Sunteți pe pagina 1din 7

Drept_1_DR_1 Drept Drept roman 1 TRUE/FALSE 1) Roma a fost fondat de ctre cei doi fraTi legendari Romulus si Remus

la anul 754-753 .e.n.. 2) Perioada republicii a durat de la 509 pna n anul anul 27 e.n.. 3) Obiceiul sau cutuma constituie cel mai vechi izvor al dreptului roman. 4) Este adevrat c Legea celor XII Table a constituit legea fundamental a sistemului de drept roman ? 5) Este adevrat c dreptul de urmrire constituie facultatea de a intenta o acTiune care sancTiona dreptul de proprietate nclcat, mpotriva oricrei persoane care deTinea lucrul ? 6) Este adevrat c dreptul de preferinT constituia dreptul prin care debitorul preferenTial trecea naintea celorlalTi debitori n scopul satisfacerii dreptului su de creanT ? 7) Este adevrat c animus constituie elementul material al posesiunii ? 8) Este adevrat c elementul intenTional al posesiunii l constituie corpus ? 9) Jus utendi const n dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren. 10) Jus fruendi const n dreptul de a dispune de un lucru. 11) Jus abutendi const n dreptul de a percepe fructele produse de acel lucru, ca, de exemplu recolta unui teren. 12) Este adevrat c mancipaTiunea era cel mai vechi mod de dobndire a proprietTii ? 13) Termenul de heredium se refer la pmntul din cetate atribuit romanilor chiar de la fondarea cetTii. 14) Este adevrat c mancipaTiunea se confund la nceput cu vnzarea ? 15) Este adevrat c buna credinT constituie condiTie a uzucapiunii ? 16) Este adevrat c originea cuvntului testament provine din latinescul testari ? 17) Este adevrat ca testamentul olograf trebuia s fie scris n totalitate de testator ? 18) Testamentul excepTional era fcut n condiTii deosebite, cnd testatorul era n imposibilitate de a vorbi, auzi sau vedea ? 19) Creditorul constituie o persoan juridic care urmeaz s fac o plat, la nevoie chiar prin constrngere: 20) Constrngerea constituie sancTiunea juridic ce-l priveste pe debitor n cazul neexecutrii prestaTiei: 21) Dup modul de formare, contractele sunt solemne si bilaterale: 22) Dup efecte, contractele sunt unilaterale si nesolemne: 23) Dup sancTiune, contractele sunt de drept strict si de bun credinT: MULTIPLE CHOICE 1) Care dintre urmtoarele definiTii date dreptului roman aparTine jurisconsultului Ulpianus: 1 principiile de drept sunt: a tri in mod onest, a nu vtma pe nimeni si a da fiecruia ceea ce i se cuvine 2 dreptul este arta binelui si a echitTii 3 stiinta dreptului este cunoasterea lucrurilor divine si umane, stiinTa a ceea ce este drept si nedrept 2) Care dintre urmtoarele izvoare enumerate mai jos sunt considerate izvoare formale: 1 legea 2 constituTia lui Caracalla 3 tripticele din Transilvania 3) n care din urmtoarele proceduri, procesul se desfsura n 2 etape, respectiv in iure si in iudicio: A) procedura legisacTiunilor; B) procedura formular; C) procedura extraordinar 1A+B 2A+B+C 3A+C 4) Privitor la nceputul si ncetarea capacitTii, care dintre urmtoarele enunTuri reprezint regula: 1 copilul conceput era considerat ca si nscut ori de cte ori era vorba de interesele sale 2 capacitatea ncepea o dat cu nasterea si inceta o dat cu moartea persoanei 3 succesiunea iacent, vacant, susTine persoana defunctului 1

5) Care dintre urmtoarele forme de cstorie, era considerat o cstorie inferioar: 1 cstoria cu manus 2 concubinatul 3 cstoria fr manus 6) Dintre condiTiile cstoriei enumerate mai jos, va rugm s precizaTi care dintre acestea sunt condiTii de form: 1 confarreatio 2 consimTmntul 3 vrsta 4 alianTa 7) Care dintre urmtoarele principii ale patrimoniului sunt adevrate: 1 patrimoniul constituie emanaTia mai multor persoane 2 orice persoan are n mod necesar cel puTin un patrimoniu 3 fiecare persoan nu are dect un singur patrimoniu 8) Care dintre urmtoarele forme de proprietate sunt considerate prestatale: 1 proprietatea colectiv a ginTii 2 proprietatea pretorian 3 proprietatea provinciala 9) n care din urmtoarele tipuri de succesiuni, testatorul, potrivit principiului libertTii de a testa, putea institui sau dezmosteni pe descendenTii si, dup cum credea de cuviinT, cu condiTia s respecte formele solemne: 1 succesiunea legal 2 succesiunea deferit contra testamentului 3 succesiunea testamentar 10) Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte reale: 1 vnzarea 2 locaTiunea 3 gajul 4 mandatul 11) Care dintre urmtoarele legisacTiuni constituie legisacTiune de judecat: 1 sacramentum 2 pignoris capio 3 manus iniectio 12) Care dintre urmtoarele moduri de dobndire a proprietTii presupunea exercitarea posesiunii asupra unui lucru un timp ndelungat: 1 prescription longi temporis 2 usucapio 3 ocupatio 4 legea 13) Care dintre urmtoarele elemente enumerate mai jos constituie condiTie a uzucapiunii: 1 termenul 2 iusta causa 3 thesaurus 2

