Sunteți pe pagina 1din 5

GRILE DIUE I

1.Printre elementele definitorii ale organizatiei internationale se numara:


a.presupune asocierea unor state provenite dintr-o regiune geografica
b.organe proprii, permanente sau cu o intrunire periodica
c.au la baza un tratat international
d.reprezinta un instrument de cooperare internationala
r.corect bcd
2.Printre elementele definitorii ale caracterului supranational al unei organizatii
internationale se numara
a.existenta organelor independente si permanente
b.existenta unor norme juridice obligatorii si direct aplicabile in cadrul
organizatiei
c.existenta unui organ executiv in cadrul organizatiei
d.adoptarea deciziilor in cadrul organizatiei doar cu unanimitate
rcorect:abc
3.Printre organele ONU se numara
a.Consiliul permanent
b.consiliu de securitate
c.adunarea generala
d.intalnirea de varf a sefilor de state
r.corect: b,c
4.Printre scopurile OSC-Organizatiei pentru securitate si cooperare se numara:
a.promovoarea unor legaturi reciproce mai bune intre SM
b.promovarea solutionarii pasnice a conflictelor
c.actionarea colectiva a SM impotriva unui atac armat in exercitarea dreptului de
autoaparare
d.apararea drepturilor omului si ale democratiei
r.corect: a,b
5.Elaborarea planului privind infiintarea unei Uniuni Montane de catre ministrul
de externe Robert Schuman, impreuna cu Jean Monet, a avut loc:
a.10 dec 1952
b.9 mai 1950
c.1951
d.1948
Rcorect: b
6.Aderarea Spaniei si a Portugaliei la UE a avut loc in:
a.1973
b.1981
c.1985
d.1995
Rcorect: c
7.Printre criteriile de aderare stabilite in cadrul consiliului european de la
Copenhaga din 21-22 iunie 1993, se numara:
a.criteriul geografic
b.criteriul social
c.criteriul economic

d.criteriul privind capacitatea administratiei si justitiei


rcorect: a,c
8.Deschiderea negocierilor de aderare este precedata de:
a.decizia interna de aderare
b.negocierile de aderare
c.trimiterea cererii de la Consiliu UE la Comisie
d.formularea cererii de aderare
rcorect: a,c,d
9.Colaborarea dintre Romania si Comunitatea europeana in baza acordului de
asociere a avut loc prin intermediul urmatoarelor organe:
a.Consiliul de Securitate
b.Consiliul de asociere
c.Comitetul de asociere
d.Adunarea parlamentara
Rcorecte: b,c
10.Printre partile principale ale Tratatului de aderare a Ro la UE se numara:
a.Tratatul de aderare
b.protocolul privind conditiile si aranjamentele referitoare la admitere
c.actul privind conditiile de aderare si adaptarile tratatelor pe care se intemeiaza
UE
d.actul final
R.corect: abcd
11.Iesirea din UE:
a.poate avea loc in baza deciziei statului membru
b.nu este reglementata in dreptul UE
c.poate avea loc cu titlu de sanctiune de excludere a SM pentru incalcarea
obligatiilor asumate
d. trebuie sa fie e precedata de o procedura care sa constate o incalcare grava si
persistenta a valorilor fundamentale ale ue
r.corecte a,c,d
12.Printre conditiile cooperarii consolidate sau intensificate se numara:
a.sa fie deschise tuturor SM
b.sa aiba ca obiectiv favorizarea dezvoltarii economice a statelor participante
c.sa implice cel putin 7 state
d.sa se recurga la ea doar in ultima instanta
r.corect: a,d
13.Dreptul unional se deosebeste de dreptul international public prin:
a.faptul ca reglementeaza relatiile dintre state
b.aplicabilitatea directa a normelor
c.faptul ca nu reglementeaza toate domeniile vietii sociale
d.faptul ca exista un sistem coercitiv executional mixt
r.corect: b, d
14.Potrivit principiului atribuirii:
a.regula este competenta unionala
b.UE nu poate legifera sau actiona in afara competentelor care ii sunt conferite
de catre statele membre prin tratate
c.prin exceptie, si la nevoie, pot fi extinse competentele UE
d.sunt stabilite limitele, domeniile si conditiile exercitarii de competente UE

r.corect: b,d
15.Printre domeniile de competenta exclusiva ale UE se numara
a.uniunea vamala
b.mediul
c. piata interna
d.politica comerciala comuna
r.corect:a,d
16.Principiul subsidiaritatii se va aplica:
a.in domeniile unde UE si SM detin competente partajate
b.in situatiile in care atat actiunea UE cat si actiunea statului ar fi ineficiente
c.in situatiile in care statul ar obtine un rezultat bun, dar UE un rezultat si mai
bun
d. in situatiile in care obiectivele actiunii preconizate nu pot fi realizate
satisfacator la nivel national
r.corect: a, d
17. Potrivit jurisprudentei Costa contra ENEL
a. a pus bazele principiului aplicarii directe a dreptului unional
b.a pus bazele principiului rangului prioritar a dreptului unional fata de cel
national
c.a consacrat posibilitatea invocarii normelor UE de catre particular in fata
instantelor si autoritatilor nationale
d.a consacrat rangul prioritar al reglementarilor de drept unional fata de masurile
nationale ulterioare
.corect: b,d
18. Jurisprudenta internationale Handelsgeseltschaft
a. a accentuat principiul aplicabilitatii directe a dreptului unional
b.a consacrat faptul ca valabilitatea unitara a dreptului unional ar fi afecata daca
la aprecierea legalitatii actiunilor organelor UE ar fi luate in considerare normele
juridice si principiile dreptului national
c.a consacrat faptul ca in fata normelor UE nu beneficiaza de prioritate nici macar
normele de drept constitutional national
d.a consacrat aplicarea prioritara a normelor UE fata de reglementarile nationale
posetrioare
r.corect: a,b, c
19.Jurisprudenta Simmenthal II
a.a consacrat dreptul particularilor de a invoca in fata instantelor si autoritatilor
nationale norme unionale direct aplicabile
b.a sustinut ca dreptul originar si derivat face parte integranta cu rang de
prioritate normelor juridice aplicabile pe teritoriul fiecarui SM
c.a intarit obligatia organelor juridecatoresti nationale de a aplica principiul
rangului prioritar al dreptului unional fata de cel national
d.a consacrat rangul prioritar al dreptului unional fata de hotararile judecatoresti
definitive si irevocabile
r.corect b,c
20. Potrivit principiului aplicarii directe a dreptului unional
a.dreptul unional se va aplica cu precadere in ipoteza in care va veni in conflict o
reglementare nationala

b.normele unionale direct aplicabile pot crea drepturi pentru particulari fara sa
existe necesitatea transpunerii lor in dreptul national
c.particularii pot invoca drepturile conferite prin dreptul unional direct in fata
instantelor si a autoritatilor nationale
d.cetatenii europeni se pot adresa direct instantelor europene
r.corect: b,c
21. potrivit jurisprudenteiVan Gend en Loos
a.particularii pot avea drepturi si obligatii care sa decurga direct din tratatele de
infiintare
b.pot avea efect direct doar prevederile din dreptul UE care sunt neechivoce
c.pot avea efect direct doar prevederile neconditionate de dreptul UE
d.pot avea efect direct doar prevederile cu un continut negativ din dreptul UE
rcorect a,b,c,d
22 Jurisprudenta Lutticke mentioneaza:
a.norma trebuie sa aiba un continut pozitiv
b.norma trebuie sa fie neconditionata
c.norma trebuie sa fie neechivoca
d.norma trebuie sa fie autonoma
r.corect abc
23.Jurisprudenta Walrave
a.a constatat inexistenta efectului direct orizontal in cazul directivelor
b.a recunoscut aplicabilitatea directa a normelor comunitare de drept originar si
la nivel orizontal
c.a retinut faptul ca acele prevederi ale directivelor care creeaza drepturi
subiective pentru particulari pot avea aplicabilitate directa
d.aplicabilitatea directa veritcala si in cazul acelor organizatii care sub controlul
statului au primit misiuni in care se presupun executarea autoritatii publice
r corect:
24. Prin jurisprudenta Marleasing CJUE
a.a statuat efectul mijlocit direct al directivei
b.a statuat ca judecatorul trebuie sa interpreteze dreptul national in asa fel incat
sa fie in armonie cu dreptul unional
c.a statuat faptul ca prevederile unei directive netranspuse se pot aplica doar in
favoarea particularului
d.a constatat inexistenta efectului direct orizontal al directivelor
r.corect a,b
25.Printre drepturile cetatenilor europeni se numara
a.dreptul la libertate si securitate
b.dreptul la protectie consulara si diplomatica
c.dreptul de petitionare
d.dreptul la stiudiu
r.corect: bc
26.Printre formele de manifestare ale principiului democratiei si transparentei
putem identifica
a.alegerea Inaltului Reprezentant de catre Consiliul european
b.reprezentant direct la nivelul Uniunii in cadrul Parlamentului european
c.dreptul de acces la documentele insitutiilor, organelor

d.prezenta partidelor politice la nivel european


r corect: b,c,d
27.Printre noutatile principale aduse prin Tratatul de la Lisabona se numara
a.reponderarea voturilor reprezentantiolor statelor membre
b. acordarea competentei de a judeca actiuni preliminare in anumite domenii
tribunalului de prima instanta
c.atribuirea personalitatii juridice UE
d.infiintarea functiei de presedinte al Consiliului european
r.corect c,d
28 Printre trasaturile principale ale regulamentelor se numara
a.caracterul individual
b.forta obligatorie
c.aplicabilitatea directa
d.faptul ca sunt destinate doar statelor membre
r corect bc
29.Printre trasaturile principale ale directivelor se numara
a.caracterul obligatoriu
b.caracterul general
c.aplicabilitatea directa
d.faptul ca sunt destinate statelor membre si particularilor
r.corect a,b
30. Printre trasaaturile principale ale deciziilor se numara
a.caracterul facultativ
b.caracterul general
c.aplicabilitatea directa
d.faptul ca sunt destinate statelor membre si particularilor
r corect c,d