Sunteți pe pagina 1din 34

MANAGEMENT 1. Aratati care dintre variantele prezentate mai jos reprezinta functii ale managementului firmei: a.

previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare b. previziune, cercetare-dezvoltare, organizare, productie, salarizare c. previziune, organizare, planificare, conducere, motivare d. previziune, coordonare, decizie, comerciala, financiar-contabila e. previziune, organizare, cercetare-dezvoltare, comunicare, personal 2. Precizarea modalitatilor de realizare a obiectivelor este un element de continut al functiei: a. previziune b. organizare c. coordonare d. antrenare e. control-evaluare 3. Comunicarea si motivarea constituie suportul: a. relatiilor intre manageri si executanti ??? b. subsistemului metodologic si decizional c. functiunii de personal si de cercetare-dezvoltare d. functiei de coordonare si de antrenare e. functiei de coordonare si activitatii de personal 4. Unele componente ale strategiei se afla printre elementele prezentate mai jos. Va rugam sa le identificati: a. obiective strategice, misiune, sinergie, resurse, oameni, informatii b. obiective strategice, misiune, termene, oameni, informatii, avantaj competitiv c. obiective strategice, misiune, resurse, modalitati, termene, avantaj competitiv d. obiective strategice, misiune, modalitati, resurse, oameni, avantaj competitiv e. obiective strategice, misiune, modalitati, oameni, termene, avantaj competitive 5. Expresia Se refera la unul sau mai multe elemente de importanta pentru consumatori, ceea ce ii determina sa cumpere produsul sau serviciul respectiv este un element de caracterizare a: a. obiectivelor strategice b. optiunilor strategice c. avantajului competitiv d. strategiei organizatiei e. misiunii organizatiei 6. Strategiile economice se delimiteaza dupa criteriul: a. gradul de participare a firmei la elaborarea strategiei b. dinamica obiectivelor c. natura obiectivelor si a principalelor abordari ??? d. natura viziunii, obiectivelor si mijloacelor incorporate e. sfera de cuprindere

7. Factorii primari ai deciziei manageriale se afla printre elementele prezentate mai jos: a. decidentul si mediul ambiant decisional b. decidentul si elementele endogene firmei care alcatuiesc situatia decizionala c. decidentul si lementele exogene firmei ce alcatuiesc situatia decizionala d. decidentul si variantele decizionale e. decidentul, variantele decizionale si criteriile decizionale 8. Deciziile de management sunt adoptate, la nivelul unei societati comerciale, de catre: a. adunarea generala a actionarilor si consiliul de administratie ??? b. directorul general c. directorul general si directorii executivi d. directori, sefi de compartimente si maistri e. practic de orice manager individual si de grup, indiferent de pozitia ierarhica din cadrul organizatiei 9. Care dintre elementele prezentate in continuare nu constituie cerinte de rationalitate (parametrii calitativi) pentru decizia de management: a. fundamentarea stiintifica b. adoptarea deciziei de catre managementul de nivel superior al firmei c. imputernicirea deciziei d. integrarea deciziei in ansamblul deciziilor firmei e. formularea corespunzatoare a deciziei 10. Care dintre variante exprima cel mai bine componentele sistemului informational? a. date-informatii, circuite informationale, documente informationale, proceduri informationale b. date-informatii, circuite informationale, documente informationale, mijloace de tratare a informatiei c. date-informatii, circuite si fluxuri informationale, procedure informationale, calculatorul electronic d. date-informatii, circuite si fluxuri informationale, documente informationale, mijloace de tratare a informatiei e. date-informatii, circuite si fluxuri informationale, procedure informationale, mijloace de tratare a informatiei 11. Diferenta dintre sistemul informational si sistemul informatic este data de: a. existenta unor informatii specifice b. existenta unor circuite si fluxuri informationale mai scurte c. culegerea, transmiterea si prelucrarea cu mijloace automatizate a informatiilor ??? d. culegerea, transmiterea si prelucrarea manual-automatizata a informatiilor e. folosirea calculatorului pentru rezolvarea unor probleme complexe

12. Sistemul informational indeplineste mai multe functii in cadrul managementului firmei, regasite printre elementele prezentate in continuare: 1. functia decizionala 2. functia de vehiculare a informatiilor 3. functia de prelucrare automata a informatiilor 4. functia de informatizare a activitatilor firmei 5. functia operationala 6. functia de documentare 7. functia de asigurare a exercitarii unor procese de management in esalonul superior al managementului firmei 8. functia de eliminare a unor deficiente de informare a managerilor. Care dintre combinatiile de mai jos reflecta cel mai bine aceste functii? b. 1,5,6 13. Filtrajul, ca deficienta a sistemului informational, consta in: a. modificarea intentionata a mesajului informational b. modificarea mesajului informational prin transmiterea repetata pe circuite informationale paralele a acelorasi infomatii c. modificarea informatiei functie de modificarile in mijloacele de tratare a acesteia d. modificarea continutului informatiei la solicitarea managementului de nivel superior e. modificarea neintentionata a continutului informatiei 14. Postul, compartimentul si ponderea ierarhica sunt componente structurale ale firmei. Ce alte subdiviziuni organizatorice cunoasteti din cele prezentate in continuare: a. functia, nivelul ierarhic si relatiile organizatorice b. sarcinile, functiunile, functia c. sarcinile, atributiile, obiectivele individuale d. functia, nivelul ierarhic si competentele e. functia, functiunile si activitatile 15. Exista vreo diferenta intre post si functie, ca principale compenente ale structurii organizatorice a. nu, pentru ca ambele sunt componente ale structurii organizatorice b. nu, este doar o deosebire terminologica c. da, pentru ca functia include mai multe posturi cu aceleasi caracteristici generale ??? d. da, pentru ca functia exprima anumite atribute manageriale e. nu, pentru ca in organigrama sunt consemnate doar posturile 16. Ce elemente definesc un post? a. sarcinile, atributiile, lucrarile b. sarcinile, atributiile, responsabilitatile c. sarcinile, activitatile, competentele d. sarcinile, competentele, responsabilitatile e. sarcinile, competentele, obiectivele specifice

17. Una dintre variantele organizatorice ale managementului prin proiecte este managementul prin proiecte cu stat major. Care dintre elementele prezentate mai jos reprezinta caracteristica definitorie a acestei variante: a. acordarea responsabilitatii realizarii proiectului unei personae desemnate drept conducator de proiect b. raspunderea pentru realizarea proiectului revine in exclusivitate conducerii formale a firmei, alcatuita din managerul general si managerii executivi c. raspunderea pentru realizarea proiectului revine att conducatorului de proiect, ct si managementului de nivel superior, alcatuit din managerul general si managerii executivi d. raspunderea pentru realizarea proiectului revine managerului tehnic si compartimentelor de cercetaredezvoltare din subordinea sa e. raspunderea pentru realizarea proiectului revine unui colectiv de proiect in subordinea nemijlocita a conducatorului de proiect 18. In organigrama sunt vizualizate: a. sarcinile, competentele si responsabilitatile posturilor b. posturile si obiectivele individuale ce le caracterizeaza c. practic toate componentele primare ale structurii organizatorice d. atributiile, respronsabilitatile si competentele compartimentelor functionale si operationale e. posturile, functiile si obiectivele firmei 19. Echipa de proiect este utilizata in managementul prin proiecte: a. cu responsabilitate individuala b. cu stat major ??? c. mixt d. cu responsabilitate individuala si stat major e. cu stat major si mixt 20. Stabilirea modalitatilor de control este o etapa a promovarii si utilizarii: a. managementului prin obiective b. managementului prin proiecte c. managementului prin exceptii d. diagnosticarii e. sedinte 21. Promovarea si utilizarea managementului prin exceptii influenteaza, cu prioritate: a. subsistemul organizatoric ??? b. subsistemul de management c. subsistemul informational d. subsistemul decizional e. nu influenteaza nici o componenta a managementului

