Sunteți pe pagina 1din 1

În contextul în care ceremoniile funerare se vor desfășura în perioada

următoare în cadru foarte restrâns, FĂCLIA DE CLUJ continuă să ofere celor


care se despart de cei dragi posibilitatea de a-și exprima condoleanțele prin
intermediul ziarului nostru.

PROGRAM CU PUBLICUL
DE LUNI PÂNĂ VINERI: ÎNTRE ORELE 9-16
DUMINICĂ: ÎNTRE ORELE 15-17
ANUNȚURILE POT FI TRANSMISE
ȘI PE CALE ELECTRONICĂ LA ADRESELE:
PUBLICITATE@ZIARULFACLIA.RO; RECLAMA@ZIARULFACLIA.RO
DETALII LA TEL.: 0264.450707; 0788-476727; 0788-307324

marți, 2 iunie 2020 • anul XXXI, nr. 8956 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Sfidare Ploaia nu i-a împiedicat pe clujeni


ministerială!
să ajungă la terasele din oraș
După aproape trei luni în care pentru respectarea normelor im-
Demostene ȘOFRON oraşul părea pustiu, începând puse. Oamenii sunt chiar cuminţi,
de luni, când s-au redeschis respectă măsurile și acceptă să le
terasele, lucrurile au început să luăm datele și numerele de telefon,
se schimbe, iar ploaia şi vremea așa cu prevăd normele. A venit să
nu tocmai frumoasă nu i-au servească masa și unul dintre spor-

