Sunteți pe pagina 1din 3

Bazele Contabilitatii

Seminar 1 12 Oct 2005

Informatia contabila este din cadrul unei intreprinderi si se imparte pe 2


categori:
A. INFORMATIA CONTABILA FINANCIARA
B. INFORMATIA CONTABILA DE GESTIUNE

A. Informatia contabila financiara

Este destinata utilizatorilor externi ( investitori, salariati, creditori, guvern si


public ).Aceasta se prezinta sub forma situatiilor financiare de sinteza.

B. Informatia contabila de gestiune

Este destinata utilizatorilor interni, respectiv conduceri intreprinderi.Aceasta


informatie este nestandardizata si cuprinde informatii privind costul unitar al
produselor, comportamentul costurilor, relativ la valoarea activitati.Rapoartele
intocmite pa baza acestor informatii sunt inaintate conducerii la intervale de timp
scurte.

Utilizatorii informatiei contabile

Principali utilizatori ai informatiei contabile sunt:

a. investitori actuali si potentiali sunt interesati de castigurile care pot fi obtinute din
investitiile din intreprindere, respectiv de riscurile existente
b. conducerea intreprinderi are nevoie de informatii cat mai concrete.Managmentul
intreprinderi utilizeaza informatii folosite de contabilitatea de gestiune in vederea
indepliniri functiilor precum: planificarea, organizarea si controlul activitatii
intreprinderi
c. salariatii doresc informatii privind stabilitatea locurilor de munca si capacitatea
intreprinderi de ai renumera
d. creditori financiari sunt bancile si alte institutii similare care sunt interesate de
lichiditatea si solvabilitatea pe termen lung a intreprinderi, de capacitatea acestuia
de a rambursa la termen creditele contractale si dovezile aferente
e. creditorii comerciali, adica furnizori de bunuri si servici care asteapta informatii
privind lichiditatea intreprinderi pe termen scurt

1
f. clienti sunt preocupati de continuitatea relatiilor cu intreprinderea, dandule astfel o
senzatie de siguranta
g. guvernul, nevoile informationale ale guvernului se concretizeaza la nivelul
ministrului finantelor, care colecteaza aceste informatii pt elaborarea prognozei
veniturilor statului.Guvernul va capata informatii si de la comisia nationala de
statistica/oficiul concurentei
h. publicul se asteapta ca intreprinderea sa furnizeze informatii despre impactul
activitatii intreprinderi asupra comunitatiilor locale, regionale, mediului
inconjurator, etc.

Procedele metodei contabilitatii

1. contul
2. balanta de verificare
3. bilantul contabil
1. CONTUL

Este procedeul specific al metodei contabilitatii prin care se inregistreaza


cronologic, se grupeaza, se sistematizeaza si se calculeaza starea si miscarea
elementelor patrimoniale.

2. BALANTA DE VERIFICARE/CONTABILA

Este un procedeu specific contabilitatii, prin care se controleaza datele


inregistrate in conturi si se controleaza exacitatea acestora.O balanta poate fi
intocmita in orice moment, dar in mod obligatoriu la sfarsitul fiecarei luni.

3. BILANTUL CONTABIL

Este procedeul specific prin care se asigura sistematizarea si generalizarea


datelor cu privire la situatia elementelor patrimoniale, evolutia situatiei financiare si a
rezultatelor obtinute.

Procedele comune contabilitatii cu alte discipline:

1. documentarea
2. evaluarea
3. calculatia
4. inventarierea

1. DOCUMENTAREA

Este procedeul cu ajutorul caruia se observa direct si se inregistreaza individual


in scris la locul si in momentul produceri fiecarei operatii economico-
financiara.Documentarea are la baza cate un act juridicativ care va argumenta fiecare
operatie ecomonico-financiara.Toate aceste documente au forta probanta.

2
2. EVALUAREA

Este procedeul de exprimare valorica a elementelor patrimoniale si de


masurare in etalon monetar a marimi valorice a acestora.Datele consemnate in
documente referitoare la existenta si miscarea elementelor patrimoniale exprimate in
diferite unitati de masura pt a putea fi inregistrate in conturi sunt evaluate unitar prin
intermediul unui etalon valoric.Evaluarea este transformarea unitatiilor naturale in
unitati valorice/monetare cu ajutorul preturilor.

3. CALCULATIA

Este procedeul care presupune utilizarea unor algoritmi de calcul care se aplica
pe baza unor principii propri in vederea aflari unor informatii.

4. INVENTARIEREA

Este procedeul prin care se realizeaza constatarea faptica/reala a existentei


elementelor patrimoniale din punct de vedere cantitativ si/sau valoric.In urma
efectuari inventarierii se v-a stabili situatia patrimoniala existenta faptic iar prin
compararea acesteia cu situatia inregistrata in contabilitate se vor stabili eventuale
diferente.