Sunteți pe pagina 1din 4

1. Cui revenea cea mai mare competenta, dupa Imparat, in Dacia Romana?

R: Guvernatorului provinciei

2. Cum traiau geto-dacii pana la formarea statului lor?


R: In unitati de triburi.

3. Cui ii era incredintata puterea judecatoreasca in statul geto-dac?


R: Preotilor.

4. De cine era detinuta puterea suprema in statul dac pana la cucerirea Daciei de catre
romani?
R: Rege

5. Ce erau canabele in Dacia romana?


R: Asezari civile cu statut cvasi-uman intemeiate in jurul castrelor de catre mestesugari,
negustori, bancheri si veterani.

6. De cate feluri erau peregrinii?


R: Obisnuiti si deditici.

7. In cadrul comunitatilor vicinale romane, casatoria se incheia prin liberul consimtamant


al ambilor soti. Cine cerea divortul?
R: Oricare dintre soti.

8. Cine exercita puterea judecatoreasca in cadrul obstilor satesti?


R: Judele satesc si sfatul oamenilor buni si batrani.

9. La ce se refera termenul de „Jus Valachicum”?


R: Dreptul vlahilor, legea tarii, obiceiul pamantului.

10. Legea tarii in privinta contractelor a preluat dispozitiile din dreptul daco-roman,
aducand elemente noi. Care a fost contractul care a cunoscut cea mai amanuntita
reglementare?
R: Contractul de vanzare-cumparare.

11. O forma de casatorie admisa de legea tarii era casatoria cu fuga. Ce presupunea?
R: Un simulacru de rapire a fetei de catre viitorul sot, cu consimtamantul fetei.

12. Legea tarii a adus o reglementare amanuntita asupra infractiunilor. Care erau cele mai
grave?
R: Impotriva statului, proprietatii si persoanelor.

13. Ce trasaturi avea legea tarii?


R: Unitara din punct de vedere geografic si social; completa, receptiva, originala si
trainica.

14. Care era institutia centrala in Moldova si Tara Romaneasca?


R: Domnia.

15. Care erau principalii dregatori civili, de sfat, in Tara Romaneasca, in perioada
feudalismului?
1
R: Logofatul, vornicul, postelnicul, vistiernicul, paharnicul, stolnicul, comisul.

16. Cui a apartinut conducerea politica centrala a Transilvanei in perioada de sub


stapanirea Ungariei?
R: Voievodului.

17. Ce a devenit Transilvania in anul 1541?


R: Principat autonom aflat sub suzeranitatea Imperiului Otoman.

18. Guberniul era consiliul intim al guvernatorului Transilvaniei. Prin ce act a fost
instituit acesta?
R: Diploma Leopoldina.

19. Cu ce a fost inlocuita regenta in statele feudale romanesti, incepand cu a doua


jumatate a sec. XVI?
R: Locotenenta domneasca.

20. Care erau instantele judecatoresti in perioada feudalismului in Tara Romaneasca si


Moldova?
R: Instante supreme si instantele locale.

21. In perioada feudala, in Tara Romaneasca, casatoria nu se incheia prin act scris. De ce
era precedata?
R: Logodna contractata de obicei cu prilejul petitului.

22. Cum erau numiti domnii Tarilor Romane in perioada regimului fanariot?
R: Direct de catre Poarta, din randul familiilor influente romanesti sau grecesti.

23. Cu ce au inlocuit regulamentele organice impozitele directe si indirecte?


R: Prin capitatie unica si scutirea boierimii si clerului de impozite.

24. Ce model a avut Constitutia din 1866?


R: Modelul belgian.

25. Ce reprezenta domnitorul, conform Costitutiei din 1866?


R: Puterea executiva.

26. Ce model a avut Codul de procedura penala adoptat de Cuza?


R: Codul de instructie criminala francez adoptat in 1808.

27. Ce institutii noi s-au introdus conform Constitutiei din 1923?


R: Contenciosul administrativ.

28. Codul penal a fost publicat in 1865. Pana cand a ramas in vigoare?
R: 1937.

29. Cum era sistemul de vot, conform Constitutiei din 1923?


R: Universal.

30. De cine erau numiti si revocati ministrii, conform Constitutiei din 1923?
R: De catre Rege.
2
31. Cui revenea obligatia de a raspunde pentru aplicarea unei legi, conform Constitutiei
din 1866
R: Ministrilor.

32. Care erau prerogativele Reprezentantei Nationale, conform Constitutiei din 1866?
R: Dezbaterea si aprobarea legilor.

33. Constitutia din 1866 prevedea separarea puterilor in stat. Care erau aceste puteri?
R: Legislativa, judecatoreasca, executiva.

34. De unde au fost imprumutate principiile introduse, pentru prima data, de Constitutia
romana din 24 februarie 1938?
R: Corporatismul fascist italian.

35. Cine era reprezentantul statului, conform Constitutiei din 1938?


R: Regele.

36. Cine exercita puterea legislativa, conform Statutului Dezvoltator din 1864?
R: Domnul si parlamentul.

37. Ce presupunea sistemul democratiei militare?


R: Alegerea sefilor militari de catre Adunarea poporului.

38. Care sunt caracteristicile sistemului juridic in perioada 1821 – 1848?


R: Consacra principiul legalitatii.

39. Care erau instantele de judecata obisnuite in Transilvania, in perioada dualismului?


R: Judecatoriile de plasa, Tribunalele de comitate, Tablele judecatoresti si Curia.

40. Care erau instantele judecatoresti, conform Legii pentru organizarea judecatoreasca
din 1909?
R: Judecatoriile de ocoale, Tribunalele de judet, Curtile de Apel, Curtile de jurati, Curtea
de casatie.

41. Cui apartine exercitarea conducerii generale a administratiei publice, conform


Constitutiei Romaniei adoptata in anul 1991?
R: Guvernului.

42. Prin ce masuri a fost impusa colectivizarea?


R: Constrangere economica permanenta, arestari, procese publice, internari in lagare,
violenta fizica.

43. De la ce varsta se exercita dreptul de vot in Romania, conform Constitutiei din 1938?
R: 30 de ani.

44. In ce consta opera legislativa a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza?


R: Codul civil, Codul penal, Codul de procedura civila, Codul de procedura penala.

45. Ce institutie a reglementat Codul Comercial Roman din 1887, ca o masura de aparare
a creditului comercial?
3
R: Institutia falimentului.

46. Care erau caile de atac ordinare si extraordinare, conform Codului de procedura civila
din 1865?
R: Apelul, opozitia, contestatia, recursul.

47. De cate feluri erau sentintele tribunalului, conform Codului de procedura penala din
1865?
R: Condamnare, achitare, absolvire, incompetenta.

48. Codul civil a reglementat pe langa contracte, si garantiile. De cate tipuri erau?
R: Personale si reale.

49. Conform Codului civil din 1865, succesiunile puteau fi transmise pe cale legala, in
ordinea gradelor de rudenie si pe cale testamentara. In ce categorii se imparteau
succesorii legali?
R: Succesori legitimi, succesori neregulati si succesori anormali.

50. Care sunt izvoarele obligatiilor prezente in Codul Calimach?


R: Legea, contractul, delictul.

S-ar putea să vă placă și