Sunteți pe pagina 1din 35

Teste grila Management

1.Strategia adoptata de General Electric prin


patrunderea in domeniul comunicatiilor(reteaua
de televiziune NBC) este:
a.integrare orizontala
b.dezvoltarea produsului
c.diversificare prin conglomerare

2.Managementul prin obiective(MPO) este o


metoda:
a.de stabilire a obiectivelor individuale prin
negociere intre manageri si subordonati
b.de rationalizare a deciziilor in conditii de
incertitudine
c.de instruire si dezvoltare a managerilor de post
d.specifica de integrare a obiectivelor in cadrul
strategiilor ofensive ale firmei

3.Care dintre afirmatiile urmatoare este


adevarata?
a)stilul de management reflecta modul de
manifestra a atitudinii fata de angajati
b)stilul de management este definit in principal
de atitudinea fata de superiori

4.Atitudinea ezitanta in formarea si


perfectionarea personalului este o caracteristica:
a.a firmelor americane
b.a firmelor japoneze

5.Sistemul de valori isi pune amprenta asupra


conceptiei firmei privind etica in afaceri
a.corect
b.fals

6.Masurile sau actiunile principale pe care firma


intentioneaza sa le intreprinda pentru obtinerea
rezultatelor scontatepe termen lung constituie:
a.obiective strategice ale firmei
b.strategii ale firmei
c.obiective de nivel tactic
d.alta situatie
7.Orientarea organizatiei in conformitate cu
misiunea si obiectivele stabilite este
responsabilitatea esentiala a:
a.managerilor de pe pozitiile ierarhice superioare
b.managerii mijlocii
c.managerii de prima linie
d.directorilor generali
e.directorilor generali adjuncti/vicepresedinti de
companii

8.Strategii de crestere sunt:


a.integrarea in amonte
b.diversificare concentrica
c.redresare
d.dominare globala prin costuri

9.In procesul decizional in conditii de risc se


folosesc probabilitati a priori si probabilitati a
posteriori.Care din afirmatii sunt corecte?
a.probabilitatile a priori se obtin inainte de
adoptarea deciziei pe cand probabilitatile a
posteriorise obtin in procesul implementarii
b.ambele categorii de probabilitati se obtin
inainte de adoptarea deciziei
c.ambele categorii de probabilitati influenteaza
rezultatele estimate

10.In cazul metodei compararii factorilor,plata


pentru post este data de:
a.gradul si categoria fiecarui post
b.ordonarea factorilor
c.responsabilitatea si complexitatea posturilor
d.insumarea platilor
e.factorii compensatori

11.Conform lui Tannenbaum si Schmit,atunci


cand managerul permite colaboratorilor sa ia
decizii,in cadrul unor limite de competenta bine
determinate,stilul de management reflecta:
a.o zona mai mare de exercitare a autoritatii
b.o zona mai mare de libertate a colaboratorilor
11.Pentru reliefarea cat mai fidela a continutului
procesului de fundamentare si adoptare a
deciziilor tinand seama de distrbuirea
competentelor decizionale,a elementelor
componente si a desfasurarii logice a activitatii in
timp,pot fi considerate urmatarele etape ale
procesului decizional(1)Obtinerea unui set

complet de informatii pentru recunoasterea


adevaratei probleme;(2)evaluarea liniilor de
actiune;(3)adoptarea deciziilor;(4)cercetarea
prospectiva a evolutiei variabilelor dcizionale;)
(5)stailirea elementelor constitutive;(6)controlul
aplicarii deciziilor;(7)implemantarea
deciziilor.Succesiunea corecta a etapelor este
urmatoarea:
a.1,2,3,4,5,6,7
b.1,3,2,5,4,7,6
c.1,5,4,2,3,7,6
d.alta situatie

12.Culegem si distribuim informatii stiintifice


este o definire a misiunii orientate:
a.pe produs
b.pe piata

13.Elemente ale culturii manageriale sunt:


a.sloganuri
b.pancarte
c.simboluri
14.Prevederea,organizarea,comanda,coordonarea
si controlul au fost identificate prima data de
catre:
a.Henry Ford
b.FW.Taylor
c.Elton Mayo

15.Campionii inovarii nu trebuie sa faca un


numar mare de tentative si experimentari pentru
a reusi:
a.adevarat
b.fals

16.In cadrul matricei BCG,unitatile care absorb


substantiale fonduri pentru investitii,adesea mai
mari decat pot degaja ele insele,se refera la:
a.vedete
b.dileme
c.pietre de moara
d.vaci de lapte

17.O piramida ierarhica alungita are drept efecte:


a.comunicatii directe
b.cresterea birocratiei
c.insuficienta de fundamentare a deciziilor

18.Thomas J. Peters pe baza unui studio efectuat


in cele mai competitive firme din lume,a
identificat factorii de success in
management.Care din urmatoarele formulari ca
fiind factori de success?
a.analiza judicioasa a datelor dn bilanturile
contabile
b.Utilizarea unor forme simple de organizare
c.folosirea unor metode modern de calculare a
costurilor
d.continuu contact cu clientii

e.autonomia operational si incurajarea


intreprinzatorilor.
f.orientarea spre afaceri-cheie si cu valoare mare
g.orientarea fiecarui salariat catre ceea ce sties a
faca mai bine

19.Deciziile luate in grup au urmatoarele


dezavantaje:
a.volumul de cunostinte utilizate pentru
fundamentarea lor este mai mare
b.consumul de timp este mai redus
c.responsabilitatea deciziilor este mai diluata

20.Obtinerea unui profit annual de 15 % este o


misiune definite in mod clar:
a.adevarat
b.fals

21Evidenta consumului de materii prime pe


produse sau urmarirea zilnica a productiei
fabricate sunt activitati de control cu character
preponderant:
a.preventiv
b.corectiv

21.In structura functional managerii au tendinta


de a se preocupa numai de propriul
imperiupromovandu si interesele proprii:
a.adevarat
b.fals

22.Delegarea autoritatii pe diferite niveluri


ierarhice ale firmei este o activitate a functiei de :
a.coordonare
b.organizare
c.control

23.Pentru ca obiectivele(criteriile decizionale) sa


serveasca drept repere in procesul de
fundamentare a deciziilor,ele trebuie sa satisfaca
o serie de cerinte.Care din urmatoarele formulari
sunt corecte:
a.sa se refere la aspectele majore ale firmei sau
ale subsistemelor component
b.sa fie prcis definite,cuantificabile si sa existe
un system riguros de masurare a lor
c.sa fie exprimate numai in aceleasi unitati de
masura
d.sa permita agregarea succesiva a datelor
e.sa nu duca la schimbarea ierarhiei variantelor
in cazul modificarii importantei relative a
criteriilor

24.In cazul metodei centrelor de evaluare,se


realizeaza:
a.evaluarea cunostintelor solicitantilor de posture
de munca
b.gruparea solicitantilor unui post
c.intervenirea prin telefon
d.organizarea unor discutii de grup

e.simulari de situatii si lucrari de creatie

25.Adoptarea deciziilor cat mai aproape de locul


de implementare si cresterea motivatiei
angajatilor prin participarea lor la adoptarea
deciziilor constituie avantaje potentiale ale
organizatiilor cu piramide ierarhice:
a.inalte(alungite)
b.aplatizate

26.Structura clasica este considerate organica


deoarece functioneaza pe baza de procedure
operationale pentru fiecare activitate din cadrul
posturilor.
a.adevarat
b.fals

27.Clasificarea posturilor presupune:


a.acordarea unui punctaj pentru factorii generali
ai postului
b.aranjarea in ordinea lor descrescatoare
c.descompunerea fiecarui post in factori
d.gruparea lor in grade sau categorii de munca
e.analiza studiilor necesare pentru fiecare post
de munca

28.In structura pe divizii,directorul unei afaceri


nu are in subordine compartimentele functionale
a.adevarat
b.fals

29.Teoria factorilor duali a fost formulate de:


a.Herzberg
b.Skinner
c.Mc.Gregor

30.Stilul de management repulsive este


characteristic persoanelor care refuza
promovarea in functii de conducere dar,odata
promovate in aceste posture,au taote sansele sa
fie eficiente.
a.adevarat
b.fals

31.Interviul se poate solda cu esec daca


urmareste sa aalizeze in principal:
a.personalitatea celor intrvievati
b.abilitatile si cunostintele lor

32.Efortul de implementare a valorilor si


standardelor etice trebuie sa fie selective,sa se
manifeste la nivelul conducerii sis a atinga doar
aspect principale.
a.adevarat
b.fals

33.In cultura organizational (manageriala)pot fi


incluse:
a.caracteristicile individuale ale managerilor

b.sistemul de valori
c.sloganurile
d.presiunea sociala

34.Prin achizitionarea intreprinderii


DeroPloiesti ,conceptual angloolandezUnilever,mare producator de
detrergenti,a urmarit realizarea unei strategii:
a.de integrare verticala
b.de concentrare
c.de diversificare
d.alta strategie decat cele mentionate la pct a-c

35.Care din urmatoarele formulary este in accord


cu principiile si metodele folosite in
managementul conflictelor :
a.in domeniul relatiilor de munca,grupurile se
angajeaza in consultari atunci cand interesele lor
fundamentale sunt commune iar in rezolvarea
problemelor se implica doar atunci cand
interesele sunt in conflict.
b.in domeniul relatiilor de munca,grupurile se
angajeaza in consultari atunci cand interesele lor
fundamentale intra in conflict iar in rezolvarea
problemelor se implica doar atunci cand
interesele sunt commune.
c.in domeniul relatiilor de munca,grupurile se
angajeaza in consultari si in rezolvarea
problemelor doar atunci cand interesele lor sunt
commune

36.Recrutarea se bazeaza pe surse externe dar


se poate desfasura si din surse interne,constituite
din personalul organizatiei.
a.corect
b.fals

37.Analiza strategic prin metoda Swot


presupune,intre altele,identificarea punctelor tari
si a punctelor slabe prin investigarea:
a.factorilor externi
b.factorilor interni
c.in egala masura,atat a factorilor interni cat si a
factorilor externi
d.alte categorii de factori,neprecizati la punctele
a-c

38.Care obiectiv este mai motivate?


a.scopul nostrum este sa terminam proiectul cat
mai repede
b.in 3 zile trebuie sa terminam proiectul

39.Care sunt obiectivele aduse impotriva


conceptului de utilitate decizionala J.von
Neumann-O.Morgenstern?
a.ipoteza tranzitivitatii relatiilor de preferinta este
discutabila din pct de vedere psihologic
b.procedeul de estimare a utilitatii cuprinde 3
operatii de estimare subiectiva
c.inconsecventa alegerii in cazul schimbarii
importantei relative a criteriilor de decizie

d.inconsecventa alegerii in cazul introducerii unor


noi variante decizionale
e.folosirea multiplicitatii decizionale

40.Care din urmatoarele elemente pot fi folosite


drept simboluri pentru a sugera valorile
impartasite in comun de membrii unei
organizatii?
a.planurile
b.standardele
c.obiectele
d.reprezentarile grafice

41.Realizarea functiei de () vizeaza definirea


clara a organismelor component si a
relatiilordintre acestea;sistemul informational a
carui configuratie trebuie sa corespunda
sistemului de adoptare a deciziilor din cadrul
firmei,delegarea autoritatii si
responsabilitatii.Termenul marcat cu() se
refera la functia de :
a.productie
b.coordonare-antrenare
c.planificare
d.decizie
e.control
f.alta functie

42.Care din urmatoarele tipuri de structuri


organizatorice face posibila aparitia unor confuzii

in randul angajatilor,acestora nefiindu le


sufficient de clar catre cine si ce trebuie raportat?
a.structura functionala
b. structura pe divizii
c. structura geografica
d. structura matriceala

43.Faceti ca procedurile de control sa fie cat mai


simple si cat mai eficienteeste indemnul din
scrierile lui:
a.Max Weber
b.Thomas Peters
c.Elton Mayo
d.alt autor

44.Orice manager,de la directorul general sau


presedintele unei mari companii multinationale
pana la seful unui compartiment dintr-o firma
mica,are 3 categorii de responsabilitati:
I.sa directioneze activitatea in functie de
particularitatea domeniului (sa actioneze ca
specialist)
II.sa orienteze organizatia in conformitate cu
misunea si obiectivele stabilite (orientarea
strategica)
III.sa lucreze cu oamenii(crearea unui climat
favorabil si dezvoltarea relatiilor inter-umane)
Care este succesiunea,din pct de vedere al ordinii
de importanta,a celor 3 categorii de
responsabilitati pentru directorul de produs in
cadrul unei organizatii matriceale?

a.I>II>III
b.II>I>III
c.II>III>I
d.III>I>II
e.III>II>I
f.niciuna dintre succesiunile de la pct a-e

45.Directionarea activitatii unitatii conduse prin


aplicarea unor cunostinte de specialitate este
responsabilitatea principal a:
a.managerilor de prima linie
b.managerilor mijlocii
c.managerilor de pe pozitiile ierarhice superioare
d.directorilor generali
e.directorilor generali adjuncti/vicepresedinti de
companii
f.contabilului sef al unei organizatii

46.Adoptarea deciziilor cat mai aproape de locul


de implementare si cresterea motivatiei
angajatilor prin participarea lor la adoptarea
deciziilor constituie avantaje potentiale ale
organizatiilor cu piramide ierarhice:
a.inalte(alungite)
b.aplatizate

47.Examinarea abilitatilor si a cunostintelor unor


candidati la ocuparea unui post de munca vacant
sau realizarea unui test de marketing pentru

lansarea unui nou produs sunt exemple de


control:
a.corectiv
b.preventiv

48.In cultura firmei sunt incluse:


a.reglementarile guvernamentale
b.sistemul de valori
c.obiectivele organizationale a nivel de afaceri
d.simbolurile

49.In cazul deciziilor tactice sau strategice care


urmeaza a fi adoptate in grup,liniile de actiune
pot fi stabilite de:
a.membrii consiliului de conducere
b.comisii,formate din unii membri ai consiliului de
conducere
c.specialistii desemnati sa studieze procesul
d.cei care urmeaza sa implementeze aceste
decizii

50.in viitor,posturile vor fi mai adaptabile n


functie de caracteristicile fiecare personae,iar
structura grupurilor de munca va constitui o
problema interna a acestora.Aceste schimbari
previzibile vizeaza exercitarea functiei de
a.planificare
b.resurse umane
c.control

d.alta functie

51.Managementul prin obiective (MPO)este o


metoda:
a.specifica de integrare a obiectivelor in cadrul
strategiilor offensive ale firmei
b.de rationalizare a deciziilor in conditii de
incertitudine
c.de instruire si dezvoltare a managerilor de post
d.de stabilire a obiectivelor individuale prin
negociere intre manageri si subordonati

52.Greselile in selectia de personal pot genera


cresteri substantiale ale costurilor
a.corect
b.fals

53.Intre dimensiunea orizontului decisional si


gradul de certitudine a proceselor decizionale
exista o relatie de deendenta.Care decizii
presupun de regula cel mai mare grad de
certitudine?
a.deciziile operative
b.deciziile strategice
c.deciziile tactice

54.Optimizarea deciziilor,folosind un singur


criteriu de optimizer,poate avea loc in cazul:
a.deciziilor strategice
b.deciziilor tactice si operative

c.folosirii unor obiective esentiale ale firmei


d.in care nu apar factori perturbatori,impactul
mediului fiind redus

55.Diviziunea orizontala a muncii consta in:


a.stabilirea ierarhiilor,a liniilor de autoritate si a
fluxului d comunicatii dintr-o firma
b.separarea activitatilor si gruparea lor pe posturi
de munca si compartimente
c.masurarea performantelor effective si gruparea
indivizilor in functie de performantele obtinute

56.La adoptarea deciziilor in situatii


incerte,luarea in considerare a principiilor
metodelor maxi-max si maxi-min se poate realize
prin:
a.metoda de maximizare a profitului si de
minimizare a costurilor
b.metoda valorii spate
c.metoda combinata
d.alta metoda neprecizata la punctele a-c

57.Investigatiile privid trecutul candidatilor prin


intermediul referintelor poate adduce un surplus
informational,util unei corecte alegeri in procesul
de selectie.
a.corect
b.fals

58.Formarea si perfectionarea personalului sunt


considerate investitii pe termen lung ,alocanduse inseminate fonduri banesti,indeosebi in
firmele:
a.americane
b.romanesti
c.japoneze

59.Evidentierea clara a profitului/pierderilor pe


componentele(subunitatile)principale ale
organizatiei constituie principalul avantaj al
structurii organizatorice:
a.functionale
b.pe unitati descentralizate de profit
c.alt tip de structura mentionat la punctele a-b

60.(1)Studiind activitatea managerilor din mai


multe organizatii americane ,Henry
Mintzberg(1973) a ajuns la concluzia ca acestia
indeplinesc 9 roluri(ansambluri organizate de
comportamente).(2)Aceste roluri sunt grupate in
3 categorii:roluri interpersonal,roluri
informationale,si roluri de reprezentare(lider)
a.numai prima faza marcata cu 1 este corecta
b.numai a doua fraza marcata cu 2 este corecta
c.ambele fraze sunt corecte
d.ambele fraze sunt incorecte

61.(1)Identificarea lniilr de actiune reprezinta o


operatie complexa care presupune cunoasterea
profnda a domeniului ce face obiectul
deciziei(2)in cazul deciziilor strategice de nivel de

organizatie,care se adopta de regula de


managerii compartimentelor functionale sau
productive,liniile de actiune pot fi identificate fie
de managerii care urmaeaza sa adopte
deciziile,fie prin consultarea sefilor ierarhici.
a.numai prima faza marcata cu 1 este corecta
b.numai a doua fraza marcata cu 2 este corecta
c.ambele fraze sunt corecte
d.ambele fraze sunt incorecte

62.()duce la diminuarea incertitudinii prin


anticiparea schimbarii (..)porneste de la
definirea misiunii firmei,continua cu evaluarea
mediului extern si a celui intern,analiza
posibilitatilor concrete de valorificare a
oportunitatilor.Termeinul marcat cu (..)se
refera la functia de:
a)productie
b)planificare
c.comerciala
d.control
e.organizare

63.Intr o organizatie in care membrii sai nu


acorda importanta comportamentului etic
(corectitudine fata de parteneri,cinste,respectful
fata de adevar)sansa ca un individ imoral,ajuns
intr-o functie de conducere,sa reuseasca prin
promovarea unor situatii conflictuale distructive
este mare.
a.corect
b.fals

64.Care din urmatoarele tipuri de structure


organizatorice favorizeaza centralizarea
excesiva?
a.structura geografica
b.structura pe divizii
c.structura matriceala
d.structura functional

65.Putine firme reusesc sa promoveze cu success


o strategie de integrare vertical,deoarece:
a)sunt necesare competente tehnice si
managerial specific altor domenii de afaceri
decat cele dj exploatate
b.incertitudinea este mai mare in domeniile de
afaceri din aval si amonte

66.Luarea in grup,prin consens,a deciziilor este o


caracteristica dominant a planificarii in firmele
romanesti:
a.corect
b.fals

67.Care din urmatoarele formulary constituie


cause ale conflictelor inter-grupuri?
a.comunicarea defectuasa
b.sisemul de valori
c.existenta unor scopuri diferite
d.stilurile manageriale si ambiguitatile
organizationale

e.dependenta de resurse cu volum limitat


f.dependenta departamentala reciproca

68.Caracterizarea stilurilor de management in


functie de interesul pentru oameni si rezultate
arata ca managerii care manifesta interes pentru
rezultate ,manifesta intodeauna si un interes egal
si pentru oameni:
a.corect
b.fals

69.Principiul loveste si fugiconform caruia sunt


dezvoltate actiuni de scurta durata,in
locuri,momente si conditii prielnice,sta la baza:
a.ofensivei strategice de amploare
b.ofensivei strategice dintr un domeniu cu
character de pionerat
c.ofensivei asupra punctelor tari ale
competitorilor
d.altui tip de ofensiva strategic

70.Care din urmatoarele criteria pot fi utilizate


pentru departamentarea unei firme in cursul
procesului de organizare?
a.natura asemanatoare a activitatior realizate la
locurile de munca
b.competenta managerilor
c.produsele si/sau serviciile realizate

71.O facultate cu profil economic care doreste sa


angazeze un economist pentru departamentul
administrativ si da un anunt printer studentii sai
va realize:
a.selectie
b.recrutare externa
c.recrutare interna

72.Concernul American Mc.Donalds,cu puncte in


desfacere in multe tari ale lumii,cunoaste cifre de
afaceri impresionante.Ce strategie corporative au
adoptat managerii acestei firme?
a.strategia integrarii In amonte
b.strategia concentrarii
c.strategia divesificarii
d.strategia diversificarii in aval

73.Ce structura organizatorica este preferabila


pentru o firma de consultanta in management si
marketing,la care realizarea proectelor oferite
clientilor presupune participarea mai multor
specialist din domenii diferite:
a.matriceala
b.unitati strategice de afaceri
c.conglomerat

74.Managerul de la departamentul achizitii care


se teme sa accepte propunerea de pret a unui
furnizor,pana cand nu se consulta cu seful sau
ierarhic,care este plecat in delegatie ,dovedeste
ca nu are :

a.autonomie decizionala
b.autonomie functional
c.autonomie psihologica

75.Autocontrolul realizarii obiectivelor in cazul


aplicarii managementului prin obiective este o
practica benefica intrucat:
a.fiecare angajat participa la procesul de stabilire
a obiectivelor sale
b.angajatii stiu ca ulterior vor putea fi oricum
penalizati de catre superiori
c.aceasta practica este utilizata pentru
declansarea cat mai rapida a unor actiuni
corrective

76.Salariatul care la un test de evaluare a


cunostintelor profesionale,copie din teama de a
nu se face de rusine in fata celorlalti colegi
fiindca ar putea sa nu treaca testul,se afla pe
urmatoarea treapta a piramidei lui Maslow.
a.a nevoilor de securitate fiindca este stresat
b.a nevoilor de stima
c.a nevoilor de autorealizare

77.Marea varietate de situatii decizionale face ca


metodele si modelele utilizate sa fie si ele
extreme de diversificate.Metodele de
fundamentare a deciziilor difera in functie de:
a.gradul de certitudine a informatiilor disponibile
b.importanta problemelor si amploarea
consecintelor deciziilor ce vor fi adoptate

c.numarul criteriilor de decizie


d.marimea orizontului decisional
e.caracterul specific al problemei decizionale
f.numarul factorilor de influenta

78.Cresterea complexitatii structurii


organizatorice antreneaza:
a.cresterea birocratiei
b.creterea performantelor organizationale
c.cresterea autoritatii managerilor
d.cresterea flexibilitatii structurilor
organizationale

79.Reteaua de supermagazine
Globuspromoveaza un stil de management
participativ,cu luarea frecventa a deciziilor in
grup.Care sunt principalele avantaje ale acestui
tip de decizii?
a.deciziilie sunt mai bine intelese de cei care
participa la fundamentarea lor
b.distribuirea raspunderii pe mai multi
manageri,existand in felul ascesta siguranta
recuperarii eventualelor pagube generate de
deciziile eronate
c.volumul de cunostinte utilizate pentru luarea
deciziilor este mai mare
d.timpul in care sunt adoptate deciziile este mai
redus

80.Managerul de prima linie caruia I a revenit


sarcina sa inmaneze trofeele in cadrul ceremoniei

de premiere a salariatilor performanti,va indeplini


rolul de:
a.reprezentant official
b.difuzor de informatii
c.distribuitor de resurse

81.Dusan Wilms,director general la Metro Cash


and Cary Romania spuneca un bun manager nu
este cel care vede doar cifrele,ci acela care este
preocupat de oameni,ii striga pe nume,le
cunoaste mentalitatea sis tie sa I ii motiveze.Ce
stil de management este acesta:
a.stilul altruist
b.stilul permisiv
c.stilul 9,9

82.Probabilitatile formulate de catre specialist pe


baza unor procese de judecata si intuitive sunt:
a.probabilitati obiectie
b.atat probabilitati subiective cat si probabilitati
obiective
c.probabilitatia posterioride tip Bayesian
d.probabilitati subiective

83.Lipsa de corelare a structurii organizatorice cu


strategia generala a firmei poate fi generate de
faptul ca:
a.obiectivele individuale nu deriva din obiectivele
organizationale
b.firma are o structura organizatorica pe divizii

c.metodele de selectie a managerilor de prima


linie nu sunt adecvate
d.posturile cheie sunt redefinite dupa conceperea
strategiei
e.nu sunt cunoscte posturile cheie si cerintele
pentru implementarea cu success a strategiei
f.sunt aplicate numai strategiile defensive

84.In urma erorii de livrare a comenzii catre unul


din principalii client,seful departamentului de
vanzari ,fiind un manager orientat spre inalta
performanta,a convocat o reuniune a intregului
department.Obiectivul lui a fost cel mai probabil:
a.discutarea cauzelor erorii si crearea de solutii
preventive generalvalabile
b.pedepsirea publica a vinovatilor pentru
greseala lor
c.impunerea unor reguli mai stricte pentru
motivarea mai buna a angajatilor

85.Conform acceptiunii Asociatiei Americane de


Management managementul presupune:a obtine
rezultate prin altii.asumandu se responsabilitati
pt aceste rezultate,a fi orientat spre mediul
inconjurator,a lua decizii vizand finalitatea
firmei,a avea incredere in
subordonati,incredintandu-le responsabilitati pt
rezultatele vizate a fi obtinute,a descentraliza
sistemul organizatoric si a aprecia oamenii in
functie de rezultatele obtinute.
Drept urmare,in practica pot exista urmatoarele
situatii:

a.manageri mai putin performanti sau chiar


incompetent,care conduc organizatii
neperformante
b.manageri performanti,care conduc organizatii
performante
c.manageri performanti dar care conduc
organizatii neperformante
d.manageri mai putin performanti sau chiar
incompetent dar care conduc organizatii
performante

86.Inginerul V.Mihailescu,angajat a tehnolog la


firma de panificatie ,,Pambaceste:
a.un non-manager
b.un manager superior
c.un manager de prima linie
d.un manager mijlociu

87.Angajatii de la intreprinderea rulmentul


sa,nemultumiti de nivelul salariilor primite pot
recurge in mod egal la urmatoarele tipuri de
greva:
a.propriu-zisa(generala)
b.coreeana
c.de avertisment
d.japoneza
e.spontana

88.Contractele de exclusivitate cu u n furnizor s


epractica in cadrul:

a.strategiei de stabilitate
b.strategiei offensive
c.strategiei defensive

89.Firma Euroline,cu peste 57.000


salariati,specializata pe productia de
televizoare,aspiratoare si masini de spalat
automate,va putea adopta o structura
organizational:
a.pe unitati descentralizate de profit
b.functionala
c.matriceala
d.pe divizii
90.de ce unele intreprinderi sunt
competitive,profitabile,au un personal
motivate,interest de ceea ce fac,in timp ce altele
ajung sa functioneze in pierderi si dau faliment?se intreaba Peter Drucker.Raspunsul il da tot
el:Esenta tuturor acestor stari consta in
calitatea si performantelor managementului
.Opinii similare intalnim si la alti 2 guru ai
managementului,care apreciaza ca peste 80%
din deficientele de calitate ale produselor sau
organizatiilor se datoreaza calitatii sistemului de
management.Cine sunt acestia:
a.Elton Mayo
b.Herbert A.Simon
c.Philip Crosby
d.Henry Mintzberg
e.Frederick Herzberg
f.W.Edward Deming
g.Keuichi Ohmae

h.Abraham Maslow

91.Managerul care a constatat ca s-au obtinut


doar 8000 perechi de pantofi fata de 10000 de
perechi si a propus masuri corrective,a exercitat
functia de:
a.control
b.coordonare-antrenare

92.Enuntul Producem medicamente,contribuind


astfel la mentinerea si imbunatatirea sanatatii
dumneavoastrapoate fi considerat:
a.o definire a misiunii firmei,orientate numai pe
produs
b.o definire a misiunii firmei,orientate numai pe
piata
c.o definire a misiunii firmei,orientate pe produs
sip e piata

93.Problemele ce trebuie solutionate de


managerii in cadrul functiei de coordonareantrenare sunt urmatoarele:Ce se va face?Cand
se va face?De ce se va face?Cat va costa si ce
venituri vor fi obtinute?
a.formularea este incorecta
b.formularea este corecta dar incomplete
c.formularea este corecta si complete

94.Pentru a lua decizii cat mai corecte trebuie:


a.diminuata certitudinea

b.diminuata responsabilitatea
c.mentinute starile naturii
d.diminuata incertitudinea

95.Conform teoriei lui Mintzburg,in timp ce


exercita functiile managementuui ,managerii pot
indeplini:
a.toate cele 14 roluri ale managerilor
b.oricare dintre cele 10 roluri ale managerilor
c.doar rolurile de regulator de perturbatii si
distribuitor de resurse
d.doar rolurile de planificator,organizator si
controlor

96.Intrarea intr un domeniu de afaceri complet


diferit si fara nici o legatura cu domeniul current
al firmei este o strategie de:
a.diversificare de tip conglomerate
b.integrare orizontala
c.diversificare concentric
d.integrare vertical

97.Compania Mobilon a adoptat in ultimul an o


strategie de diferentiere.Aceasta consta in:
a)realizarea unei game de produse/servicii cu
attribute specific,inexistente la produsele
/serviciile concurentilor
b.difeentierea clara a domeniilor de afaceri in
care actioneaza firma

c.diferentierea preturilor de vanzare a


produselor/serviciilor fata de cele ale
concurentilor
d.diferentierea mai pronuntata a
produselor/serviciilor proprii,unele fata de
altele,pt crearea unei game de sortimente cat
mai largi si acoperirea,pe aceasta cale a breselor
prin care ar putea ataca competitorii

