Sunteți pe pagina 1din 23

Drept international public - test grila

MULTIPLE CHOICE
1.
Obiectul

de reglementare al dreptului international public consta in :.


a. In reglementarea relatiilor sociale in cadrul statelor
b. Relatiile internationale dintre state si alte subiecte de drept international
c. Ambele variante
ANS: B
2.
Doctrina dualista are ca fondator pe:
a. Hans Kelsen
b. Charles Rousseau
c. Heinrich Tripel
ANS: C

Care sunt organele sau organismele superioare statelor cu functii de legiferare in


elaborarea normelor dreptului international public?
a. In dreptul international public nu exista asemenea institutii
b. Curtea Penala Internationala
c. Tribunalul de la Haga
3.

ANS: A
4.
Primele reguli de drept international au aparut in:
a. Roma Antica, Grecia
b. Egipt, Roma Antica, Grecia
c. Statul Hitit, China
ANS: C

Legile lui Manu dateaza din India :


a. sec V dCr
b. sec VII id Cr
c. sec V id Cr
5.

ANS: C
6.

Pacea Westphalica a avut loc in anul:

a. 1628
b. 1638
c. 1648
ANS: C
7.
Parintele stiintei dreptului international a fost :
a. John Selden
b. Hugo Grotius
c. Alberico Gentilis
ANS: B
8.
Lucrarea principele si despre arta razboiului apartine lui:
a. Hugo Grotius
b. Toma d'Aquino
c. Nicollo Machiavelli
ANS: C

Lucrarea,,Mare clausum" apartine lui:


a. Hugo Grotius
b. John Selden
9.

c. Alberico Gentilis
ANS: B
10.
,,Declaratia asupra dreptului gintilor" apartine lui:
a. Toma d'Aquino
b. Sfantul Augustin
c. Abatele Gregorie
ANS: C

Congresul de la Viena prin care se interzicea comertul cu sclavi,recunoasterea


neutralitatii permanente a Elvetiei etc a avut loc in anul:
a. 1856
b. 1835
c. 1815
11.

ANS: C
12.

Congresul de la Paris a avut loc in anul:

a. 1866
b. 1856
c. 1877
ANS: B

La Conferinta de la Haga au fost adoptate numai putin de:


a. 11 Conventii internationale
b. 13
c. 17
13.

ANS: B

,,Dreptul popoarelor" din 1758 apartine lui:


a. Emerich de Vattel
b. G.H.Martens
c. F.Lisz
14.

ANS: A
15.

Curtea Permanenta de Justitie Internationala a fost infintata in anul:

a. 1910
b. 1920
c. 1928
ANS: B
16.

Conventia pentru suprimarea comertului cu femei si copii a avut loc in anul:

a. 1927
b. 1921
c. 1929
ANS: B
17.

Convetia pentru reprimarea terorismului a avut loc in anul:

a. 1931
b. 1939
c. 1937
ANS: C
18.

a. 1945
b. 1947

Tribunalul de la Tokyo a luat fiinta in anul:

c. 1946
ANS: B
19.

Tribunalul de la Nurenberg a luat fiinta in anul:

a. 1944
b. 1947
c. 1945
ANS: C
20.
Sunt izvoare ale treptului international:
a. Conventiile internationale
b. Cutuma internationala,Legea interna a 848c21i statelor
c. Ambele variante
ANS: C

Cutuma presupune:
a. Un element obiectiv
b. Un element subiectiv
c. Amebele variante
21.

ANS: C
22.
Cui apartine lucrarea Principii de drept International Public scrisa in anul 1990
a. Ion Browulie
b. Raluca Miga Besteliu
c. Michael Akehurst
ANS: A
23.

Comisia de Drept International a O.N.U. a inceput sa fiinteze din anul:

a. 1958
b. 1949
c. 1948
ANS: C

Care sunt actele organizatiilor interguvernamentale :


a. recomandarile,rezolutiile
b. declaratiile,decretele
c. ambele variante
24.

ANS: A

Poate constitui legea interna izvor de drept


a. Legea interna are caracter de izvor de drept
b. Depindede la stat la stat
c. Regula constain faptul ca aceasta nu constituie izvor de drept
25.

ANS: C
26.