14) Care dintre urmtoarele servituTi constituia servituTi prediale rustice: 1 cloaca 2 via 3 stilicidum 15) Care dintre urmtoarele servituTi constituie servituTi personale: 1 servitus onoris freudi 2 cloaca 3 habitatio 16) Care dintre urmtoarele forme de testament au existat n vechiul drept roman: 1 militar 2 por aes et libram 3 nuncupativ 17) Care dintre urmtoarele forme de testament au existat n dreptul clasic: 1 calatis comitus 2 testamentum in procinctu 3 testamentul pretorian 18) Care dintre urmtoarele forme de testament au existat n dreptul imperial: 1 testamentum in procinctu 2 testamentul civil sub form oral 3 testamentul pretorian 19) Care dintre urmtoarele elemente constituie elemente ale obligaTiei: 1 consimTmntul 2 constrngerea 3 capacitatea 20) Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte consensuale: 1 fiducia 2 gajul 3 depozitul 4 mandatum 21) Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte nenumite: 1 societas 2 do ut des 3 mutuum 22) Care dintre urmtoarele delicte sunt considerate delicte vechi: 1 furtum 2 metus 3 dolus 23) Care dintre urmtoarele delicte sunt considerate delicte noi: 1 injuria 2 dolus 3 demnum injuria datum 3

24) Care dintre urmtoarele elemente ale contractelor sunt accidentale: 1 obiectul 2 consimTmntul 3 termenul 25) Care dintre urmtoarele moduri de stingere a obligaTiilor sunt voluntare: 1 plata 2 confuziunea 3 moartea 26) Care dintre urmtoarele moduri de stingere a obligaTiilor sunt nevoluntare: 1 novaTiunea 2 compensaTiunea 3 imposibilitatea de executare 27) Care dintre urmtoarele garanTii enumerate mai jos sunt considerate garanTii reale: 1 gajul 2 sponsio 3 fidepomissio Drept_1_DR_1 Drept Drept roman 2 TRUE/FALSE 1) Este adevArat ca mancipatiunea era cel mai vechi mod de dobAndire a proprietatii ?A 2) Este adevArat ca mancipatiunea se confunda la Inceput cu vAnzarea ?A 3) Este adevArat ca buna credinta constituie conditie a uzucapiunii ?A 4) Este adevArat ca originea cuvAntului testament provine din latinescul testari ?A 5) Este adevArat ca testamentul olograf trebuia sa fie scris In totalitate de testator ?A 6) Testamentul exceptional era facut In conditii deosebite, cAnd testatorul era In imposibilitate de a vorbi, auzi sau vedea ?A 7) Creditorul constituie o persoana juridica care urmeaza sa faca o plata, la nevoie chiar prin constrAngere:F 8) ConstrAngerea constituie sanctiunea juridica ce-l priveste pe debitor In cazul neexecutarii prestatiei:A 9) Dupa modul de formare, contractele sunt solemne si bilaterale:f 10) Dupa efecte, contractele sunt unilaterale si nesolemne:F 11) Dupa sanctiune, contractele sunt de drept strict si de buna credinta:A 12) Este adevArat ca pentru formarea contractelor reale este nevoie doar de consimtamAntul partilor?F 13) Este adevArat ca pentru formarea contractelor consensuale este nevoie de simplul acord de vointa al Partilor?A 14) Contractele nenumite se formeaza printr-o conventie Insotita de executarea obligatiei de catre una din parti:A 15) Este adevArat ca delictul este o fapta ilicita, cauzatoare de prejudicii, care dadea nastere la obligatii delincventului de a repara prejudiciul cauzat ?A 16) Dupa sanctiune, obligatiile se clasifica In obligatii civile si obligatii simple:F 17) Din punctul de vedere al numarului de persoane care participa la raportul juridic, obligatiile sunt naturale si complexe:F 18) Este adevArat ca metus (teama) constituie viciu de consimtamAnt ?A 19) Este adevArat ca dolus nu constituie viciu de consimtamAnt ?F 20) Este adevArat ca neseriozitatea este o cauza care duce la anularea contractului ?A 21) Capacitatea constituie aptitudinea unei persoane de a Incheia acte juridice:A 22) Conditia reprezinta unul din cele doua elemente accidentale ale contractului:A 23) Compensatiunea consta In cumpanirea a doua datorii reciproce, astfel ca executarea sa poarte numai asupra diferentei:A 4