22. Riscul profesional si riscul proiectului caracterizeaza: a. managementul prin proiecte cu responsabilitate individuala b. managementul prin proiecte cu stat major c. managementul prin proiecte mixt d. managementul prin proiecte cu responsabilitate individuala si cu stat major e. practic toate variantele de management prin proiecte ??? 23. Schema cerintei de interventie decizionala sau schema de alerta este specifica: a. managementului prin obiective b. managementului prin exceptii c. managementului prin proiecte d. managementului prin produs e. managementului de criza 24. Realizarea unui studiu de diagnisticare implica mai multe etape. Alegeti-le din enumerarea prezentata in continuare: 1. prezentarea caracteristicilor tipologice ale firmei 2. documentarea preliminara 3. identificarea si interpretarea simptomelor semnificative 4. precizarea cauzelor care provoaca disfunctionalitati 5. precizarea cauzelor care provoaca puncte forte 6. evidentierea cauzala a principalelor puncte forte 7. stabilirea disfunctionalitatilor si a cauzelor care le genereaza 8. elaborarea de recomandari d. 2,3,4,5,8 25. Care dintre variantele de mai jos exprima cel mai bine sensul expresiei:Atribuirea temporara a exercitaii unei sarcini de catre manager subordonatului sau nemijlocit, impreuna cu competentele si raspunderea necesare? a. descentralizarea manageriala b. delegare c. delegare de sarcini d. delegare de responsabilitati e. delegare de autoritate 26. Delegarea se caracterizeaza prin mai multe componente si etape de aplicare: 1. delimitarea sarcinilor conducatorului in posibile, probabile si imposibil de delegat 2. insarcinarea 3. atribuirea competentei formale (autoritatii) 4. acordarea responsabilitati 5. obtinerea avizului sefului ierarhic pentru delegare 6. optimizarea raporturilor dintre incredere si control 7. evaluarea rezultatelor delegarii 8. efectuarea delegarii numai intre un manager si un subordonat nemijlocit al acestuia Care dintre variantele de mai jos sunt componente ale delegarii? c. 2,3,4

27. Posibilitatea de diminuare a responsabilitatii in munca a persoanlor implicate este o limita a: a. diagnosticarii b. delegarii c. sedintei d. tabloului de bord e. descentralizarii 28. Cultura organizationala este: a. starea de spirit a personalului, ce tinde sa prevaleze intr-o anumita perioada, reflectarea evolutiilor organizatiei b. ansamblul valorilor, credintelor, aspiratiilor, asteptarilor si comportamentelor conturate in decursul timpului in fiecare organizatie, care predomina si conditioneaza functionalitatea si performantele c. starea de spirit a personalului, valorile, credintele si comportamentele personalului d. ansamblul valorilor, credintelor si aspiratiilor, conturate in decursul timpului in fiecare organizatie e. ansamblul valorilor, credintelor si comportamentelor conturate in decursul timpului in fiecare organizatie 29. Aratati care dintre elementele prezentate mai jos nu constituie modalitati de manifestare a culturii organizationale: a. istorioarele si miturile b. simbolurile ??? c. statuturile si roluile d. ritualurile si ceremoniile e. scopul si obiectivele organizatiei 30. Precizati care dintre componentele majore ale culturii organizationale exprima anumite conceptii si promoveaza anumite valori si comportamente in cadrul firmei? a. simbolurile b. istorioarele si miturile c. comportamentele d. ritualurile si ceremoniile e. statuturile si rolurile ??? 31. Aratati care dintre variantele de mai jos nu constituie functii ale culturii organizationale: a. directionarea salariatilor si grupurile de salariati in vederea realizarii obiectivelor organizationale b. pastrarea si transmiterea valorilor si traditiilor organizatiei c. dependenta performantelor de capacitatea lor organizationala d. protectia salariatilor fata de amenintarile potentiale ale mediului ambiant e. scientizarea managementului firmei ???

32. Stilurile de management se caracterizeaza prin: 1. solida pregatire manageriala si profesionala 2. folosirea pe scara larga a delegarii si consultarii subordonatilor 3. folosirea pe scara redusa a delegarii si consultarii subordonatilor 4. accent deosebit pe realizarea sarcinilor si a obiectivelor de catre subordonati 5. asigurarea unui climat de munca destins, favorabil dezvoltarii personalitatii subordonatilor 6. situarea pe primul plan a relatiilor de autoritate de tip ierarhic 7. situarea pe primul plan a relatiilor de autoritate de stat major 8. situarea pe primul plan a relatiilor de autoritate de control Aratati care din acestea caracterizeaza stilul participativ de management? a. 1,2,5 33. Precizati care dintre elementele de mai jos nu constituie determinanti ai leadership-ului: a. situatia manageriala b. situatia economica a organizatiei c. pregatirea profesionala, manageriala si generala d. calitati native e. situatia manageriala si calitatii native 34. Construirea de sisteme de motivare si comunicatii perfectionate bazate pe incredere reciproca recunoscute ca atare de toti componentii organizatiei este o caracteristica a stilului de leadership: a. autocratic b. birocratic c. laissez-faire d. democratic e. symbiotic 35. Variantele de mai jos exprima si unele etape ale managementului prin obiective: 1. stabilirea obiectivelor fundamentale 2. stabilirea celorlalte categorii de obiective 3. remodelarea subsistemelor decizional, informational si organizatoric 4. elaborarea bugetului firmei 5. alegerea variantei organizatorice de management 6. coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor 7. dimensionarea centrelor de gestiune 8. urmarirea realizarii obiectivelor Care dintre grupele de variante prezentate in continuare este cea mai corecta? c. 1,2,3,6 36. Determinarea nevoilor informationale ale beneficiarilor de informatii plasate in diverse ipostaze ierarhice este: a. etapa a metodologiei de concepere, completare, transmitere si utilizare a tabloului de bord b. etapa a reproiectarii sistemului informational c. etapa a utilizarii managementului prin exceptii d. faza a conceperii tabloului de bord e. faza a etapei de declansare a reproiectarii sistemului informational

37. Principalele decizii si actiuni ce urmeaza a fi adoptate si initiate pentru realizarea obiectivelor se regasesc in urmatoarea componenta a managementului prin obiective: a. sistemul de obiective b. programele de actiune c. instructiunile d. calendarele de termene e. metodele manageriale utilizabile in managementul prin obiective 38. Reprezentarea grafica a structurii organizatorice este asigurata de: a. regulamentul de organizare si functionare b. organigrama c. fisa postului d. descrierea de functie e. diagramele de flux 39. Organizarea este: a. functie a managementului si functie a organizatiei b. activitate distincta si functie a organizatiei c. compartiment subordonat directorului general si activitate distincta d. compartiment subordonat directorului general si functie a managementului e. functie a managementului si activitate distincta 40. Cele mai importante trasaturi ale motivarii se refera la: 1. acordarea de recompense/sanctiuni atat materiale, cat si moral -spirituale 2. acordarea de recompense/sanctiuni in functie de specificitatea persoanei, a colectivului din care face parte si a situatiei la care se refera 3. acordarea de recompense/sanctiuni in exclusivitate materiale 4. acordarea de recompense/sanctiuni in fiecare zi 5. acordarea de recompense materiale si moral -spirituale in exclusivitate 6. acordarea de sanctiuni materiale si moral -spirituale cu preponderenta 7. acordarea de recompense/sanctiuni in functie de nevoile prioritare ale individului (fiziologice, de securitate si siguranta etc.) 8. acordarea de recompense/sanctiuni in functie de pregatirea si vechimea in munca Precizati care dintre combinatiile de variante prezentate mai jos constituie caracteristici ale motivarii, ca suport al antrenarii: d. 4,5,6 41. Principalele obiective ale analizei posturilor pot fi grupate in mai multe categorii care se regasesc printre urmatoarele elemente: 1. prezentarea rezultatelor de baza ale analizei sub forma descrierii si specificatiei postului; 2. stabilirea standardelor de munca; 3. sustinerea altor activitati de personal; 4. elaborarea fisei postului; 5. simplificarea muncii; 6. stabilirea obiectivelor in legatura cu dezvoltarea resurselor umane; 7. identificarea actiunilor si conditiilor nesigure ale postului.

