Sunteți pe pagina 1din 1

DREPT ROMAN ev pe parcurs 2 sem II

Caracterele comune ale servitutilor, in dreptul roman, erau : (precizati varianta incorecta)
Sunt drepturi de creanta
Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte consensuale: mandatum
Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte reale: gajul
Care dintre urmatoarele constituie elemente ale obligatiei: constrangerea
Contractele consensuale iau nastere: printr-un simplu acord de vointa
Culpa este: neglijenta sau neindemanarea manifestata de cineva printr-o actiune sau
abstentiune
Evolutia conceptului de mostenire al romani : (precizati varianta incorecta) Nu exista
patrimoniu fara titular, la moartea titularului, trecea la mostenitori

In dreptul roman clasic existau formele de proprietate : Pretoriana, peregrina, quiritara,


provincial
In dreptul roman, vanzarea: era generatoare de obligatii
In dreptul succesoral roman, sui heredes, ca prima categorie, erau : Fiul emancipat,
femeia casatorita fara manus
În vechiul drept roman, pentru ca un act sa produca efecte juridice: simpla manifestare
de vointa era lipsita de valoare juridical
Legatul este: o dispozitie prin care testatorul dispune de anumite bunuri individual
determinate
Materia succesiunii cuprinde: totalitatea normelor ce reglementeazã transmiterea
patrimoniului defunctului cãtre mostenitorii sãi
Modurile de dobandire a proprietatii conform dreptului natural erau : Accesiune,
ocupatine, traditiune, specificatiune.
Mostenirea ab intestat privea urmatoarele categorii de mostenitori : Heredes sui,
gentiles, adgnatus poximus

Mostenirea legala exista la romani cand : Testamentul a fost valabil intocmit

Mutuum era: contract de imprumut de consumatiune


Principala obligatie a cumparatorului, in contractul de vanzare cumpare, era: obligatia de
a plati pretul
Romanii au cunoscut urmatoarele forme de mostenire : Legala (ab intestat),
testamentara, deferita contra testamentarului

Testamentul este: un act solemn

S-ar putea să vă placă și