Sunteți pe pagina 1din 31

DISCIPLINA: DREPT INTERNATIONAL PUBLIC 1

MULTIPLE CHOICE 1. Obiectul de reglementare al dreptului internaional public const n :. a. In reglementarea relaiilor sociale n cadrul statelor b. Relaiile internaionale dintre state i alte subiecte de drept internaional c. Ambele variante ANS: B 2. Doctrina dualist are ca fondator pe: a. Hans Kelsen b. Charles Rousseau c. Heinrich Tripel ANS: C 3. Care sunt organele sau organismele superioare statelor cu functii de legiferare n elaborarea

normelor dreptului international public?


a. In dreptul international public nu exista asemenea institutii b. Curtea Penala Internaional c. Tribunalul de la Haga ANS: A 4. Primele reguli de drept international au aparut in: a. Roma Antica, Grecia b. Egipt, Roma Antica, Grecia c. Statul Hitit, China ANS: C 5. Legile lui Manu dateaza din India : a. sec V dCr b. sec VII d Cr c. sec V d Cr ANS: C 6. Pacea Westphalic a avut loc n anul: a. 1628

b. 1638 c. 1648 ANS: C 7. Printele tiinei dreptului internaional a fost : a. John Selden b. Hugo Grotius c. Alberico Gentilis ANS: B 8. Lucrarea principele si despre arta razboiului apartine lui: a. Hugo Grotius b. Toma dAquino c. Nicollo Machiavelli ANS: C 9. Lucrarea,,Mare clausum apartine lui: a. Hugo Grotius b. John Selden c. Alberico Gentilis ANS: B 10. ,,Declaratia asupra dreptului gintilor apartine lui: a. Toma dAquino b. Sfantul Augustin c. Abatele Gregorie ANS: C 11. Congresul de la Viena prin care se interzicea comertul cu sclavi,recunoasterea neutralitatii

permanente a Elvetiei etc a avut loc in anul:


a. 1856 b. 1835 c. 1815 ANS: C 12. Congresul de la Paris a avut loc in anul: a. 1866 b. 1856 c. 1877 ANS: B

13. La Conferinta de la Haga au fost adoptate numai putin de: a. 11 Conventii internationale b. 13 c. 17 ANS: B 14. ,,Dreptul popoarelor din 1758 apartine lui: a. Emerich de Vattel b. G.H.Martens c. F.Lisz ANS: A 15. Curtea Permanenta de Justitie Internationala a fost infintata in anul: a. 1910 b. 1920 c. 1928 ANS: B 16. Conventia pentru suprimarea comertului cu femei si copii a avut loc in anul: a. 1927 b. 1921 c. 1929 ANS: B 17. Convetia pentru reprimarea terorismului a avut loc in anul: a. 1931 b. 1939 c. 1937 ANS: C 18. Tribunalul de la Tokyo a luat fiinta in anul: a. 1945 b. 1947 c. 1946 ANS: B 19. Tribunalul de la Nurenberg a luat fiinta in anul: a. 1944 b. 1947

c. 1945 ANS: C 20. Sunt izvoare ale treptului international: a. Conventiile internationale b. Cutuma internationala,Legea interna a statelor c. Ambele variante ANS: C 21. Cutuma presupune: a. Un element obiectiv b. Un element subiectiv c. Amebele variante ANS: C 22. Cui apartine lucrarea Principii de drept International Public scrisa in anul 1990 a. Ion Browulie b. Raluca Miga Besteliu c. Michael Akehurst ANS: A 23. Comisia de Drept International a O.N.U. a inceput sa fiinteze din anul: a. 1958 b. 1949 c. 1948 ANS: C 24. Care sunt actele organizatiilor interguvernamentale : a. recomandarile,rezolutiile b. declaratiile,decretele c. ambele variante ANS: A 25. Poate constitui legea interna izvor de drept a. Legea interna are caracter de izvor de drept b. Depindede la stat la stat c. Regula const in faptul ca aceasta nu constituie izvor de drept ANS: C 26. Conferinta de la Helsinki a avut loc in anul:

a. 1971 b. 1979 c. 1975 ANS: C 27. Prin conferinta din 1929 de la Geneva sa realizat: a. Ameliorarea soarteai ranitilor si a bolnavilor din campanie b. Protectia prizionierilor de razboi c. Ambele variante ANS: A 28. Tratatul de la Montevideo dintre S.U.A si statele latino americane a avut loc in anul: a. 1931 b. 1939 c. 1933 ANS: C 29. Precizati care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un stat,pentru a deveni subiect

de drept international.
a. O populatie permanenta b. Un guvern c. Ambele variante ANS: C 30. Precizati care dintre urmatoarele state sunt state federale: a. S.U.A,Brazilia b. Cehoslovacia c. Ambele variante ANS: A 31. Care sunt principalele forme de state dependente: a. Vasalitatea b. Neutralitatea,Protectorarul c. Ambele variante ANS: A 32. Tratatul de la Utrecht a avt loc in anul: a. 1813 b. 1723 c. 1713

ANS: C 33. Neutralitateaa permaneta o intalnim in cazul statelor: a. Elvetia,Luxemburg b. Belgia,Olanda c. Ambele variante ANS: C 34. Tratatul de la Verseilles a avut loc in anul: a. 1917 b. 1918 c. 1919 ANS: C 35. Cand a fost infintata O.N.U. a. 1949 b. 1948 c. 1945 ANS: C 36. De cate feluri poate fi recunoasterea guvernelor: a. de iure,de facto b. expresa,tacita c. ambele variante ANS: C 37. Cand a avut loc destramarea Imperiului Austro-Ungar: a. La un an dupa incheierea primului razboi mondial b. In anul 1919 c. Ambele variante ANS: C 38. Din punct de vedere al ariei de actiune,organizatiile internationale se impart in: a. Organizatii cu vocatie universala b. Organizatii regionale,Organizatii cu caracter general c. Ambele variante ANS: A 39. Dupa posibilitatea de acces al statelor,Organizatile internationale se clasifica in:

a. Organizatii deschise b. Organizatii inchise c. Organizatii cu caracter limitat ANS: A 40. Clasificati societatile internationale in functie de caracterul atributiilor acestora: a. Organizatii internationale de cooperare b. Organizatii inchise c. Ambele Variante ANS: A 41. Care dintre urmatoare organizatii internationale au vocatie reginonala: a. Oraganizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa b. Organizatia Cooperari la Marea Neagra c. Ambele Variante ANS: A 42. Care organizatii internationale au vocatie universala: a. Uniunea Postala Universala b. Organizatia Mondiala a Snti c. Ambele Variante ANS: C 43. Care dintre urmatoarele organizatii internationale au vocatie reginonala: a. Uniunea Africana b. Consiliul Nordic c. Ambele variante ANS: A 44. Precizati in ce an a luat fiinta Liga Statelor arabe. a. 1947 b. 1945 c. 1949 ANS: B 45. Consiuliul Nordic este: a. Organizatie internationala cu vocatie reginonala b. Organizatie internationala cu vocatie subregionala c. Organizatie internationala cu vocatie universala ANS: B

46. Consiliul europei este: a. Organizatie internationala regionala b. Organizatie internationala subregionala c. Organizatie internationala cu vocatie universala ANS: A 47. Legitimitatea miscrilor de eliberarea nationala este prevazuta in: a. Carta O.N.U.-art 1 si 45 b. Catra O.N.U.-art 1 si 55 c. Carta O.N.U.-art 1 si 15 ANS: B 48. Organizatile internationale au personalitate juridica: a. Da b. Nu c. Au numai Crucea Rosie si Interpolul ANS: B 49. Declaratia universala a drepturilor omului face vorbire despre cetatenie in articolul: a. articolul 5 b. articolul 25 c. articolul15 ANS: C 50. In ce an a avut loc conventia de la Haga referitoare la conflictele de nationalitate: a. 1907 b. 1947 c. 1939 ANS: C 51. Precizati modul cum poate fi dobandita cetatenia ?: a. prin nastere b. prin nationalizare c. ambele variante ANS: C 52. Dobandirea cetateniei prin naturalizare se poate face prin: a. Nastere b. Casatorie si adoptie c. Ambele variante

