Sunteți pe pagina 1din 5

Grile prescriptia extinctiva + decadere

1. Prescriptia extinctiva incepe sa curga:


= de la data cand obligatia devine exigibila, in cazul obligatiilor de a da sau de a face pure
si simple si al celor afectate de un termen extinctive sau de o conditie rezolutorie

2. Este prescriptibila:
= actiunea confesorie de servitute

3. Este imprescriptibila:
= actiunea confesorie de superficie

4. Dreptul material la actiunea avand ca obiect despagubiri pt atingerile aduse


onoarei, demnitatii si reputatiei unei persoane:
= este prescriptibil extinctiv, de regula, in termenul general de prescriptive extinctive de
3 ani

5. In cazul decaderii:
= reglementarea generala nu are in vedere si repunerea in termen

6. Ce semnificatie juridica poate avea predarea bunului ce face obiectul


antecontractului de vanzare-cumparare catre cel ce urmeaza sa il cumpere?
= intrerupe prescriptia dreptului de a cere incheierea contractului de vanzare-cumparare

7. Termenul de prescriptie a actiunii in anularea actului juridic civil:


=pt nerespectarea unui drept de preemptiune sanctionat cu nulitatea relativa, incepe sa
curga de la data cunoasterii existentei cauzei de nulitate

8. Termenul general de prescriptie extinctiva nu se aplica pentru :


= actiunea in anularea persoanei juridice si actiunea revocatorie(pauliana)
9. Instanta este obligata sa invoce din oficiu nulitatea clauei prin care:
= se stipuleaza un termen de prescriptie etinctiva de 1 an pt dreptul la actiune al
asiguratului impotriva asiguratorului avand ca obiect plata indemnizatiei de asigurare

10. Prin efectul repunerii in termenul de prescriptie extinctiva :


= instanta va proceda la solutionarea cauzei, desi termenul prescriptiei s-a implinit

11. Este imprescriptibil extinctiv:


= ca regula,dreptul la actiunea in protectia directa a dreptului personal nepatrimonial

12. Prescriptia extinctiva:


= este reglementata prin norme preponderent dispozitive, iar partile pot modifica
cauzele legale de suspendare sau de intrerupere a prescriptiei extinctive

13. Prescriptia extinctiva se suspenda:


= pana la numirea de catre instant de tutela a unui curator special in cazul indepartarii
tutorelui minorului de la sarcina tutelei

14. Prescriptia extinctiva:


= se suspenda pe durata existentei unui caz de forta majora cu caracter temporar ,
indiferent de data survenirii acesteia, daca partile au convenit astfel

15. Spre deosebire de decadere, prescriptia:


= stinnge numai o componenta a dreptului subiectiv civil

16. Prin contractual de vanzare incheiat, cumparatorul A a renuntat la prescriptia pe


care ar putea sa o invoce in privinta dreptului vanzatorului B la plata pretului.
Aceasta clauza este:
= nula absolut
17. Prescriptia dreptului la actiunea pentru plata pretului prevazut intr-un contract de
vanzare a unui bun mobil corporal afectat de o conditie rezolutorie, incepe sa
curga:
= de la data incheierii contractului, pretul fiind datorat imediat

18. Punerea in intarziere a debitorului:


= intrerupe prescriptia, dar numai conditional

19. Care din urmatoarele cause justifica suspendarea prescriptiei extinctive?


= cat timp cel lipsit de capacitate de exercitiu nu are reprezentant legal, afara de cazul
cand legea dispune altfel

20. Prescriptia extinctiva:


=NU este reglementata exclusive de norme imperative

21. Daca reclamantul A, al carui drept material la actiune s-a prescris, il cheama in
judecata, in temeiul aceluiasi drept, pe parintii B,C si D, iar numai B invoca
prescriptia extinctiva, atunci:
=ca regula,instant va aplica prescriptia doar fata de B

22. Institutia prescriptiei exinctive este reglementata,in principal,prin:


= norme de ordine privata, cu consecinta ca cel in favoarea caruia a operat prescriptia
poate renunta la beneficiul prescriptiei daca are capacitate deplina de exercitiu

23. Drepturile patrimoniale sunt, ca regula juridica:


= prescriptibile

24. Termenul general de prescriptie(3 ani) NU se aplica pentru:


= dreptul profesionistilor la plata pretului bunurilor de larg consum comercializate
25. Daca M este medic aflat in strainatate pentru furnizarea de servicii medicale
personalului fortelor armate romane care participa la o misiune de mentinere a
pacii sub conducerea ONU:
=prescriptiile care curg impotriva lui M se suspenda chiar daca M nu este militar, dar
asistena sa a fost solicitata potrivit legii de catre fortele armate

26. Prin contractual de aigurare incheiat, partile au convenit ca dreptul asiguratului A


impotriva asiguratorului B pentru plata indemnizatiei de asigurare in caz de
producere a riscului este prescriptibil extinctiv in termen de 2 ani. In acest caz:
=clauza este valabila, aceasta reluand doar o dispozitie legala

27. In cazul unui drept de creanta gratuit cu un drept:


=actiunea ipotecara este imprescriptibila la limita.

28. Sunt imprescriptibile extinctiv:


= actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama

29. Nu este supusa prescriptiei extinctive:


= exceptia de reductiune a liberalitatilor excesive

30. Termenul general de prescriptie:


=poate fi aplicat si in cazul actiunii oblice

31. Sunt termene special de prescriptie:


= termenul de 3 ani , aplicabil actiunii in revendicarea imobilului adjudecat in cadrul
procedurii de urmarire silita imobiliara, atuci cand imobilul a fost inscris pt prima data in
cartea funciara, la solicitarea executorului judecatoresc

32. In cee ace priveste modificarea termenelor de prescriptie:


=in cazul termenelor de prescriptie(legale) de cel putin 10 ani, noua durata a acestora
poate fi stabilita pana la 20 ani
33. Prescriptia extinctiva a actiunii in anularea actului juridic pt dol incepe sa curga:
=la data descoperirii dolului

34. Efectul special al suspendarii cursului prescriptiei extinctive:


= nu se aplica atunci cand au ramas mai putin de 6 luni pana la implinirea
termenului,daca acesta este mai mic de 6 luni

35. Daca termenul de prescriptie extinctiva de 3 ani a inceput sa curga la 10 aprilie


2010 si la 1 feb 2013 a intervenit o cauza de suspendare care a incetat la 1 martie
2013, prescriptia se implineste la:
=1 septembrie 2013

36. Este prescriptibil extinctiv in termenul general de prescriptie de 3 ani:


=ca regula, dreptul la actiunea in repararea unei pagube cauzate printr-o fapta ilicita
contractuala sau extracontractuala

37. Prescriptia extinctiva:


= se intrerupe, dar numai conditional, prin introducerea cererii de chemare in judecata si
prin punerea in intarziere a celui in folosul caruia curge prescriptia

S-ar putea să vă placă și