Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Relatii Internationale Stinte Politice si Administrative

Referat
Tema:Consiliul European

Aefectuat:Bezu Tatiana
Gr.202 AP F/R
Verificat:Bors Vladimir
( Doc.conf.)

Chisinau 2014

CUPRINS:

1.INTRODUCERE1-4
2.CONSILIUL EUROPEAN.5-7
2.1.Organizarea Consiliului.7
2.2.Rolul consiliului.7-8
2.3.Competenta si functiile...8-9
2.4.Compozitia..10
2.5.Presedintele Consiliului European..11-12
2.6.Membrii consiliului.12-18
2.7.Partidele politice...19-20
2.8.Sediul si regiunile.20-21
2.9.Realizarile sale.21-22
3.Bibliografie23

1.Introducere
Uniunea European este un parteneriat economic i politic unic n lume, care reunete 28 de ri.*
Timp de peste o jumtate de secol a contribuit la meninerea pcii, stabilitii i prosperitii, a ridicat
standardele de via, a lansat o moned unic i a evoluat constant ctre crearea unei piee unice n
cadrul creia persoanele, bunurile, serviciile i capitalul s poat circula liber, ca i cum s-ar afla pe
teritoriul unei singure ri.
Ideea crearii unei Europe unite dateaza de secole, insa abia dupa cel de-al doilea razboi mondial s-au
format premisele necesare demararii unui process de integrare europeana.
Cele doua razboaie mondiale au dus la renasterea pacifismului si constientizarea pericolului
nationalismului agresiv. Un alt motiv care a stat la baza procesului de integrare europeana a fost dorinta
statelor Europei Occidentale de a-si restabili pozitiile economice afectate de razboi. In plus, o necesitate
vitala pentru statele care au suferit infringere (in primul rind Germania, impartita in citeva zone de
ocupatie) a devenit restabilirea propriilor pozitii politice si a autoritatii pe plan international.
Consolidarea fortelor statelor europene era vazuta si drept un pas important in opunerea influentei
crescinde a Uniunii Sovietice asupra Europei Occidentale.
Bazele procesului de integrare europeana - care a dus la aparitia actualei structuri a Uniunii Europene au fost puse in 1950 de catre Jean Monnet, pe atunci sef al Organizatiei Nationale a Planificarii din
Franta si Robert Schuman, ministrul de externe al Frantei. Jean Monnet a propus ca productia de
carbune si otel a Frantei si Germaniei sa fie administrata de un organism comun. Ideea a fost preluata de
Robert Schuman, care mers mai departe si a propus crearea unei comunitati de interese pasnice dintre
Franta si Germania, deschisa si altor state europene.
Astfel se dorea eliminarea rivalitatilor existente intre Franta si Germania privind zonele strategice ale
Ruhr-ului si Saar-ului, unificarea eforturilor de reconstructie a statelor europene, a caror economie
fusese puternic afectata de cel de-al doilea razboi mondial, si crearea conditiilor care ar duce a evitarea
pe viitor a razboaielor in Europa. Planul propus de Robert Schuman, ulterior denumit "Planul
Schuman", viza "plasarea productiei germane si franceze de carbune si otel in mainile unei autoritati
supreme comune de supraveghere (Autoritate Suprema) ... la care se pot alatura alte state europene".
In aprilie 1951 - 6 state - Franta, Republica Federala Germania, Italia, Belgia, Olanda si Luxemburg au semnat Tratatul de la Paris de constituire a primei organizatii europene Comunitatea Europeana a
Carbunelui si Otelului (CECO). Desi CECO isi incepe activitatea in 1952, Piata Comuna a
Carbunelui si Otelului devine functionala incepind cu anul 1953, cind cele sase state fondatoare inlatura
barierele vamale si restrictiile cantitative la otel si carbune.
In 1952 statele CECO semneaza un tratat prin care infiinteaza Comunitatea Europeana de Aparare
(CEA). Aceasta initiativa esueaza ca urmare a refuzului Parlamentului Frantei de a ratifica tratatul.
Acest esec a afectat negativ procesul de integrare europeana.
Relansarea ideei de integrare europeana se petrece in 1955, cind la Conferinta de la Messina, cei sase
membri ai CECO au ajuns la concluzia ca productivitatea si bunastarea economica este unica solutie de
supravietuire a Europei de Vest vis-a-vis de Blocul de Est. Ca urmare, s-a decis crearea Comunitatii
Economice Europene (CEE) si a Comunitatii Europene pentru Energia Atomica
(EUROATOM),instituite prin semnarea in 1957 a celor doua Tratate de la Roma.