ANS: B 53. Cetatenia se poate pierde: a. Prin retragere b. Renuntare c. Ambele variante ANS: C 54. Retragerea cetateniei se face prin: a. Printr-o hotarare judecatoreasca b. Prin actul unei autoritati executive c. Ambele variante ANS: C 55. Principalele conventi referitoare la statutul apatrizilor au avut loc in anii: a. 1954,1957 b. 1961,1954 c. 1954.1959 ANS: B 56. Precizati care sunt principalele tipuri de tratament juridic aplicabil strainilor: a. Regimul standardelor internationale b. Regimul capitulatiilor c. Ambele variante ANS: A 57. Precizati care dintre urmatoarele legi reglementeaza tratamentul aplicabil strainilor(Regimul

juridic al strainilor):
a. Legea numarul 133 din 2 aprilie 2001 b. Legea numarul 113 din 2 aprilie 2001 c. Legea numarul 123 din 2 aprilie 2001 ANS: C 58. Precizati in ce an a avut loc Conventia asupra azilului teritorial semnata la Caracas: a. 1964 b. 1954 c. 1966 ANS: B 59. Precizati in ce an a avut loc,,Pactul cu privire la drepturile civile si politice.

a. 1957 b. 1956 c. 1966 ANS: C 60. Precizati in ce an a avut loc Declaratia Universala a Drepturilor Omului: a. 1949 b. 1945 c. 1948 ANS: C 61. Cte tipuri de azil cunoastem: a. Azil (Politic) teritorial b. Azil diplomatic c. Ambele variante ANS: C 62. Precizati in ce localitati au avut loc Conventiile Internationale intre statele Sud-

Americane.referitoare la acordarea azilului diplomatic.


a. Havana si Lima b. Caracas si Rio De Janeiro c. Havana si Caracas ANS: C 63. Este recunoscut,,Azilul diplomaticde catre state: a. nu b. da c. majoritatea statelor nu il recunosc ca legal ANS: C 64. Precizati daca expulzarea este o masura penala? a. Da b. Nu c. In anumite state este ANS: B 65. Precizati daca cetatenii propii pot fi expulzati: a. Nu b. Da c. Numai in anumite situatii

ANS: C 66. Pot fi extradati cetatenii proprii ai statului solicitat: a. Da b. Nu c. Da in cazul S.U.A.si Franta ANS: B 67. Potrivit Constitutiei-modificate in 2003 Cetatenii romani pot fi extradati: a. Nu b. Da c. Institutii speciale-In baza unor Conventii de reciprocitate ANS: C 68. Din ce data a inceput sa functioneze Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati? a. De la 1 Ianuarie 1967 b. La 1 Martie 1951 c. La 1 Ianuarie 1951 ANS: C 69. In prezent Statutul si Regimul Refugiatilor in Romania este reglementat prin: a. Legea nr 15 din 1996 b. Ordonanta Guvernului nr 13 din 2002 c. Ordonanta Guvernului nr 37 din 2006 ANS: B 70. Revolutia franceza a avut loc in anul? a. 1887 b. 1798 c. 1989 ANS: C 71. Marea Carta a libertatii dateaza din anul? a. 1225 b. 1205 c. 1215 ANS: C 72. Constitutia S.U.A. dateaza din anul : a. 1778

b. 1787 c. 1789 ANS: B 73. In ce an a avut loc Declaratia Natiunilor Unite cu privire la eliminarea oricaror forme de

discriminare rasiala adoptata de O.N.U. ?