n u cu mult timp îm urmă, scriam des- oprit pe clujeni să-şi reia vechile tivii de la cluburile care au contract
pre pericolul numit 37+ grade la cele obiceiuri. cu noi”, spune el. La ora amiezii, în
două importante examene, evaluarea Nicu, patronul unui local de la ciuda vremii capricioase, mai mul-
naţională, respectiv bacalaureat. Examene Sala Polivalentă, este încântat că te de jumătate dintre mese erau
importante, ce decid viitorul multor tineri. a putut să-și redeschidă localul, ocupate. „Nu contază la ce distan-
Cu numai câteva zile înaintea evaluării chiar dacă, deocamdată, numai ţă stăm unul de celălat, important
naţionale (15-18 iunie) și a bacalaureatului terasa este accesibilă. El spune că a e că putem să bem o cafea sau o
(22-25 iunie, probele scrise), ministerul de re- primit telefoane de rezervare încă bere la terasă”, spune Sergiu, unul
sort a dat publicităţii câteva măsuri ce trebuie din week-end, iar luni dimineaţa, dintre clujenii care și-a reluat obi-
respectate. Doar măsuri...Una dintre ele însă la ora deschiderii, a avut deja câţi- ceiul de a-și bea acolo cafeaua.
afectează susţinerea celor două examene, ele- va clienţi. „Am luat toate măsurile continuare în pagina a 4-a
vii cu o temeperatură de 37.3 urmând, proba-
bil, să susţină examenele în alte clase, probabil,
nu este încă sigur. Ce se întâmplă cu cei care Străzi din cartierul
au peste 37.5? Cu siguranţă vor fi reprogra- România. Sfântul Scaun. 100 de ani de relații diplomatice clujean Mănăştur,
maţi. Pe de altă parte, tot o procedură specială • Interviu cu ambasadorul României la Vatican, ES Liviu Zăpârțan • modernizate
se va lua și în cazul elevilor care sunt izolaţi la La 1 iunie s-au aniversat dintre România și Sfântul Scaun și fost și sunt marcate de ipostazele
domiciliu sau care prezintă afecţiuni cronice, care au fost momentele importante identitare ale celor două subiecte PAGINA 4
încă se lucrează la metodologia susţinerii pro- 100 de ani de la stabilirea
relaţiilor diplomatice în relațiile dintre cele două state. De ale relațiilor internaționale și de
belor de examen. Și timpul trece, trece... asemenea, diplomatul vorbește des- evoluția lor specifică. Pe de o par-
Măsurile adoptate nu sunt dintre cele mai dintre România şi Sfântul pre importanța pe care cele două că- te Sf. Scaun este un stat, o monar- Artişti în vremea
inspirate. Susţin și susţinem trecerea prin Scaun şi împlinirea unui lătorii papale în România le-au avut hie absolută de drept divin și în pandemiei: Adrian
tunelul dezinfectant și traseul special, co- an de la vizita istorică
vorașele dezinfectante, luarea temperaturii în relațiile dintre cele două state. același timp este centrul Bisericii Morar - „Aștept
(cu amendamentele de rigoare), dezinfecţia
a Sanctităţii Sale Papa Catolice, al cărei conducător este încheierea distanțării
și spălatul pe mâini (care este ordinea?, o Francisc în ţara noastră. Rep: Excelența Voastră, cum ați Papa de la Roma, care are adepți
și revenirea la o stare
măsură o anulează pe cealaltă), maximum În acest context, ziarul Făclia a caracteriza evoluția relațiilorpeste tot în lume, inclusiv în Ro-
diplomatice dintre România și mânia. simptomatică”
10 elevi într-o clasă...Câteva măsuri se cer realizat un interviu cu ambasadorul
din start comentate și mai ales, amendate. României la Vatican, ES Liviu Zăpâr- St. Scaun ? Interviu realizat
PAGINA 6
continuare în pagina a 12-a țan pentru a vedea principalele evo- ES Liviu Zăpârțan: Relațiile de Cosmin PURIȘ
luţii din istoria relaţiilor diplomatice dintre România și Sf. Scaun au continuare în pagina a 7-a
Satele din Transilvania,
în topul preferinţelor
Șantierele anului la Huedin turistice
Primenirile făcute în ultimii ani în viața orașului Iată și motivul pentru care, cotidianul Făclia, l-a
Huedin au fost multe și plăcute, pornind de la provocat la un scurt dialog pe șeful administrației PAGINA 9
modernizarea străzilor, al spațiilor publice, ele publice a orașului de pe Crișul Repede, în chiar
sunt vizibile și în arhitectura noilor construcții, prima zi a începutului de vară, deși temperatura,
excluzând numeroasele palate ale romilor, în plăcuta localitate de la poalele Apusenilor, nu a Fotbaliștii
încoronate cu zeci de turnuri și turnulețe, trecut cu mult peste 10 grade Celsius. nu mai sunt obligați
care sfidează inclusiv disciplina în construcții, să se pregătească
confortul civic fiind o preocupare permanentă Rep: Domnule primar, Mircea Moroșan, în cantonamente
a Primăriei și Consiliului local. Huedinul anului 2020 pare a câștiga nu numai în închise
vigurozitate, ci și în tinerețe, prin numeroasele
Mulți contribuabili din orășelul în care marțea proiecte investiționale implementate din inițiativa PAGINA 10
coboară mii de moți pentru a-și face importantele lor dumneavoastră și a serviciilor ce le coordonați.
cumpărături din piața săptămânală de aici, spun că Ne puteți nominaliza câteva din aceste reușite ce
frumosul și curățenia din centrul civic și numeroa- aduc firescul plus de valoare edilitară? Judeţul Cluj: Numărul
sele primeniri de pe arterele locuite, se datorează și Mircea Moroșan: Din numeroasele lucrări aș- cazurilor de COVID-19
medicului uman, Mircea Moroșan, care și-a asumat teptate cu real interes de locuitorii Huedinului, am este în scădere
condiția de manager al orașului, de câțiva ani, după să vă rog să rețineți doar câteva de interes general.
o importantă perioadă în care a deprins motivația Dumitru VATAU PAGINA 12
bunului gospodar din postura de consilier județean. continuare în pagina a 8-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324