Mentionati care din combinatiile de mai jos reflecta ct mai corect categoriile in care pot fi grupate principalele obiective ale analizei postului: b. 2, 3, 5 42. Tabloul de bord este: a. acea metoda folosita in management pe baza constituirii unei echipe interdisciplinare, de manageri si executanti, al carei continut principal consta in identificarea punctelor forte si slabe ale domeniului analizat, cu evidentierea cauzelor ce le genereaza b. reunirea mai multor persoane pentru un scurt interval de timp sub coordonarea unui manager, in vederea solutionarii in comun a unor sarcini cu caracter informativ sau decizional c. atribuirea temporara de catre un manager a uneia dintre sarcinile sale de serviciu unui subordonat, insotita si de competenta si responsabilitatea corespunzatoare d. un ansamblu de informatii curente, referitoare la principalele rezultate ale activitatii firmei sau a unora dintre ele si la factorii principali ce conditioneaza derularea lor eficace si eficienta 43. Teoriile de proces ale motivatiei sunt: a. teoria ierarhiei nevoilor, teoria succesului a lui McClelland, teoria lui Herzberg, teoria ERG b. teoria nazuintelor, teoria echitatii c. teoria naziuntelor, teoria echitatii, teoria ierarhiei nevoilor d. teoria succesului a lui McClelland, teoria ERG e. teoria lui Herzberg, teoria ERG 44. Modelul caracteristicilor postului contine mai multe variabile sau mai multe componente care se regasesc printre elementele urmatoare: 1. interactiunile necesare, interactiunile optionale; 2. starile psihologice critice; 3. feedback-ul intrinsec si feedback-ul extrinsec; 4. varietatea calificarii sau diversitatea aptitudinilor; 5. intensitatea nevoilor de dezvoltare a personalului; 6. importanta sau semnificatia sarcinii; 7. perceperea sau intelegerea continutului postului; 8. cunoasterea rezultatelor reale ale activitatii. Care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect variabilele sau componentele modelului caracteristicilor postului? a. 3, 4, 5, 6, 7 45. Tipul de cultura organizationala echipa de baseball este : a. cel care valorizeaza creativitatea si garanteaza intr-o oarecare masura, securitatea postului b. cel care asigura securitatea postului si pune pret pe angajamentul oamenilor fata de valorile ei c. cel care reuseste sa supravietuiasca intr-o economie concurentiala puternica d. cel care reprezinta intreprinderile care sunt dominante intr-un sector de activitate

46. Elementele-cheie in aprovizionare firmei sunt: a. calitatea b. cantitatea c. pret d. timp e. toate cele enumerate mai sus 47. Cnd dificultatea sarcinii este perceputa incorect, optimul motivational se atinge daca: a. se combina motivatia intrinseca cu cea extrinseca pozitiva b. se actioneaza asupra perceperii corecte a dificultatii sarcinii asupra intensitatii motivatiei c. exista o usoara dezechilibrare intre intensitatea motivatiei si dificultatea sarcinii d. toate raspunsurile sunt corecte ??? 48. Elementul fundamental al conducerii prin produs este: a. aparitia in structura organizatorica a societatii comerciale a functiei de conducator de produs sau de grupa de produse b. orientarea spre piata c. orientarea spre produs d. orientarea spre profit 49.Teoria sperantei nu sugereaza faptul ca: a. angajatii muncesc dintr-o varietate de motive b. motivele angajatilor se schimba in timp c. motivatia nu e determinata de setul de iesiri ??? d. motivatia e determinata de importanta acordata fiecarei iesiri 50.Diferenta dintre grupul nonformal si cel informal este aceea ca: a. primul se centreaza pe indeplinirea unor obiective, in timp ce al doilea reflecta nevoia unei exprimari mai libere b. primul este flexibil, iar al doilea este creat pentru indeplinirea unor obiective ??? c. primul functioneaza dupa anumite norme, fixate anterior iar al doilea presupune o implicare directa a membrilor sai d. primul e dominat de relatii personale, iar al doilea de exprimare libera 51. Rata fluctuatiei noilor angajati se calculeaza ca raport intre: a. numarul angajatilor cu o vechime mai mare de x ani si cei cu o vechime mai mica dect x ani b. numarul angajatilor cu o vechime mai mare de x ani (Sx) si diferenta dintre numarul total al angajatilor si Sx c. ambele raspunsuri sunt corecte d. nici un raspuns nu este correct ??? 52. Care din functiile lui Fayol reprezinta, de fapt, functia de conducere? a. sociala ??? b. umana c. ecologica d. administrativa

53. La nivelul intreprinderilor mici, top managementul este reprezentat de: a. presedinte b. directorul executiv c. directorul operational d. directorul general 54. Din punct de vedere al eficientei procesului decizional deciziile pot fi de doua tipuri: a. decizii care solicita fundamentare stiintifica si care nu solicita o astfel de fundamentare b. decizii care solicita fundamentare stiintifica si decizii tactice ??? c. decizii tactice si decizii strategice d. decizii strategice si decizii care nu solicita fundamentare stiintifica 55. Succesul utilizarii metodei delegarii este conditionat de respectarea urmatoarei reguli: a. Sarcinile de mare importanta nu se deleaga b. Sarcinile sunt posibil de realizat c. Sarcinile sunt acceptate de cel caruia i se deleaga d. Sarcinile fac parte din sistemul de obiective stabilite 56. Recrutarea interna prezinta o serie de avantaje care se regasesc printer urmatoarele elemente: 1. permite identificarea si atragerea unui numar mai mare de candidate potentiali; 2. timpul aferent activitatilor de orientare si indrumare pe posturi a noilor angajati este mult mai diminuat; 3. permite realizarea unor schimbari semnificative; 4. atragerea candidatilor este mult mai usoara, iar selectia este mult mai rapida si mai eficienta; 5. permite corectarea eventualelor practici discriminatorii anterioare privind angajarea; 6. permite eliminarea unor eventuale stagnari sau diminuarea unei anumite rutine; 7. incurajeaza un nou mod de gndire in cadrul organizatiilor si poate preveni sau corecta unele obligatii contractuale de durata; 8. punctele forte si punctele slabe ale candidatilor sunt cunoscute mult mai bine. Precizati care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect principalele avantaje ale recrutarii interne. c. 2,4,8 57. Tipul de cultura organizationala fortareata este : a. cel care valorizeaza creativitatea si garanteaza intr-o oarecare masura, securitatea postului b. cel care asigura securitatea postului si pune pret pe angajamentul oamenilor fata de valorile ei c. cel care reuseste sa supravietuiasca intr-o economie concurentiala puternica d. cel care reprezinta intreprinderile care sunt dominante intr-un sector de activitate 58.Activitatile strategice din cadrul conducerii resurselor umane revin: a. departamentului de personal b. administratorilor de personal c. managerului general d. managerului de resurse umane

59. Dupa F. Herzberg, adevarata responsabilitate a functiei de personal trebuie sa fie: a. gestiunea personalului b. relatiile umane c. prevenirea insatisfactiei d. promovarea satisfactiei angajatilor 60. Regiile autonome si intreprinderile publice sunt tipuri de intreprinderi grupate dupa criteriul: a. forma juridical b. modul de functionare c. dimensiuni d. nu sunt grupate dupa acelasi criteriu 61. Care dintre tipurile de decizii, de mai jos, sunt extrem de numeroase? a. strategice b. tactice c. curente d. aleatorii 62. Deciziile tactice vizeaza: a. o perioada mare de timp, influentnd activitatea de ansamblu a firmei b. o perioada de timp redusa, adoptndu-se la niveluri medii si inferioare de conducere c. o perioada medie de timp, influentnd doar o parte a activitatii firmei 63. Care din elementele de mai jos reprezinta dezavantaje ale recrutarii interne: 1. costul recrutarii personalului este mult mai ridicat; 2. impiedica infuzia de suflu proaspat si nu favorizeaza promovarea unor idei noi; 3. provoaca aparitia de posturi vacante in lant; 4. angajatul poate fi actionat in judecata daca detine unele date si informatii; 5. favorizeaza manifestarea principiului lui Peter; 6. politica de recrutare poate presupune in mod gresit ca angajatii dispun de calitatile necesare pentru a fi promovati; 7. permite diminuarea cheltuielilor cu pregatirea personalului. c. 2, 3, 5, 6 64. Tipul de cultura organizationala club este : a. cel care valorizeaza creativitatea si garanteaza intr-o oarecare masura, securitatea postului b. cel care asigura securitatea postului si pune pret pe angajamentul oamenilor fata de valorile ei c. cel care reuseste sa supravietuiasca intr-o economie concurentiala puternica d. cel care reprezinta intreprinderile care sunt dominante intr-un sector de activitate 65. Resursele umane sunt privite ca un cost in cadrul: a. activitatii de personal b. bilantului social ??? c. conducerii resurselor umane d. managementului resurselor umane