Prevederile din cadrul Tratatului de la Roma (Tratatul CEE) erau semnificative pentru viitorul economic
si social al Europei. Obiectivul principal al Tratatului era crearea treptata a unei piete comune, prin
instituirea, in primul rind, a unei uniuni vamale (anularea barierelor vamale in calea circulatiei
bunurilor si crearea unui tarif vamal extern comun). In al doilea rind, piata comuna presupunea si
liberalizarea altor sectoare (cum ar fi libera circulatie a persoanelor, capitalului si serviciilor) si
stabilirea unor politici comune in domenii strategice (agricultura, comert, transport si concurenta) ce ar
permite o intensificare a activitatii economice a statelor membre. Ca urmare, in 1968, CEE avea deja
incheiatauniunea vamala si avea o piata agricola comuna.
Scopul EUROATOM-ului era controlul energiei atomice si folosirea ei in scopuri pasnice.
Initial, CECO, CEE si EURATOM, aveau structuri institutionale proprii, desi foarte asemanatoare.
Dupa intrarea in vigoare a Tratatului de fuziune a celor trei Comunitati Europene (1967) se constituie
un singur Consiliu si o singura Comisie a Comunitatii Europene, care impreuna cu Parlamentul
European si Curtea de Justitie a CE (a caror activitate de la formare viza toate cele trei comunitati) au
creat o noua structura institutionala - Comunitatea Europeana. In mod curent, s-a folosit denumirea de
Comunitate Economica Europeana (CEE) si adesea "cei 6". Un nou institut al Comunitatii - Consiliul
European - care reunea sefii de state si guverne -a fost creat in 1974, iar in 1979 au avut loc primele
alegeri in Parlamentul European.
Inca la etapa pregatirii Tratatelor de la Roma, unele state vest-europene au reactionat circumspect la
noua initiativa federalista de integrare economico-sociala. Ca urmare, Austria, Marea Britanie,
Danemarca, Norvegia, Portugalia, Suedia si Elvetia au creat in 1960 Asociatia Europeana a Liberului
Schimb (AELS), care avea drept scop doar crearea unei zone de comert liber intre tarile membre.
Ulterior, succesele economice inregistrate de Comunitatea Europeana au determinat mai multe state
membre AELS sa solicite aderarea la CE, ceea ce a dus treptat la destramarea Asociatiei Europeane a
Liberului Schimb.
In urmatoarele doua decenii, CEE se extinde geografic de mai multe ori:
I extindere: 1973 - Danemarca, Irlanda si Marea Britanie
II extindere: 1981 - Grecia
III extindere: 1986 - Spania si Portugalia
IV extindere: 1995 - Austria, Finlanda si Suedia
V extindere: 2004 - Cipru, Malta, Letonia, Lituania, Estonia, Slovenia, Slovacia, Cehia, Polonia,
Ungaria
Aprofundarea integrarii europene (prin extinderea ariilor politicilor comune si consolidarea caracterului
supranational al Comunitatii Europene) solicita si un suport juridic adecvat acestui proces continuu. Ca
urmare, Tratatul CEE a fost amendat de cateva ori si suplimentat prin Tratatul Uniunii Europene, pana
la consolidarea sa finala intr-o Constitutie.
Astfel, in 1986 tarile membre au semnat un nou document juridic - Actul Unic European (AUE) - care a
intrat in vigoare la 1 iulie 1987. Actul stabilea realizarea pietei unice (o notiune ce caracterizeaza un
proces mai profund de integrare decit notiunea de "piata comuna") pana la 31 decembrie 1992,
prevazand libera circulatie a bunurilor, serviciilor, capitalului si persoanelor pe tot cuprinsul
Comunitatii, precum si implementarea a noi politici comune si a coeziunii economice si sociale.
In 1992, tarile membre ale CEE au considerat ca exista premisele necesare efectuarii pasului hotarator
in vederea crearii unei uniuni politice, economice si monetare. Ele au semnat un nou tratat - Tratatul de
la Maastricht (Olanda) - care a intrat in vigoare la 1 noiembrie 1993. Acesta a modificat si a extins
Tratatul de la Roma (1957), punind baza legala pentru noua structura a Uniunii Europene (noua

denumire a Comunitatii Europene). Conform Tratatului de la Maastricht, Uniunea Europea a


(UE)insemna, pe de o parte mentinerea si extinderea acquis-ului (totalitatea tratatelor si a actelor
legislative) Comunitatii Europene si, pe de alta parte noi forme de cooperare in domeniul Politicii
Externe si de Securitate Comuna (PESC) si al Justitiei si Afacerilor Interne (JAI). Astfel, conform
imaginii comune despre UE, prin Tratatul de la Maastricht aceasta devine o constructie cu trei piloni:

Prin Tratatul asupra Uniunii Europene este creata cetatenia europeana si se instituie uniunea economica
si monetara.

Urmatorul pas in aprofundarea integrarii europene a fost facut prin semnarea la 2 octombrie 1997 a
Tratatului de la Amsterdam, ratificat la 1 mai 1999. Tratatul prevedea unele modificari in structura
institutiilor UE, introducerea postului Comisarului European pentru relatiile externe si, catre 1999,
introducerea monedei unice europene.
Tot in 1997, este adoptata "Agenda 2000 - pentru o Europa mai puternica si mai extinsa", care
trateaza reforma institutionala a UE, prezinta viziunea asupra extinderii UE si opiniile Comisiei
Europene cu privire la cererile de aderare la UE ale zece tari central europene.
La 1 ianuarie 1999 are loc lansarea monedei unice europene in 11 state europene care au indeplinit
criteriile de convergenta (Franta, Germania, Olanda, Belgia, Luxemburg, Austria, Italia, Spania,
Portugalia, Finlanda, Irlanda). Iar in 2002 moneda europeana intra in circulatie in 12 state membre ale
UE, inlocuind monedele nationale si creind astfel Zona Euro (Marea Britanie, Danemarca si Suedia inca
nu au adoptat moneda Euro).
In vederea realizarii reformelor institutionale necesare procesului de extindere a Uniunii Europene, la26
februarie 2001 este semnat Tratatul de la Nisa, intrat in vigoare la 1 februarie 2003. Tratatul se axa pe
urmatoarele trei chestiuni importante:
- reformele interne ale UE (au fost modificate principiile si procedura de luare a deciziilor cu o
majoritate calificata prin introducerea posibilitatii blocarii deciziei de catre minoritate, limitarea
dreptului de veto in 35 de domenii legislative)
- aderarea noilor membri din Europa Centrala si de Est la UE (li se ofera locuri si voturi in institutiile
UE si sunt redistribuite locurile intre "vechii" membri)

- dezvoltarea si consolidarea unei politici externe si de securitate comune.


In plus, Tratatul prevedea si infiintarea unei noi structuri in domeniul cooperarii judiciare pe probleme
de criminalitate - "Eurojust"
Odata cu Tratatul de la Nisa a fost elaborata si o "Declaratie asupra viitorului Uniunii Europene", prin
care se lansa o dezbatere generala asupra dezvoltarii viitoare a Uniunii si care implica atit statele
membre, cit si statele candidate. Aceasta dezbatere a fost urmata de convocarea unei Convenitii
Europene, care a elaborat un proiect de Tratat Constitutional al UE. Conventia reprezenta un for al 105
reprezentanti ai institutelor europene, guvernelor, parlamentelor nationale ale statelor membre si
viitorilor membri. Dupa indelungi dezbateri, la 18 iulie 2003 Conventia a prezentat presedintelui
Consiliului European de la Roma proiectul Constitutiei Uniunii Europene. In continuare, textul
proiectului a fost discutat de catre Conferinta Interguvernamentala a statelor membre UE, care la 29
octombrie 2004,la Roma, a adoptat varianta finala a proiectului Constitutiei Europene.
Pentru a intra in vigoare, Constitutia trebuie ratificata de catre toate statele membre ale Uniunii
Europene.