Conferinta de la Helsinki a avut loc in anul:

a. 1971
b. 1979
c. 1975
ANS: C
27.
Prin conferinta din 1929 de la Geneva sa realizat:
a. Ameliorarea soarteai ranitilor si a bolnavilor din campanie

b. Protectia prizionierilor de razboi


c. Ambele variante
ANS: A
28.

Tratatul de la Montevideo dintre S.U.A si statele latino americane a avut loc in anul:

a. 1931
b. 1939
c. 1933
ANS: C

Precizati care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un stat,pentru a deveni


subiect de drept international.
a. O populatie permanenta
b. Un guvern
c. Ambele variante
29.

ANS: C

Precizati care dintre urmatoarele state sunt state federale:


a. S.U.A,Brazilia
b. Cehoslovacia
c. Ambele variante
30.

ANS: A
31.
Care sunt principalele forme de state dependente:
a. Vasalitatea
b. Neutralitatea,Protectorarul
c. Ambele variante
ANS: A
32.

Tratatul de la Utrecht a avt loc in anul:

a. 1813
b. 1723
c. 1713
ANS: C

Neutralitateaa permaneta o intalnim in cazul statelor:


a. Elvetia,Luxemburg
b. Belgia,Olanda
c. Ambele variante
33.

ANS: C
34.

Tratatul de la Verseilles a avut loc in anul:

a. 1917
b. 1918
c. 1919
ANS: C
35.

Cand a fost infintata O.N.U.

a. 1949
b. 1948
c. 1945
ANS: C
36.
De cate feluri poate fi recunoasterea guvernelor:
a. de iure,de facto

b. expresa,tacita
c. ambele variante
ANS: C

Cand a avut loc destramarea Imperiului Austro-Ungar:


a. La un an dupa incheierea primului razboi mondial
b. In anul 1919
c. Ambele variante
37.

ANS: C
38.
Din punct de vedere al ariei de actiune,organizatiile internationale se impart in:
a. Organizatii cu vocatie universala
b. Organizatii regionale,Organizatii cu caracter general
c. Ambele variante
ANS: A
39.
Dupa posibilitatea de acces al statelor,Organizatile internationale se clasifica in:
a. Organizatii deschise
b. Organizatii inchise
c. Organizatii cu caracter limitat
ANS: A

Clasificati societatile internationale in functie de caracterul atributiilor acestora:


a. Organizatii internationale de cooperare
b. Organizatii inchise
c. Ambele Variante
40.

ANS: A

Care dintre urmatoare organizatii internationale au vocatie reginonala:


a. Oraganizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa
b. Organizatia Cooperari la Marea Neagra
c. Ambele Variante
41.

ANS: A
42.
Care organizatii internationale au vocatie universala:
a. Uniunea Postala Universala
b. Organizatia Mondiala a Sanatati
c. Ambele Variante
ANS: C
43.
Care dintre urmatoarele organizatii internationale au vocatie reginonala:
a. Uniunea Africana
b. Consiliul Nordic
c. Ambele variante
ANS: A
44.

Precizati in ce an a luat fiinta Liga Statelor arabe.

a. 1947
b. 1945
c. 1949
ANS: B

Consiuliul Nordic este:


a. Organizatie internationala cu vocatie reginonala
b. Organizatie internationala cu vocatie subregionala
45.

c. Organizatie internationala cu vocatie universala


ANS: B
46.
Consiliul europei este:
a. Organizatie internationala regionala
b. Organizatie internationala subregionala
c. Organizatie internationala cu vocatie universala
ANS: A
47.
Legitimitatea miscarilor de eliberarea nationala este prevazuta in:
a. Carta O.N.U.-art 1 si 45
b. Catra O.N.U.-art 1 si 55
c. Carta O.N.U.-art 1 si 15
ANS: B
48.

Organizatile internationale au personalitate juridica:

a. Da
b. Nu
c. Au numai Crucea Rosie si Interpolul
ANS: B
49.
Declaratia universala a drepturilor omului face vorbire despre cetatenie in articolul:
a. articolul 5
b. articolul 25
c. articolul15
ANS: C
50.

In ce an a avut loc conventia de la Haga referitoare la conflictele de nationalitate:

a. 1907
b. 1947
c. 1939
ANS: C

In ce an a avut loc Conventia de la Haga referitoare la conflictele de nationalitate:


a. prin nastere
b. prin nationalizare
c. ambele variante
51.