a. 1967 b. 1969 c. 1963 ANS: C 74. In ce an a avut loc Declaratia privind drepturile persoanelor invalide a. 1971 b. 1973 c. 1975 ANS: C 75. In ce an a avut loc Conventia privitoare la drepturile politice ale femeilor : a. 1957 b. 1962 c. 1952 ANS: C 76. In ce an a avut loc Conventia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare fa de

femei ?
a. 1969 b. 1973 c. 1979 ANS: C 77. Precizati in ce an au fost adopate Reguli minime standard pentru tratamentul detinutilor : a. 1957 b. 1953 c. 1955 ANS: C 78. Cand a avut loc Declaratia Natiunilor Unite cu privire la eliminarea oricaror forme de

discriminare rasiala?
a. 196l b. 1963 c. 1962

ANS: B 79. In ce an a avut loc Tratatul de la Maastricht? a. 1991 b. 1994 c. 1992 ANS: A 80. In ce an a avut loc Conferinta de la Helsinki in care a fost abordata problema Actului final a. 1976 b. 1977 c. 1975 ANS: C 81. Conventia pentru Protectia Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentate a fost adoptata : a. La Paris 1957 b. La Roma 1950 c. La Helsinki in 1948 ANS: B 82. Comisia Europeana a Depturilor Omului isi are sediul la: a. Paris b. Helsinki c. Strasbourg ANS: C 83. Cand a fost adoptata Carta africana a drepturilor omului si a le popoarelor: a. 1981 b. 1982 c. 1983 ANS: A 84. Curtea Africana a drepturilor omului a fost creata in: a. 1998 la Uagadugu b. 1996 la Cairo c. 1997 la Tunis ANS: A 85. Cand si de catre cine a fos adoptata declaratia mineliului:

a. la 8 09 2009-Adunarea generala a O.N.U. b. 8 04 2000 adunarea generala a O.N.U. c. 8 05 2000 adunarea generala a O.N.U. ANS: A 86. Bucovina a fost anexata Imperiului Austriac in anul: a. 1777 b. 1774 c. 1772 ANS: B 87. Dictatul de la Viena a avut loc in anul: a. 1941 b. 1943 c. 1940 ANS: C 88. Basarabia a fost atasata Rusiei in anul: a. 1941 b. 1942 c. 1940 ANS: C 89. La ce distanta dasupra nivelului marii este considerat spatial aerian? a. 100-120 km b. 100-130 km c. 100-110 km ANS: C 90. Frontiera maritima este,spre larg pana la: a. 14 mile marine b. 12 mile marine c. 10 mile marine ANS: B 91. Sunt considerate Mri semideschise: a. Marea Aral b. Marea de-Azov c. Ambele variante ANS: B

92. Sunt considerate mari inchise: a. Marea Aral b. Marea Azov c. AMBELE VARIANTE ANS: A 93. Sunt considerate golfuri istorice: a. Golful Bristol b. Golful Mexic c. Ambele variante ANS: A 94. Regimul international al porturilor maritime este reglementat de conventia: a. Conventia de la Caracas 1923 b. Conventia de la Rio de Janeiro 1947 c. Conventia de la Geneva 1923 ANS: C 95. Conventia privind dreptul mari: a. A avut loc in anul 1981 b. A avut loc in anul 1983 c. A avut loc in anul 1982 ANS: C 96. Conventia asupra platoului continental a avut loc la: a. Caracas in 1958 b. San Jose 1958 c. Geneva 1958 ANS: C 97. Conceptul de zona economica exclusiva a aparut pentru prima data in anul: a. 1971 b. 1972 c. 1973 ANS: B 98. In ce an a avut loc pacea de la Kuciuk-Kainargi: a. 1771 b. 1772

c. 1774 ANS: C 99. In ce an a avut loc Tratatul de la Adrianopole: a. 1959 b. 1919 c. 1829 ANS: C 100. In ce an a avut loc conventia de la Lausanne a. 1922 b. 1921 c. 1923 ANS: C 101. Canalul de Suez a a fost construit intre anii: a. 1849-1859 b. 1859-1869 c. 1869-1878 ANS: B 102. Regimul international al canalului de Suez a fost stabilit: a. in baza Conventiei de la Constantinopol b. in baza Conventiei de la Cairo c. in baza Conventiei de la Geneva ANS: A 103. Regimul actual al navigatie pe Dunare este cel stabilit prin Conventia de la: a. Sinaia 1938 b. Belgrad 1948 c. Paris 1921 ANS: B 104. Urmatoarele zone sunt demilitarizate: a. Insula Ursilor b. Insulele Spitzberg c. Ambele variante ANS: C 105. Sunt zone neutralizate?