2. Consiliul European
Consiliul European este o instituie a Uniunii Europene. Este format din liderii de stat sau de guvern ai statelor
membre ale Uniunii,Preedintele Comisiei Europene i Preedintele Consiliului European, actualmente Herman Van
Rompuy. naltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe i Politic de Securitate, actualmente Catherine
Ashton, particip de asemenea la ntruniri fr drept de vot.
Dei Consiliul European nu are nici o putere legislativ oficial, aceasta este nvestit n temeiul Tratatului de la
Lisabona, cu definirea "direciilor i prioritilor politicilor generale" ale Uniunii. Este organismul strategic al Uniunii
(cel care rezolva crizele), acionnd ca o preedinie colectiv a UE.
Reuniunile Consiliului European sunt prezidate de ctre preedintele su i au loc cel puin de 4 ori pe an, de obicei,
n cldirea Justus Lipsius, sediul central al Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles.
Consiliul European a fost nfiinat ca un organism informal n 1961, a devenit o instituie oficial a UE n 2009,
cnd Tratatul de la Lisabona a intrat n vigoare.

Un tradiional grup pentru poza de familie, aceasta a fost fcut n palatul regal din Bruxelles n timpul preideniei
belgiene din 1987.
Primul summit al efilor de stat sau de guvern al statelor UE aveau loc n februarie i iulie 1961 ( n Paris i Bonn).
Acestea erau summit-uri informale a liderilor Comunitii Europene i au fost iniiate din cauza resentimentelor
preedintelui francez Charles de Gaulle fa de instituiile supranaionale (Comisia European) care dominau procesul
de integrare. Primul summit important a fost inut dup plecarea lui Charles de Gaulle la Haga n 1969, unde a s-a
ajuns la un acord referitor la admiterea Marii Britanii n Comunitate i iniierea de politici de cooperare n afacerile
externe (Cooperarea Politic European) ducnd integrarea peste obiectivele economice.
Reuniunile au fost formalizate n perioada dintre 1974 i 1988. La reuniunea din decembrie 1974 inut la Paris,
urmnd o propunere a preedintelui francez Valery Giscard d'Estaing s-a convenit c este necesar o implicare politic
n scaunul gol al crizei i al problemelor economice. PrimulConsiliu European, aa cum a devenit cunoscut, a avut
loc la Dublin n 10-11 martie 1975 n timpul primei preedinii Irlandeze a Consiliului Uniunii Europene. n 1987,
Consiliul a fost inclus n tratate pentru prima dat (Actul Unic European) iar rolul lui a fost definit pentru prima dat
n Tratatul de la Maastricht. La nceput aveau loc doar dou ntruniri pe an, n prezent avnd loc n medie ase Consilii
Europene pe an. Sediul Consiliului a fost stabilit n 2002 la Bruxelles. Pe lng ntrunirile obinuite ale Consiliului
European, au loc i ntruniri extraordinare, ca de exemplu cel din 2001 cnd Consiliul European s-a ntrunit pentru a
oferi un rspuns atacurilor de la 11 septembrie sau ntrunirea extraordinar din 2011 pentru a stabili un rspuns la criza

datoriilor suverane. Unele dintre ntrunirile Consiliului European sunt vzute de unii ca puncte de cotitur n istoria
Uniunii Europene.

Consiliul European a semnat Tratatul de la Lisabona n 2009

Preedintele Herman Van Rompuy(stnga), alturi de Barosso, si-au nceput mandatul la 1 decembrie 2009.
Cteva ntlniri ale Consiliului European care au fost considerate de unii ca fiind momente de rscruce n istoria
Uniunii Europene.

1969, Haga: Politica extern i extinderea.


1974, Paris: Crearea Consiliului
1985, Milano: Iniierea Conferinei Interguvernamentale ce va duce la Actul Unic European
1991, Maastricht: Acordul pentru Tratatul de la Maastricht
1993, Copenhaga: Definirea Criteriilor de la Copenhaga
1997, Amsterdam: Acordul pe Tratatul de la Amsterdam
1998, Bruxelles: Selectarea statelor membre care vor adopta euro
1999, Koln: Declaraia pentru forele militare
1999, Tampere: Reforma instituional
2000, Lisabona: Strategia Lisabona
2002, Copenhaga: Acordul privind extinderea din mai 2004
2007, Lisabona: Acordul pe Tratatul de la Lisabona
2009, Bruxelles: Numirea Preedintelui Consiliului i a naltului Reprezentant
2010, Bruxelles: Facilitatea Financiar European pentru Stabilitate
2011, Bruxelles: Acordul incipient pentru Pactul Fiscal

Aadar, Consiliul European a existat dinainte de a ctiga statut oficial ca instituie a Uniunii Europene o dat cu
intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona. Astfel, articolul 214(2) din Tratatul de la Maastricht acorda (nainte de a

fi amendat deTratatul de la Lisabona) Consiliului, ntrunit n formatul efilor de stat i de guvern i acionnd cu o
majoritate calificat numete persoana ce va ocupa funcia de Preedinte al Comisiei Europene. Aceasta fiind prima
menionare oficial a Consiliului European n tratate. Articolul 15 din Tratatul pentru Uniunea European (amendat de
Tratatul de la Lisabona) introducnd termenul Consiliul European ca un substitut al frazei ntlnirile Consiliului
(Uniunii Europene) n formatul efilor de stat i de guvern, care era folosit n tratate nainte pentru a denumi acest
organism.
Tratatul de la Lisabona a acordat Consiliului European personalitate legal i a fcut Consiliul o instituie distinct
fa de (obinuitul) Consiliu al Uniunii Europene (cunoscut i ca Consiliul de Minitri) i a creat funcia permanent de
preedinte al Consiliului. Dei Consiliul Uniunii Europene i-a meninut sistemul de prezidenie rotativ, Consiliul
European a creat un nou sistem de desemnare a unei persoane (fr a fi ef de stat sau de guvern) pentru a ndeplini
funcia de Preedinte pentru doi ani i jumtate. Ca urmare a ratificrii tratatului n decembrie 2009, Consiliul
European la ales pe Primul Ministru belgian, Herman Van Rompuy ca prim preedinte permanent (Van Rompuy i-a
dat demisia din funcia de prim-ministru al Belgiei).

