de familie in ipoteza divortului? Pag.107
a. in ipoteza divortului, va fi pastrat de fostii sotii
b. in ipoteza divortului, sotul care si-a schimbat numele prin casatorie va reveni
totdeauna la numele avut anterior
c. poate fi pastrat si dupa divort, cu acordul sotului al carui nume de familie a fost luat
de soti
ANS: C
235. Ce este prenumele? Pag.113
a. distinge o persoana de persoane cu acelasi nume de familie, dar din familii diferite
b. nu este opozabil erga omnes
c. persoana are un drept patrimonialasupra acestuia
ANS: A

44

236. Ce este pseudonimul? Pag113


a. este supus modificarii si schimbarii pe cale administrativa, la fel ca si numele de
familie
b. formeaza obiectul dreptului la pseudonim
c. nu este ales de persoana , ci atribuit de altii
ANS: B
237. Ce este domiciliul persoanei fizice? Pag.115
a. este locul unde are locuinta statornica
b. este locul unde are locuinta temporara
c. dreptul la domiciliu poate fi instrainat de titularul sau
ANS: A
238. Care este importanta juridica a domiciliului persoanei fizice? Pag.115
a. are importanta in ceea ce priveste capacitatea civila
b. nu determina locul platii
c. nu are importanta in materia succcesiunilor
ANS: A
239. Ce se intelege prin unicitate ca si caracter juridic al domiciliului?117
a. fiecare persoana fizica poate avea doar un singur domiciliu
b. exclude coexistenta domiciliului de drept comun cu cel conventional
c. il deosebeste de resedinta persoanei fizice
ANS: A
240. De cate feluri este domiciliul dupa modul de stabilire? Pag.118
a. domiciliul voluntar,legal si conventional
b. domiciliul in tara si strainatate
c. domiciliul comun si separat
ANS: A
241. Care sunt principiile exercitarii ocrotirii parintesti? Pag.66
a. drepturile parintesti trebuie exercitate, iar indatoririle parintesti trebuie indeplinite
exclusiv in interesul minorului
b. ocrotirea parinteasca nu se infaptuieste sub indrumarea si controlul societatii, in
special al statului- prin autoritatea tutelara
45

c. parintele are drept asupra bunurilor copilului iar acesta asupra bunurilor parintelui
ANS: A
242. Care este regula exercitarii ocrotirii parintesti? Pag.66
a. se realizeaza de ambii parinti
b. se exercita numai de catre unul din parinti
c. unei terte persoane
ANS: A
243. Care sunt persoanele obligate sa instiinteze despre ivirea unui caz de deschidere a
tutelei minorului? Pag.72
a. persoanele apropiate minorului, precum si administratorii si locatarii casei in care
locuieste minorul
b. serviciul de stare civila, cu prilejul inregistrarii mortii unei persoane, precum si
biroul notarial de stat, cu prilejul deschiderii unei mosteniri
c. ambele variante
ANS: C
244. Ce cuprinde latura patrimoniala a ocrotirii minorului prin tutela? Pag.74
a. administrarea bunurilor minorului de pana la 14 ani
b. reprezentarea in actele civile, a minorului peste 14ani
c. incuviintarea prealabila a actelor civile ale minorului sub 14 ani
ANS: A
245. Cine numeste curatorul la curatela succesorala notariala? Pag.93
a. notarul
b. instanta de judecata
c. autoritatea tutelara
ANS: A
246. Ce fel de drepturi sunt atributele de identificare? Pag.98
a. drepturi personale nepatrimoniale
b. drepturi personale partimoniale
c. ambele variante
ANS: A

46

247. Care este continutul dreptului la nume? Pag.99


a. dreptul de a-l purta
b. dreptul de a cere indreptarea greselilor de scriere a numelui in orice acte de stare
civila sau de identitate
c. ambele variante
ANS: C
248. Cine aproba cererea de retranscriere a numelui de familie? Pag.111
a. de catre notar
b. de catre primar
c. instanta de judecata
ANS: B
249. In ce situatii se poate cere reconstituirea actelor de stare civila? Pag.141
a. daca registrele de stare civila au fost pierdute sau distruse, in totalitate ori in parte
b. actul de stare civila a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul
ori extractul din acest act
c. ambele variante
ANS: C
250. In ce situatii are loc rectificarea actelor de stare civila? Pag.144
a. exista neconcordanta intre cele doua exemplare ale registrelor de stare civila
b. la rubrica numele tatalui din actul de nastere s-a trecut un alt nume decat cel ce
trebuia
c. ambele variante
ANS: C

47