a. Insulele Spitzberg b. Antartica c. Ambele variante ANS: C 106. Tratatul cu privire la Antartica ce stabileau regimul juridic a avut loc in anul: a. 1949 b. 1969 c. 1959 ANS: C 107. Tratatul prin care era reglementat regimul juridic referitor la luna si alte corpuri ceresti a avut

loc in anul:
a. 1969 b. 1974 c. 1979 ANS: C 108. Trataul prin care este reglementat spatiul extraatmosferic dateaza din anul : a. 1966 b. 1968 c. 1967 ANS: C 109. La Polul Sud se afla o zona nesfrsit de gheat de: a. 12 milioane Km patrati b. 17 milioane km patrati c. 14 milioane km patrati ANS: C 110. Care a fost primul instrument juridic multilateral referitor la navigatia aeriana: a. Congresul de la Paris 1919 b. Conventia de la Chicago 1944 c. Conventia de la Camberra in 1982 ANS: A 111. In ce an a avut loc Conventia de la Chicago referitoare la navigatia civila internationala? a. 1944 b. 1945 c. 1946

ANS: A 112. In ce an a fost lansat primul satelit artificial al pamntului? a. 8 septembrie 1957 b. 8 octombrie 1957 c. 8 noiembrie 1957 ANS: B 113. In ce an s-a incheiat,,Tratatul spatial a. 1966 b. 1967 c. 1968 ANS: B 114. Conventia privind inmatricularea obiectelor lansate in spatial extraatmosferic a avut loc in

anul:
a. 1974 b. 1975 c. 1976 ANS: B 115. Din ce an este Romania membra O.A.C.I(Organizatia Aviatie Civile Internationale) a. 1964 b. 1966 c. 1965 ANS: B 116. In ce an a fost semnata la Viena,,Conventia privind relatiile diplomatice a. 1960 b. 1961 c. 1962 ANS: B 117. Conventia de la Viena privind misiunile speciale a fost incheiata in anul: a. 1967 b. 1968 c. 1969 ANS: C 118. Conventia cu priviri la privilegiile si imunitatile natiunilor unite a avut loc in anul

a. 1946 b. 1947 c. 1945 ANS: A 119. Dreptul de legatie este: a. activ b. pasiv c. Ambele variante ANS: C 120. Precizati care sunt misiunile diplomatice permanente: a. ambasadele b. corpul diplomatic c. ambele variante ANS: A 121. Precizati cate clase (Ranguri ) exista conform Conventiei de la Viena din 1961,ale sefului

misiuni diplomatice:
a. 2 b. 4 c. 3 ANS: C 122. Structura misiunii diplomatice se stabileste: a. de catre statul acreditar b. de catre statul acreditant c. ambele variante ANS: B 123. Structura misiunii diplomatice-compartimente: a. cancelaria b. Biroul de presa,Sectia consular c. ambele variante ANS: C 124. Personalul misiunii diplomatice se imparte in: a. 2 categorii b. 3 categorii c. 4 categorii

ANS: B 125. Numirea in functie a unui diplomat la o misiune permanenta se face a. de catre Seful statului b. de catre Seful statului la propunerea ministerului de externe c. de catre Ministerul de externe al statului care il trimite ANS: C 126. In sens larg din corpul diplomatic fac parte: a. Agentii diplomatici b. Membri familiei lor c. ambele variante ANS: C 127. Personalul tehnic si administrativ al misiunilor diplomatice permanente este alcatuit din a. translatori,secretari tehnici,administrator b. seful cancelariei,soferi c. ambele variante ANS: A 128. Personalul de serviciu al misiunilor diplomatice permanente este alcatuit din a. dactilografe b. gradinari,ngrjitori c. ambele variante ANS: B 129. Compartimentele pe care le cuprinde o misiune sunt a. cancelaria b. biroul de presa, sectia consular c. ambele variante ANS: C 130. Personalul misiunii diplomatice se imparte in: a. de serviciu b. diplomatic,tehnic si administrativ c. ambele variante ANS: C 131. Imunitatile si privilegiile diplomatice se acorda:

a. misiuni diplomatice b. in anumite limite si conditii fiecarui membru al misiunii diplomatice c. ambele variante ANS: C 132. Pentru fundamentarea juridical a acordarii imunitatilor si privilegiilor diplomatice

s-au sustinu in timp mai multe teorii:


a. teoria teritorialitatii b. Teoria reprezentrii,teoria functional c. ambele variante ANS: B 133. Imunitatea diplomatica se manifesta sub urmatoarele aspecte: a. inviolabilitate b. imunitatea de jurisdictie c. ambele variante ANS: C 134. Inviolabilitatea misiunii diplomatice cuprinde: a. inviolabilitatea sediului misiunii b. inviolabilitatea valizei diplomatice c. ambele variante ANS: C 135. Imunitatea de jurisdictie imbraca: a. 2 forme concrete b. 3 forme concrete c. 4 forme concrete ANS: C 136. Membrii familiei unui diplomat beneficiaza de aceleasi imunitati si privilegii a. da b. numai daca este cetean al statului de resedinta c. ambele variante ANS: A 137. Conventia de la Viena referitoare la relatile consulare a avut loc in anul: a. in anul 1962 b. 1963 c. 1964

ANS: B 138. Rangurile(clasele) misiunilor consulare sunt urmatoarele: a. consulat general b. consulat,viceconsulat c. ambele variante ANS: C 139. Sediul misiunii consulare, rangul si circumscriptia consulara se stabilesc de statele interesare: a. In baza unui tratat de reciprocitate b. In baza unei conventii c. Difera de la stat la stat ANS: B 140. Numirea sefului misiunii consulare se face de regula de catre : a. Seful statului b. Ministrul de externe c. Seful guvernului ANS: C 141. Numirea sefului misiunii consulare se face printr-un act numit :` a. exeqvator b. potenta consulara c. ambele variante ANS: B 142. Conventia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor a avut loc in anul : a. 1967 b. 1968 c. 1969 ANS: C 143. In ce an a avut loc Conventia de la Viena privind succesiunea statelor si tratatelor

internationale ?
a. 1977 b. 1978 c. 1979 ANS: B 144. In ce an a avut loc Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor incheiate intre state si

organizatii internationale sau intre organizatii internationale :

a. 1985 b. 1987 c. 1986 ANS: C 145. Problemele referitoare la Tratatele Internationale sunt reglementate in dreptul intern de: a. Legea 571 din 2005 b. Legea 590 din2003 c. Legea 344 din 2003 ANS: B 146. Tratatele din punct de vedere politic sunt: a. Tratate de pace,de alianta b. de asistenta juridica c. ambele variante ANS: A 147. Tratatele din punct de vedere juridic sunt: a. consulare b. de neagresiune c. ambele variante ANS: A 148. Tratatele din punct de vedere economic sunt : a. de colaborare economica b. de colaborare comerciala,financiara,de neagresiune c. ambele variante ANS: A 149. Tratatele contract sunt : a. tratate de comert b. de schimburi cultural-stiintifice,problemele umanitare c. ambele variante ANS: A 150. Tratatele multilaterale generale cuprind: a. problemele pacii si rzboiului b. delimitarea frontierei c. ambele variante

ANS: A 151. Dupa caracterul participarii tratatele sunt : a. tratate deschise b. tratate fara termen c. ambele variante ANS: A 152. Tratatul cuprinde urmatoarele parti : a. preambulul, dispozitivul b. partea final, semnturile c. ambele variante ANS: C 153. Viciile de consimtamant la incheierea tratatelor sunt: a. eroarea,dolul,leziunea b. eroarea,dolul,constringerea statului c. ambele variante ANS: B 154. Exemple de tratate incheiate prin exercitarea constrangerii sunt: a. acordul de la Munchen din 1938 b. dictatul de la Viena din anul 1940 c. ambele variante ANS: C 155. Se considera ca fiind de jus cogens a. principiile fundamentate ale dreptului international b. normele dreptului international penal c. ambele variante ANS: C 156. In ce consta procedura de incheiere a Tratatelor ? a. aceasta cuprinde 4 faze principale b. aceasta cuprinde 2 Faze principale c. aceasta cuprinde 3 faze principale ANS: C 157. Guvernul Romaniei poate: a. negocia si semna acorduri