ANS: C

Dobandirea cetateniei prin naturalizare se poate face prin:


a. Nastere
b. Casatorie si adoptie
c. Ambele variante
52.

ANS: B
53.
Cetatenia se poate pierde:
a. Prin retragere
b. Renuntare
c. Ambele variante
ANS: C
54.
Retragerea cetateniei se face prin:
a. Printr-o hotarare judecatoreasca
b. Prin actul unei autoritati executive
c. Ambele variante

ANS: C
55.
Principalele conventi referitoare la statutul apatrizilor au avut loc in anii:
a. 1954,1957
b. 1961,1954
c. 1954.1959
ANS: B
56.
Precizati care sunt principalele tipuri de tratament juridic aplicabil strainilor:
a. Regimul standardelor internationale
b. Regimul capitulatiilor
c. Ambele variante
ANS: A

Precizati care dintre urmatoarele


strainilor(Regimul juridic al strainilor):
a. Legea numarul 133 din 2 aprilie 2001
b. Legea numarul 113 din 2 aprilie 2001
c. Legea numarul 123 din 2 aprilie 2001
57.

legi

reglementeaza

tratamentul

aplicabil

ANS: C
58.

Precizati in ce an a avut loc Conventia asupra azilului teritorial semnata la Caracas:

a. 1964
b. 1954
c. 1966
ANS: B
59.

Precizati in ce an a avut loc,,Pactul cu privire la drepturile civile si politice.

a. 1957
b. 1956
c. 1966
ANS: C
60.

Precizati in ce an a avut loc Declaratia Universala a Drepturilor Omului:

a. 1949
b. 1945
c. 1948
ANS: C
61.
Cate tipuri de azil cunoastem:
a. Azil (Politic) teritorial
b. Azil diplomatic
c. Ambele variante
ANS: C

Precizati in ce localitati au avut loc Conventiile Internationale intre statele SudAmericane.referitoare la acordarea azilului diplomatic.
a. Havana si Lima
b. Caracas si Rio De Janeiro
c. Havana si Caracas
62.

ANS: C
63.
Este recunoscut,,Azilul diplomatic"de catre state:
a. nu
b. da
c. majoritatea statelor nu il recunosc ca legal

ANS: C
64.
Precizati daca expulzarea este o masura penala?
a. Da
b. Nu
c. In anumite state este
ANS: B
65.
Precizati daca cetatenii propii pot fi expulzati:
a. Nu
b. Da
c. Numai in anumite situatii
ANS: C
66.

Pot fi extradati cetatenii proprii ai statului solicitat:

a. Da
b. Nu
c. Da in cazul S.U.A.si Franta
ANS: B
67.

Potrivit Constitutiei-modificate in 2003 Cetatenii romani pot fi extradati:

a. Nu
b. Da
c. Institutii speciale-In baza unor Conventii de reciprocitate
ANS: C

Din ce data a inceput sa functioneze Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru


Refugiati?
a. De la 1 Ianuarie 1967
b. La 1 Martie 1951
c. La 1 Ianuarie 1951
68.

ANS: C
69.
In prezent Statutul si Regimul Refugiatilor in Romania este reglementat prin:
a. Legea nr 15 din 1996
b. Ordonanta Guvernului nr 13 din 2002
c. Ordonanta Guvernului nr 37 din 2006
ANS: B
70.

Revolutia franceza a avut loc in anul?

a. 1887
b. 1798
c. 1989
ANS: C
71.

Marea Carta a libertatii dateaza din anul?

a. 1225
b. 1205
c. 1215
ANS: C
72.

a. 1778
b. 1787
c. 1789

Constitutia S.U.A. dateaza din anul :

ANS: B

In ce an a avut loc Declaratia Natiunilor Unite cu privire la eliminarea oricaror forme


de discriminare rasiala -adoptata de O.N.U. ?
a. 1967
b. 1969
c. 1963
73.

ANS: C
74.

In ce an a avut loc Declaratia privind drepturile persoanelor invalide

a. 1971
b. 1973
c. 1975
ANS: C
75.

In ce an a avut loc Conventia privitoare la drepturile politice ale femeilor :

a. 1957
b. 1962
c. 1952
ANS: C

In ce an a avut loc Conventia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare fata


de femei ?
a. 1969
b. 1973
c. 1979
76.

