Sunteți pe pagina 1din 6

GRILE DAP-SEM I,2008

1.Structurarea unei probleme de natura administrativa se realizeaza in urmatoarele


etape:
a analiza cantitativa si calitativa a fiecarui subansamblu in parte
b formularea ipotezelor de lucru si stabilirea sistemului de valori
c furnizarea unei baze de date pt compararea alternativelor propuse
d descompunerea problemelor pe subansamble care se vor studia individual si in detaliu

2.Modelul atributelor multiple:


a se caracterizeaza prin specializare si competenta
b se utilizeaza atunci cand deciziile trebuie luate in functie de mai multe alternative care
se afla in conflict unele cu altele
c presupune un numar prea mare de formalitati

3.Sistemul juridic de delegare:


a delegarea de putere
b sistemul de sanctiune
c delegarea de semnatura

4.Conform criteriului fezabilitatii unei decizii administrative,se urmareste daca:


a alternativa indeplineste obiectivul propous si rezolva problema in discutie
b alternativa poate fi aplicata in practica ,date fiind anumite conditii de timp,buget si
politice
c alternativa propusa are sustinere in cadrul grupului de decidenti si in comunitate

5.Principiul omogenitatii:
a este un obstacol in aplicarea controlului de gestiune in administratia publica
b vizeaza asigurarea coeziunii in interiorul aparatului administrativ
c reprezinta un principui de organizare a administratieie locale

6.O decizie administrativa care se executa din oficiu are urmatoarele trasaturi:
a utilizeaza,daca este necesar,mijloace de constrangere(materiala)pt a anihila rezistenta
celor interesati
b poate fi executata in administratia publica prin proprii agenti(servicii bublice,forta
publica)
c se anuleaza printr-o decizie unilaterala ,fara sa fie necesar consimtamantul partilor

7.Nu sunt etape ale modelului managerial traditional:


a explorarea si elaborarea strategiilor alternative de rezolvare a unei probleme
b stabilirea procedurii legale de deliberare sau precizarea acesteia,daca nu este prevazuta
de acte normative
c stabilirea obiectivelor de rezolvare a unei anumite probleme

1
d determinarea metodelor folosite pt culegerea cunostintelor stiintifice necesare ,precum
si a datelor concrete in conditii

8.Printre dezavantajele procedurii de elaborare a deciziilor de grup se pot enumera:


a consumul mare de timp pt intreg procesul decizional
b sporirea gradului de implicare a membrilor echipei in rezolvarea problemei respective
c posibilitatea aparitiei efectului de gandire in grup
d cresterea cantitatii disponibile de informatii si date referitoare la problema in cauza

9.In cadrul modelului multiatribut,criteriile:


a sunt sitiuatii posibile care pot fi imaginate si se pot petrece dupa de decizia a fost
adoptata
b sunt identificate de catre factorul(factorii)de decizie
c se noteaza conventional cu literele mari ale alfabetului(A,B,C,etc)
d reprezinta posibile directii de actiune,optiuni,posibilitati de alegere

10.In conditiile descentralizarii:


a administratia se indeparteaza de colectivitatea umana
b decizia administartiva este luata in numele colectivitatii locale si pentru aceasta
c decizia administrativa este luata in numele colectivitatii locale si pt aceasta

11.Controlul intern specializat ia forma:


a controlul ierarhic operativ curent
b controlul financiar intern
c controlul operativ

12.In cadrul modelului mixt de fundamentare a deciziilor administrative:


a .......reprezentativitate a partilor interesate
b nu este inglobata inovatia
c nu sunt impuse conditionarile stricte ale modelului managerial traditional
d decizia se poate concentra in mainile unui grup restrans de persoane

13.Ca urmare a descentralizarii administrative :


a se dezvolta solidaritatea locala
b agentii locali sunt simplii executanti a directivelor primite de la administratia centrala
c se creeaza un sistem administrativ specific pe care se sprijina puterea locala

14.Grupurile consultative cetatenesti :


a constituie o modalitate concreta si vizibila care demonstreaza angajamentul
administratiei publice fata de comunitate
b reprezinta un mecanism de aducere a opiniilor comunitatii in procesul decizional al
administartie publice
c limiteaza dialogul dintre administratie si cetateni

15.Pentru buna aplicare a modelului multiatribut este necesara respectare


urmatoarelor reguli:

2
a clarificarea prioritatilor pentru fiecare din partile implicate ,indiferent ca sunt de natura
operationala sau politica
b construirea unei atmosfere de incredere intre mebrii grupului
c stabilirea unui “limbaj” comun pentru participanti,clarificarea unor termeni specifici si
eliminarea unor distorsiuni de comunicare

16.Controlul inopinat:
a urmareste descoperire erorilor in activitatea unei institutii puiblice
b reprezinta un avertisment pentru functionari ca oricand pot fi controlati
c are in vedere surprinderea si evidentierea deficientelor organului verificat si a
neregulilor din activitatea acestuia

17.Constituie avantaje ale modelului arborelui de decizie,faptul ca:


a impune decidentului sa clarifice elementele pe care le exclude din analiza sa
b impune decidentului sa clarifice elementele pe care le include in analiza sa
c impune decidentului sa stabileasca intervalul de timp in care isi proiecteaza rezultatele

18.In orice deliberare se au in vedere urmatoarele cerinte:


a inregistrarea tuturor ideilor emise,fara a se critica niciuna
b delimitarea analizei si identificarea normelor stiintifice sau tehnice ce urmeaza a fi
respectate si aplicate in materia care face obiectul proiectului de decizie
c incurajarea asocierii intre ideile emise,care duce la gasirea celor mai bune solutii
d utilizarea unor tehnici de lucru adecvate deliberarii

19.Modelul politic incremental de luare a deciziilor administrative se bazeaza pe:


a remedierea problemelor deja existente
b analiza unui numar mare de variante alternative
c cercetare individuala ,fiecare ocupandu-se de o anumita componenta a ansamblului

20.Intr-un stat regional:


a exista doua ordini constitutionale
b regiunile din componenta statului au o anumita capacitate legislativa
c se creeaza o noua conceptie de repartitie a puterii

21.Efectul gandirii in grup:


a apare atunci cand liderul grupului isi exprima optiunea proprie,in finalul procesului de
evaluare a alternativelor
b are avantajul ca ,daca problema este complicata si consuma mult timp,un manager
capabil poate impune o anumita solutie ,mabrilor grupului
c apare atunci cand liderul grupului isi exprima prea devreme optuine proprie ,in cadrul
procesului de evaluare a alternativelor

22.Structurarea problemei ca etapa a modelului arborelui de decizie presupune


rezolvarea urmatoarelor cerinte:
a cine sunt beneficiarii deciziei
b cum pot fi combinate diferitele modele pt a raspunde cerintelor problemei

3
c care este problema importanta,conflictul intre valori sau incertitudinea
d ce valori impartaseste decidentul

23.In procesul decizional,apelarea de catre seful unei organizatii publice la o echipa


de consultanta din exterior:
a aduce un prejudiciu de imagine sefului
b reprezinta un factor de rezistenta la schimbare a organizatiei
c marcheaza un aspect de modernizare in procesul decizional

24.Din punct de vedere organizatoric ,autonomia locala se manifesta prin:


a capacitatea de autoorganizare a autoritatilor administratiei publice locale
b competenta consiliilor locale si a primarilor in rezolvarea problemelor de interes local
c alegerea autoritatilor administratiei publice locale de catre ceatatenii cu drept de vot ai
comunitatii respective

25.............
c are la baza puterea discretionara a statului

26.Descentralizarea teritoriala:
a se bazeaza pe existenta unor persoane morale de drept public
b presupune existenta unor interese comune ale locuitorilor dintr-o entitate
administrativa ,ce reprezinta o portiune din teritoriul unui stat
c este o repartizare de afaceri administrative de diversitate sociala si politica a tarilor
asupra ansamblului teritoriului

27.Perspectiva manageriala traditionala :


a se bazeaza pe specializare ,ierarhizare ,formalizare,competenta
b porneste de la premisa ca promovarea eticii profesionale se realizeaza cu ajutorul
eficientei si nevoii de unitate organizationala
c este modelul principal de fundamentare a deciziilor administrative

28.Constituie cerinte ale organizarii controlului administrativ:


a efectuarea controlului sa se realizeze de functionari publici in dependenti care nu
raspund direct de domeniul controlat
b verificarea indeplinirii din punct de vedere cantitativ a sarcinilor administrative ,in
raport cu volumul resurselor consumate
c apropierea compartimentului organizatoric care indeplineste functia de control ,de
personalul din conducere capabil sa ia masuri de remediere

29.O problema de tipul non-criza:


a trebuie rezolvata intr-un interval rezonabil de timp,propus de autoritati ,in urma unor
analize pertinente
b are ca efect ,prin rezolvarea la timp,crearea unor oportunitati de castig pentru
autoritatile administrative
c trebuie rezolvata intr-o maniera rapida si este caracteristica unei situatii de urgenta

30.Constituie etape ale pregatirii proiectului de decizie:

4
a evaluarea variantelor proiectului de decizie administrativa
b determinarea obiectivului deciziei
c initierea proiectului de decizie

31.Diagnoza:
a implica o informare pe planuri multiple (politic,social,juridic,stiintific,tehnic)
b presupune intelegerea comportamentelor individuale si de grup,urmata de construirea
de scenarii privind posibilele consecinte ale actiunii administrative asupra subiectilor
c este o componenta importanta a fazei de documentare
d se bazeaza pe colectarea de informatii suplimentare privind problema respectiva de
interes public

32.Autonomia locala:
a reprezinta forma moderna de exprimare a principiului descentralizarii administrative
b inseamna dereptul la autoadministrare
c este o cauza a descentralizarii

33.Caracterul de stat national al Romaniei se argumenteaza prin existenta:


a unui singur sistem de drept
b unui singur tip de organe centrale
c unei singure constitutii

34.Evaluarea unui proces decizional se efectueaza in functie de :


a consecintele deciziei
b influenta factorului uman asupra procesului decizional
c impactul factorilor de mediu

35.Abuzurile in materie de descentralizare ,orientate spre o escaladare a


particularitatilor:
a pot pune in pericol unitatea nationala
b determina deficiente in derularea procesului deciuzional,datorate functionarilor publici
care nu sunt la fel de bine pregatiti ce cei din administratia centrala
c pot degenera in decizii inspirate de politicaa unor grupuri de presiune

36.Participarea cetatenilor la procesul decizonal al administratiei publice locale este


necesara in:
a procesul bugetar
b planificarea investitiilor
c dezvoltarea economica local

37.Federalismul:
a este o problema de natura administrativa
b reprezinta o tehnica de dezmembrare a puterii politice
c este o problema de natura politica
d nu afecteaza structura statului

5
38.Reprezinta obiective ale controlului administrativ:
a asigurarea integralitatii controlului
b asigurarea caracterului principial al controlului
c stabilirea cauzelor care franeaza activitatea si propunerea de masuri pentru inlaturarea
lor
d descoperirea si evidentierea celor mai adecvate metode de lucru in administratie
publica pentru a fi generalizate

39.Modelul arborelui de decizie se bazeaza pe urmatoarele etape:


a definirea problemei
b rafinarea structurilor evidentiate
c structurarea problemei

40.Absenta instrumentelor obiective de masurare a performantei reprezinta un


factor care limiteaza aplicarea controlului de gestiune in administratia publica
,deoarece:
a entitatile administrative nu agreeaza ideea structurarii pe centre de responsabilitate
b activitatea functionarilor publici este reglementata de un satatut special
c rezultatele activitatii entitatilor publice nu se masoara intotdeauna valoric,in termeni
monetari

S-ar putea să vă placă și