b. conventii sau intelegeri internationale la nivel guvernamental c. ambele variante ANS: C 158. Anumiti reprezentanti ai statelor nu sunt obligate sa prezinte depline puteri la efectuarea

actelor legate de negocierea si incheierea unui tratat:


a. Seful Statului, Presedintele Senatului si al Camerei Deputatilor b. Seful Guvernului, Ministrul de externe c. ambele variante ANS: B 159. La O.N.U. sunt stabilite ca limbi oficiale: a. engleza, rusa, franceza b. spaniola, chineza, germana c. ambele variante ANS: A 160. In ce priveste efectele juridice ale Tratatelor , acestea se pot grupa in: a. doua categorii b. patru categorii c. trei categorii ANS: C 161. In ceea ce priveste efectele tratatelor acestea sunt exprimate sub forma urmatoarelor pricipii: a. respectarea cu buna credinta a tratelor b. retroactivitatea tratatelor si efectul relativ al tratatelor c. ambele variante ANS: A 162. Procesul de transformare a unui tratat international intr-un act intern: a. se poate face fie pur si simplu prin ratificarea ori aprobarea acestuia b. Fie prin transpunerea lui intr-un act normativ intern c. ambele variante ANS: C 163. Tratatele internationale aflate in vigoare pot suferi transformari ale textului prin: a. Amendare b. Revizuire c. ambele variante ANS: C

164. Modificarea unui tratat bilateral se poate face: a. numai prin vointa prilor contractante b. in unele situati speciale se poate face si fara vointa partilor contranctante c. in ambele variante ANS: A 165. Potrivit dreptului international cazurile in care tratatele inceteaza sunt: a. denuntarea unilaterala b. vointa comun a partilor c. ambele variante ANS: C 166. Principalele reguli de interpretare a tratatelor sunt: a. buna credinta b. Interpretarea prin context,interpretarea sociologica c. ambele variante ANS: A 167. Mijloace de solutionare panic a diferendelor internationale se clasifica,in raport de

specificitatea modului in care sunt destinate s contribuie la obtinerea rezultatului in urmatoarele categori:
a. Mijloace politico-diplomatice b. Mijloace cu caracter jurisdictional c. ambele variante ANS: C 168. Contributie insemnata in ce priveste actiunile de bune oficii revin: a. sefilor de state sau de guverne b. O.N.U,organizatilor regionale c. ambele variante ANS: C 169. Fazele ce privesc concilierea internationala sunt: a. Formularea de propuneri de conciliere a partilor b. Cercetarea faptelor c. ambele variante ANS: C 170. In competenta comisei de conciliere intra:

a. un nr par de membri b. un nr impar de membri c. un nr par de regula 2-4 membri ANS: B 171. Conventia generala de conciliere interamericana a avut loc in anul: a. 1927 b. 1939 c. 1929 ANS: C 172. Actul general de reglementare pasnica a diferendelor internationale a fost adoptat in cadrul

Societatilor Natiunilor in anul:


a. 1927 b. 1928 c. 1929 ANS: B 173. Tratatul de neagresiune si conciliere dintre statele sud-americane a avut loc in anul: a. 1931 b. 1933 c. 1943 ANS: B 174. In ce an a fost creata,,Curtea Permanenta de Justitie Internationala? a. 1919 b. 1920 c. 1921 ANS: B 175. Curtea Internationala de Justitie a O.N.U,este compusa din: a. 10 judecatori b. 12 judecatori c. 15 judecatori ANS: C 176. Mijloacele de constrangere pasnica fr folosirea fortei armate sunt: a. retorsiunea b. blocada maritima pasnica c. ambele variante

ANS: A 177. Care sunt mijloacele de constrngere pasnic cu folosirea fortei armate: a. represalile armate b. boicotul c. ambele variante ANS: A 178. Mijloacele de constrngere pasnica cu folosirea fortei armate sunt: a. represalile b. demonstratile cu fortele armate si ocuparea militara a teritoriului c. ambele variante ANS: B 179. Operatiunea,,Furtuna Desertuluia avut loc in anul : a. 1990 b. 1991 c. 1992 ANS: B 180. In ce an a avut loc Conventia de la Paris privitoare la raspunderea civila in domeniul nuclear: a. 1960 b. 1961 c. 1962 ANS: A 181. In ce an a avut loc Conventia de la Bruxelles privitoare la raspunderea civila in transportul

maritime de substante nucleare:


a. 1971 b. 1972 c. 1962 ANS: C 182. Poluarea cu Hidrocarburi si alte substante poluante a fost prevazuta in: a. Conventia de la Londra din 1976 b. Conventia de la Bruxelles din 1969 c. Conventia de la Paris din 1960 ANS: B 183. Conventia de la Londra din 1976 se referea la:

a. daunele care rezulta din cercetarea si expluatarea resurselor minerale ale subsolului

marin
b. raspunderea civila in transportul maritim de substante nucleare c. poluarea cu hidrocarburi si alte substante poluante ANS: A 184. Cauze de inlaturare a raspunderi internationale: a. consimtamantul statului b. cazul fortuit c. ambele variante ANS: A 185. Cauze prin care se inlatura raspunderea juridical internationala sunt: a. consimtamantul statului b. stare de necessitate c. ambele variante ANS: C 186. Raspunderea internationala cunoaste urmatoarele forme: a. politica b. morala c. ambele variante ANS: C 187. Formele rspunderi internationale sunt: a. penala b. morala c. ambele variante ANS: C 188. Rspunderea penala internaionala intervine: a. in cazul persoanelor fizice b. in situatia persoanelor juridice c. in ambele variante ANS: A 189. Raspunderea penala se individualizeaza in raport de: a. gravitatea faptei savarsite b. calitatea persoanei fa de fapta svrit c. ambele variante

ANS: C 190. Principile fundamentare si regulile dreptului pozitiv in materia dreptului international

umanitar le gasim n:
a. Conventia de la Haga 1907 b. Conventia de la Viena 1961 c. ambele variante ANS: A 191. Principile fundamentale ale dreptului international umanitar le gasim statuate in: a. Conventile de la Geneva 1949 b. Conventia de la Viena 1967 c. Ambele variante ANS: A 192. Ostilitatile militare pot inceta: a. prin capitulare b. prin armistitiu c. ambele variante ANS: C 193. Incetarea ostilitatilor militare poate inceta prin: a. armistiiu b. incheierea tratatului de pace c. ambele variante ANS: A 194. Razboiul poate inceta definitiv prin : a. capitulare b. incheierea tratatului de pace c. ambele variante ANS: B 195. Starea de razboi(al doilea razboi mondial) cu Japonia a incetat prin tratatele incheiate in S.U.A

cu fostele state aliate (exceptia U.R.S.S):


a. 1946 b. 1947 c. 1951 ANS: C 196. In al doilea razboi mondial starea de razboi dintre Germania si fosta U.R.S.S a incetat in anul :

a. 1946 b. 1951 c. 1955 ANS: A 197. In al doilea razboi mondial starea de razboi a incetat prin conferinta de pace de la Paris din

(puterile aliate si puterile axei):


a. 1948 b. 1947 c. 1946 ANS: B 198. Definitia mercenarului este data pentru prima oara in cuprinsul : a. protocolului de la Geneva 1977 b. conventia de la Haga 1907 c. convetia de la Viena 1967 ANS: A 199. In ce an a avut loc Conventia pentru protectia bunurilor culturale in caz de conflict armat

semnata la Haga:
a. 1949 b. 1907 c. 1954 ANS: C 200. Interzicerea armelor cu laser s-a facut prin protocolul 4,anexa la conventia din anul: a. 1970 b. 1995 c. 1980 ANS: C