Sunteți pe pagina 1din 1

TRIANON 100

Făclia de Cluj marchează împlinirea a 100 de ani de la semnarea


Tratatului de Pace de la Trianon printr-o ediţie specială dedicată
acestui important eveniment istoric. Astfel, în cele 16 pagini color
ale numărului de joi, 4 iunie, puteţi citi un amplu interviu realizat
cu preşedintele Academiei Române, acad. prof. univ. dr Ioan Aurel
Pop despre importanţa şi semnificaţia actului din iunie 1920. De
asemenea, vor fi publicate studii şi analize ale unor reputaţi istorici
privind acest eveniment.

miercuri, 3 iunie 2020 • anul XXXI, nr. 8957 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Prof. Mariana POP:


Bani europeni
sau frecţie la un Final de mandat la conducerea
picior de lemn? Inspectoratului Școlar Județean Cluj
Fără regrete, ci doar cu Rep: După inspectorul general
mulțumirea de a fi muncit Valentin Cuibus a venit rândul
dvs să părăsiți Inspectoratul
Viorel DĂDULESCU foarte mult și de a fi lăsat în Școlar Județean Cluj. Cu ce
urmă nenumărate proiecte. sentiment vă reîntoarceți
Pentru că „fiecare etapă la catedră și la statutul de
a vieții are un început și simplu profesor, de data asta

R ecent, preşedinta Comisiei Europe- un sfârșit”. Iar finalul de subordonat instituției pe care
ne, Ursula von der Leyen, a prezen- mandat la conducerea ați condus-o, ca inspector școlar
tat un plan de redresare a economiei general adjunct, aproape opt
IȘJ Cluj înseamnă, pentru ani?
Uniunii Europene, afectată drastic de pe- de acum fostul inspector
rioada de pandemie. Planul, în valoare to- Mariana POP: Eu nu aș folo-
tală de 750 miliarde euro, va oferi fonduri, general adjunct Mariana si termenul de părăsire. Am fost
sub formă de granturi şi împrumuturi, POP, un nou început, în slujba învățământului clujean
iar statele vor trebui să solicite finanţare, la conducerea unei M. TRIPON
prezentând proiectele pentru care doresc importante școli clujene. continuare în pagina a 8-a
banii. Propunerea mai trebuie aprobată
de toate cele 27 de state membre UE, însă,
după reacţiile avute în momentul lansării
proiectului, este de presupus că nu vor fi
Exproprieri pentru parcul din cartierul Zorilor Sănătatea clujeană,
după pandemie
întâmpinate mari dificultăţi. Consilierii locali clujeni vor dezbate, în ședința de pornind de la copiii care se vor putea bucura de
Executivul comunitar a alocat pentru astăzi, un proiect de hotărâre privind declanșarea un loc de joacă cu dotări moderne și o fântână PAGINA 4
exproprierilor pentru investiția la noul parc din pavimentală și continuând cu o zonă de fitness  
România granturi de 19,626 miliarde
euro, singurele state care au mai mult cartierul Zorilor. în aer liber asemănătoare celei din Parcul Cen-
fiind Italia (81,8 miliarde euro), Spania tral, mese de șah, locuri de întâlnire și zone de Artişti în vremea
Este vorba de un teren de 12.000 de metri pătrați promenadă. pandemiei - Mirela
(77,32 miliarde euro), Franţa (38,77 mili- care trebuie expropriat de la firma omului de afaceri
arde euro), Polonia (37,69 miliarde euro). Amenajarea viitorului parc presupune planta- Ungureanu: „... combin
Vasile Pușcaș. Conform proiectului de hotărâre al rea a peste 180 de arbori și a peste 240 de arbuști
Granturi mici sunt pentru Danemarca
consiliului local, cuatumul despăgubirilor care tre- zone de umbre și cețuri
(2,15 miliarde euro), Finlanda (3,46 mili- din specii alese, pentru a oferi o imagine variată și
buie acordate din bani publici este de 10,9 milioane atrăgătoare în diferite momente ale anului. Aleile cu elemente colorate,
arde euro) şi Austria (4,04 miliarde euro). pozitive, simbolice...”
Pentru România sunt prevăzute şi împru- lei. vor fi din materiale permeabile pentru un impact
muturi de 11,580 miliarde euro, astfel că Amplasamentul viitorului parc a fost ales în minim asupra mediului și vor permite accesul per-
centrul cartierului Zorilor, în apropierea Spita- soanelor cu dizabilități în toate zonele parcului. PAGINA 6
suma totală, granturi şi împrumuturi, alo-  
cată României este de 31,206 miliarde euro. lului de Recuperare, pentru a deservi astfel cât Sistemul de iluminat va fi unul eficient, cu LED și
mai mulţi locuitori din zonă. Acesta va avea zone sistem de telegestiune.
continuare în pagina a 12-a
dedicate unor categorii diferite de utilizatori A.M.C. Trei zboruri
suplimentare de
pe Aeroportul
Firmă nouă care colectează deșeurile, la Florești Internațional Cluj
către București
Primăria Florești a prezentat conform reprezentanților
marți noul operator de administrației floreștene. PAGINA 9
salubritate, selectat în  
urma procedurii de licitație “Din punctul de vedere al curățe-
publică, precum și strategia niei și a ridicării deșeurilor menaje- Primul meci de fotbal
de implementare a noului re, rezultatele muncii tuturor se vor din România de la
serviciu în comună. Asocierea vedea într-o perspectivă apropiată și declanşarea pandemiei
AVE Bihor și RDE Harghita cred că într- un viitor cât mai apro- de coronavirus
a câștigat licitația pentru piat Floreștiul va putea concura cu
colectarea deșeurilor cele mai curate localități din țară. PAGINA 10
din localitatea Florești. Curățenia ține de normalitate”, a  
Contractul a fost încheiat declarat primarul Horia Șulea.
pe o perioadă de patru Edilul a mai precizat că pentru Festivalul Electric
ani și este în valoare de 50 colectarea deșeurilor menajere sunt Castle - amânat pentru
milioane lei plus TVA, suma 12 mașini, dar pe lângă acestea vor perioada 14 - 18 iulie
aferentă pe anul în curs fiind exista și mașini care vor ridica con-
tainerele pentru deșeurile de moloz. 2021
4,1 milioane lei. Colectarea
selectivă se va face pe A.M.C
PAGINA 12
containere de culori diferite, continuare în pagina a 4-a  

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324