ANS: C

Precizati in ce an au fost adopate Reguli minime standard pentru tratamentul


detinutilor :
a. 1957
b. 1953
c. 1955
77.

ANS: C

Cand a avut loc Declaratia Natiunilor Unite cu privire la eliminarea oricaror forme de
discriminare rasiala?
a. 196l
b. 1963
c. 1962
78.

ANS: B
79.

In ce an a avut loc Tratatul de la Maastricht?

a. 1991
b. 1994
c. 1992
ANS: A

In ce an a avut loc Conferinta de la Helsinki in care a fost abordata problema Actului


final"
a. 1976
b. 1977
c. 1975
80.

ANS: C

Conventia pentru Protectia Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentate a fost


adoptata :
a. La Paris 1957
b. La Roma 1950
c. La Helsinki in 1948
81.

ANS: B
82.
Comisia Europeana a Depturilor Omului isi are sediul la:
a. Paris
b. Helsinki
c. Strasbourg
ANS: C
83.

Cand a fost adoptata Carta africana a drepturilor omului si a le popoarelor:

a. 1981
b. 1982
c. 1983
ANS: A

Curtea Africana a drepturilor omului a fost creata in:


a. 1998 la Uagadugu
b. 1996 la Cairo
c. 1997 la Tunis
84.

ANS: A
85.
Cand si de catre cine a fos adoptata declaratia mineliului:
a. la 8 09 2009-Adunarea generala a O.N.U.
b. 8 04 2000 adunarea generala a O.N.U.
c. 8 05 2000 adunarea generala a O.N.U.
ANS: A
86.

Bucovina a fost anexata Imperiului Austriac in anul:

a. 1777
b. 1774
c. 1772
ANS: B
87.

Dictatul de la Viena a avut loc in anul:

a. 1941
b. 1943
c. 1940
ANS: C
88.

Basarabia a fost atasata Rusiei in anul:

a. 1941
b. 1942
c. 1940
ANS: C
89.
La ce distanta dasupra nivelului marii este considerat spatial aerian?
a. 100-120 km
b. 100-130 km
c. 100-110 km
ANS: C

Frontiera maritima este,spre larg pana la:


a. 14 mile marine
b. 12 mile marine
c. 10 mile marine
90.

ANS: B

Sunt considerate Mari semideschise:


a. Marea Aral
b. Marea de-Azov
c. Ambele variante
91.

ANS: B
92.
Sunt considerate mari inchise:
a. Marea Aral
b. Marea Azov
c. AMBELE VARIANTE
ANS: A
93.
Sunt considerate golfuri istorice:
a. Golful Bristol
b. Golful Mexic
c. Ambele variante
ANS: A

Regimul international al porturilor maritime este reglementat de conventia:


a. Conventia de la Caracas 1923
b. Conventia de la Rio de Janeiro 1947
c. Conventia de la Geneva 1923
94.

ANS: C

Conventia privind dreptul mari:


a. A avut loc in anul 1981
b. A avut loc in anul 1983
c. A avut loc in anul 1982
95.

ANS: C
96.
Conventia asupra platoului continental a avut loc la:
a. Caracas in 1958
b. San Jose 1958
c. Geneva 1958
ANS: C
97.

Conceptul de zona economica exclusiva a aparut pentru prima data in anul:

a. 1971
b. 1972
c. 1973
ANS: B
98.

In ce an a avut loc pacea de la Kuciuk-Kainargi:

a. 1771
b. 1772
c. 1774
ANS: C
99.

In ce an a avut loc Tratatul de la Adrianopole:

a. 1959
b. 1919
c. 1829
ANS: C
100.

In ce an a avut loc conventia de la Lausanne

a. 1922
b. 1921
c. 1923
ANS: C

Canalul de Suez a a fost construit intre anii:


a. 1849-1859
b. 1859-1869
c. 1869-1878
101.

ANS: B

Regimul international al canalului de Suez a fost stabilit:


a. in baza Conventiei de la Constantinopol
b. in baza Conventiei de la Cairo
c. in baza Conventiei de la Geneva
102.

ANS: A
103.
Regimul actual al navigatie pe Dunare este cel stabilit prin Conventia de la:
a. Sinaia 1938
b. Belgrad 1948
c. Paris 1921
ANS: B
104.
Urmatoarele zone sunt demilitarizate:
a. Insula Ursilor
b. Insulele Spitzberg
c. Ambele variante
ANS: C

Sunt zone neutralizate?


a. Insulele Spitzberg
b. Antartica
c. Ambele variante
105.