98.Magazinul alimentar de la parterul unui bloc


poate aplica urmatoarea strategie concurentiala:
a.concentrarea
b.dezvoltarea pietei
c.localizarea asupra unui segment de piata
d.dezvoltarea produsului

99.Care dintre afirmatiile de mai jos sunt


adevarate in cazul urmatoarei formulari:Pentr a
putea lua o decizie,este necesar a fi indeplinite
cel putin urmatoarele conditii principale:
a.sa existe unul sau mai multi decidenti
b.sa existe cel putin o variant de actiune
c.sa se determine factorii care influentiaza
alegerea unei anumite solutii
d.sa fi avut in vedere atat informatiile primite de
la alti manageri cat si de la personalul de
executie

100.Care dintre urmatoarele afirmatii corespunde


Teoriei Y a lui Mc.Gregor?
a.angajatii preferea sa fie supraveghiati din scurt

b.majoritatii oamenilor nu le place munca si de


aceea incearca sa o evite daca este posibil
c.munca este ceva firesc si oamenii muncesc din
placer
d.pedeapsa este ceam mai buna tehnica
motivationala

101.Structura organizatorica a companiei Delta


Soft poate fi asimilata cu o piramida aplatizata.Ea
este caracterizata de:
a.un numar mare de niveluri ierarhice si sfere de
autoriate redusa
b.circuite informationale scurte,directe
c.un numar mic de niveluri ierarhice si largi sfere
de autoritate
d.un numar mic de nivele ierarhice si sfere de
autoritate reduse

102.Identificarea si atragerea persoanelor care


doresc sa ocupe un post de munca vacant poarta
denumirea de:
a.recrutare de personal
b.selectie de personal
c.angajare de personal
103.La compania Tutunul romanesc Sa sistemul
de evaluare a performantelor se bazeaza pe o
singura evaluare anuala.Ce eroare de evaluare
are cele mai mari sanse sa apara:
a.partinirea
b.supraevaluarea
performantelor/nonperformantelor recente

c.efectul de halou?

104.Care dintre urmatoarele enunturi nu


reprezinta avantaje ale deciziilor de grup:
a.decizia reflecta experienta colectiva a grupului
b.mambri mai puti experimentati ai grupului
folosesc procesul de luare a deciziilor in grup pt a
se antrena
c.nimeni nu are o responsabilitate personala
pentru decizie
d.exista un mai mare angajament de a aplica
decizia si din partea mai multor oameni

105.Firma Crown international producatoare de


bauturi racoritoare s a decis sa si produca
propriile ambalaje va aplica o strategie
corporative de tip:
a.integrare in aval
b.unicitatea produselor
c.integrare in amonte

106.Care din urmatoarele cai de actiune sunt in


conceptia lui Thomas Peters factori de success in
management?
a.contactul continuu cu clientii
b.selectia stiintifica a angajatilor
c.dezvoltarea problemelor dupa
metodaincercare si eroare
d.autonomia operatioanala si incurajarea
intreprinzatorilor

107.Care din urmatoarele tipuri de conflicte pot fi


considerate ca fiind conflicte de manipulare
(pseudo-conflicte)
a.conflictul cu rol devarf de lance
b.conflictul determinat de insuficienta resurselor
c.conflictul folosit ca atu
d.conflictul de interese
e.conflictul dintre generatii
f.confictul pt salvarea imaginii

108.Conform teoriei ierarhiei nevoilor (Abraham


Maslow),atunci cand un salariat etse foarte
stresat de pericolul potential al producerii unui
accident la locul de munca el va decide:
a.sa urce pe treapta nevoilor de autorealizare
b.sa urce pe treapta nevoilor sociale si de iubire
c.sa coboare pe treapta nevoilor fiziologice
d.sa ramana p treapta nevoilor de securitate

109.Care din urmatoarele formulary reflecta


correct continutul stilului de management:
a.stilul de management exprima modalitatile in
care managerii isi executa atributiile privind
formele managementului,fiind definit de
atitudinea fata de subordonati
b.stiulu de management rezulta din imbinarea
responsabilitatii managerului fata de misiunea si
obiectivele firmei si cooperarea ce se stabileste
intre acesta si ceilalti salariati

c.stilul de management reflecta modul in care


orice subordonat gandeste si actioneaza