2.1.Organizarea Consiliului
Convocat de preedintele su, Consiliul European reunete efii de stat sau de guvern ai statelor
membre i preedintele Comisiei [articolul 15 alineatul (2) din TUE]. naltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe i politica de securitate particip la lucrrile acestuia. Preedintele
Parlamentului European este, de obicei, invitat s intervin la nceputul reuniunii [articolul 235
alineatul (2) din TFUE].
De la intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul European se ntrunete de
cel puin dou ori pe semestru. Preedintele are un mandat de 30 de luni, care poate fi
rennoit o dat. n mod normal, Consiliul European ia decizii n unanimitate. Totui, acesta ia
decizii cu majoritate calificat n privina multor numiri importante (n special n ce privete
preedintele su, alegerea candidatului la funcia de preedinte al Comisiei Europene i numirea
naltului Reprezentant pentru politica extern i de securitate i a preedintelui Bncii Centrale
Europene).
n timpul crizei datoriilor suverane, Consiliul European a fost nevoit s se ntruneasc
mai frecvent. De exemplu, n 2012, acesta s-a ntrunit de patru ori. n plus, au avut loc
urmtoarele reuniuni: o reuniune extraordinar a Consiliului European, dou reuniuni informale
ale membrilor Consiliului European i patru reuniuni ale efilor de stat sau de guvern din zona
euro (denumite i summiturile din zona euro).

2.2.Rolul Consiliului
A.Poziia n cadrul sistemului instituional al Uniunii
n conformitate cu articolul 13 din TUE, Consiliul European face parte din cadrul instituional
unic al Uniunii. Dar rolul su este mai degrab s asigure un impuls politic general dect s
acioneze ca un organism cu putere de decizie n sensul juridic al cuvntului. Acesta ia decizii cu
consecine juridice pentru Uniune numai n cazuri excepionale (a se vedea punctul 2 mai jos),

ns a cptat o serie de competene decizionale instituionale. n prezent, Consiliul European


este autorizat s adopte acte cu caracter obligatoriu care pot fi atacate la Curtea de Justiie,
inclusiv n cazurile n care acesta se abine s hotrasc (articolul 265 din TFUE).
Articolul 7 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea European confer Consiliului European
competena de a iniia, cu aprobarea Parlamentului European, procedura de suspendare a
drepturilor unui stat membru n urma constatrii existenei unei nclcri grave a principiilor
Uniunii.
B.Relaiile cu alte instituii
Consiliul European ia decizii n mod pe deplin independent i, de cele mai multe ori, nu necesit
o iniiativ din partea Comisiei sau implicarea Parlamentului.
Totui, Tratatul de la Lisabona menine o legtur la nivel organizaional cu Comisia, avnd n
vedere c preedintele acesteia este membru fr drept de vot al Consiliului European, iar naltul
Reprezentant pentru afaceri externe i politica de securitate particip la dezbateri. Mai mult,
Consiliul European solicit, deseori, Comisiei s prezinte rapoarte pregtitoare pentru reuniunile
sale. ns, din ce n ce mai des acesta cere propriilor servicii s pregteasc astfel de documente.
Articolul 15 alineatul (6) litera (d) din TUE stipuleaz c preedintele Consiliului European
prezint Parlamentului European un raport dup fiecare reuniune a Consiliului European.
De asemenea, acesta se ntlnete lunar cu preedintele Parlamentului, precum i cu liderii
grupurilor politice i, n februarie 2011, a fost de acord s rspund la ntrebri scrise adresate de
deputai n Parlamentul European n legtur cu activitile sale politice. Dar Parlamentul poate
exercita, de asemenea, o anume influen informal prin prezena preedintelui su la reuniunile
Consiliului European, prin reuniunile liderilor de partide n cadrul familiilor politice europene
corespunztoare, naintea reuniunilor Consiliului European, precum i prin rezoluiile pe care
le adopt privind punctele de pe ordinea de zi a reuniunilor, rezultatul ntlnirilor i rapoartele
formale prezentate de ctre Consiliul European.
Prin Tratatul de la Lisabona, noua funcie de nalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe i politica de securitate devine un element suplimentar, care propune i pune n aplicare
politica extern n numele Consiliului European. Preedintele Consiliului European asigur
reprezentarea extern a Uniunii n chestiuni referitoare la politica sa extern i de Securitate
comun, fr a aduce atingere atribuiilor naltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe i politica de
securitate.

2.3.Componena i funciile
Consiliul European este o instituie oficial a Uniunii Europene, menionat n Tratatul de la Lisabona ca un organism
care va acorda Uniunii impulsurile necesare pentru a se dezvolta. n esen, Consiliul definete agenda politic a
Uniunii Europene i este considerat de unii ca fiind motorul integrrii europene. Face asta fr a avea puteri formale, ci
doar de influena de a fi compus din liderii naionali. Pe lng producerea impulsurilor necesare dezvoltrii Uniunii,
Consiliul i-a dezvoltat i viitoare roluri, precum a rezolva problemele nerezolvate n discuii la nivel inferior, pn
la politic extern - acionnd n exterior ca un ef de stat colectiv, ratificnd formal documente importante i
implicndu-se n negocierea schimbrilor din tratate.
Avnd n vedere c instituiile sunt compuse din liderii naionali, acesta adun puterea executiv din statele membre
i are aadar o mare influen n domeniile politice ale Uniunii, precum cea a politicii externe. Exercit de asemenea
puterea de desemnare, desemnnd preedintele Consiliului, Preedintele Comisiei Europene, naltul Reprezentant al