ANS: C
106.

Tratatul cu privire la Antartica ce stabileau regimul juridic a avut loc in anul:

a. 1949
b. 1969
c. 1959
ANS: C

Tratatul prin care era reglementat regimul juridic referitor la luna si alte corpuri
ceresti a avut loc in anul:
a. 1969
b. 1974
c. 1979
107.

ANS: C
108.

Trataul prin care este reglementat spatiul extraatmosferic dateaza din anul :

a. 1966
b. 1968
c. 1967
ANS: C
109.
La Polul Sud se afla o zona nesfarsita de gheata de:
a. 12 milioane Km patrati
b. 17 milioane km patrati
c. 14 milioane km patrati
ANS: C

Care a fost primul instrument juridic multilateral referitor la navigatia aeriana:


a. Congresul de la Paris 1919
b. Conventia de la Chicago 1944
c. Conventia de la Camberra in 1982
110.

ANS: A

In ce an a avut loc Conventia de la Chicago referitoare la navigatia civila


internationala?
a. 1944
b. 1945
c. 1946
111.

ANS: A

In ce an a fost lansat primul satelit artificial al pamantului?


a. 8 septembrie 1957
b. 8 octombrie 1957
c. 8 noiembrie 1957
112.

ANS: B
113.

In ce an s-a incheiat,,Tratatul spatial"

a. 1966
b. 1967
c. 1968
ANS: B

Conventia privind inmatricularea obiectelor lansate in spatial extraatmosferic a avut


loc in anul:
a. 1974
b. 1975
c. 1976
114.

ANS: B
115.

Din ce an este Romania membra O.A.C.I(Organizatia Aviatie Civile Internationale)

a. 1964
b. 1966
c. 1965
ANS: B
116.

a. 1960
b. 1961
c. 1962
ANS: B

In ce an a fost semnata la Viena,,Conventia privind relatiile diplomatice"

117.

Conventia de la Viena privind misiunile speciale a fost incheiata in anul:

a. 1967
b. 1968
c. 1969
ANS: C
118.

Conventia cu priviri la privilegiile si imunitatile natiunilor unite a avut loc in anul

a. 1946
b. 1947
c. 1945
ANS: A
119.
Dreptul de legatie este:
a. activ
b. pasiv
c. Ambele variante
ANS: C
120.
Precizati care sunt misiunile diplomatice permanente:
a. ambasadele
b. corpul diplomatic
c. ambele variante
ANS: A

Precizati cate clase (Ranguri ) exista conform Conventiei de la Viena din 1961,ale
sefului misiuni diplomatice:

121.

a. 2
b. 4
c. 3
ANS: C
122.
Structura misiunii diplomatice se stabileste:
a. de catre statul acreditar
b. de catre statul acreditant
c. ambele variante
ANS: B

Structura misiunii diplomatice-compartimente:


a. cancelaria
b. Biroul de presa,Sectia consulara
c. ambele variante
123.

ANS: C
124.
Personalul misiunii diplomatice se imparte in:
a. 2 categorii
b. 3 categorii
c. 4 categorii
ANS: B
125.
Numirea in functie a unui diplomat la o misiune permanenta se face
a. de catre Seful statului
b. de catre Seful statului la propunerea ministerului de externe
c. de catre Ministerul de externe al statului care il trimite
ANS: C

In sens larg din corpul diplomatic fac parte:


a. Agentii diplomatici
b. Membri familiei lor
c. ambele variante
126.

ANS: C
127.

Personalul tehnic si administrativ al misiunilor diplomatice permanente este alcatuit

din
a. translatori,secretari tehnici,administrator
b. seful cancelariei,soferi
c. ambele variante
ANS: A

Personalul de serviciu al misiunilor diplomatice permanente este alcatuit din


a. dactilografe
b. gradinari,ingrjitori
c. ambele variante
128.

ANS: B

Compartimentele pe care le cuprinde o misiune sunt


a. cancelaria
b. biroul de presa, sectia consulara
c. ambele variante
129.