24) Remiterea de datorie consta In renuntarea de catre creditor la creanta sa, ea mai numindu-se si iertarea de datorie:A 25) Garantiile constituie acele mijloace juridice care au drept scop punerea la adapost a creditorului de consecintele insolvabilitatii debitorului:a 26) Este adevArat ca sin iure cessio*era un mod de dobAndire a proprietatii quiritare cu ajutorul unui proces fictiv ?A 27) Este adevArat ca usucapio*constituia un mod de dobAndire a proprietatii quiritare ?A 28) Accesio *accesiunea constituie un mod de transmitere a proprietatii quiritare.A 29) Servitutile sunt sarcini impuse In folosul unei anumite persoane In calitate de proprietar al unui mobil sau In folosul unei anumite persoane.F 30) Servitutile prediale sunt cele constituite In interesul proprietarilor unui mobil.F 31) Servitutile prediale se Impart In servituti prediale rustice si urbane.A 32) Este adevArat ca svia*constituia dreptul de a trece cu piciorul pe pamAnt strain ?F 33) Usus fructus *uzufructul constituia dreptul real de a te folosi de lucrul altuia si de asi culege fructul, pastrAndusi substanta.A 34) Este adevArat ca dreptul de uzufruct are un caracter viager ?A 35) CuvAntul screditor*provine de la scredos, adica a da bani cu Imprumut.A 36) Obiectul, ca element al obligatiei, constituie prestatiunea pe care trebuie s-o Indeplineasca debitorul fata de creditor.A 37) Este adevArat ca obligatiunile sunt de doua feluri si anume judecatoresti si conventionale:F 38) Culpa constituie neglijenta sau neIncrederea pe care un bun administrator nu ar fi comis-o sub nici o forma.A 39) Remiterea de datorie constituie modul de stingere a obligatiilor ce consta In renuntarea de catre creditor la creanta sa.A 40) Delictele sunt fapte daunatoare intereselor societatii romane si pedepsite prin dispozitiunile juridice ale statului.A MULTIPLE CHOICE 1) Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte reale? 1 vAnzarea; 2 locatiunea; *3 gajul; 4 mandatul. 2) Care dintre urmatoarele moduri de dobAndire a proprietatii presupunea exercitarea posesiunii asupra unui lucru un timp Indelungat: *1 prescriptio longi temporis; 2 usucapio; 3 ocupatio; 4 legea. 3) Care dintre urmatoarele elemente enumerate mai jos constituie conditie a uzucapiunii: *1 termenul; 2 iusta causa; 3 thesaurus. 4) Care dintre urmatoarele forme de testament au existat In vechiul drept roman: 1 militar; *2 per aes et libram; 3 nuncupativ. 5

5) Care dintre urmatoarele forme de testament au existat In dreptul clasic: 1 calatis comitiis; 2 testamentum in procinctu; *3 testamentul pretorian. 6) Care dintre urmatoarele forme de testament au existat In dreptul imperial: 1 testamentum in procinctu; *2 testamentul civil sub forma orala. 3 testamentul pretorian. 7) Care dintre urmatoarele elemente constituie elemente ale obligatiei: 1 consimtamAntul; *2 constrAngerea; 3 capacitatea. 8) Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte consensuale: 1 fiducia; 2 gajul; 3 depozitul; *4 mandatum 9) Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte nenumite: 1 societas; *2 do ut des; 3 mutuum 10) Care dintre urmatoarele delicte sunt considerate delicte vechi: *1 furtum; 2 metus; 3 dolus. 11) Care dintre urmatoarele delicte sunt considerate delicte noi: 1 injuria; *2 dolus; 3 damnum injuria datum. 12) Care dintre urmatoarele elemente ale contractelor sunt accidentale: 1 obiectul; 2 consimtamAntul; *3 termenul. 13) Care dintre urmatoarele moduri de stingere a obligatiilor sunt voluntare: *1 plata; 2 confuziunea; 3 moartea. 14) Care dintre urmatoarele moduri de stingere a obligatiilor sunt nevoluntare: 1 novatiunea; 2 compensatiunea; *3 imposibilitatea de executare. 6

15) Care dintre urmatoarele garantii enumerate mai jos sunt considerate garantii reale: *1 gajul; 2 sponsio; 3 fidepomissio. 16) Care dintre urmatoarele servituti constituia servituti prediale rustice: 1 cloaca; *2 via; 3 stilicidum. 17) Care dintre urmatoarele servituti constituie servituti personale: 1 servitus onoris freudi; 2 cloaca; *3 habitatio. 18) n care din urmatoarele tipuri de succesiuni, testatorul, potrivit principiului libertatii de a testa, putea institui sau dezmosteni pe descendentii sai, dupa cum credea de cuviinta, cu conditia sa respecte formele solemne: 1 succesiunea legala; 2 succesiunea deferita contra testamentului; *3 succesiunea testamentara. 19) Care dintre urmatoarele moduri constituie modalitati de transmitere a proprietatii quiritare ? *1 in iure cessio; 2 usucapio; 3 lex. 20) Care dintre urmatorii jurisconsulti au dat o definitie obligatiei : 1 Ulpianus; *2 Justinian; 3 Celsus.