Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea din Oradea

Facultatea de tiine Economice


ECTS
An III
Management - REFACERE
Giurgic Silvia
TEMA DE CONTROL NR. 2 MANAGEMENT
Problema nr. 1:
O companie trebuie s se aprovizioneze cu o nou materie prim avnd n vedere lansarea pe pia a
unui nou produs. Serviciul de aprovizionare a identificat 4 furnizori (V1, V2, V3, V4) pentru
respectiva materie prim. Pornind de la informa iile prezentate n urmtorul tabel, alege i varianta
optim folosind metoda utilitii globale.

V1
V2
V3
V4
Kj
unde:

C1

C2

C3

C4

1600 um
1450
1520
1470
0,4

200 km
350
420
800
0,1

30 zile
40
50
45
0,2

85 puncte
68
72
63
0,3

V1, V2, V3, V4 variante decizionale;


Kj coeficienii de importan;
C1 preul de achiziie pe unitatea de produs (unit i monetare UM), C2 distan a fa de
furnizor (kilometri km), C3 termen de plat pentru produsele aprovizionate (zile), C4
calitatea materiei prime care a fost analizat n func ie de anumite aspecte acordndu-se un
punctaj pentru fiecare ofert (100 puncte punctaj maxim).

a) Alegei varianta optim utiliznd metoda utilitii globale;


C1 criteriu de minim
C2 criteriu de minim
C3 criteriu de maxim
C4 criteriu de maxim
U11= 1600-1600/1600-1450= 0
U21= 1600-1520/1600-1450 = 0,53
U31= 1600-1470/1600-1450 = 0,86
U41 = 1600-1450/1600-1450 = 1
U12 = 800-800/800-200 = 0
U22 = 800-420/800-200=380/600 = 0, 63
U32 = 800-350/800-200=450/600 = 0,75
U24 = 800-800/800-200=0
U13 = 30-30/50-30 = 0
U23 = 40-30/50-30 = 0,5
U33 = 45-30/50-30= 0,25
U43 = 50-30/50-30 = 1
U14 = 63-63/85-63 = 0
U24 = 68-63/85-63 = 0,22
U34 = 72-63/85-63=9/22=0,40
U44 = 63-63/85-63 = 1

V1
V2
V3
V4
Kj

Uc1

Uc2

Uc3

Uc4

0
0,53
0,86
1
0,4

0
0,63
0,75
1
0,1

0
0,5
0,25
1
0,2

0
0,22
0,40
1
0,3

UG(V1)= 0 x 0,4 + 0 x 0,1 + 0 x 0,2 + 0 x 0,3 = 0,1 + 0,2 + 0,2 = 0


UG(V2)= 0,53 x 0,4 + 0,86 x 0,1 + 1 x 0,2 + 0,22 x 0,3 = 0,43
UG(V3)= 0,86 x 0,4 + 0,75 x 0,1 + 0.25 x 0,2 + 0,40 x 0,3 = 0,58
UG(V4)= 0,4 + 0,1 + 0,2 + 0,3 = 1
V opt = V4
Problema nr. 2:
Se d urmtoarea situaie decizional:
Varianta
V1
V2
V3
p

unde:

S1
6370
4550
8500
0,30

S2
9500
5500
7600
0,05

S3
11180
15000
8800
0,1

S4
10000
11100
13900
0,05

S5
9550
20500
22900
0,35

S6
17700
19000
26000
0,15

V1, V2, V3 variante decizionale;


S1, S2, S3, S4, S5, S6 stri ale condiiilor obiective;
p probabilitatea de apariie a strilor S1, S2, S3, S4, S5, S6;

a) Care este probabilitatea de apariie a strii S3?


b) Alegei varianta optim utiliznd metoda sperantei matematice.
a) p3 = 1 - p1 - p2 - p4 - p5 - p6 = 1 0,3 - 0,05 - 0,05 - 0,35 - 0,15 = 0,1
b) S1 = 6370 x 0,30 + 9500 x 0,05 + 11180 x 0,1 + 10000 x 0,05 + 9550 x
0,35 + 17700 x 0,15 =
= 1911 + 475 + 1118 + 500 + 3342,5 + 2655 = 10001,5
S2 = 4550 x 0,30 + 5500 x 0,05 + 15000 x 0,1 + 11100 x 0,05 + 20500 x
0,35 + 19000 x 0,15 =
= 1365 + 275 + 1500 + 555 + 7175 + 2850 = 13.720

S3 = 8500 x 0,30 + 7600 x 0,05 + 8800 x 0,1 + 13900 x 0,05 + 22900 x


0,35 + 26000 x 0,15 =
= 2550 + 380 + 880 + 695 + 8015 + 3900 = 16.420
V opt = V3