ANS: C
130.
Personalul misiunii diplomatice se imparte in:
a. de serviciu
b. diplomatic,tehnic si administrativ
c. ambele variante
ANS: C
131.
Imunitatile si privilegiile diplomatice se acorda:
a. misiuni diplomatice
b. in anumite limite si conditii fiecarui membru al misiunii diplomatice
c. ambele variante
ANS: C
132.

Pentru fundamentarea juridical a acordarii imunitatilor si privilegiilor diplomatice

s-au sustinu in timp mai multe teorii:


a. teoria teritorialitatii
b. Teoria reprezentarii,teoria functionala
c. ambele variante
ANS: B
133.
Imunitatea diplomatica se manifesta sub urmatoarele aspecte:
a. inviolabilitate
b. imunitatea de jurisdictie
c. ambele variante
ANS: C
134.
Inviolabilitatea misiunii diplomatice cuprinde:
a. inviolabilitatea sediului misiunii
b. inviolabilitatea valizei diplomatice

c. ambele variante
ANS: C
135.
Imunitatea de jurisdictie imbraca:
a. 2 forme concrete
b. 3 forme concrete
c. 4 forme concrete
ANS: C
136.
Membrii familiei unui diplomat beneficiaza de aceleasi imunitati si privilegii
a. da
b. numai daca este cetatean al statului de resedinta
c. ambele variante
ANS: A

Conventia de la Viena referitoare la relatile consulare a avut loc in anul:


a. in anul 1962
b. 1963
c. 1964
137.

ANS: B
138.
Rangurile(clasele) misiunilor consulare sunt urmatoarele:
a. consulat general
b. consulat,viceconsulat
c. ambele variante
ANS: C

Sediul misiunii consulare, rangul si circumscriptia consulara se stabilesc de statele


interesare:
a. In baza unui tratat de reciprocitate
b. In baza unei conventii
c. Difera de la stat la stat
139.

ANS: B
140.
Numirea sefului misiunii consulare se face de regula de catre :
a. Seful statului
b. Ministrul de externe
c. Seful guvernului
ANS: C
141.
Numirea sefului misiunii consulare se face printr-un act numit :`
a. exeqvator
b. potenta consulara
c. ambele variante
ANS: B
142.

Conventia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor a avut loc in anul :

a. 1967
b. 1968
c. 1969
ANS: C

In ce an a avut loc Conventia de la Viena privind succesiunea statelor si tratatelor


internationale ?
a. 1977
143.

b. 1978
c. 1979
ANS: B

In ce an a avut loc Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor incheiate intre


state si organizatii internationale sau intre organizatii internationale :
a. 1985
b. 1987
c. 1986
144.

ANS: C
145.

Problemele referitoare la Tratatele Internationale sunt reglementate in dreptul intern

de:
a. Legea 571 din 2005
b. Legea 590 din2003
c. Legea 344 din 2003
ANS: B
146.
Tratatele din punct de vedere politic sunt:
a. Tratate de pace,de alianta
b. de asistenta juridica
c. ambele variante
ANS: A

Tratatele din punct de vedere juridic sunt:


a. consulare
b. de neagresiune
c. ambele variante
147.

ANS: A

Tratatele din punct de vedere economic sunt :


a. de colaborare economica
b. de colaborare comerciala,financiara,de neagresiune
c. ambele variante
148.

ANS: A
149.
Tratatele contract sunt :
a. tratate de comert
b. de schimburi cultural-stiintifice,problemele umanitare
c. ambele variante
ANS: A
150.
Tratatele multilaterale generale cuprind:
a. problemele pacii si razboiului
b. delimitarea frontierei
c. ambele variante
ANS: A

Dupa caracterul participarii tratatele sunt :


a. tratate deschise
b. tratate fara termen
c. ambele variante
151.

ANS: A
152.

Tratatul cuprinde urmatoarele parti :

a. preambulul, dispozitivul
b. partea finala, semnaturile
c. ambele variante
ANS: C
153.
Viciile de consimtamant la incheierea tratatelor sunt:
a. eroarea,dolul,leziunea
b. eroarea,dolul,constringerea statului
c. ambele variante
ANS: B

Exemple de tratate incheiate prin exercitarea constrangerii sunt:


a. acordul de la Munchen din 1938
b. dictatul de la Viena din anul 1940
c. ambele variante
154.

