Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte Examen Istoria Dreptului Romanesc sem.I- 2013: 2.Care era institutia centrala in Tara Romaneasca si Moldova:=domnia. 5.

Cine exercita puterea judecatoreasca in statul geto-dac?=sacerdotii. 6.Ce a devenit Transilvania din anul 1541:=principat autonom sub suveranitate otomana. 7.Ce a reprezentat romanizarea pentru populatia teritoriilor geto-dace?=un proces etno-lingvistic. 10.Cea mai inalta magistratura sacerdotala in Dacia romana era:=pontifex maximus . 13.Codul de legi Tripartit a decretat:=seria absoluta si vesnica. 22.Cronologic,Evul mediu romanesc este periodizat in urmatoarele diviziuni:=perioada obstilor satesti,perioada tarilor si perioada statelor romanesti. 25.De ce drepturi se bucurau latinii?=patrimoniale,ius comercii. 29.Executarea silita in materie fiscala in dreptul medieval romanesc a purtat numele de :=napasta. 30.Factorii care au marcat esential procesul etnogenezei romanilor au fost:=migratiile si difuzarea crestinismului in limba latina. 33.In cadrul comunitatilor vecinale romanesti,familia era organizata dupa un sistem patriliniar si patrilocal.Casatoria se incheie prin liberul consimtamant al ambilor soti.De cine putea fi cerut divortul.=de catre oricare dintre soti. 35.In dreptul medieval romanesc nu era considerat practica traditionala in materia vanzarii.=juramantul cu brazda. 36.In Evul mediu romanesc rudenia prin alianta avea la baza:=casatoria. 37.In Evul mediu romanesc,care au fost cele mai importante contractele consensuale:=contractele de vanzare-cumparare. 38.In Evul mediu romanesc mostenirea se facea pe cale:=c).TOATE. 39.In Evul mediu romanesc testamentul se numea:=diata. 41.In provincia romana Dacia,ius gentium:=s-a impus ca replica la ius civile. 42.In sistemul punitiv geto-dacic,pedepsele aveau caracter:=expiator. 46.Legea tarii,in privinta contractelor,a preluat anumite dispozitii din dreptul daco-roman,aducand insa si elementele noi.Cea mai amanuntita reglementare a cunoscut-o:=contractul de vanzarecumparare. 47.Legea tarii a adus o reglementare amanuntita asupra infractiunilor.Ce infractiuni erau considerate cele mai grave?=infractiunile impotriva statului,proprietatii si persoanei. 49.Legiuirea Caragea(1818)constituia reglementare in materia:=civila,penala,procesual civila,procesual penala. 50.Marea proprietate feudala nu se putea dobandi in una din urmatoarele modalitati:=traditia sau mancipatia. 51.Marele Armas avea atributii privind:=ordinea publica. 51.Modalitatile de percepere a rentei feudale erau:=produse,munca si bani. 55.Potrivit pravilelor din sec.al XVII-lea ,majoratul se socotea la varsta de:=25ani. 60.Regimul fanariot a durat pana la anul:=1821 in ambele tari romane. 65.Renta feudala perceputa in munca se numea :=robota. 66.Sub ce forma era cunoscut grupul social al nobililor din societatea dacica?=pileati. 67.Taranii liberi din Moldova purtau numele de:=razesi.

S-ar putea să vă placă și