66. Deciziile curente se adopta de regula in conditii de: a. certitudine b. incertitudine c. risc d. incertitudine si risc 67. Recrutarea externa prezinta o serie de avantaje care se regasesc printre urmatoarele elemente: 1. permite identificarea si atragerea unui numar mai mare de candidate potentiali; 2. atragerea candidatilor este mult mai usoara, iar selectia este mult mai rapida si mai eficienta; 3. probabilitatea ca angajatii sa nutreasca asteptari sau perspective inadecvate sau sa devina dezamagiti si nemultumiti de organizatie este mult mai redusa; 4. incurajeaza un nou mod de gndire in cadrul organizatiilor si poate preveni sau corecta unele obligatii contractuale de durata; 5. permite eliminarea unor eventuale stagnari sau diminuarea unei anumite rutine; 6. motivarea personalului creste, iar ambianta morala se imbunatateste; 7. permite corectarea eventualelor practici discriminatorii anterioare privind angajarea; Precizati care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect principalele avantaje ale recrutarii externe? e. 1, 4, 5, 7 68. Tipul de cultura organizationala academie este : a. cel care valorizeaza creativitatea si garanteaza intr-o oarecare masura, securitatea postului b. cel care asigura securitatea postului si pune pret pe angajamentul oamenilor fata de valorile ei c. cel care reuseste sa supravietuiasca intr-o economie concurentiala puternica d. cel care reprezinta intreprinderile care sunt dominante intr-un sector de activitate 69. Structurile organizatorice de comanda sunt specifice: a. managementului german b. managementului japonez c. managementului francez d. managementului american e. managementului englez 70. Etapa organizarii stiintifice a muncii constituie o aplicare a teoriei: a. X b. Y c. ierarhizarii nevoilor d. bifactoriale 71. Termenul de management al resurselor umane se refera la urmatoarele aspecte: a. utilizarea resurselor umane b. motivarea resurselor umane c. protectia resurselor umane d. toate raspunsurile sunt corecte

72. n procesul de adaptare impus de necesitatea cresterii performantei unei organizatii, rolul primordial il detine: a. capacitatea de productie b. echipa de vnzare c. sistemul de distributie d. functia de personal 73. Tendinta marcata de elaborare a teoriei generale a conducerii se inregistreaza in etapa: a. organizarii b. conducerii stiintifice c. conducerii bazate pe obiective d. teoriei generale a dezvoltarii ??? 74. Un ciclu decizional presupune parcurgerea etapelor: a. identificarea corecta a problemei b. construirea alternativelor de decizie c. ambele raspunsuri sunt corecte d. nici un raspuns nu este correct 75. Care din urmatoarele obiective strategice ale remuneratiei vizeaza comportamentele salariatilor? a. motivarea si fidelizarea b. motivarea si satisfactia ??? c. fidelizarea si adaptarea d. echitatea si motivarea 76. Care dintre principiile generale ale managementului stipuleaza faptul ca dimensionarea, structurarea si combinarea tuturor proceselor si relatiilor manageriale este necesar sa aiba in vedere maximizarea efectelor economicosociale, cuantificabile si necuantificabile ale firmei in vederea obtinerii avantajului competitiv? a. principiul managementului participativ b. principiul eficacitatii si eficientei c. principiul motivarii tuturor factorilor implicati, a stakeholderilor in activitatile firmei d. principiul asigurarii concordantei dintre parametrii sistemului de management al firmei si caracteristicile sale esentiale si ale mediului ambiant 77. Tabloul decizional este o metoda: a. universala b. statistica ??? c. specializata d. matematica

78. Care dintre elementele prezentate reprezinta dezavantaje ale recrutarii externe: 1. identificarea, atragerea si evaluarea candidatilor se realizeaza mult mai dificil; 2. timpul necesar orientarii, adaptarii si integrarii pe posturi a noilor angajati este mult mai mare, ceea ce atrage costuri suplimentare; 3. provoaca aparitia de posturi vacante in lant; 4. pot aparea nemultumiri, descurajari, chiar unele probleme majore sau unele aspecte de morala in rndul propriilor angajati; 5. nu permite corectarea eventualelor practici discriminatorii anterioare privind angajarea; 6. exista riscul de a angaja candidati care, ulterior, nu dovedesc sau nu se por mentine la potentialul inalt pe care l-au demonstrat in timpul procesului de selectie; 7. implica elaborarea unor programe adecvate de pregatire profesionala. a. 1, 2, 4, 6 79. n cadrul culturii tip rezultat: a. conducerea este asigurata de un grup restrns de oameni b. conducerea este impartita intre conducator si structura ??? c. motivatia si implicarea personala sunt favorizate d. contributia oamenilor vine din sentimentul de solidaritate si datorie e. relatiile de munca se bazeaza pe incredere si sunt mutuale 80. n cazul Teoriei X atitudinea fata de munca, respectiv potentialul angajatilor sunt: a. de indiferenta, respectiv scazut b. de implicare, respectiv ridicat c. de indiferenta, respectiv ignorat d. de indiferenta, respectiv identificat 81. Formarea culturala a individului are loc: a. in mediul unde el a crescut b. la scoala c. la locul de munca d. toate acestea 82. Consilierea angajatului in dezvoltarea carierei se realizeaza de preferinta de catre: a. un specialist in resurse umane b. seful ierarhic direct c. seful ierarhic direct si un specialist in resurse umane d. un specialist in resurse umane sau seful ierarhic direct 83. Nu gasesc necesara existenta teoriei stiintifice a conducerii adeptii scolii: a. clasice b. empirica c. a relatiilor umane d. sistemica

84. Stilul de leadership laissez-faire se caracterizeaza prin: a. supraveghere stricta a subordonatilor de catre sef b. comunicarea se realizeaza in mare masura in scris, punnd accent pe documente si stampile ca mijloace principale de realizare si control al activitatilor c. libertate de actiune foarte mare a subordonatilor, controlul fiind aproape inexistent d. sociabilitate, flexibilitate, cooperare, comunicatii ascendente, descendente si orizontale bune 85. Dimensiunea organizationala a informatiilor se refera la faptul ca: a. ele conditioneaza intr-o proportie apreciabila potentialul si realizarea aspiratiilor personale ale salariatilor b. decurge din rolul lor in exercitarea drepturilor si responsabilitatilor salariatilor din cadrul firmei c. reprezinta o premisa indispensabila pentru stabilirea si finalizarea obiectivelor firmelor de catre actionari si manageri d. toate raspunsurile sunt corecte 86. Elaborarea oricarui sistem de salarizare trebuie sa aiba in vedere unele principii generale care se regasesc printre elementele de mai jos: 1. plateste ceea ce consideri a fi cinstit sau corect; 2. liberalizarea salariilor; 3. cu ct lucrezi mai, cu att cstigi mai mult; 4. caracterul confidential al salariului; 5. promovarea si cresterea salariului sa decurga simultan; 6. negocierea salariilor; 7. existenta sau fixarea salariilor minime. Care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect principiile generale ce trebuie avute in vedere la elaborarea oricarui sistem de salarizare? a. 2, 4, 6, 7 87. Pregatirea profesionala are doua componente relativ distincte: a. formarea si perfectionarea profesionala b. formarea si dezvoltarea profesionala c. formarea si antrenarea profesionala d. dezvoltarea si perfectionarea profesionala 88. Remuneratia se refera la : a. un schimb economic b. oferirea de salarii si avantaje pentru a te baza pe indivizi disponibili c. planificarea, organizarea si controlul resurselor financiare, tehnice, umane si informationale necesare pentru obtinerea comportamentului dorit d. toate raspunsurile sunt corecte 89. Conform Teoriei X, factorii ce motiveaza lucratorii sunt legati de: a. preocuparea pentru securitate b. autorealizare c. stima de sine d. conditiile de lucru