ANS: C

Se considera ca fiind de "jus cogens'"


a. principiile fundamentate ale dreptului international
b. normele dreptului international penal
c. ambele variante
155.

ANS: C
156.
In ce consta procedura de incheiere a Tratatelor ?
a. aceasta cuprinde 4 faze principale
b. aceasta cuprinde 2 Faze principale
c. aceasta cuprinde 3 faze principale
ANS: C
157.
Guvernul Romaniei poate:
a. negocia si semna acorduri
b. conventii sau intelegeri internationale la nivel guvernamental
c. ambele variante
ANS: C

Anumiti reprezentanti ai statelor nu sunt obligate sa prezinte depline puteri la


efectuarea actelor legate de negocierea si incheierea unui tratat:
a. Seful Statului, Presedintele Senatului si al Camerei Deputatilor
b. Seful Guvernului, Ministrul de externe
c. ambele variante
158.

ANS: B
159.
La O.N.U. sunt stabilite ca limbi oficiale:
a. engleza, rusa, franceza
b. spaniola, chineza, germana
c. ambele variante
ANS: A

In ce priveste efectele juridice ale Tratatelor , acestea se pot grupa in:


a. doua categorii
b. patru categorii
c. trei categorii
160.

ANS: C

In ceea ce priveste efectele tratatelor acestea sunt exprimate sub forma urmatoarelor
pricipii:
a. respectarea cu buna credinta a tratelor
b. retroactivitatea tratatelor si efectul relativ al tratatelor
c. ambele variante
161.

ANS: A
162.
Procesul de transformare a unui tratat international intr-un act intern:
a. se poate face fie pur si simplu prin ratificarea ori aprobarea acestuia
b. Fie prin transpunerea lui intr-un act normativ intern
c. ambele variante
ANS: C

Tratatele internationale aflate in vigoare pot suferi transformari ale textului prin:
a. Amendare
b. Revizuire
c. ambele variante
163.

ANS: C

Modificarea unui tratat bilateral se poate face:


a. numai prin vointa partilor contractante
b. in unele situati speciale se poate face si fara vointa partilor contranctante
c. in ambele variante
164.

ANS: A
165.
Potrivit dreptului international cazurile in care tratatele inceteaza sunt:
a. denuntarea unilaterala
b. vointa comun a partilor
c. ambele variante
ANS: C
166.
Principalele reguli de interpretare a tratatelor sunt:
a. buna credinta
b. Interpretarea prin context,interpretarea sociologica
c. ambele variante
ANS: A

Mijloace de solutionare pasnica a diferendelor internationale se clasifica,in raport de


specificitatea modului in care sunt destinate sa contribuie la obtinerea rezultatului in
urmatoarele categori:
a. Mijloace politico-diplomatice
b. Mijloace cu caracter jurisdictional
c. ambele variante
167.

ANS: C
168.
Contributie insemnata in ce priveste actiunile de bune oficii revin:
a. sefilor de state sau de guverne
b. O.N.U,organizatilor regionale
c. ambele variante
ANS: C
169.
Fazele ce privesc concilierea internationala sunt:
a. Formularea de propuneri de conciliere a partilor
b. Cercetarea faptelor
c. ambele variante

ANS: C
170.
In competenta comisei de conciliere intra:
a. un nr par de membri
b. un nr impar de membri
c. un nr par de regula 2-4 membri
ANS: B
171.

Conventia generala de conciliere interamericana a avut loc in anul:

a. 1927
b. 1939
c. 1929
ANS: C

Actul general de reglementare pasnica a diferendelor internationale a fost adoptat in


cadrul Societatilor Natiunilor in anul:
a. 1927
b. 1928
c. 1929
172.

ANS: B
173.

Tratatul de neagresiune si conciliere dintre statele sud-americane a avut loc in anul:

a. 1931
b. 1933
c. 1943
ANS: B
174.

In ce an a fost creata,,Curtea Permanenta de Justitie Internationala?

a. 1919
b. 1920
c. 1921
ANS: B
175.
Curtea Internationala de Justitie a O.N.U,este compusa din:
a. 10 judecatori
b. 12 judecatori
c. 15 judecatori
ANS: C
176.
Mijloacele de constrangere pasnica fara folosirea fortei armate sunt:
a. retorsiunea
b. blocada maritima pasnica
c. ambele variante
ANS: A

Care sunt mijloacele de constrangere pasnica cu folosirea fortei armate:


a. represalile armate
b. boicotul
c. ambele variante
177.

