Sunteți pe pagina 1din 10

GRILE DIUE-SEMINAR

1.Regula in ceea ce priveste luarea deciziilor in cadrul Consiliului Uniunii europene-este reprezentat
cu votul cu:
a.majoritate simpla
b.majoritate calificata
c.majoritate absoluta
d.unanimitate
R. corect: b
2.Votul cu majoritate calificata presupune pana la 1 nov 2014:
a. aplicarea regulii clasice one man, one vote
b.aplicarea regulii voturilor ponderate
c.intrunirea unei majoritati de 255 voturi
d.presupune intrunirea minoritatii calificate de 91 de voturi
R. corecte: b,c
3.Incepand cu 1 nov 2014 intrunirea majoritatii calificate va presupune:
a.intrunirea unei majoritati de 255 de voturi pentru
b.ca votul sa reprezinte opinia statelor membre a caror populatie reprezinta minim 62% din populatia
UE
c.ca votul sa reprezinta opinia SM a caror populatie reprezinta minimum 65% din populatia UE
d.ca votul sa reprezinte opinia a minim 55% din membrii Consiliului
R. corecte: c,d
4.Printre consiliile speciale din cadrul Consiliului Uniunii Europene se numara:
a.Consiliu de Securitate
b.Consiliul Afaceri generale
c.Consiliul Justitiei si Afacerii interne
d.Consiliul General
R.corecte: b,c
5.Comitetul reprezentantiilor permanenti in cadrul Consiliului Uninunii Europene este format din
a.ministrii de externe ai SM
b.inalti functionari publici cu rang de ambasadori
c.parlamentari europeni
d.secretarul general al Consiliului UE si adjunctii acestuia
R. corecte: b
6.Consiliul UE:
a.poate introduce actiuni in anulare si in constatarea abtinerii nejustificate
b.poate sa incheie in numele UE conventii si tratate internationale incheiate de UE cu state terte si
organizatii internationale
c.poate solicita Comisiei europene sa initieze anumite acte normative
d.asigura coordonarea politicilor economice ale SM
R.corecte: a,b,c,d
7. Printre atributiile Inaltului Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate se numara:
a.prezidarea Consiliului Afaceri Externe al UE
b.semneaza tratatele internationale incheiate de UE
c.conduce politica externa si de securitate a UE
d.numeste presedintele Comisiei
R. corecte: a, c

8.Presedintia Consiliului UE este indeplinita:
a.de catre un presedinte numit pe un mandat de 2 ani si jumatate
b.de catre presedintele Comisiei europene
c.de catre fiecare stat membru pentru o perioada de 6 luni fiecare
d.de catre un comitet de coordonare
R.corect: c


9.Consiliul Afaceri generale ale UE asigura:
a.elaborarea actiunii externe a UE
b.asigura coerenta si continuitatea lucrarilor diferitelor formatiuni ale consiliului
c.asigura coerenta actiunii UE pe plan extern
d. rezolva problemele bugetare ale UE
R. corect: b

10. Consiliul general din cadrul Consiliului UE este format din:
a.prim-ministri guvernelor SM
b.ministri de externe ai SM
c.presedintii Sm
d.ministrii de justitie ai SM
R.corect: b

11.In componenta Consiliului UE intra:
a.Inaltul Reprezentat pentru afaceri externe si politica de securitate
b.un reprezentant ministerial al fiecarui SM
c.sefii de stat si de guverne
d.presedintele Comisiei si al Parlamentului european
R.corect: b

12. Consiliul european este institutia UE incepand cu:
a.1960
b.1974
c.1986
d.2009
R.corect: d
13.Consiliul european este:
a.un for suprem de guvernare extracomunitar
b.institutie a UE
c.conferinta interguvernamentala de drept international public
d.organ legislativ al UE
R.corect: b

14.Care sunt insitutiile principale ale UE, dupa Tratatul de la Lisabona:
a.Consiliul de ministrii, comisia curtea de conturi, Banca centrala, parlamentul, curtea de justitie
b.consiliul ue, consiliul european, parlamentul, curtea de justitie, comisia, banca centrala, curtea de
conturi
c...consiliul de ministrii, consiliul europei
d...consiliul de ministrii, intalnirea de varf a sefilor de stat
R.corect: b

15.Printre atrbutiile consiliului european intra:
a.coordonarea politicilor economice generale ale SM
b.conduce procederurile ordinare si extraordinare de infiintarea a tratatelor UE
c.numeste cu majoritate calificata Inaltul Reprezentant...
d.elaboreaza proiectul de buget al UE
R.corecte: b,c

16.La sedintele Consiliului european participa:
a. ministrii de resort ai SM
b.Inaltul Reprezentant..
c.sefii de stat si de guvern ai SM
d.presedintele Comisiei
R. corecte:b,c,d
17.Care dintre urmatoarele afirmatii sunt aplicabile presedintelui Consiliului european?
a.are un mandat reinoibil de 4 ani
b. ...de doi ani si jumatate
c.prezinta Parlamentului un raport dupa fiecare reuninune a consiliului european
d.asigura pregatirea si continuitatea lucrarilor consiliului european
R.corecte:b,c,d

18. Potrivit art 235 din TFUE, Consiliul european se intruneste:
a. de doua ori pe an
b. de doua ori pe semestru
c.intotdeauna la Bruxelles
d.cand situatia o impune si in reuniuni extradorinare
r. corect: c,d ...a(in fapt), b(prin lege)...din inregistrare nu am inteles exact care varianta e corecta??

19.In cadrul Consiliului european deciziile se adopta cu
a. majoritate calificata
b.in principiu prin consens
c.intotdeauna prin consens
d.in principiu cu majoritate absoluta
r corect:b
NB! nu exista majoriate absoluta in dreptul UE. 50% plus 1 se numeste in dreptul UE majoritate
simpla

20.Consiliul UE este
a.o organizatie internationala interguvernamentala cu caracter politic
b.principalul organ legislativ al UE
c.reprezinta vocea SM
d.o conferinta ministeriala formata din reprezentantii guvernelor SM
r.corect: b,c

21.Compromisul de la Ioanina poate fi caracterizat in prezent prin faptul ca:
a.poate fi invocat in ipoteza in care se decide intr-o problema cu majoritate simpla sau calificata
b.poate fi invocat doar daca sunt afectate interesele vitale ale unui SM
c.are ca efect continuarea negocierilor pana la obtinerea unanimitatii
d.poate fi invocat daca se intruneste minoritatea de veto
r.corect: a,c,d
NB!!!
comprmisul de la luxemburg-origine-1965-politica scaunului gol Franta(pastrarea unanimitatii ca
regula generala de vot)-statul a caror interese vitale sunt afectate, poate cere recurgerea la vot prin
unanimitate
compromisul de la ioanina- are acelasi efect
-se invoca doar cand se intruneste minoritatea de veto de la maj calificata(91)
22. In prezent in componenta Comisiei europene intra:
a.27 de comisari
b.28 de comisari
c.Inaltul Reprezentant...
d.presedintele Comisiei europene
R.corect: a,d

23.Presedintele Comisiei europene este numit de:
a.Parlamentul european
b.Consiliul european
R.corect:b

24. Printre atributiile comisiei europene se numara:
a.numirea Inaltului Reprezentant
b.administrarea bugetului ue
c.adoptarea bugetului
d.initierea actelor legislative
r. corect: b, d

25.Existenta deficitului democratic in cazul Parlamentului se datoreaza faptului ca:
a.alegerea parlamentarilor se face direct de catre cetatenii statelor
b.in cadrul Parlamentului reprezentarea este satisfacatoare
c.Parlamentul european este colegislator alaturi de consiliul UE
d.in cadrul parlamentului exista fractiuni sau grupuri politice
r.corect:b,c

26.Intergrupurile parlamentare pot fi definite ca fiind:
a.federatii de partide transnationale
b.ansambluri de indivizi care au interese comune si care se reunesc in vederea securizarii acestora
prin influentarea organelor de decizie
c.fractiuni parlamentare
d.grupuri de lucru din cadrul parlamentului care includ membrii din diferite partide politice
r.corect: d

27.Sediul Parlamentului european se afla la:
a.Bruxelles
b.Luxemburg
c.Strasbourg
d.Nisa
r.corect:a,b,c


28. Este specific Ombudsmanului european:
a.numirea pentru un mandat de 5 ani
b.numirea pentru un mandat de 2 ani si jumatate
c.cercetarea plangerilor cetatenilor europeni care reclama abuzuri ale institutiilor si organelor UE
d.participa la negocierile tratatelor internationale incheiate de UE
r corect: a, c

29.Printre atributiile parlamentului european se numara:
a.administrarea bugetului
b.initierea actelor legislative
c.exercitarea motiunii de cenzura impotrica Comisiei
d.adoptarea actelor legislative impreuna cu consiliul UE
r.corecte: c,d

30.Procedura legislativa ordinara presupune:
a.adoptarea in comun de catre Parlament si Consiliu UE a unui regulament , a unei directive sau a
unei decizii la propunerea Comisiei
b.adoptarea unui regulament, a unei propuneri sau a unei decizii de catre parlament cu participare
consililui, la propunerea comisiei
c.adoptarea bugetelui UE de catre Conisiliul UE si Parlamentul european, la propunerea Comisiei
d.adoptarea unui regulament, a unei directive sau a unei decizii de catre consiliu cu participarea
parlamentului, la propunerea comisiei
r. corect:a

31.Printre atributiile Curtii de Conturi se numara:
a.controlul conturilor UE
b.asistarea parlamentului si consiliului in exercitarea functiei lor de control privind executarea
bugetului UE
c.promoveaza curtea de conturi functionarea optima a sistemului de plati si de decontari
d.stabileste si conduce politica monetara a uniunii
r. corect:a,b
procedura adoptarii proiectului de buget
comisia elaboreaza un raport la sfarsitul anului financiar, care se intoarce la consiliu si parlament,
este verificat de Curtea de Conturi printr-un raport specializat->modul de participare a curtii de
conturi la functia de control

32.Printre criteriile de convergenta a tarilor care doresc sa adere la zona euro se numara:
a.stabilitatea preturilor
b.stabilitatea cursului de schimb
c.deficitul bugetar sub 3% din PIB
d.datoria publica sub 60% din PNB
r. corect: a,b,c,d

33.Printre organele secundare sau de asistenta ale UE se numara
a. Curtea de Conturi
b. Comitetul economic si social
c. Comitetul regiunilor
d.Banca europeana pentru investitii
r.corect:b,c,d

34.Comitetul economic si social al UE este format din:
a.222 de membrii si 222 de membrii supleanti, reprezentanti ai regiunilor sau comunitatilor locale
b.222 de membrii reprezentanti ai producatorilor, agricultorilor, transportatorilor, muncitorilor,
comerciantilor si mestesugarilor
c.27 de membrii cu calificare speciala in domeniul financiar
d.320 de membrii reprezentanti ai guvernelor SM
r.corecte:b

35. Printre atributiile Bancii europene de investitii se numara:
a. sprijinirea dezvoltarii echilibrate si neintrerupte a pietii interne europene
b.acordarea de imprumuturi si garantii pentru proiecte care sprijina dezvoltarea economica
c. aprobarea emisiunii monetare euro in intreaga UE
d. finantarea unor proiecte de dezvoltare in afara UE
r.corect: a,b,d

36.Europol este:
a.organ administrativ al UE infiintat in vederea protejarii intereselor financiare ale UE
b.for organizatoric al legaturilor personale si de telecomunicatii ale celor care lucreaza in domeniul
cooperarii
c.organ menit sa creeze o legatura intre activitatea de politie si de justitie
d.organ al UE infiintat pentru sprijinirea SM in lupta lor impotriva criminalitatii, care culege informatii
si face analize
r. corect: d

S-ar putea să vă placă și