90. Remuneratia intrinseca se compune din: a. variabile independente de continutul activitatii b. elemente atasate continutului postului c. variabile care raspund la intrebarea ce trebuie platit d. nici un raspuns nu este correct 91. Cultura organizatiei este: a. un element determinant in schimbarea mentalitatii b. un element cheie in conducerea strategica c. instrumentul de gestiune pentru management d. toate acestea ??? 92. Dupa F. Herzberg, adevarata responsabilitate a functiei de personal trebuie sa fie: a. gestiunea personalului b. relatiile umane c. prevenirea insatisfactiei d. promovarea satisfactiei angajatilor 93. Pentru eficientizarea relatiei dintre I.M.M. intreprindere concurenta sunt necesare urmatoarele masuri: a. folosirea in comun a bazelor de cercetare, dezvoltarea sistemului de consulting b. valorificarea relatiilor personale si a credibilitatii lor, stabilizarea relativa a relatiilor economice c. dezvoltarea relatiilor de parteneriat, solicitarea de consultanta financiara d. acordarea atentiei asupra marcii produselor, adaptabilitate la solicitari e. incercarea de segmentare a pietelor, desfasurarea unei politici de profit rationale, care sa asigure un echilibru relativ intre pretul de vnzare si costuri 94. Pornind de la diversitatea sistemelor de salarizare legate de rezultate, incercarile de clasificare a acestora au in vedere urmatoarele elemente: 1. natura rezultatelor care fac obiectul masurarii si recompensei; 2. proportia cstigurilor variabile; 3. metoda de evaluare a posturilor; 4. metoda de stabilire a resurselor; 5. unitatea al carui randament este masurat si recompensat; 6. programele de protectie; 7. relatia intre variatile randamentului si salariu; 8. sistemul de recompense; 9. perioada de masurare a randamentului. Aratati care dintre combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect elementele avute in vedere in incercarile de clasificare a sistemelor de salarizare legate de rezultate b. 2, 4, 5, 6, 7, 8

95. n cadrul culturii tip putere: a. conducerea este asigurata de un grup restrns de oameni b. conducerea este impartita intre conducator si structura c. motivatia si implicarea personala sunt favorizate d. contributia oamenilor vine din sentimentul de solidaritate si datorie e. relatiile de munca se bazeaza pe incredere si sunt mutuale 96. Potrivit teoriei lui Maslow, factorii care motiveaza oamenii se leaga de: a. sistemul de salarizare b. conditiile de lucru c. nevoi si modul lor de ierarhizare d. autorealizare 97. Au inteles, pentru prima oara, ca este necesar sa se studieze efectele atitudinii colective si ale climatului colectiv asupra resurselor in munca, reprezentantii scolii: a. clasice b. empirica c. relatiilor umane d. sistemica 98. Managerii sunt angajatii care: a. iau decizii b. semneaza contractele c. stabilesc salariile colaboratorilor d. numesc sefii compartimentelor operative 99. Domeniul predilect de activitate al managerilor este: a. planificarea b. controlul c. organizarea d. viitorul ??? 100. Dimensiunile fundamentale ale intreprinderii sunt: a. specializarea, standardizarea, formalizarea, configuratia, traditionalismul b. structura activitatilor, concentrarea autoritatii, controlul fluxului muncii, dimensionarea relativa a activitatilor auxiliare si functionale din cadrul intreprinderii c. controlul fluxului muncii, formalizarea, configuratia, specializarea, dimensionarea relativa a activitatilor auxiliare si functionale din cadrul intreprinderii 101. Filtrajul consta in: a. modificarea partiala sau totala a mesajului sau continutului informatiilor in mod intentionat b. modificarea partiala, neintentionata a mesajului sau continutului informatiilor c. inregistrarea, transmiterea si prelucrarea repetata a unor informatii

102. Managementul prin obiective este: a. o metoda de management b. un sistem de management c. o tehnica specifica de management d. toate raspunsurile sunt corecte 103. n cadrul culturii tip rol: a. conducerea este asigurata de un grup restrns de oameni b. conducerea este impartita intre conducator si structura c. motivatia si implicarea personala sunt favorizate ??? d. contributia oamenilor vine din sentimentul de solidaritate si datorie e. relatiile de munca se bazeaza pe incredere si sunt mutuale 104. n functie de sursa producatoare, motivatia poate fi: a. pozitiva si negativa b. intrinseca si extrinseca c. de baza si secundara d. cognitiva si afectiva 105. Modelul caracteristicilor postului contine mai multe variabile sau mai multe componente care se regasesc printre elementele urmatoare: 1. interactiunile necesare, interactiunile optionale; 2. starile psihologice critice; 3. feedback-ul intrinsec si feedback-ul extrinsec; 4. varietatea calificarii sau diversitatea aptitudinilor; 5. intensitatea nevoilor de dezvoltare a personalului; 6. importanta sau semnificatia sarcinii; 7. perceperea sau intelegerea continutului postului; 8. cunoasterea rezultatelor reale ale activitatii. Care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect variabilele sau componentele modelului caracteristicilor postului? a. 3, 4, 5, 6, 7 106. n esenta sa, activitatea de management vizeaza transformarea informatiilor de stare in: a. actiuni b. indicatori c. decizii d. nici un raspuns nu este correct 107. Abordata ca sistem, structura organizatorica a unei organizatii cuprinde: a. relatii organizatorice, sistemul de obiective, componente organizatorice b. relatii organizatorice, sistemul de obiective, componente organizatorice, ordinea componentelor organizatorice c. ordinea componentelor organizatorice, sistemul de obiective, relatii organizatorice ???

108. Redundanta consta in: a. modificarea partiala sau totala a mesajului sau continutului informatiilor in mod intentionat b. modificarea partiala, neintentionata a mesajului sau continutului informatiilor c. inregistrarea, transmiterea si prelucrarea repetata a unor informatii 109. Managementul prin exceptii este: a. un sistem de management ce asigura previziunea, controlul si evaluarea activitatilor firmei si ale principalelor sale componente procesualesi structurare cu ajutorul bugetelor b. un sistem de management ce consta in exercitarea principalelor procese de management prin implicarea unui grup de proprietari si/sau manageri si executanti, utiliznd o gama variata de modalitati c. un sistem simplificat de management bazat pe vehicularea ascendenta selectiva a informatiilor care reflecta abateri de la limitele de toleranta stabilite si pe concentrarea celor mai buni manageri si specialisti in zonele decizionale si operationale cheie pentru competitivitatea firmei d. toate raspunsurile sunt corecte 110. Care din elementele de mai jos reprezinta dezavantaje ale recrutarii interne: 1. costul recrutarii personalului este mult mai ridicat; 2. impiedica infuzia de suflu proaspat si nu favorizeaza promovarea unor idei noi; 3. provoaca aparitia de posturi vacante in lant; 4. angajatul poate fi actionat in judecata daca detine unele date si informatii; 5. favorizeaza manifestarea principiului lui Peter; 6. politica de recrutare poate presupune in mod gresit ca angajatii dispun de calitatile necesare pentru a fi promovati; 7. permite diminuarea cheltuielilor cu pregatirea personalului. c. 2, 3, 5, 6 111. Principalele elemente de diferentiere a politicii de strategia organizatiei se afla printre aspectele enumerate mai jos: 1. gradul de detaliere mai pronuntat 2. sfera de cuprindere mai redusa 3. concretizare in planul anual 4. orizont de timp mai redus, de regula un an 5. caracter orientativ 6. modalitati de realizare a obiectivelor diferite de cele prevazute in strategie 7. reflecta cultura organizatiei 8. nu sunt simple concretizari ale strategiei Aratati care dintre combinatiile prezentate in continuare reflecta cel mai bine aceste particularitati: d. 1,3,4,8

112. Se dau mai jos cateva elemente de fundamentare si elaborare a strategiei: 1. diferentierea strategiei in functie de faza ciclului de viata al organizatiei 2. realizarea de studii de marketing 3. asigurarea continuitatii elaborarii si aplicarii strategiei 4. flexibilitatea strategiei 5. obtinerea avantajului concurential 6. elaborarea de studii ecologice 7. transferul international de know-how managerial 8. realizarea unor complexe studii de diagnosticare Care dintre combinatiile prezentate in continuare reprezinta premise ale elaborarii strategiei? b. 2,4,6,8 113. Elaborarea propriu-zisa a strategiei implica un scenariu evidentiat de una dintre variantele de mai jos. Va rugam sa aratati care dintre acestea prezinta logic un asemenea scenariu: a. formularea misiunii, precizarea obiectivelor strategice, stabilirea modalitatilor strategice, dimensionarea resurselor, fixarea termenelor, precizarea configuratiei de ansamblu a strategiei b. formularea misiunii, precizarea obiectivelor strategice, stabilirea modalitatilor strategice, dimensionarea resurselor, stabilirea avantajului competitiv, precizarea configuratiei de ansamblu a strategiei c. formularea misiunii, precizarea obiectivelor strategice, stabilirea modalitatilor strategice, dimensionarea resurselor, fixarea termenelor, stabilirea avantajului competitive ??? d. formularea misiunii, precizarea obiectivelor strategice, stabilirea modalitatilor strategice, dimensionarea resurselor, fixarea termenelor, asigurarea climatului de munca e. formularea misiunii, precizarea obiectivelor strategice, stabilirea modalitatilor strategice, dimensionarea resurselor, fixarea termenelor, elaborarea strategiei si politicii globale 114. Ansamblul fazelor prin intermediul carora se pregateste, adopta, aplica si evalueaza decizia manageriala defineste: a. actul decisional ??? b. procesul decizional c. procesul de management d. toate variantele de mai sus sunt corecte e. nici una dintre variante nu este corecta 115. Utilizarea timpului de lucru de catre manageri inregistreaza mai multe deficiente. Dintre acestea amintim: 1. ponderea redusa a timpului afectat muncii de conceptie, de perspectiva 2. utilizarea necorespunzatoare a secretariatului 3. raporturi deficitare cu subordonatii 4. proportie redusa a timpului destinat muncii de documentare 5. fragmentarea excesiva a timpului de lucru 6. nefolosirea consultantilor in management 7. depasirea frecventa a duratei normale a zilei de munca 8. participarea unor stiluri autoritare de management Aratati care dintre combinatiile de mai jos exprima asoecte ale structurii necorespunzatoare a utilizarii timpului de lucru: d. 4,5,7

116. Una dintre modalitatile majore de eficientizare a muncii managerilor se regaseste printre elementele de mai jos: 1. imbunatatirea raporturilor cu subordonatii 2. utilizarea eficace a secretariatului 3. folosirea colaboratorilor moderni 4. perfectionarea sistemului decizional 5. imbunatatirea raporturilor cu subsistemele din care face parte firma sau grupul condus 6. respectarea programului normal de lucru de 8 ore 7. cresterea veniturilor salariale ale subordonatilor pentru evitarea conflictelor sociale 8. acordarea unei atentii deosebite relatiilor de colaborare, de cooperare Care dintre combinatiile urmatoare exprima cel mai corect astfel de modalitati? e. 1,6,8 117. Cea mai adecvata definire a organizarii procesuale este urmatoarea: a. descompunerea proceselor de munca in elemente componente, analiza acestor componente, cu scopul regruparii lor in functie de diferite criterii, in vederea realizarii obiectivelor cu un plus de eficienta b. armonizarea desfasurarii proceselor de munca fizica si intelectuala in cadrul organizatiei, cu scopul indeplinirii in conditii de eficienta maxima a obiectivelor stabilite c. stabilirea tuturor proceselor de munca fizica si intelectuala care concura la realizarea obiectivelor organizatiei d. planificarea tuturor proceselor de munca fizica si intelectuala de care depinde realizarea in conditii de eficienta maxima a obiectivelor organizatiei e. alegerea celor mai adecvate metode si tehnici de management, prin folosirea carora se poate imbunatati activitatea managerilor din cadrul organizatiei 118. Care dintre urmatoarele definitii ale componentelor organizarii procesuale este falsa? a. atributia este reprezentata de ansamblul sarcinilor executate periodic de personal cu cunostinte specifice unui domeniu restrans, care concura la realizarea unui obiectiv specific b. activitatea este reprezentata de ansamblul atributiilor omogene ce se indeplinesc de personal ce poseda cunostinte de specialitate dintr-un domeniu mai restrans, cu scopul indeplinirii obiectivelor derivate de gradul II c. functiunea este reprezentata de ansamblul activitatilor omogene si/sau complementare desfasurate de personal de o anumita specialitate, folosind metode si tehnici specifice, cu scopul indeplinirii obiectivelor derivate de gradul I d. functiunea reprezinta o componenta de baza (elementara) a unui process complex, sau un proces de munca simplu, desfasurat cu scopul realizarii unui obiectiv individual, care de regula se atribuie unei singure persoane e. sarcina reprezinta o componenta de baza(elementara) a unui proces de munca simplu, desfasurat cu scopul realizarii unui obiectiv individual, care de regula se atribuie unei singure personae

119. Salariul de baza sau tarifar este reprezentat de: 1. salariul in acord direct 2. salariul in regie 3. salariul nominal 4. salariul in acord progresiv 5. salariul real 6. salariul minim Alegeti combinatia integral adevarata. e. 2,3,5 120. Stimulentele individuale asigura o legatura intre.........fiecarui angajat si recompensele ce le obtine. Completati cu varianta corecta. a. salariul aferent b. conditiile de munca specifice c. sporurile d. performantele e. aprecierile 121. Recompensele indirecte: a. reprezinta sumele de bani obtinute de catre angajati, ca procente din profit, in functie de combinatia intregii organizatii b. vizeaza facilitatile oferite personalului in perioada angajarii c. reprezinta facilitatile oferite personalului, atat in calitatea de angajat sau de fost angajat d. reprezinta sumele de bani acordate angajatilor pentru activitati si rezultate deosebite e. venitul unui angajat rezultat ca procent din vanzari 122. Intre complexitatea si dificultatea unui post si nivelul remuneratiei exista o corelatie pozitiva ce poate fi exprimata printr-o............... Completati cu varianta corecta. a. egalitate b. parabola c. raport exponential d. dreapta de regresie ??? e. relatie biunivoca 123. Indicati varianta neadevarata. Politica salariala a firmei ar trebui sa asigure: a. o fluctuatie de personal mai mare b. stimularea productivitatii si eficientei angajatilor c. recunoasterea fiecarui post in comparatie cu celelalte d. sa asigure un control adecvat costurilor de munca 124. Modelele salariale de dezvoltare dualista de tipul Ranis-Fei cuprind atat elemente: a. normale cat si radicale b. neoclasice cat si clasice c. clasice cat si conflictuale d. radicale cat si institutionale e. marxiste cat si institutionale

125. Modelele salariale marxiste cuprind adesea mecanisme de natura: a. normale si radicale b. neoclasice si clasice c. clasice si conflictuale d. radicale si institutionale e. conflictuale si radicale 126. In majoritatea celor mai recente modele salariale denumite radicale de pe piata muncii gasim elemente: a. conflictuale si institutionale b. normale si radicale c. clasice si conflictuale d. marxiste si institutionale e. institutionale si radicale 127. Cine a afirmat ca: pretul natural al muncii insasi, estimat in alimente si articole de prima necesitate..variaza in timp intr-o tara si difera foarte sensibil de la o tara la alta dupa obiceiurile si cutumele locuitorilor a. Ranis b. Ricardo c. F. Taylor d. Stern e. Bliss 128. Managementul comparat se ocupa de studiul..........si diferentelor din practica manageriala locala din diferite tari. Completati cu varianta corecta. a. managementului b. stiintei c. similaritatilor d. asimilarilor e. sistemelor 129. In ce tara se prefera specializarea, se delega putin, coordonarea este mai rara, iar managerii de nivel superior sunt numerosi? a. Germania b. Franta c. Italia d. Anglia e. S.U.A.

130. In ce tara in majoritatea intreprinderilor se regaseste o structura organizatorica de tip holding, preferandu-se descentralizarea in planul deciziilor, cu mijloace de coordonare la diferite niveluri?

a. Germania b. Franta c. S.U.A. d. Anglia e. Japonia 131. Indicati varianta neadevarata. Daca ar trebui sa se sintetizeze valorile vietii americane, acestea ar putea fi reprezentate, in principal, de urmatoarele: a. individualism b. tendinta spre realizare personala c. morala si umanismul d. spiritul de echipa e. confortul material 132. Motivarea negativa: a. reprezinta motivarea realizata prin mijloacele clasice ce vizeaza satisfacerea aspiratiilor si asteptarilor de ordin pecuniar ale salariatilor b. se realizeaza prin folosirea motivatiilor generatoare de diminuari ale satisfactiilor c. se realizeaza prin folosirea preponderenta a motivatiilor generatoare de satisfactii sporite la salariati d. consta in determinarea salariatului sa se implice, sa depuna efort si sa obtina rezultate in cadrul sau e. are in vedere latura, dimensiunea intelectuala a salariatului, axandu-se pe satisfacerea nevoilor individuale de a fi informat, a cunoaste, a invata 133. Motivarea economica: a. reprezinta motivarea realizata prin mijloacele clasice ce vizeaza satisfacerea aspiratiilor si asteptarilor de ordin pecuniar ale salariatilor b. se realizeaza prin folosirea motivatiilor generatoare de diminuari ale satisfactiilor c. se realizeaza prin folosirea preponderenta a motivatiilor generatoare de satisfactii sporite la salariati d. consta in determinarea salariatului sa se implice, sa depuna efort si sa obtina rezultate in cadrul sau e. are in vedere latura, dimensiunea intelectuala a salariatului, axandu-se pe satisfacerea nevoilor individuale de a fi informat, a cunoaste, a invata 134. Motivarea intrinseca: a. reprezinta motivarea realizata prin mijloacele clasice ce vizeaza satisfacerea aspiratiilor si asteptarilor de ordin pecuniar ale salariatilor b. se realizeaza prin folosirea motivatiilor generatoare de diminuari ale satisfactiilor c. se realizeaza prin folosirea preponderenta a motivatiilor generatoare de satisfactii sporite la salariati d. consta in determinarea salariatului sa se implice, sa depuna efort si sa obtina rezultate in cadrul sau e. are in vedere latura, dimensiunea intelectuala a salariatului, axandu-se pe satisfacerea nevoilor individuale de a fi informat, a cunoaste, a invata 135. Motivarea pozitiva: a. reprezinta motivarea realizata prin mijloacele clasice ce vizeaza satisfacerea aspiratiilor si asteptarilor de ordin pecuniar ale salariatilor

b. se realizeaza prin folosirea motivatiilor generatoare de diminuari ale satisfactiilor c. se realizeaza prin folosirea preponderenta a motivatiilor generatoare de satisfactii sporite la salariati d. consta in determinarea salariatului sa se implice, sa depuna efort si sa obtina rezultate in cadrul sau e. are in vedere latura, dimensiunea intelectuala a salariatului, axandu-se pe satisfacerea nevoilor individuale de a fi informat, a cunoaste, a invata 136. Motivarea cognitiva: a. reprezinta motivarea realizata prin mijloacele clasice ce vizeaza satisfacerea aspiratiilor si asteptarilor de ordin pecuniar ale salariatilor b. se realizeaza prin folosirea motivatiilor generatoare de diminuari ale satisfactiilor c. se realizeaza prin folosirea preponderenta a motivatiilor generatoare de satisfactii sporite la salariati d. consta in determinarea salariatului sa se implice, sa depuna efort si sa obtina rezultate in cadrul sau e. are in vedere latura, dimensiunea intelectuala a salariatului, axandu-se pe satisfacerea nevoilor individuale de a fi informat, a cunoaste, a invata 137. Indicati varianta neadevarata. Perfectionarea profesionala la locul de munca a personalului include: a. indrumarea b. coaching-ul c. rotatia pe posturi d. mentoringul e. metoda studiilor de caz 138. Perfectionarea profesionala in afara locului de munca nu se poate realiza prin: a. mentoring b. prelegere c. simpozioane d. metoda jocului de roluri e. metoda de invatare din actiune 139. Mentionati varianta neadevarata. La baza conceperii si exercitarii managementului firmelor se afla un ansamblu de principii: a. principiul motivarii stakeholderilor in activitatile firmei ??? b. principiul managementului participativ c. principiul salarizarii tuturor factorilor implicati in firma in functie de performantele economice d. principiul asigurarii concordantei dintre parametrii sistemului de management al firmei si caracteristicile sale esentiale si ale mediului ambiant e. principiul eficientei si eficacitatii

140. Succesul utilizarii metodei delegarii este conditionat de respectarea urmatoarei reguli: a. Sarcinile de mare importanta nu se deleaga b. Sarcinile sunt posibil de realizat

c. Sarcinile sunt acceptate de cel caruia i se deleaga d. Sarcinile fac parte din sistemul de obiective stabilite 141. Productivitatea muncii este un factor de influenta a: a. resurselor de munca b. nevoilor de munca c. ratei plecarilor d. demisionarilor 142. Pe termen scurt ajustarea resurselor umane se face prin: a. concedieri b. promovari c. somaj partial d. realizarea tabloului de inlocuire a efectivelor 143. Continutul activitatii de conducere a resurselor umane se refera la activitati: a. strategice, de consultanta si operationale b. de planificare, strategice si tactice c. strategice, tactice si operationale d. strategice, de consultanta si control 144. Dilema unui manager, in privinta rolului organizatiei este: a. responsabilitatea economica vs. responsabilitatea sociala ??? b. responsabilitatea sociala vs. responsabilitatea ecologica c. responsabilitatea ecologica vs. responsabilitatea umana d. responsabilitatea umana vs. responsabilitatea economica 145. Controlul calitatii produselor si/sau serviciile oferite clientilor devine, in zilele noastre, responsabilitatea: a. cercurile de calitate b. departamentelor independente de control al calitatii c. fiecarui angajat al firmei d. nici un raspuns nu neste correct 146. Daca un angajat beneficiaza de o marire a salariului in cadrul aceluiasi nivel de incadrare, atunci el este: a. promovat b. avansat ??? c. transferat d. expatriat

147. Identificati varianta incorecta. Sedintele se pot clasifica in sedinte: a. decizionale b. de informare

c. organizationale d. de armonizare e. de explorare 148. Identificati varianta neadevarata. Etapele sedintei sunt: a. desfasurarea b. pregatirea c. elaborarea d. deschiderea e. finalizarea 149. Identificati varianta neadevarata. Principalele elemente componente ale procesului de delegare sunt: a. insarcinarea b. atribuirea competentei formale c. incredintarea responsabilitatii d. atribuirea competentei informale 150. Identificati varianta neadevarata. Tabloul de bord trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime: a. integralitatea b. rigurozitatea c. economicitatea d. interoperabilitatea e. echilibrarea 151. Identificati varianta adevarata.Abordarea scolastica: a. trateaza managementul ca o multime de functii care se interconditioneaza b. accentueaza imaginea de sistem a organizatiei si a managementului acesteia c. evidentiaza faptul ca armonizarea diferitelor metode manageriale este dependenta de influenta factorilor mediului ambiant d. trateaza managementul din patru perspective distincte: management stiintific, administrativ, relatiile si comportamentul uman, stiinta managementului 152. Identificati varianta adevarata.Abordarea procesuala: a. trateaza managementul ca o multime de functii care se interconditioneaza b. accentueaza imaginea de sistem a organizatiei si a managementului acesteia c. evidentiaza faptul ca armonizarea diferitelor metode manageriale este dependenta de influenta factorilor mediului ambiant d. trateaza managementul din patru perspective distincte: management stiintific, administrativ, relatiile si comportamentul uman, stiinta managementului 153. Identificati varianta adevarata.Abordarea sistematica: a. trateaza managementul ca o multime de functii care se interconditioneaza b. accentueaza imaginea de sistem a organizatiei si a managementului acesteia

c. evidentiaza faptul ca armonizarea diferitelor metode manageriale este dependenta de influenta factorilor mediului ambiant d. trateaza managementul din patru perspective distincte: management stiintific, administrativ, relatiile si comportamentul uman, stiinta managementului 154. Identificati varianta adevarata.Abordarea de contingenta: a. trateaza managementul ca o multime de functii care se interconditioneaza b. accentueaza imaginea de sistem a organizatiei si a managementului acesteia c. evidentiaza faptul ca armonizarea diferitelor metode manageriale este dependenta de influenta factorilor mediului ambiant d. trateaza managementul din patru perspective distincte: management stiintific, administrativ, relatiile si comportamentul uman, stiinta managementului 155. Identificati varianta adevarata.In raport cu domeniul de activitate, intreprinderile sunt: a. specializate b. financiare c. prelucratoare d. cu productie de masa e. joint-venture 156. Identificati varianta adevarata.Dupa caracterul materiei prime, intreprinderile se pot clasifica in intreprinderi: a. specializate b. financiare c. prelucratoare d. cu productie de masa e. joint-venture 157. Identificati varianta adevarata. In functie de apartenenta nationala, intreprinderile se pot clasifica in intreprinderi: a. specializate b. financiare c. prelucratoare d. cu productie de masa e. joint-venture 158. Identificati varianta adevarata. In raport cu nivelul de specializare, intreprinderile se pot clasifica in intreprinderi: a. financiare b. universale c. prelucratoare d. cu productie de masa e. sezoniere 159. Unele dintre calitatile de baza necesare unui manager se regasesc mai jos. Un raspuns este gresit. Identificati-l. a. cooperare

b. oportunism ??? c. curiozitate d. constiinciozitate 160. Din punct de vedere multidimensional, in gruparea stilurilor de management sunt utilizate urmatoarele criterii: a. atitudinea fata de responsabilitate b. modul de manifestare a autoritatii manageriale c. comportamentul si atitudinea d. interesul pentru rezultate, oameni si eficienta e. c si d 161. Prin stil de management intelegem: a. modalitatea de delegare a autoritatii b. modalitatile prin care managerii isi exercita atributiile ce le revin c. ansamblul trasaturilor de personalitate d. ansamblul trasaturilor cum sunt: carisma, creativitate si flexibilitate 162. Completati afirmatia cu varianta potrivita. Un prim obiectiv al analizei posturilor il constituie...........muncii, realizata, in primul rand prin studiul metodelor de munca, pentru ca, in cele din urma, diferitele posturi sa devina mai eficiente. a. organizarea b. concretizarea c. gestionarea d. intelegerea e. simplificarea 163. Stabilirea standardelor de munca este un obiectiv al analizei posturilor care se realizeaza prin studiul .................de munca. a. metodelor b. timpului c. tehnicilor d. sarcinilor e. posibilitatilor 164. Recrutarea personalului este un domeniu specific: a. managerului general b. managerilor de departamente c. cadrelor de personal d. tuturor categoriilor de personal e. nici un raspuns nu este correct 165. Identificati varianta corecta. In urma unui examen de selectie de personal pot apare mai multe tipuri de decizii: a. organizatorice b. decizii pozitive corecte

c. obligatorii d. structurale e. motivationale 166. Subiectul managementului l constituie: a. managerii angajatii b. managerii sau angajatii c. managerii d. angajatii e. organizatia ??? 167. Obiectul managementului agentului economic l constituie: a. managerii si angajatii ??? b. managerii sau angajatii c. managerii d. angajatii e. organizatia 168. n cadrul unei economii agentul economic reprezinta: a. un sistem nchis b. un sistem deschis c. nu reprezinta un sistem d. o directie de realizare a economiei de piata e. un element al pietei muncii 169. Identificati varianta neadevarata. In functie de momentul exercitarii, actiunile de control-reglare pot fi: a. postoperative b. preventive c. operative d. neoperative 170. Strategia si politica agentului economic reprezinta o concretizare esentiala a: a. previziunii b. organizarii c. coordonarii ??? d. antrenarii e. evaluarii si controlului

171. Identificati varianta neadevarata. Dupa tipul si natura abordarilor obiectivele strategice pot fi de: a. privatizare b. inovationale c. redresare

d. specializare e. diversificare 172. Organizarea manageriala reprezinta: a. o etapa a procesului managerial b. o functie a societatii comerciale c. o functie manageriala d. functia de coordonare manageriala e. functia scop a societatii comerciale 173. Organizarea formala a unei firme este bazata pe acte normative si dispozitii manageriale si cuprinde: 1. organizarea institutionala 2. organizarea procesuala 3. organizarea ierarhica 4. organizarea structurala 5. organizarea matriceala Alegeti combinatia adevarata. d. 2,4 174. Alegeti varianta incorecta. In ansamblul ei, structura organizatorica a unei firme, abordata ca sistem, cuprinde: a. componente organizatorice b. relatii organizatorice c. tehnici organizatorice d. ordinea componentelor organizatorice e. sistemul de obiective 175. Indicati varianta neadevarata. In conceptia lui H. Mintzberg, fiecare organizatie este alcatuita din urmatoarele elemente: a. nivelul strategic b. nivelul conducerii tactice c. personalul auxiliar d. componenta decizionala e. tehnostructura

176. Indicati varianta neadevarata. Structura operationala reprezinta acea componenta a structurii organizatorice definita prin : a. modul de organizare interna b. modul de organizare externa c. numarul si componenta unitatilor de productie

d. relatiile de cooperare ce se stabilesc intre unitati de productie in vederea realizarii directe a obiectului de activitate al firmei e. marimea si modul amplasarii spatiale a unitatilor de productie 177. Indicati varianta neadevarata. Procesul de analiza, proiectare, evaluare si imbunatatire a structurii organizatorice presupune respectarea unor cerinte, cum sunt: a. crearea si dependenta compartimentelor de munca b. asigurarea unui stat major ori a unor servicii functionale competente c. folosirea delegarii d. previzionarea fluxului relational e. asigurarea economiei de comunicatii 178. Indicati varianata neadevarata. Procesul de analiza si proiectare a structurii organizatorice a unei firme presupune urmatoarele etape: a. evaluarea functionalitatii si a laturii constructive a firmei b. analiza obiectivelor previzionate c. definirea activitatilor necesare si stabilirea continutului lor d. proiectarea compartimentelor, gruparea lor si stabilirea relatiilor dintre ele e. analiza strategica relationala 179. Deciziile care vizeaza o perioada mare de timp, influentand activitatea de ansamblu a firmei sunt deciziile: a. tactice b. strategice c. curente d. repetitive e. unipersonale 180. Deciziile care vizeaza o perioada de timp redusa, se adopta la niveluri medii si inferioare de conducere, de regula in conditii de certitudine, sunt deciziile: a. tactice b. strategice c. curente d. repetitive e. unipersonale

181. Deciziile de restructurare a activitatii sunt decizii: a. tactice b. strategice c. curente d. repetitive

e. aleatorii 182. Deciziile de investitii sunt decizii: a. tactice b. strategice c. curente d. repetitive e. periodice 183. Indicati varianta neadevarata. Metodele specializate de optimizare a procesului decizional sunt: a. arborele decizional b. metodele bazate pe costuri c. tabelul decizional d. simularea decizionala 184. Indicati varianta adevarata. Metodele universale de optimizare a procesului decizional sunt: a. arborele decizional b. metodele bazate pe costuri c. tabelul decizional d. simularea decizionala