Uniunii pentru Afaceri Externe i Politic de Securitate i Preedintele Bncii Centrale Europene. Mai mult, Consiliul
European influeneaz planurile juridice, compoziia comisiei, lucruri referitoare la organizarea preediniei rotative a
consiliului, suspendarea drepturilor de membru i schimbarea sistemului de vot prin Clauza Passerelle. Dei Consiliul
European nu are puteri legislative, sub procedura de urgen, un stat nvins la vot n Consiliul de Minitri poate
transmite spre votare legislaia ctre Consiliul European. Avnd putere peste organismele executive supranaionale ale
UE, alturi de alte puteri, Consiliul European a fost deschis de unii ca fiind cea mai mare autoritate a Uniunii.
Consiliul European are urmatoarele competente:
1. La nivel instituional
Consiliul European ofer Uniunii impulsurile necesare dezvoltrii acesteia i i definete
orientrile i prioritile politice generale [articolul 15 alineatul (1) din TUE]. De asemenea,
acesta decide cu majoritate calificat cu privire la formaiunile Consiliului i calendarul
preediniilor rotative.
2. Chestiuni de politic extern i de securitate
Consiliul European definete principiile i orientrile generale ale politicii externe i de
securitate comune (PESC) i adopt deciziile privind strategiile comune de punere n aplicare
a acesteia (articolul 26 din TUE). Acesta decide n unanimitate dac este cazul s recomande
statelor membre s adopte msuri viznd definirea treptat a unei politici de aprare comune a
Uniunii, n conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din TUE.
n cazul n care un stat membru intenioneaz s se opun adoptrii unei decizii din raiuni
vitale de politic naional, Consiliul, hotrnd cu majoritate calificat, poate solicita Consiliului
European s se pronune cu privire la chestiunea n cauz, n vederea adoptrii n unanimitate a
unei decizii [articolul 31 alineatul (2) din TUE]. Aceeai procedur poate fi aplicat dac statele
membre decid s stabileasc o cooperare consolidat n acest domeniu (articolul 20 din TUE).
3. Guvernana economic i cadrul financiar multianual
Din 2009, criza datoriilor suverane a transformat Consiliul European i summiturile rilor din
zona euro n actori principali n ce privete confruntarea repercusiunilor crizei bancare mondiale.
Mai multe state membre au primit pachete de ajutoare financiare prin acorduri ad-hoc sau
temporare asupra crora s-a hotrt la nivelul de efi de stat sau de guvern i care au fost, mai
apoi, ratificate de statele membre. n viitor, ajutoarele financiare vor fi acordate prin intermediul
Mecanismului european de stabilitate permanent. Guvernele statelor membre, cu participarea
activ a Comisiei, Parlamentului i BCE, au elaborat un tratat internaional Tratatul privind
stabilitatea, coordonarea i guvernana (denumit i Pact fiscal) , care permite un control
mai strict al politicilor bugetare i socioeconomice ale statelor membre. Din ce n ce mai mult,
acest lucru ridic semne de ntrebare cu privire la rolul Comisiei Europene i al Parlamentului
European n guvernana economic a zonei euro.
Consiliul European joac, de asemenea, un rol important n semestrul european. La reuniunea
sa de primvar, emite orientri politice privind reforma macroeconomic, fiscal i structural
i politicile de sporire a creterii economice. La reuniunea sa din iunie, aprob recomandri
care decurg din evaluarea programelor naionale de reform elaborate de Comisia European i
discutate n cadrul Consiliului UE.
Este implicat, de asemenea, n negocierea cadrului financiar multianual, n care joac un rol
esenial n atingerea unui acord politic privind chestiunile politice cheie din Regulamentul
privind CFM, precum limitele cheltuielilor, programele de cheltuieli i (resurse de) finanare.
4. Cooperarea poliieneasc i judiciar n materie penal
d. (articolul 20 din TUE). Tratatul de la Lisabona a introdus mai multe clauze-pasarel noi care
permit Consiliului European s schimbe formula de luare a deciziilor n cadrul Consiliului de
la unanimitate la majoritate (1.4.2).Fie tehnice UE - 2014 4

2.4.Compozitia
Consiliul European este format din liderii de stat sau de guvern a statelor membre, alturi de Preedinte i de
Preedintele Comisiei (fr drept de vot). De regul la ntlniri participau si minitrii de externe naionali, iar
Preedintele Comisiei era acompaniat de un alt membru al Comisiei. Totui, o dat cu intrarea n vigoare a Tratatului
de la Lisabona, aceast situaie a ncetat, avnd n vedere c mrimea organismului a devenit destul de mare, o dat cu
aderarea noilor state la Uniune.
ntlnirile pot include si ali invitai, precum Preedintele Bncii Centrale Europene, dac este necesar. Secretarul
General al Consiliului particip i este responsabil pentru organizarea edinei precum i de minuta edinei.
Preedintele Parlamentului European particip de asemenea pentru a acorda discursul de deschidere artnd poziia
Parlamentului European nainte ca dezbaterile s nceap.
Pe lng asta, negocierile includ si un numr mare de persoane care lucreaz n spatele scenei. Multe dintre aceste
persoane, totui nu pot participa la edine, cu excepia a doi delegai pentru fiecare stat care s transmit mesaje. La
apsarea unui buton, membrii pot chema pentru sftuire un Reprezentant Permanent din Grupul Antici dintr-o
camer adiacent. Grupul este format din diplomai i asisteni care strng informaiile i solicitrile. Sunt necesari de
asemenea i interprei, avnd n vedere c membrilor le este permis s vorbeasc n limba proprie.

Consiliul European din martie 2011, Bruxelles.


Din moment ce compoziia nu este definit precis, unele state au probleme n a decide cine s participe la edine din
cauza divizrilor considerabile a puterii executive. Probleme au aprut n Polonia unde Preedintele Poloniei i Primul
Ministru al Poloniei erau din diferite partide politice i avea viziuni diferite asupra politicii externe ca rspuns la criz.
A fost i cazul Romniei care n perioada 2007-2008 au existat disensiuni ntre Preedintele Traian Bsescu i Primul
Ministru Clin Popescu Triceanu.

Reuniunile Eurozonei
Au avut loc un numr de ntlniri ad-hoc a efilor de stat sau de guvern ai zonei euro n 2010 i 2011 pentru a dezbate
criza debitelor suverane. n octombrie 2011 s-a ajuns la un acord s existe dou ntlniri pe an (plus alte ntlniri dac
este nevoie). Acesta, n mod normal ar trebui s aib loc la sfritul Consiliului European i n acelai format (condus

de Preedintele Consiliului European i incluznd-ul pe Preedintele Comisiei). dar n esen era restricionat la
(momentan 17) efii de stat sau de guvern ai statelor care au moneda euro.

2.5.Preedintele Consiliului European


n conformitate cu Tratatul de la Lisabona , adoptat n 2009, funcia de preedinte al Consiliului European a devenit
stabil i exclusiv.nainte de acesta, poziia de ef al Consiliului European era neoficial, deoarece la crearea sa, n
1975, Consiliul European a fost nfiinat ca un organism neoficial. Poziia era deinut de eful de stat sau de guvern al
statului membru care deinea preedinia prin rotaie a Consiliului Uniunii Europene n momentul respectiv. Rotaia la
preedinie ntre statele membre ale UE se realizeaz la fiecare ase luni.
Preedintele Consiliului European, n acest moment Herman Van Rompuy din Belgia.n cadrul reuniunii informale de
la Bruxelles, din 19 noiembrie 2009, dinaintea intrrii n vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, efii
de stat sau de guvern ai UE au convenit n unanimitate s l numeasc pe Herman VAN ROMPUY primul preedinte
permanent al Consiliului European.
Acesta i-a preluat atribuiile odat cu intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009. Primul su
mandat a durat pn la 31 mai 2012.
La 1 martie 2012, Herman Van Rompuy a fost numit pentru un al doilea mandat pe perioada 1 iunie 2012 30 noiembrie 2014.
Din momentul numirii, preedintele dispune de propriul su birou, situat n cldirea Justus Lipsius a Consiliului.
Dup finalizarea noii cldiri a Consiliului European , estimat pentru 2013, preedintele va avea biroul n aceasta.
Rolul preedintelui Consiliului nu este echivalentul unui ef de stat ci doar primus inter pares (primul printre egali)
alturi de ceilali efi de stat europeni. Preedintele n funcie are ca principale atribuii pregtirea i conducerea
edinelor Consiliului i nu are nici o putere executiv alta dect cea de a reprezenta uneori Uniunea n strintate.
Preedintele trebuie s rspund Parlamentului European dup fiecare ntlnire a Consiliului European.
In conformitate cu articolul 15 alineatul (6) din Tratatul privin Uniunea Europeana, preedintele Consiliului
European:

prezideaz i impulsioneaz lucrrile Consiliului European;

asigur pregtirea i continuitatea lucrrilor Consiliului European, n cooperare cu preedintele Comisiei i pe


baza lucrrilor Consiliului Afaceri Generale;

acioneaz pentru facilitarea coeziunii i a consensului n cadrul Consiliului European;

prezint Parlamentului European un raport dup fiecare reuniune a Consiliului European.


Acesta asigur de asemenea, la nivelul su i n aceast calitate, reprezentarea extern a Uniunii n probleme referitoare
la politica extern i de securitate comun, fr a aduce atingere atribuiilor naltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe i politica de securitate.
Preedintele Consiliului European nu poate exercita n acelai timp un mandat naional.
Funcia a fost creat de Tratatul de la Lisabona i a fost un subiect de dezbatere cu privire la rolul exact si atribuiile
pe care le va avea. nainte de Tratatul de la Lisabona, preedinia era exercitat rotativ la fel ca sistemul de prezidenie
rotativ a Consiliului Uniunii Europene.
Consiliul European a decis la 30 septembrie 2014, s-l aleag pe Donald Tusk n calitate de preedinte al
Consiliului European, Preedintele Consiliului European este ales pentru o perioad de la 1 decembrie 2014 pn n
31 mai 2017.

Cabinetul preedintelui
Cu toate c Consiliul European este, conform Tratatului de la Lisabona, o instituie separat de Uniunea European,
acesta nu are propria sa administraie. Suportul administrativ att pentru Consiliul European ct i pentru preedintele
Consiliului este asigurat de Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene. Preedintele are, totui, propriul su
cabinet cu civa consilieri privai. Van Rompy la ales ca ef al cabinetului pe Baronul Frans van Daele, fostul
ambasador belgian n SUA, la ONU, UE sau NATO i ef al cabinetului al ctorva minitri de externe belgieni. De
asemenea, n echipa sa sunt i fostul europarlamentar laburist britanic Richard Corbett, fostul ambasador maghiar la
NATO Zoltan Martinusz, fostul ef al Comitetului economic & financiar al UE Odile Renaud-Basso i purttorul de
cuvnt al lui Van Rompuy, Dirk De Backer.

2.6. Membrii Consiliului European


Cu excepia preedinilor de state, a statelor germanofone i a oficialilor europeni, cei mai muli membri ai
Consiliului European au titlul sau apelativul de Prim Ministru datorit faptului c democraiile parlamentare sunt
predominante n Europa. Cu toate acestea, n rile lor de origine pot avea titluri sau apelative informale diferite, ca de
exemplu cea de Preedinte al Guvernului sau Ministru de stat. Preedintele Consiliului European i Preedintele
Comisiei sunt membrii ai Consiliului, dar nu au drept de vot. Conform tratatelor, naltul Reprezentant particip la
Consiliul European, dar formal nu este un membru i deci nu are drept de vot.

Reprezentant

Herman Van
Rompuy

Werner Faymann

State
Imagine
Memebre

Titlu

Partid politic

Membru
din

Voturi[a
1]

Procent
din
totalul
populaie
i[a 1]

Partidul Popular
European
Preedinte
1 decembrie
Preedinte Naional: ChristenFr drept de
2009
Democratisch en
vot
Vlaams

Austria

Cancelar
Federal

Partidul
Socialitilor
Europeni
2 decembrie
10
Naional: Partidul 2008
Social Democrat al
Austriei

1.67%

Reprezentant

Imagine

State
Memebre

Elio Di Rupo

Belgia

Boiko Borisov

Bulgaria

Zoran Milanovi

Croaia

Nicos
Anastasiades

Petr Neas

Cipru

Republica
Ceh

Titlu

Partid politic

Membru
din

Voturi[a
1]

Procent
din
totalul
populaie
i[a 1]

Prim
Ministru

Partidul
Socialitilor
6 decembrie
Europeni
12
2011
Naional: Partidul
Socialist

2.17%

Prim
Ministru

Partidul Popular
European
Naional:
27 iulie
Centenii pentru
2009
Dezvoltarea
European a
Bulgariei

1.49%

Prim
Ministru

Partidul
Socialitilor
23
Europeni
decembrie
Naional: Partidul
2011
Social Democrat al
Croaiei

10

Partidul Popular
European
28 februarie
Preedinte Naional:
4
2008
Adunarea
Democrat

Prim
Ministru

Aliana
Conservatorilor i
Reformitilor
13 iulie
Europeni
2010
Naional: Partidul
Civic Democratic

12

0.16%

2.10%

Reprezentant

Helle ThorningSchmidt

Andrus Ansip

Jyrki Katainen

Franois Hollande
Franois Grard
Georges Nicolas
Hollande

Angela Merkel
Angela Kasner

Imagine

State
Memebre

Titlu

Partid politic

Membru
din

Voturi[a
1]

Partidul
Socialitilor
Ministru de
3 octombrie
Europeni
7
Danemarca
[a 2]
Stat
2011
Naional: Sociali
Democraii

Estonia

Finlanda

Frana

Germania

Procent
din
totalul
populaie
i[a 1]

1.11%

Prim
Ministru

Partidul European
Liberal Democrat
i Reformat
12 aprilie
Naional: Partidul
2005
Estonian al
Reformei
(Reformierakond)

0.27%

Prim
Ministru

Partidul Popular
European
22 iunie
Naional: Partidul
2011
Coaliiei Naionale
(Kok.)

1.07%

Partidul
Socialitilor
Preedinte Europeni
15 mai 2012 29
Naional: Partidul
Socialist

Cancelar
Federal

Partidul Popular
European
22
Naional: Uniunea noiembrie
Cretin Democrat 2005
(CDU)

29

12.95%

16.27%

Reprezentant

Antonis Samaras

Viktor Orbn
Orbn Viktor

Enda Kenny
anna Cionaoith

Enrico Letta

Imagine

Titlu

Grecia

Prim
Ministru

16 mai 2012 12

2.25%

Ungaria

Partidul Popular
European
MinistruNaional: Uniunea 29 mai 2010 12
Preedinte[a 2]
Civic Maghiar
(Fidesz)]]

1.99%

Irlanda

Partidul Popular
Taoiseach European
9 martie
3]
Naional: Fine
2011
Gael (FG)

1.07%

Italia

Preedintele
Consiliului de Independet
Minitri[a 2]

29

12.07%

0.44%

0.65%

4 decembrie
4
2013

0.10%

Partidul Popular
European

1]

[a

Valdis
Dombrovskis

Letonia

Dalia
Grybauskait

Lituania

Xavier Bettel

Voturi[a

State
Memebre

Partid politic

Membru
din

Procent
din
totalul
populaie
i[a 1]

MinistruPreedinte

Preedinte

Prim
Luxemburg
Ministru

16
noiembrie
2011

Partidul Popular
European
12 martie
National: Unity 2009
(Vienotba)

Independent

ALDE
Naional:
Demokratesch
Partei (DP)

12 iulie
2009

Reprezentant

Lawrence Gonzi

Mark Rutte

Donald Tusk

Pedro Passos
Coelho

Imagine

State
Memebre

Titlu

Partid politic

Membru
din

Voturi[a
1]

Procent
din
totalul
populaie
i[a 1]

Prim
Ministru

Partidul Popular
European
1 mai 2004
National: Partidul
Naionalist (PN)

0.08%

Olanda

Prim
Ministru

Partidul Liberal
Democrat i
14
Reformist
octombrie
Naional: Partidul
2010
Popular Cretin i
Democrat(VVD)

13

3.31%

Polonia

Partidul Popular
Preedintele European
16
Consiliului deNaional:
noiembrie
[a 2]
Minitri
Platforma Civic 2007
(PO)

27

7.60%

Partidul Popular
European
21 iunie
Naional: Partidul
2011
Social Democrat
(PSD)]]

12

2.12%

Malta

Portugalia

Prim
Ministru

27 august
2012

Traian Bsescu

Romnia

Partidul Popular
(membru i n
European
Preedinte
perioada: 1
14
Naional: Oficial ianuarie 2007
este independent. - iunie 2012
nainte de
suspendare)

4.26%

Reprezentant

Imagine

State
Memebre

Robert Fico

Janez Jana
Ivan Jana

Mariano Rajoy
Mariano Rajoy
Brey

Fredrik Reinfeldt
John Reinfeldt

David Cameron

Jos Manuel
Barroso
Jos Duro
Barroso

Partid politic

Membru
din

Voturi[a
1]

Slovacia

Partidul
Socialitilor
Preedintele Europeni
4 aprilie
Guvernului Naional: Direcia 2012
Social
Democraia (Smer)

1.08%

Slovenia

Partidul Popular
Preedintele European
10 februarie
Guvernului[a Naional: Partidul
4
2012
2]
Democratic
Slovenian (SDS)]]

0.41%

Spania

Partidul Popular
21
Preedintele European
decembrie
Guvernului Naional: Partidul
2011
Poporului (PP)]]

27

9.18%

Suedia

Partidul Popular
Ministru de European
6 octombrie
10
[a 2]
Stat
Naional: Partidul 2006
Moderat

1.87%

Regatul
Unit

Titlu

Procent
din
totalul
populaie
i[a 1]

Prim
Ministru

Aliana
European a
Conservatorilor i
11 mai 2010 29
Reformitilor
Naional: Partidul
Conservator

Partidul Popular
European
23
Comisia
Preedinte
Naional:
Partidul
noiembrie
Reprezentant
Social Democrat 2004
fr drept de vot
(PSD)

12.43%

2.7.Partide politice

Statele Uniunii Europene dup afilierea politic, n 15 februarie 2012


Nu sunt luate n calcul coaliiile. Culorile reprezint, dup cum urmeaz:
Partidul Popular European
Partidul Socialitilor Europeni
Partidul European Liberal Democrat i Reformist
Independent
Aliana European a Conservatorilor i Reformailor
Partidul Stngii Europene
Aproape toi membrii din Consiliul European sunt membrii ai unui partid politic la nivel naional, i marea majoritate
dintre acetia sunt membrii si a unui partid politic la nivel european. Acestea in frecvent ntlniri cu membrii lor din
Consiliul European, nainte de ntlnirile acestuia. Cu toate acestea, Consiliul European este format pentru a reprezenta
statele membre UE i nu partidele politice iar deciziile sunt n general fcute n funcie de interesele naionale. dei
alinierea ideologic poate influena nelegerile politice i numirile unor reprezentani (precum cea a preedintelui
Consiliului).
Tabelul de mai jos arat numrul de lideri afiliai fiecrui partid i numrul total de voturi pe care l au. Harta din
dreapta indic alinierea ideologic a fiecrui stat.

Partid

Partidul Popular European

1
3

Independent

Votu Procent
ri
din pop.

169

48.16%

3 40

15.0%

Aliana European a Conservatorilor i


2 41
Reformailor

14.6%

Partidul Socialitilor Europeni

8 85

Partidul European Liberal Democrat i


2 17
Reformist

Partidul Stngii Europene

Total

14

2
8

345

20,56%

3,59%

0.2%

100%

2.8.Sediul i reuniunile
Reuniunile Consiliului European au loc de obicei de patru ori pe an, la Bruxelles. Reuniunile dureaz de obicei dou
zile, uneori dureaz chiar mai mult cnd sunt mai multe subiecte pe ordinea de zi sau probleme controversate. Cu toate
acestea, preedintele Van Rompuy, prefer ca ntlnirile de o singur zi. Pn n 2002, locul de ntlnire a Consiliului
avea loc n statul ce deinea preedinia rotativ. Cu toate acestea, declaraie 22 anexat la Tratatul de la Nisa a declarat
c ncepnd cu 2002, o reuniune a Consiliului European per preedinie va avea lor la Bruxelles. n cazul n care
Uniunea va avea 18 membri, toate reuniunile Consiliului European vor avea loc la Bruxelles.
ntre 2002 i 2004, jumtate din reuniunile Consiliului au avut loc la Bruxelles iar dup extinderea din 2004, toate
reuniunile au loc n Bruxelles, n Cldirea Justus Lipsius, care este oficial sediul Consiliului European. Totui, unele
consilii extraordinare au avut loc n statul membru care deine preedinia, de exemplu n 2003, a avut loc o reuniune
laRoma iar n 2005 n Hampton Court Palace din Londra. O nou cldire (Cldirea Europa) este n construcie la
captul de nord al complexului istoric adiacent Rsidence Palace pentru a fi utilizat pentru reuniunile Consiliului
European i ale Consiliului Uniunii Europene. Aceast cldire urmeaz s fie finalizat n 2013.

Alegerea unui singur sediu a fost determinat de o serie de factori, mai ales logistici (organizarea reuniunilor devenea
deosebit de grea o dat cu extinderea UE, n special pentru statele mici) i de securitate, precum i datorit faptului c
la Bruxelles att Consiliul ct i jurnalitii aveau logistica necesar pentru fiecare ntlnire. Stabilind sediul permanent
la Bruxelles, a subliniat faptul c Consiliul European este o instituie a UE i nu un summit al statelor suverane,
asemenea G20. Unii au susinut c este, de facto, guvernul UE, n timp ce alii subliniaz c guvernul este Comisia
European, care conduce procedurile de zi cu zi ale UE. S-a stabilit astfel c Consiliul European reprezint preedinia
colectiv a UE.
n 2007, cutarea unui loc pentru stabilirea sediului Consiliului a devenit o surs de disput n guvernul Portugaliei
care dorea ca noul tratat al Uniunii s fie semnat n Lisabona,Portugalia. Guvernul belgian, a dorit s nu creeze un nou
precedent i a insistat ca reuniunile regulate ale Consiliului s aib loc la Bruxelles, ca de obicei. Asta a nsemnat c
dup semnarea tratatului, desfurarea dineului i a fotografiei de familie, Consiliul a mers la Bruxelles pentru a
discuta alte subiecte de pe ordinea de zi. Copiind modelul de cltorii n circuit al Parlamentului European, a dus la
proteste din partea grupurilor de protecie a mediului care a descris situaia ca fiind ipocrit i a solicitat scderea
emisiilor de carbon n cltoriile de-a lungul Europei pentru aceeai reuniune doar pentru motive politice.
n acest moment nu exist planuri pentru organizarea unui Consiliu n afara Bruxelles-ului, cu excepia unor motive
excepionale (de exemplu, o grev a controlorilor de trafic aerian din ianuarie 2012 aproape a forat liderii de stat s se
ntlneasc la Luxembourg).

Concluzie:
Consiuliul European constituie instant suprema a Uniunii Europene ,domeniul sau de competenta este nelimitat,poate
aborda orice problemade interes comun:fie din cadrul comunitar,fie a cooperarii interguvernamentale.Consiliul este
organul politic al Uniunii,insarcinat sa fixeze mari liniiprincipale ale constructiei europene sis a resolve problem in
suspensie.

3. Bibliografie:
1.www.infoeuropa.md.
2.www.europa.ue.
3.www.perspectiva.md