ANS: A

Mijloacele de constrangere pasnica cu folosirea fortei armate sunt:


a. represalile
b. demonstratile cu fortele armate si ocuparea militara a teritoriului
c. ambele variante
178.

ANS: B
179.

Operatiunea,,Furtuna Desertului"a avut loc in anul :

a. 1990
b. 1991
c. 1992
ANS: B

In ce an a avut loc Conventia de la Paris privitoare la raspunderea civila in domeniul


nuclear:
a. 1960
b. 1961
c. 1962
180.

ANS: A

In ce an a avut loc Conventia de la Bruxelles privitoare la raspunderea civila in


transportul maritime de substante nucleare:
a. 1971
b. 1972
c. 1962
181.

ANS: C
182.
Poluarea cu Hidrocarburi si alte substante poluante a fost prevazuta in:
a. Conventia de la Londra din 1976
b. Conventia de la Bruxelles din 1969
c. Conventia de la Paris din 1960
ANS: B
183.
Conventia de la Londra din 1976 se referea la:
a. daunele care rezulta din cercetarea si expluatarea resurselor minerale ale subsolului
marin
b. raspunderea civila in transportul maritim de substante nucleare
c. poluarea cu hidrocarburi si alte substante poluante
ANS: A
184.
Cauze de inlaturare a raspunderi internationale:
a. consimtamantul statului
b. cazul fortuit
c. ambele variante
ANS: A
185.
Cauze prin care se inlatura raspunderea juridical internationala sunt:
a. consimtamantul statului
b. stare de necessitate
c. ambele variante
ANS: C

Raspunderea internationala cunoaste urmatoarele forme:


a. politica
b. morala
c. ambele variante
186.

ANS: C
187.

a. penala
b. morala

Formele raspunderi internationale sunt:

c. ambele variante
ANS: C
188.
Raspunderea penala internationala intervine:
a. in cazul persoanelor fizice
b. in situatia persoanelor juridice
c. in ambele variante
ANS: A
189.
Raspunderea penala se individualizeaza in raport de:
a. gravitatea faptei savarsite
b. calitatea persoanei fata de fapta savarsita
c. ambele variante
ANS: C

Principile fundamentare si regulile dreptului pozitiv in materia dreptului international


umanitar le gasim in:
a. Conventia de la Haga 1907
b. Conventia de la Viena 1961
c. ambele variante
190.

ANS: A

Principile fundamentale ale dreptului international umanitar le gasim statuate in:


a. Conventile de la Geneva 1949
b. Conventia de la Viena 1967
c. Ambele variante
191.

ANS: A

Ostilitatile militare pot inceta:


a. prin capitulare
b. prin armistitiu
c. ambele variante
192.

ANS: C
193.
Incetarea ostilitatilor militare poate inceta prin:
a. armistitiu
b. incheierea tratatului de pace
c. ambele variante
ANS: A
194.
Razboiul poate inceta definitiv prin :
a. capitulare
b. incheierea tratatului de pace
c. ambele variante
ANS: B

Starea de razboi(al doilea razboi mondial) cu Japonia a incetat prin tratatele incheiate
in S.U.A cu fostele state aliate (exceptia U.R.S.S):
a. 1946
b. 1947
c. 1951
195.

ANS: C

In al doilea razboi mondial starea de razboi dintre Germania si fosta U.R.S.S a incetat
in anul :

196.

a. 1946
b. 1951
c. 1955
ANS: A

In al doilea razboi mondial starea de razboi a incetat prin conferinta de pace de la


Paris din (puterile aliate si puterile axei):
a. 1948
b. 1947
c. 1946
197.

ANS: B
198.
Definitia mercenarului este data pentru prima oara in cuprinsul :
a. protocolului de la Geneva 1977
b. conventia de la Haga 1907
c. convetia de la Viena 1967
ANS: A

In ce an a avut loc Conventia pentru protectia bunurilor culturale in caz de conflict


armat semnata la Haga:
a. 1949
b. 1907
c. 1954
199.

ANS: C
200.

a. 1970
b. 1995
c. 1980
ANS: C

Interzicerea armelor cu laser s-a facut prin protocolul 4,anexa la conventia din anul: